Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/163
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.08.25.
Iktatószám: 15968/2021
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sódar Anita ügyvezető, Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36 66241781
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Smart Grid kivitelezés GF/SZKF/1117/10/2017
Hivatkozási szám: EKR000966362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Smart Grid kivitelezés GF/SZKF/1117/10/2017
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba, belterület 1385/11, 1451, 1452, 1453/1, 1453/2, 1454/2, 1439/1, 1439/2, 1440, 1441 hrsz. alatt nyilvántartott területek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Modern Városok Program keretében a „SMART GRID rendszer kialakítása I. ütem” tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása.
A projekt közvetlen céljai:
• Megújuló termelés részarányának növelése: Békéscsaba MJV és ezen belül a Városi Sport-centrum meglévő és tervezett épületeinek villamosenergia-szükséglete a lehető legnagyobb mértékben megújuló energiaforrásból legyen ellátva.
• Villamosenergia-költségek optimalizálása: Békéscsaba MJV Önkormányzatának villamos-energia-beszerzésre fordított kiadásai a lehető legnagyobb mértékben csökkenjenek.
• Széndioxid kibocsátás csökkentése: Békéscsaba MJV villamosenergia-felhasználás következtében történő környezetterhelésének (CO2 kibocsátás) csökkentése a lehető legnagyobb mértékben.
A nyertes ajánlattevő feladata a hálózati engedélyes által meghatározott feltételek és a kiviteli tervek szerinti hálózati csatlakozási terv elkészítése.
A kivitelezés során megépítésre kerülnek az alábbi rendszerelemek:
A projekt a következő tevékenységeket foglalja magában:
1. Napelemes erőmű (1,3 MWp teljesítményű) létesítése a Városi Sportcentrum területén, amely 3 db különálló részből épül fel. Parkolófedéssel megoldott termelőegységek (egylábas és sorolt tartószerkezettel), valamint földre telepített acél tartószerkezetes rendszer.
2. Villamosenergia-tároló (2,4 MWh kapacitású, 1,2 MW teljesítményű) létesítése a Városi Sportcentrum területén
3. Helyi okoshálózati rendszer kialakítása
• Helyi okoshálózati végponti eszközök telepítése a Városi Sportcentrum területén található fogyasztókhoz
• Helyi okoshálózati és látogatóközpont telepítése
• Helyi okoshálózati integráció
4. Hálózati csatlakozási pont kialakítása
A megújulókból származó villamos energiát a lokális okoshálózati központ a fogyasztási igényeknek megfelelően közvetlenül a fogyasztókhoz, vagy az energiatároló berendezésbe juttatja.
Az energiatároló berendezés és az okoshálózati központ fő feladata a rendelkezésre álló megújuló villamos energia a fogyasztási igényekhez való igazítása, kiszolgálása, oly módon, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát az energiatároló berendezésben tárolja, majd szükség esetén a fogyasztók részére kitáplálja.
A helyi fogyasztókat okoshálózati végponti eszközökkel (pl. okosmérőkkel) kell ellátni annak érdekében, hogy azok fogyasztási mintázatairól az eddiginél több, pontosabb információ álljon rendelkezésre. A projekt befejezése után okoshálózati végponti eszközökkel a Városi Sportcentrum területén túl található önkormányzati fogyasztók is elláthatók.
A kivitelezés során kialakításra kerül egy Smart Grid látogató központ, melynek fő feladata a szemléletformálás, illetve az okoshálózati rendszer bemutatása az érdeklődők számára. A sportcentrum területén kivitelezésre kerülő geotermikus rendszer monitorozására is alkalmasnak kell lennie a vezérlő rendszernek.
Az akkumulátoros energiatároló és az ahhoz szükséges berendezések konténerekben kerülnek elhelyezésre, melyeknek külső megjelenését az újonnan kialakítani kívánt környezethez kell igazítani.
Az okoshálózati központhoz alkalmazott szoftver magyar nyelvű kell legyen.
2 hónap próbaüzem lefolytatása a kivitelező feladata.
A kivitelezés során megosztott munkaterület áll rendelkezésre, a párhuzamosan futó energetikai és további infrastrukturális beruházások miatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 003 - 002886

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Smart Grid kivitelezés GF/SZKF/1117/10/2017
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41180006
Postai cím: Határ Út 22.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: office@infoware.hu
Telefon: +36 24465171
Internetcím(ek): (URL) www.infoware.hu
Fax: +36 24442139
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2652870100 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A vállalkozási szerződés 4. sz. módosítás dátuma: 2021. augusztus 12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 71245000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba, belterület 1385/11, 1451, 1452, 1453/1, 1453/2, 1454/2, 1439/1, 1439/2, 1440, 1441 hrsz. alatt nyilvántartott területek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Modern Városok Program keretében a „SMART GRID rendszer kialakítása I. ütem” tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása.
A projekt közvetlen céljai:
• Megújuló termelés részarányának növelése: Békéscsaba MJV és ezen belül a Városi Sport-centrum meglévő és tervezett épületeinek villamosenergia-szükséglete a lehető legnagyobb mértékben megújuló energiaforrásból legyen ellátva.
• Villamosenergia-költségek optimalizálása: Békéscsaba MJV Önkormányzatának villamos-energia-beszerzésre fordított kiadásai a lehető legnagyobb mértékben csökkenjenek.
• Széndioxid kibocsátás csökkentése: Békéscsaba MJV villamosenergia-felhasználás következtében történő környezetterhelésének (CO2 kibocsátás) csökkentése a lehető legnagyobb mértékben.
A nyertes ajánlattevő feladata a hálózati engedélyes által meghatározott feltételek és a kiviteli tervek szerinti hálózati csatlakozási terv elkészítése.
A kivitelezés során megépítésre kerülnek az alábbi rendszerelemek:
A projekt a következő tevékenységeket foglalja magában:
1. Napelemes erőmű (1,3 MWp teljesítményű) létesítése a Városi Sportcentrum területén, amely 3 db különálló részből épül fel. Parkolófedéssel megoldott termelőegységek (egylábas és sorolt tartószerkezettel), valamint földre telepített acél tartószerkezetes rendszer.
2. Villamosenergia-tároló (2,4 MWh kapacitású, 1,2 MW teljesítményű) létesítése a Városi Sportcentrum területén
3. Helyi okoshálózati rendszer kialakítása
• Helyi okoshálózati végponti eszközök telepítése a Városi Sportcentrum területén található fogyasztókhoz
• Helyi okoshálózati és látogatóközpont telepítése
• Helyi okoshálózati integráció
4. Hálózati csatlakozási pont kialakítása
A megújulókból származó villamos energiát a lokális okoshálózati központ a fogyasztási igényeknek megfelelően közvetlenül a fogyasztókhoz, vagy az energiatároló berendezésbe juttatja.
Az energiatároló berendezés és az okoshálózati központ fő feladata a rendelkezésre álló megújuló villamos energia a fogyasztási igényekhez való igazítása, kiszolgálása, oly módon, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát az energiatároló berendezésben tárolja, majd szükség esetén a fogyasztók részére kitáplálja.
A helyi fogyasztókat okoshálózati végponti eszközökkel (pl. okosmérőkkel) kell ellátni annak érdekében, hogy azok fogyasztási mintázatairól az eddiginél több, pontosabb információ álljon rendelkezésre. A projekt befejezése után okoshálózati végponti eszközökkel a Városi Sportcentrum területén túl található önkormányzati fogyasztók is elláthatók.
A kivitelezés során kialakításra kerül egy Smart Grid látogató központ, melynek fő feladata a szemléletformálás, illetve az okoshálózati rendszer bemutatása az érdeklődők számára. A sportcentrum területén kivitelezésre kerülő geotermikus rendszer monitorozására is alkalmasnak kell lennie a vezérlő rendszernek.
Az akkumulátoros energiatároló és az ahhoz szükséges berendezések konténerekben kerülnek elhelyezésre, melyeknek külső megjelenését az újonnan kialakítani kívánt környezethez kell igazítani.
Az okoshálózati központhoz alkalmazott szoftver magyar nyelvű kell legyen.
2 hónap próbaüzem lefolytatása a kivitelező feladata.
A kivitelezés során megosztott munkaterület áll rendelkezésre, a párhuzamosan futó energetikai és további infrastrukturális beruházások miatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 23 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2711909147
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41180006
Postai cím: Határ Út 22.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: office@infoware.hu
Telefon: +36 24465171
Internetcím(ek): (URL) www.infoware.hu
Fax: +36 24442139
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. számú módosítás:
Eredeti szerződéses feltétel:
A szerződés 5.2. pontjának 9. bekezdése:
"5.2 A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő
A teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap. "
Módosított szerződéses feltétel:
"1. A Szerződés 5.2 pontjának 9. bekezdésében foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 14 hónap.”
2. számú módosítás:
Tervezett termék
Napelem panel, Hanwha Q CELLS QPLUS L G4.1 típusú, 345 Wp teljesítményű
Park 1 1960 db
Park2 640 db
Park 3 1152 db
Összesen 3752 db
Helyette, alkalmazott termék
Riesen RSM144-6-400M típusú, 400 Wp teljesítményű 144 cellás monokristályos napelem modul
Park 1 2070 db
Park2 320 db
Park 3 850 db
Összesen 3240 db
Tervezett termék
Napelem tartó szerkezet 3 m3 szerelt vasbeton, 6 m2 szerelőbetonnal, kehelynyakkal
Park 1 83 db
Park2 16 db
Helyette, alkalmazott termék
Napelem tartó szerkezet 5 m3 szerelt vasbeton, 10 m2 szerelőbetonnal, kehelynyakkal
Park 1 84 db
Park2 16 db
Tervezett termék
Központi inverter egység, 499kW GSL0500 típusú
Smart Grid 2db
Helyette, alkalmazott termék
Központi inverter egység, 650 kW AEG Protect PV.880 típusú,
Smart Grid 2db
Tervezett termék
Inverter 4Q, háromfázisú, AC 750V típ.
