Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/204
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.11.13.
Iktatószám:15865/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.;STRABAG Építő Kft. (korábban: STR Építő Kft.);TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft.;Ed. Züblin AG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.)
Telefon: +36 22537150
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45212200-8
45212224-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Kivitelezés: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14.000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.
A jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;
Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.
A kivitelezés mennyiségi jellemzői:
A LÉTESÍTENDŐ LABDARÚGÓ STADION ALAPADATAI
Beépített alapterület: 17 531,3 m2
Nettó szintterület: 10199 m2
Építménymagasság: 17,28 m
Elsődleges acél vázszerkezet mennyisége 1607,42 t.
Előregyártott vasbeton szerkezetek mennyisége 4068,3 m3.
EGYÉB KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK
Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés
Kialakított zöldfelület: 23 012 m2
Telken biztosított parkolószám: 404 db
Pályafűtés 26160 m
Pálya öntözőrendszer 35 fejes
Fényvetők gyepnövekedés serkentésére 24 db.
AZ ÉPÍTMÉNY TERVEZETT ALAPFUNKCIÓJA
A tervezett stadion 14.201 fő befogadására képes, fedett lelátóból és az alatta kialakított szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy 1p+fsz+3 emelet magas fejépületből áll.
A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport- és üzemeltetési területek mellett klub- és üzemeltetési irodák, és egyéb szolgáltatásra alkalmas helyiségek kapnak helyet; a fejépület felső, fedett-nyitott szintjén a gépészeti terület helyezkedik el.
A stadion telkén jelentős méretű zöldfelület kerül kialakításra, mely a szomszédos Sóstói természetvédelmi területtel összekapcsolva közforgalomnak megnyitott területet képez, városi parkként működik majd. A természetvédelmi terület látogatóközpontja a stadion lelátója alatt kap helyet.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
KILÁTÓ TORONY
A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.
Acélszerkezetű, öntartó kilátó torony építése, 29,98 m magas
pódium szinttel, merevítő térráccsal, középen 50,00 m-ig
felnyúló árbóccal, mely alkalmas a mobil hírközlés antennáinak hordására.
A kör alaprajzú pódium átmérője 7,00 m.
A pódiumhoz a térrácson belül, az árbóc köré épített csigalépcső vezet fel, 5 db közbenső pihenőszinttel.
Beépített alapterület: 66,5 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 242 - 440911

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: STRABAG Építő Kft. (korábban: STR Építő Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11
Postai irányítószám: 70567
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 12.619.710.038 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés I. módosításának időpontja: 2017. március 28. napja
Szerződés II. módosításának időpontja: 2017. május 31. napja
Szerződés III. módosításának időpontja: 2017. június 15. napja
Szerződés IV. módosításának időpontja: 2017. augusztus 03. napja
Szerződés V. módosításának időpontja: 2017. szeptember 06. napja
Szerződés VI. módosításának időpontja: 2017. október 18. napja
A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45212200-8
45212224-2
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Kivitelezés: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14.000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.
Mennyiségi jellemzők:
STADION ALAPADATAI
Beépített alapterület: 17 531,3 m2
Nettó szintterület: 10199 m2
Építménymagasság: 17,28 m
Elsődleges acél vázszerkezet mennyisége 1607,42 t.
Előregyártott vasbeton szerkezetek mennyisége 4068,3 m3.
EGYÉB KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK
Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés
Kialakított zöldfelület: 23 012 m2
Telken biztosított parkolószám: 404 db
Pályafűtés: 26160 m
Pálya öntözőrendszer: 35 fejes
Fényvetők gyepnövekedés serkentésére: 16 db.
KILÁTÓ TORONY
A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
V. szerződésmódosítást követően: a szerződésmódosítás 2. számú mellékleteként csatolt műszaki tartalom alapján új tartószerkezeti tervek, az egyéb szakágak tekintetében az eredeti tervek szerint az eredetileg átépített épületrész teljes, valamennyi szintet érintő visszabontása és újjáépítése.
VI. szerződésmódosítás pótmunkái, továbbá a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő egyéb munkák ismertetése a tartalékkeret terhére:
- Az E.ON 10 kV-os kábelének nyomvonala a Csíkvári út felőli kerítéssel párhuzamosan fut. A nyomvonalba esik a stadion kiviteli tervei szerinti tűzivíz tározó és az út alatt építendő aluljáró is. A tűzivíz tározó és a gyalogos aluljáró terv szerinti megvalósítása érdekében szükséges a kábel kiváltása. A Vállalkozó a kiváltás költségeivel az ajánlattételkor nem tudott kalkulálni, annak terveit csak a vállalkozási szerződés megkötését követően készítette el a tervező S.A.M.O. Kft.
- A Videoton edzőpályák drénrendszere a Sóstóba volt bekötve nyílt árkos rendszerben, amelynek a Stadion területére való átnyúlásáról sem a Vállalkozónak, sem a Megrendelőnk nem volt tudomása. Az árokrendszer erősen elmocsarasodott, így a drénrendszer nem volt látható. A cső létezésére akkor derült fény, amikor a Sóstói kilátó alapszerkezete ráépült a nyílt árok szakaszra, így eltorlaszolva a víz útját a Sóstó felé. A kilátó és az edzőpályák közötti területen a nyílt árok már nem fér el, ezért az edzőpálya drénrendszerének működéséhez szükséges egy új, zárt csatorna kiépítése.
- A lelátókaréj 1. dilatációs egységében az alapozási munkák megkezdését követően vált ismertté, hogy a Stadion fejépület mellett elbontott világító pilonok alapozása - ellentétben a lelátókaréjokban elbontott pilonok alapozásával - nem síkalap, hanem ismeretlen mélységű kútalap. Ezek nem kerültek elbontásra, így ütköznek az új szerkezetek cölöpalapozásával. A felmerült probléma miatt szükségessé vált az alapozási terv módosítása és az eredetileg tervezett alapozáshoz képest módosított alapozási munka elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/11/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/29 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13.519.710.038
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: STRABAG Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Belfry PE Kft. (cégnév változás, korábban: TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11
Postai irányítószám: 70567
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): BEVEZETÉS d)-f) pontjai:
d) A Vállalkozó a kivitelezés során jelezte, miszerint az alábbi pótmunkák, továbbá a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő egyéb munkák elvégzése szükséges, melyek a Tartalékkeret terhére elszámolhatóak:
- Az E.ON 10 kV-os kábelének nyomvonala a Csíkvári út felőli kerítéssel párhuzamosan fut. A nyomvonalba esik a stadion kiviteli tervei szerinti tűzivíz tározó és az út alatt építendő aluljáró is. A tűzivíz tározó és a gyalogos aluljáró terv szerinti megvalósítása érdekében szükséges a kábel kiváltása. A Vállalkozó a kiváltás költségeivel az ajánlattételkor nem tudott kalkulálni, annak terveit csak a vállalkozási szerződés megkötését követően készítette el a tervező S.A.M.O. Kft.
- A Videoton edzőpályák drénrendszere a Sóstóba volt bekötve nyílt árkos rendszerben, amelynek a Stadion területére való átnyúlásáról sem a Vállalkozónak, sem a Megrendelőnk nem volt tudomása. Az árokrendszer erősen elmocsarasodott, így a drénrendszer nem volt látható. A cső létezésére akkor derült fény, amikor a Sóstói kilátó alapszerkezete ráépült a nyílt árok szakaszra, így eltorlaszolva a víz útját a Sóstó felé. A kilátó és az edzőpályák közötti területen a nyílt árok már nem fér el, ezért az edzőpálya drénrendszerének működéséhez szükséges egy új, zárt csatorna kiépítése.
- A lelátókaréj 1. dilatációs egységében az alapozási munkák megkezdését követően vált ismertté, hogy a Stadion fejépület mellett elbontott világító pilonok alapozása - ellentétben a lelátókaréjokban elbontott pilonok alapozásával - nem síkalap, hanem ismeretlen mélységű kútalap. Ezek nem kerültek elbontásra, így ütköznek az új szerkezetek cölöpalapozásával. A felmerült probléma miatt szükségessé vált az alapozási terv módosítása és az eredetileg tervezett alapozáshoz képest módosított alapozási munka elvégzése.
e) Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr a d) pontban leírt munkák elvégzésének szükségességét megvizsgálta és javasolta a Megrendelőnek, hogy azokat a Tartalékkeret terhére rendelje meg.
f) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Költségvetési Bizottsága a 271/2017. (IX.7.) számú határozatában a d) pontban leírt munkák elvégzését nettó 14.650.251,-Ft, azaz bruttó 18.605.819,-Ft összegben jóváhagyta.

Karakterkorlát miatt teljeskörűen a KBA publikus részében feltöltött 6. sz. szerződésmódosítás.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az 1000 korlátos karakterkorlátra tekintettel a módosítás okait a KBA publikus részében feltöltött 6. sz.szerződésmódosítás és a jelen hirdetmény VII.2.1) pontja tartalmazza.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 12.619.710.038 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13.519.710.038 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben