Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/22
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.01.31.
Iktatószám: 1588/2023
CPV Kód: 45430000-0
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Teljesítés helye: Magyarország_4024_Debrecen_Kossuth _utca_33_8882;Magyarország_4029_Debrecen_Csengő_utca_4_6364/12;Magyarország_4026_Debrecen_Arany János_tér_1_7689/31
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.02.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Szandra
Telefon: +36 52512700 74284
E-mail: szabo.szandra@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000063982023/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000063982023/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1203 DE KLGYG és Ált. Isk. felújítása EFOP-423
Hivatkozási szám: EKR000063982023
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45430000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem célul tűzte ki a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája intézményhez tartozó mindhárom feladatellátási hely felújítását, melynek eredményeként a megrendelői igényeket szem előtt tartva a belső környezet megújul, így nemcsak az ott dolgozók és tanulók számára alakítható ki szebb, élhetőbb tér, de egyes rendszerek felújításával az épületbiztonságosabbá tehető.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kossuth utcai feladatellátási hely belső felújítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_4024_Debrecen_Kossuth _utca_33_8882
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész - Kossuth utcai feladatellátási hely: a Kossuth utca felé eső szárny belső felújítását, melynek során megvalósul az elektromos és gyengeáramú rendszerek, a vizesblokkok felújítása, a tűzjelző hálózat kiépítése a felújítással érintett területen, és a tantermek burkolatainak cseréje, a falak és mennyezet festése.
Felújítással érintett épületrész nettó alapterülete: 3622,22 m2
A beruházáshoz kapcsolható főbb tételek és mennyiségek:
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva: 1388 m2
Beltéri ajtók elhelyezése beltéri 0,7 mm CPL laminátos, üvegezett ajtólap, furatos faforgács betéttel, antracit színben, Nagy Fém saroktokkal, kilinccsel, cill zárral, automata küszöbbel, 26/36 dB hanggátló, névleges méret: 97,5 x 205,5 cm, konszig.jel: B01: 30 db
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen diszperziós beltéri, fehér falfesték: 8274 m2
3-as jelű lámpatest: 334 db
A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és árazatlan
költségvetések) tartalmazzák.
A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az
ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű, megoldást, árut stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles ajánlatában benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerz-hez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a (min.0 hó, max. 24 hó) 8
2 2. Az M.1.2.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉG jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a (min.0 hó, max. 24 hó) 8
3 3. Az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉV jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a (min.0 hó, max. 24 hó) 8
4 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.3-22-2022-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés az AF II.2.7) pontjához:
Nyertes AT a munkaterület átadásától számított 8 hónapon belül, de az átadás-átvételi eljárás befejezésének legkésőbbi időpontja 2023. szeptember 30. napja. AK előteljesítést elfogad.
A II.2.7) pontban megadott időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, amely időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1-4. értékelési szempontok esetében két szélsőérték közötti arányosítás, az ár értékelési szempont estében fordított arányosítás. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
A fentiek tekintetében felhívjuk a figyelmet a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás tekintetében készített útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Csengő utcai feladatellátási hely belső felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_4029_Debrecen_Csengő_utca_4_6364/12
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész - Csengő utcai feladatellátási hely: megrendelői igények alapján kiválasztott öt darab tanteremben falak és mennyezet festése.
Felújítással érintett épületrész nettó alapterülete: 315,5 m2
A beruházáshoz kapcsolható főbb tételek és mennyiségek:
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen diszperziós mélyalapozó: 920 m2
A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és árazatlan költségvetések) tartalmazzák.
A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű, megoldást, árut stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles ajánlatában benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerz-hez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a (min.0 hó, max. 24 hó) 15
2 2. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.3-22-2022-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés az AF II.2.7) pontjához:
Nyertes AT a munkaterület átadásától (leghamarabb 2023. június 26.) számított 1 hónapon belül, de az átadás-átvételi eljárás befejezésének legkésőbbi időpontja 2023.augusztus 30. napja. AK előteljesítést elfogad.
A II.2.7) pontban megadott időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, amely időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1-2. értékelési szempont esetében két szélsőérték közötti arányosítás, az ár értékelési szempont estében fordított arányosítás. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
A fentiek tekintetében felhívjuk a figyelmet a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás tekintetében készített útmutatójára.

II.2.1)
Elnevezés: Arany János téri feladatellátási hely belső felújí
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_4026_Debrecen_Arany János_tér_1_7689/31
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész - Arany János téri feladatellátási hely: megrendelői igények alapján kiválasztott öt darab tanteremben falak és mennyezet
festése, valamint egy folyosói részen burkolatcsere és beépített szekrények felújítása.
Felújítással érintett épületrész nettó alapterülete: 322,95 m2
A beruházásokhoz kapcsolható főbb tételek és mennyiségek:
LVT burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, vinyl lapokból, ragasztás nélküli click rendszerű vinyl padlóburkolat, 4,5 mm vtg., 0,55 mm koptatóréteg, méret: 187x1251 mm + alátét: 262 m2
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból, bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban: 748 m2
A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és árazatlan
költségvetések) tartalmazzák.
A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű, megoldást, árut stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles ajánlatában benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerz-hez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a (min.0 hó, max. 24 hó) 15
2 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.3-22-2022-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés az AF II.2.7) pontjához:
Nyertes AT a munkaterület átadásától (leghamarabb 2023. június 26.) számított 2 hónapon belül, de az átadás-átvételi eljárás befejezésének legkésőbbi időpontja 2023. augusztus 30. napja. AK előteljesítést elfogad.
A II.2.7) pontban megadott időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn, továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, amely időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.
Értékelés során adható psz: 0-10 p.
Módsz: 1-2. értékelési szempont esetében két szélsőérték közötti arányosítás, az ár értékelési szempont estében fordított arányosítás. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
A fentiek tekintetében felhívjuk a figyelmet a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás tekintetében készített útmutatójára.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára tekintettel az ajánlattevőnek az ajánlatukban nyilatkozniuk szükséges.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkezdő bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok igazolása körében felhívjuk ajánlattevő figyelmét a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-ára.
Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
NY.1.) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. alapján az AK előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolni kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Előzetes igazolás: ATnak az EEKD-t kell benyújtania, amelyben AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa" szakaszában.
Utólagos Igazolási mód: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK ellenőrzi az alkalmassági követelmény teljesülését a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolnia kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szólóigazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolásmásolati példányát.
Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek az M.1.)-M.2.) alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését
- képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát,
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,
- a szakemberek rendelkezésre-állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. A szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban szükséges megadni. A végzettség tekintetében egyenértékű végzettség elfogadható.
Ajánlatkérő az időben párhuzamos gyakorlati tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a megnevezett szakember már rendelkezik érvényes jogosultsággal, azaz szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a képzettséget/végzettséget és az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatot a névjegyzékben való szereplés igazolja. Ebben az esetben a jogosultság megszerzésének az első időpontját, a számát és a nyilvántartást vezető szakmai szervezetet (kamarát) kell megadnia az ajánlattevőnek, a képzettséget és gyakorlatot igazoló további dokumentum csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi (elektronikus elérési útvonal/ tagi azonosító megadása).
Ebben az esetben is szükséges azonban a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtása, az 1-3. értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására.
Amennyiben az alkalmasság körében megjelölt szakember a vonatkozó nyilvántartásban nem szerepel vagy a nyilvántartás nem elérhető, abban az esetben a végzettséget/képezettséget igazoló okirat másolata és a szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz vagy a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar fordítását szükséges benyújtani.
Az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni arról, hogy - nyertessége esetén - a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a nyilvántartásba-vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
M.2.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 22. § (3) bekezdése alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni legalább:
- a referencia munkára szerződést kötő másik fél (személy) nevét, székhelyét,
- az építési beruházás tárgyát,
- mennyiségét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal) és helyét,
- referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére és 24. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (2a) bekezdésére, miszerint amennyiben ajánlatkérő öt év teljesítésének igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább:

M.1.1.) Valamennyi eljárási részben:
– 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik.
Kizárólag az 1. részben:
M.1.2.) - 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik.
M.1.3.) - 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik.
Az M.1. pontban meghatározott szakemberek között lehetséges átfedés.
M.2.)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap)
azelőírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt):
- 1. rész esetében legalább minimum nettó 2700 m2 alapterülettel rendelkező,
- 2. rész esetében legalább minimum nettó 200 m2 alapterülettel rendelkező,
- 3. rész esetében legalább minimum nettó 200 m2 alapterülettel rendelkező
építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés és/vagy átalakítás tárgyú megvalósult építési beruházásra vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb mennyiségi követelménynek megfelelni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is származhat.
A fenti pontokban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben: Ajánlatkérő a szerződés - áfa és tartalékkeret nélkül számított - elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg /előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (9) bekezdésében foglaltaknak, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A-119. §-ban foglaltaknak megfelelően. Nyertes AT áfa és tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 30%-nak megfelelő előlegre jogosult azzal, hogy az előleg természete és kifizetése a forráshoz igazodik. Amennyiben 10%-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, Nyertes AT a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosíték nyújtására köteles a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Az ajánlattevő az 1. részben egy előlegszámla, négy részszámla és egy végszámla, a 2. és a 3. részben egy előlegszámla és egy végszámla kiállítására jogosult a szerződés szerint. Az előleg az 1. részben a 4. részszámla és a végszámla összegéből egyenlő arányban, a 2. és a 3. részben a végszámla összegéből kerül levonásra .
A vállalkozói díj kifizetése a következő forrásból történik: EFOP-4.2.3-22-2022-00001 azonosító számú támogatás: szállítói
finanszírozással, intenzitása: 100%.
A számla kifizetése 30 napos fizetési határidő mellett átutalással, a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-31. § és 32/A. § és a szerződésben foglaltak szerint történik.
Az eljárás keretében megvalósuló építési munkák nem engedélyköteles építési tevékenységek számítanak, ezért számlázása a „egyenes Áfa” szabályai szerint történik. A vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, a szerződő felek átalánydíjban állapodnak meg, a szerződés nem tételes elszámolású. Késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
A részletes fiz. feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban +5 % tartalékkeretet határoz meg.
Jótállási időtartama: min. 36 hónap. Nyertes AT-nek jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől számítva 36 + a megajánlásának megfelelő hónapra terjed ki.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdéses alapján a nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített határidő túllépése esetén nyertes AT, minden egyes naptári napra, amellyel a befejezés késlekedik 1 %/naptári nap mértékű kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a tartalékkeret nélküli teljes nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér maximuma a tartalékkeret nélküli teljes nettó vállalkozói díj 15%-a.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes AT a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/02/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/02/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás elektronikusan, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések: AT: ajánlattevő, AK: ajánlatkérő
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikusan az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-csatolandó.
7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.
8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
9. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §(4)bek-e szerinti összes adatot.
10. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
11. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania.
E körben AT-nek be kell nyújtania:
- az AK által kiadott árazatlan költségvetést az AT által teljeskörűen beárazva;
- 1-3. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét.
Amennyiben az értékelési szempontra bemutatott szakemberek neve nem állapítható meg az ajánlatból, úgy az a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés valamennyi sorát, annak módosítása nélkül, teljes körűen, valamennyi tételt beárazva (cégszerűen aláírt .pdf ÉS .xls/.xlsx formában is kéri benyújtani).
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az árazatlan költségvetésben esetlegesen szereplő képletezési hibákért és hiányosságokért. Az árazatlan költségvetésben lévő függvények, hivatkozások helyességének ellenőrzése, és azok megfelelően való alkalmazása az AT felelőssége és kötelessége. Felhívjuk AT figyelmét, hogy bármely a költségvetésben szereplő tétel anyag/díj összegének 0 Ft-al történő beárazására csak műszakilag indokolt esetben van lehetőség.
12. Az ajánlathoz csatolni kell az 1-3. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melyből mind az alkalmassági követelményekre, mind a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett megajánlásnak egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
13. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
15. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
18. FAKSZ: Szabó Szandra (lajstromszám: 01073).
19. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
20. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: 1. részben legalább 80.000.000,- forint/káresemény és 230.000.000,- forint/év, a 2. részben 1.000.000,- forint/káresemény és 2.000.000,- forint/év, a 3. részben 5.000.000,- forint/káresemény és 10.000.000,- forint/év mértékű teljes körű építési-szerelési felelősségbizt. a szerződéskötés időpontjára. Nyertes AT haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 2 munkanapon belül köteles AK részére bemutatni felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni AK részére. Ennek elmaradása esetén AK nyertes AT-t póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és AK megtagadhatja a munkaterület nyertes AT részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően AK jogosult a szerződéstől elállni.
21. Amennyiben a megajánlott szakemberek még nem rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal, akkor nyertes AT vállalja, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A kamarai nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelöli.
22. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében műszaki dokumentációt állított össze. A műszaki dokumentációban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
23. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melyre az ajánlattevőket ezúton meghívja. 1. rész: Időpont: 2023.02.09. 15:00
10:00 találkozási pont: 4024 Debrecen, Kossuth u. 33. Főbejárat; 2. rész: Időpont: 2023.02.09. 13:00 óra
10:00 találkozási pont: 4029 Debrecen, Csengő u. 4. Főbejárat (porta); 3. rész: Időpont: 2023.02.09. 14:00 óra
10:00 találkozási pont: 4026 Debrecen, Arany János tér 1. (Görbe utcai bejárat, alsó tagozatos udvar).
24. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontban a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.
25. A dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11-12. §-ban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
Folytatás lásd: IV.4) 3) pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.3) További információk pont folytatása:
26. Az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9-ától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről rendelkező 2022/576 rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/01/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák