Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/180
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.09.16.
Iktatószám: 15971/2020
CPV Kód: 79342200-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Roland
Telefon: +36 17957440
E-mail: roland.barta@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MÁV közlekedésbizt. projekt komplex kommunikáció
Hivatkozási szám: EKR001358582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés - MÁV közlekedésbizt. projekt komplex kommunikáció

A MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei – szakaszolt projekt elnevezésű projekthez kapcsolódó komplex kommunikációs feladatok ellátása: kreatív koncepcióalkotás, szövegírás, grafikai tervezés, online és PR ügynökségi tevékenység, továbbá nyomdai eszközök (hirdetési eszközök, marketing és dekorációs eszközök, kiadványok, reklámajándéktárgyak) kivitelezése, TV és rádiószpot gyártása, fotózás, valamint médiakampányok tervezése és lebonyolítása. Fentiek mellett a feladat része teljes körű rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása a projekt szakmai konferenciái és a projektátadó esemény kapcsán.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MÁV közlekedésbizt. projekt komplex kommunikáció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak: 79821000-5
79822500-7
79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladatai:
1. Kreatív tervezés, szövegírás, grafikai tervezés, online ügynökségi feladatok, PR ügynökségi szolgáltatások
A nyertes Ajánlattevő feladata a média-megjelenés vásárlásaihoz kapcsolódó print, online és közterületi kreatív koncepció kidolgozása, valamint rádió- és TV reklám koncepcióalkotás, ide értve a szükséges szövegírói feladatok ellátását, továbbá a filmgyártáshoz kapcsolódó storyboardok elkészítését is.
A feladat része a projekt kommunikációjához szükséges grafikai tervezési munkák elvégzése: a különböző sajtóhirdetések, bannerek, plakátok elkészítése, a szükséges kiadványok (meghívó, szórólap, brosúra, eredménykommunikációs kiadvány) kreatív szerkesztése, tördelése, nyomdai előkészítése. E körben kell megvalósítani az egyes dekorációs és marketingeszközök, reklámajándéktárgyak tervezését is.
Az online ügynökségi tevékenység keretében a nyertes Ajánlattevő feladata várhatóan bannerek programozása, valamint social media tartalom-előállítás lesz (PR szövegírás).
PR ügynökségi szolgáltatások közül szövegírási feladatok várhatók.
2. Gyártás – nyomda (hirdetési eszközök, dekorációs és marketingeszközök, kiadványok, reklámajándéktárgyak)
A nyertes Ajánlattevő látja el a projekt kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó nyomdai kivitelezési feladatokat, a reklámajándékok, valamint a dekorációs és marketingeszközök gyártásával összefüggő produkciós feladatokat, illetve a kapcsolódó szállítási és esetenként a terjesztési feladatokat (szórólap/brosúra osztogatása hostessek segítségével). A kötelező „B” és „D” típusú táblák kivitelezése és kihelyezése szintén a feladat részét képezi.
3. Gyártás – TV és rádiószpot, fotózás
A nyertes Ajánlattevő feladata a Megrendelő számára TV és rádiószpot gyártásának teljes körű lebonyolítása (ide értve valamennyi előkészítési és utómunka elvégzését is). Tervezett szpot-hosszok: TV: 30 mp, rádió: 20 vagy 30 mp.
A nyertes Ajánlattevő feladata a kommunikációs célra alkalmas fotók elkészítése, a kapcsolódó utómunkák elvégzése, tervezetten: rendezvények fotódokumentálása 2-3 alkalommal, illetve a kommunikációs kampány megvalósításához szükséges fotózás a koncepció függvényében.
4. Rendezvényszervezés
A projekt kommunikációja kapcsán tervezett rendezvények teljes körű megvalósítása (rendezvény és helyszín előkészítése, catering biztosítása, műszaki és technikai feltételek biztosítása (beleértve a szükséges hang-, világítás – és vetítéstechnikát)).
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó – 1-2 alkalommal: budapesti vagy vidéki helyszínen, tervezetten kb. 50-100 fős.
- Sajtónyilvános esemény – 2 alkalommal: budapesti vagy vidéki helyszínen, a projekt mérföldkövei szerint, tervezetten kb. 50-100 fős.
5. Médiaügynökségi szolgáltatások
A nyertes Ajánlattevő látja el a Megrendelő projektjéhez kapcsolódó médiamegjelenés tervezési-vásárlási feladatokat, : médiastratégia kidolgozása, ezen belül a médiamix meghatározása, médiaterv készítése a médiastratégia alapján, médiafelületek foglalása az elfogadott médiaterv alapján, kampány megvalósulásának nyomon követése és dokumentálása. Nyertes ajánlattevő feladata a médiakampányok eredményességének mérését lehetővé tevő post-buy kutatások elvégzése és az eredmények kiértékelése is.
A projekthez kapcsolódóan belföldi médiakampányok valósulnak meg, az alábbi médiakategóriák használata preferált: közterületi média, országos közszolgálati és kereskedelmi rádiók és TV-csatornák, országos és regionális napilapok, nagy elérésű portálok, híroldalak – ezen belül regionális felületek is.
A részletes műszaki leírást és feltételeket a KD tartalmazza.
A nettó keretösszeg: : 59.000.000,- HUF
A MÁV Zrt. a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1 A felhívás M.2.a) alpontjában bemutatott szakember meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata. (db) 75
2 2.2 A fehívás M.2.c) alpontjában bemutatott szakember meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata.(db) 75
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó ár HUF) Súlyszám - 850
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00019, folyt. II.2.13.
II.2.9) További információ:
1. Folyt. II.2.12. pont: Projekt száma: IKOP-3.2.0-15-2019-00033 , IKOP-3.1.0-15-2019-00018.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okot alkalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
25332 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MÁV közlekedésbizt. projekt komplex kommunikáció
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15036966
Postai cím: Bartók Béla Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: rgabor@roxer.hu
Telefon: +36 209388800
Internetcím(ek): (URL) www.roxer.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13354921243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felhívás III. 1.3. M.2. c) pont
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28278061
Postai cím: Ady Endre Utca 41.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12452648213

Hivatalos név: Absurd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86368010
Postai cím: Fiskális Út 59
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14066618207

Hivatalos név: Adistrict Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70978515
Postai cím: Bulcsú Utca 4
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26515418213

Hivatalos név: Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15036966
Postai cím: Bartók Béla Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13354921243

Hivatalos név: Human Telex Agency Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86515452
Postai cím: Lajos Utca 74-76. 5/29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10301539241

Hivatalos név: DeepInsight Korlátolt Felelősségű Társasák
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15307710
Postai cím: Hajnóczy József Utca 11. 3/15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25588198243

Hivatalos név: Moonlight Event Szolgáltató Rendezvényszervező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28617833
Postai cím: Tövis utca Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444030241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges