Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/24
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.02.03.
Iktatószám: 1586/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye: HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.;STETTIN-HUNGARIA Magas- és Mélyépítőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbead., üzemelt
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13517252208
Postai cím: Verő József Utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárvári Szabolcs
Telefon: +36 99515113
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Fax: +36 99320939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbead., üzemelt

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Inkubátorház létrehozása
Hivatkozási szám: EKR000360272021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 projekt keretében Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2253725182 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Inkubátorház létrehozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45213150-9
45213252-4
45213100-4
45213000-3
45223200-8
45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron 0390/183 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a „TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 – Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén” című projektből Sopron város külterületén Inkubátorházat kíván építeni.
A projekt során az Inkubátorházban mikro- és kisvállalkozások számára bútorozott irodahelységek, a termelőtevékenységek végzésére műhelyek, valamint bútorozott közös helységek (tárgyaló, öltöző, teakonyha, szociális helyiség), továbbá a terület belső közlekedési- (út és parkoló), valamint a létesítményt kiszolgáló belső közműhálózat valósul meg.
Nyertes ajánlattevő feladata a TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 projekt keretében megvalósítandó Inkubátorház kivitelezése az Innovációs és Technológiai Centrum területén.
A beépített alapterület nagyobb részét a 16 db műhelyegységet tartalmazó csarnoképület foglalja el. A csarnoképület előregyártott vasbeton keretvázas „klasszikus” ipari építési rendszerrel készül.
Az irodaépület kétszintes, hagyományos falazott szerkezeti rendszerrel. A földszinten 5 db iroda és egy előadóterem található, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel. (étkező, vizesblokkok, tea-konyha, gépészet stb.) Az előadóterem fenntartói igény esetén 3 db irodává alakítható mobil hangszigetelő válaszfal rendszerrel.
Az emeleten további 10 db iroda található, 2 db tárgyalóval és a földszinthez hasonlóan szociális egységekkel.
Az épületben az akadálymentes közlekedés biztosítására akadálymentes felvonó készül. A földszinten és az emeleten is 1-1 iroda, valamint az előadó terem akadálymentes megközelíthetőségét biztosítottuk. Akadálymentes WC-mosdó a földszinten kapott helyet.
Az épület energetikai méretezése "közel nulla energiaigényű épület" (KN) követelményszintnek megfelelően készült. Ennek megfelelően min. 25% megújuló energiafelhasználást kell biztosítani az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva.
Az irodaépület fűtését és melegvíz termelését 2 db 16 kW névleges teljesítményű levegő hőforrású hőszivattyú látja el. Ezzel biztosított a min. 25% megújuló energiafelhasználás.
Az irodaépületben 3800 m3/h összteljesítményű hővisszanyerős szellőztető rendszer kerül telepítésre.
Az irodaépület lapostetős, 397,75 m2 extenzív zöldtetővel.
A csarnoképület tetőfelületére 20 kWp névleges teljesítményű napelem rendszer kerül telepítésre.
A belső út- és parkoló fejlesztés keretében megépül:
Útburkolat alap és makadámburkolat: 100m2
Szegélyek készítése (kiemelt, süllyesztett, futósor, egyéb) 941 m
Térburkolat készítése 4483 m2
Bitumenes burkolat készítése 31 m3
Az inkubátorház körül 88 db parkolóhely kerül kialakításra, melyből 2 db akadálymentes.
Elektromos gépjárművek töltésére 2 db, töltőoszloponként 2x22 kW teljesítményű, 1 db „Type 2” kábeles és 1 db „Type 2” aljzatos csatlakozási lehetőséggel ellátott berendezés kerül telepítésre. Telken belül 27 db kerékpár elhelyezése biztosított kerékpártárolóban.
Tervezett beépítési paraméterek:
▪ Telek területe: 33.387 m2
▪ Beépítés jellege: szabadonálló
▪ Tervezett előkert mérete: (délnyugat) 8,00 m (előtető)
▪ Tervezett oldalkert minimum: (északnyugat) 32,96 m
▪ Tervezett hátsókert minimum: (kelet) 81,07 m
▪ Tervezett épület nettó alapterülete: 2699,52 m2, amelyből irodaház nettó alapterülete: 720,55 m2
▪ Előtetők vetületi alapterülete: 322,60 m2
▪ Tervezett beépítettség (%): 7,74 %
▪ Tervezett burkolt felületek: 5.070.27 m2
▪ Tervezett zöldterület: 25.731.12 m2
▪ Tervezett zöldfelületi fedettség (%): 77,06 %
▪ Tervezett építménymagasság: 6,82 m
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. 1. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 36 hó) 10
2 2.2 Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hó) 10
3 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 118 - 309107
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Inkubátorház létrehozása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/01/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11121426208
Postai cím: Ipar Körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Internetcím(ek): (URL) www.fesz.hu
Fax: +36 99511879
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: STETTIN-HUNGARIA Magas- és Mélyépítőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10621143208
Postai cím: Somfalvi Út 14
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: sopron@stettin-hungaria.hu
Telefon: +36 99513290
Internetcím(ek): (URL) www.stettin-hungaria.hu
Fax: +36 99312592
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2253725182
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Zsaluzás és állványozás, Épület körüli járda, Helyszíni beton és vasbeton munka, Falazás és egyéb kőműves munkák, Fém- és
könnyűépületszerkezet szerelés, Ácsmunka, Vakolás és rabicolás, Szárazépítészeti munkák, Burkolás, Bádogozás stb.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő:
Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Ipar Körút 13., adószám: 11121426-2-08)
További ajánlattevők:
Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk Utca 6., adószám: 11975201-2-08)
Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9145 Bágyogszovát, Szabadság Utca 17., adószám: 13672571-2-08)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)