300kW teljesítményű
Mennyiség: 4 db
Helyette, alkalmazott termék
Inverter 4Q, háromfázisú, AC 360V,
AEG CONVERT SC FLEX típusú, 600kW teljesítményű
Mennyiség: 2 db
A fentiekre tekintettel a Vállalkozó a jelen Szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerint benyújtott költségvetésnek megfelelően valósítja meg a kivitelezést. A Vállalkozó a benyújtott költségvetés alapján bemutatta a műszaki dokumentációban szereplő termékek és az azokkal egyenértékű eszközök költségei közötti eltérést.
3. számú módosítás:
Eredeti szerződéses feltétel:
A szerződés 5.2. pontjának 9. bekezdése:
"5.2 A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő
A teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap. "
Módosítás:
"A Szerződés 5.2 pontjának 9. bekezdésében foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 23 hónap."
4. számú módosítás (jelenlegi):
Eredeti szerződéses feltétel:
4.1 Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján
2.652.870.100, Ft + 716.274.927,- Ft ÁFA, mindösszesen 3.369.145.027,- Ft, azaz Hárommilliárd-háromszázhatvankilencmillió-száznegyvenötezer-huszonhét forint összegű vállalkozói díj ellenében köteles elvégezni.
A fenti vállalkozói díj (Egyösszegű Ajánlati Ár) a teljesítési határidőre prognosztizált és az 1-3. pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján került meghatározásra.
Módosítás:
1. A felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező feladatok kiegészülnek a jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklet szerinti műszaki leírásban és 2. számú melléklet szerinti költségvetésben meghatározott munkákkal. A mellékletek a továbbiakban a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
2. A Szerződés 4.1. pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján
2.711.909.147,- Ft + 732.215.470,- Ft ÁFA, mindösszesen 3.444.124.617,- Ft, azaz Hárommilliárd-négyszáznegyvennégymillió-százhuszonnégyezer-hatszáztizenhét forint összegű vállalkozói díj ellenében köteles elvégezni.
A fenti vállalkozói díj (Egyösszegű Ajánlati Ár) a teljesítési határidőre prognosztizált és az 1-3. pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján került meghatározásra.”
3. A Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
4. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, ha a Támogató szervezet elfogadja a GF/SZKF/1117/10/2017. iktatószámú Támogatói Okirat egyes költségvetési sorainak az átcsoportosítására vonatkozó megrendelői kérelmet.
5. A jelen 4. számú szerződésmódosítás a Szerződéssel és az 1., a 2. és a 3. számú Szerződésmódosítással együtt hatályos, annak elválaszthatatlan részét képezi.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelőnek a tárgyi projektben – az egyes költségvetés sorok átcsoportosítását követően - még fel nem használt támogatási összeg áll rendelkezésére, így Megrendelőnek lehetősége van a kivitelezési munka során, a Szerződés szerinti munkához szorosan kapcsolódó, attól elválaszthatatlan munkák megrendelésére, amelyek nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti Szerződés jellegéhez, célkitűzéséhez.
A felmerülő további munkák finanszírozására többletforrásra nincs szükség, a költségek átcsoportosítással, illetve a kamatbevételek felhasználásával fedezhetők, erre vonatkozóan kérelem került benyújtásra az Innovációs és Technológia Minisztérium részére.
További felmerülő munka a jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet szerinti műszaki leírás és 2. számú melléklet szerinti költségvetés szerint az alábbiak:
- Térkő burkolatú járda és csapadékvíz elvezetés:
A SMART központ és a technológiai épületek körüli járda térburkolatok a szükséges helyeken a legminimálisabb felülettel tervezettek, nyomvonalvezetésében a felmerült gyalogos közlekedési igényeket elégítik ki.
- E-mobilitási alrendszer specifikáció:
1 db busztöltő integrálása a Békéscsaba SMART Grid I. központba.
A rendszer alapfunkcionalitásai:
• töltés indítása RFID kártyával vagy Plug&Charge módon,
• töltőberendezés állapotának jelzése (szabad/foglalt/töltés/hiba),
• töltési teljesítményadatok kijelzése.
- Töltésmenedzsment rendszer az alábbi lényeges paraméterekkel: töltés engedélyezése, töltő bekapcsolás/rendszerfelállás jelzése, a töltőpont elérhetőségének változtatása, konfigurálása, életjel; bekapcsolt és OCPP szerverre csatlakozott állapot jelzése, mérési adatok fogadása, töltés indítás/leállítás távolról, a töltőpont újraindítása.
Az ellenérték növekedés mértéke: nettó 59.039.047,- Ft.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2652870100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2711909147 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben