Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/171
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2020.09.03.
Iktatószám: 15973/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Esztergomi Tankerületi Központ
Teljesítés helye: 2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35.;2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Royal Nexus Építő Kft;Royal Nexus Építő Kft
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Eü,oktatás,kultúra,egyéb szociális szolg igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergomi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17320366
Postai cím: Lőrinc Utca 7
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Muszela Szabolcs
Telefon: +36 33795202
E-mail: esztergom@kk.gov.hu
Fax: +36 33795227
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/index
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Eü,oktatás,kultúra,egyéb szociális szolg igazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kernstok Károly Ált. Isk. fejlesztése-megismételt
Hivatkozási szám: EKR000384382020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése
érdekében; a Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, EFOP-4.1.2-17-2017-00082 pályázat
keretében”
1. rész
Kernstok Károly Általános Iskola (cím: 2536 Nyergesújfalu, Padányi u. 35., Hrsz.: 584) intézmény bővítése. Tervezett bővítés (építési engedély köteles): tervezett bővítés a fsz. + kétemeletes meglévő épület II. emeletén valósul meg. A meglévő lapos tető
rétegfelépítésének és attika falazatának bontásával, a meglévő lépcsőházat felhasználva, egy új acéllépcső vezet fel terezetten az I.
emeltről a II. emeletre. Az emeleti ráépítés szerkezeti kialakítása acélszerkezet, rácsos, illetve tömör szelvényű szerkezetből. A bővítés
közlekedő rendszere illeszkedik a meglévő padlóvonalhoz. A nagyterem melletti közlekedő padlósíkját fel kell emelni a csatlakozó
padlóvonalhoz. A tantermekben műgyanta burkolat, míg a folyosókon greslap tervezett. Tervezett bővítés: 479,38 m2 Meglévő épület
összes hasznos alapterület: 5 841,43 m2 - Földszinti lépcsőház átalakítása szükséges új tűzszakaszok kialakítása miatt: 71,19 m2 - I.
emeleti lépcsőház átalakítása szükséges új tűzszakaszok kialakítása miatt: 66,59 m2 - II. emeleti bővítés kialakítása, csoportszobákkal,
tanteremmel és előadóval: 535,67 m2 Mindösszesen: 673,45 m2 Tervezett épület összes hasznos alapterület: 6320,81 m2 Tervezett
építési építészeti munkák: bontási munkák. 495 m2 lapostető rétegrend visszabontása, 15,30 fm attikafal bontása. Vasbeton munkák.
4,24 t acél tartószerkezet és acél lépcső készítése. 540,74 m2 födém trapézlemez készítése. Beton és vasbeton munkák, padló
kiegyenlítés. 2 db alumínium portál. 23 db új műanyag szerkezetű ablak. Külső hőszigetelés a zsaluzatokba 15,04 m2 5 cm vtg.
kőzetgyapot és a homlokzaton 322,39 m2 10 cm vtg. kőzetgyapot rendszer. 102,20 m3 könnyűbeton feltöltés. 540,74 m2 tető 2 rtg. 25
cm kőzetgyapot hőszigetelés. 82,25 m2 8 cm kőzetgyapot szigetelés. 540,74 m2 + 92,56 m2 tető vízszigetelés. 3 cm vtg. 348,68 m2 +
140,69 m2 lépéshangszigetelés. Bádogos munkák. 6 db acél ajtó és 7 db acél ajtótok beépítése. 7 db fa belső ajtó. Gipszkarton falak,
válaszfalak, előtétfalak és álmennyezet építése. 151,91 m2 kerámia, csúszásmentes kerámia és lábazat padlóburkolás. 348,68 m2
műgyanta burkolat. 16,95,84 m2 glettelés és festés. Egyéb és járulékos munkák. Tervezett építési épületgépészeti munkák: a
bővítmény épületgépészeti rendszere a meglévő épületrész rendszerére kötve. Központi fűtési rendszer készül, 19 db új radiátor
felszerelésével. Új víz és csatornavezetékek építése. 5 db mosdó kagyló felszerelése. Szellőzés és klimatizálás kiépítése. Egyéb és
járulékos munkák. Tervezett építési épületvillamossági munkák: a bővítmény elektromos hálózata a meglévő épület rendszerére kötve.
Elektromos hálózat és szerelvények kiépítése. Villámvédelem, tűzjelző bővítés, kihangosítás és RWA rendszer kiépítése. 300,00 fm
horonyvésés. 88 db lámpatest felszerelése. Egyéb és járulékos munkák. Tervezett akadálymentesítés: funkciójelző táblák elhelyezése.
Taktilis vezetősávok a vakok és gyengén látók számára. Iskolaudvar fejlesztés: 95,00 m2 térkőburkolat készítés. 7 db + 2 db kerékpár
tároló. 900,00 m2 sportpályatisztítás és felfestés. Labdafogó háló. Egyéb és járulékos munkák. A részletes információkat a jelen
eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képző műszaki leírás tartalmazza.
2. rész
A Kernstok Károly Általános Iskola Babits Mihály utcai Tagiskola, (cím: 2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály u. 13. Hrsz.: 1555/2)
intézmény infrastrukturális fejlesztése. A tervezet felújítás munkarész: a meglévő épületrész építészeti, elektromos, hőtechnikai,
épületgépészeti felújítása. Meglévő pinceszint hasznos alapterület: 81,64 m2 Meglévő földszint hasznos alapterület: 1255,01 m2
Meglévő I. emelet hasznos alapterület: 391,71 m2 Meglévő épületrész összes hasznos alapterület: 1478,36 m2 Tervezett építészeti
felújítás: bontási munkák, külső nyílászárók, részben a belső nyílászárók, padlóburkolatok, csempe burkolatok, kémények, belső
válaszfalak és azbeszt tartalmú tetőhéjazat bontása. 144 db új műanyag szerkezetű ablak és 4 db külső műanyag szerkezetű külső ajtó
beépítése. Utólagos hőszigetelés a lábazaton 47,76 m2 12 cm vtg. XPS rendszer, a spalettákon 67,92 m2 3 cm vtg. EPS rendszer és a
homlokzaton 1040,09 m2 15 cm vtg. EPS rendszer. 456,49 m2 padlás-tető kőzetgyapot hőszigetelés. Tetőhéjazat csere megerősítéssel,
bádogozási munkák. 1367,91 m2 cserepeslemez fedés készítése. 39 db beltéri fa belső ajtó beépítése. Acél saroktokok. Gipszkarton
válaszfalak építése. 282,47 m2 kerámia, csúszásmentes kerámia és lábazat padlóburkolás. 236,85 m2 kerámia csempe burkolás.
464,59 m2 parkettázás. Javító vakolás. 1758,87 m2 glettelés és festés. Egyéb és járulékos munkák. Tervezett épületgépészeti felújítás,
fejlesztés: a kétszintes iskolaépület és a tornaterem teljes épületgépészeti rendszere elbontásra kerül, és új gépészeti rendszer
kialakítása tervezett. Vezetékek és szerelvények bontása. 86 db radiátor leszerelés. A pince szinten kialakított gépészeti helyiségekben
a 3 db fal kondenzációs kazán megmarad/gázhálózat átalakításra nem kerül. Új fűtési rendszer készül, 80 db új radiátor felszerelésével
. Új víz és csatornavezetékek építése. 1 db akadálymentes WC csésze, 1 db akadálymentes mosdó kagyló, 8 db WC csésze, 16 db
mosdó kagyló, 2 db zuhanytálca, 2 db falikút és 2 db piszoár felszerelése. Szellőzés kiépítése. Egyéb és járulékos munkák. Kivitelezési
munkálatok megkezdése előtt a jelenlegi víz-csatorna csatlakozási pontokat fel kell tárni és ellenőrizni kell a tervezett
épületcsatlakozási pontokat.
Folyt: VI.1.5) pontban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 754220924 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Padányi tér 35. alatti létesítmény fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45110000-1
45261400-8
45310000-3
45315100-9
45350000-5
45410000-4
45421000-4
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kernstok Károly Általános Iskola (cím: 2536 Nyergesújfalu, Padányi u. 35., Hrsz.: 584) intézmény bővítése.
Tervezett bővítés (építési engedély köteles):
tervezett bővítés a fsz. + kétemeletes meglévő épület II. emeletén valósul meg. A meglévő lapos tető rétegfelépítésének és attika falazatának bontásával, a meglévő lépcsőházat felhasználva, egy új acéllépcső vezet fel terezetten az I. emeltről a II. emeletre. Az emeleti ráépítés szerkezeti kialakítása acélszerkezet, rácsos, illetve tömör szelvényű szerkezetből. A bővítés közlekedő rendszere illeszkedik a meglévő padlóvonalhoz. A nagyterem melletti közlekedő padlósíkját fel kell emelni a csatlakozó padlóvonalhoz. A tantermekben műgyanta burkolat, míg a folyosókon greslap tervezett.
Tervezett bővítés: 479,38 m2
Meglévő épület összes hasznos alapterület: 5 841,43 m2
- Földszinti lépcsőház átalakítása szükséges új tűzszakaszok kialakítása miatt: 71,19 m2
- I. emeleti lépcsőház átalakítása szükséges új tűzszakaszok kialakítása miatt: 66,59 m2
- II. emeleti bővítés kialakítása, csoportszobákkal, tanteremmel és előadóval: 535,67 m2
Mindösszesen: 673,45 m2
Tervezett épület összes hasznos alapterület: 6320,81 m2
Tervezett építési építészeti munkák: bontási munkák. 495 m2 lapostető rétegrend visszabontása, 15,30 fm attikafal bontása. Vasbeton munkák. 4,24 t acél tartószerkezet és acél lépcső készítése. 540,74 m2 födém trapézlemez készítése. Beton és vasbeton munkák, padló kiegyenlítés. 2 db alumínium portál. 23 db új műanyag szerkezetű ablak. Külső hőszigetelés a zsaluzatokba 15,04 m2 5 cm vtg. kőzetgyapot és a homlokzaton 322,39 m2 10 cm vtg. kőzetgyapot rendszer. 102,20 m3 könnyűbeton feltöltés. 540,74 m2 tető 2 rtg. 25 cm kőzetgyapot hőszigetelés. 82,25 m2 8 cm kőzetgyapot szigetelés. 540,74 m2 + 92,56 m2 tető vízszigetelés. 3 cm vtg. 348,68 m2 + 140,69 m2 lépéshangszigetelés. Bádogos munkák. 6 db acél ajtó és 7 db acél ajtótok beépítése. 7 db fa belső ajtó. Gipszkarton falak, válaszfalak, előtétfalak és álmennyezet építése. 151,91 m2 kerámia, csúszásmentes kerámia és lábazat padlóburkolás. 348,68 m2 műgyanta burkolat. 16,95,84 m2 glettelés és festés. Egyéb és járulékos munkák.
Tervezett építési épületgépészeti munkák: a bővítmény épületgépészeti rendszere a meglévő épületrész rendszerére kötve. Központi fűtési rendszer készül, 19 db új radiátor felszerelésével. Új víz és csatornavezetékek építése. 5 db mosdó kagyló felszerelése. Szellőzés és klimatizálás kiépítése. Egyéb és járulékos munkák.
Tervezett építési épületvillamossági munkák: a bővítmény elektromos hálózata a meglévő épület rendszerére kötve. Elektromos hálózat és szerelvények kiépítése. Villámvédelem, tűzjelző bővítés, kihangosítás és RWA rendszer kiépítése. 300,00 fm horonyvésés. 88 db lámpatest felszerelése. Egyéb és járulékos munkák.
Tervezett akadálymentesítés: funkciójelző táblák elhelyezése. Taktilis vezetősávok a vakok és gyengén látók számára.
Iskolaudvar fejlesztés:
95,00 m2 térkőburkolat készítés. 7 db + 2 db kerékpár tároló. 900,00 m2 sportpályatisztítás és felfestés. Labdafogó háló. Egyéb és járulékos munkák.
A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képző műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + min 0, max. 36 hónap) 10
2 3. Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott MV-É szakember többlet szakmai gyakorlata (min 0, max 36 hónap) 10
3 4. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat része) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Teljes nettó vállalkozói díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00082
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Babits M. u. 13. alatti létesítmény fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45110000-1
45261400-8
45262522-6
45310000-3
45315100-9
45350000-5
45410000-4
45421000-4
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kernstok Károly Általános Iskola Babits Mihály utcai Tagiskola, (cím: 2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály u. 13. Hrsz.: 1555/2) intézmény infrastrukturális fejlesztése.
A tervezet felújítás munkarész:
a meglévő épületrész építészeti, elektromos, hőtechnikai, épületgépészeti felújítása.
Meglévő pinceszint hasznos alapterület: 81,64 m2
Meglévő földszint hasznos alapterület: 1255,01 m2
Meglévő I. emelet hasznos alapterület: 391,71 m2
Meglévő épületrész összes hasznos alapterület: 1478,36 m2
Tervezett építészeti felújítás: bontási munkák, külső nyílászárók, részben a belső nyílászárók, padlóburkolatok, csempe burkolatok, kémények, belső válaszfalak és azbeszt tartalmú tetőhéjazat bontása. 144 db új műanyag szerkezetű ablak és 4 db külső műanyag szerkezetű külső ajtó beépítése. Utólagos hőszigetelés a lábazaton 47,76 m2 12 cm vtg. XPS rendszer, a spalettákon 67,92 m2 3 cm vtg. EPS rendszer és a homlokzaton 1040,09 m2 15 cm vtg. EPS rendszer. 456,49 m2 padlás-tető kőzetgyapot hőszigetelés. Tetőhéjazat csere megerősítéssel, bádogozási munkák. 1367,91 m2 cserepeslemez fedés készítése. 39 db beltéri fa belső ajtó beépítése. Acél saroktokok. Gipszkarton válaszfalak építése. 282,47 m2 kerámia, csúszásmentes kerámia és lábazat padlóburkolás. 236,85 m2 kerámia csempe burkolás. 464,59 m2 parkettázás. Javító vakolás. 1758,87 m2 glettelés és festés. Egyéb és járulékos munkák.
Tervezett épületgépészeti felújítás, fejlesztés: a kétszintes iskolaépület és a tornaterem teljes épületgépészeti rendszere elbontásra kerül, és új gépészeti rendszer kialakítása tervezett. Vezetékek és szerelvények bontása. 86 db radiátor leszerelés. A pince szinten kialakított gépészeti helyiségekben a 3 db fal kondenzációs kazán megmarad/gázhálózat átalakításra nem kerül. Új fűtési rendszer készül, 80 db új radiátor felszerelésével. Új víz és csatornavezetékek építése. 1 db akadálymentes WC csésze, 1 db akadálymentes mosdó kagyló, 8 db WC csésze, 16 db mosdó kagyló, 2 db zuhanytálca, 2 db falikút és 2 db piszoár felszerelése. Szellőzés kiépítése. Egyéb és járulékos munkák.
Kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a jelenlegi víz-csatorna csatlakozási pontokat fel kell tárni és ellenőrizni kell a tervezett épületcsatlakozási pontokat.
Tervezett épületvillamossági felújítás: a meglévő épületrész teljes villamos felújítása. Lámpatestek, szerelvények vezetékek bontása. Új elektromos hálózat és szerelvények kiépítése. Villámvédelem és kihangosítás kiépítése. A légvezetékes csatlakozás földkábelesre történő cseréje, a fogyasztásmérés homlokzatába süllyesztetten kiépítése. 550 fm horonyvésés. 232 db lámpatest felszerelése. Egyéb és járulékos munkák.
Tervezett akadálymentesítés: Infokommunikációs tábla és funkciójelző táblák elhelyezése. Taktilis vezetősávok a vakok és gyengén látók számára. Külső rámpák és korlátok kivitelezése. 1 db akadálymentes parkoló felfestése.
Tervezett bővítés munkarész (építési engedély köteles):
tervezett földszintes bővítés a tornateremhez a meglévő beton járda elbontása után kerül hozzáépítésre. A beépítés falazott, szeglemezes tetőszerkezettel, illetve cserepeslemez fedéssel készül. Az erőnléti teremben sportpadló burkolat, míg a folyosókon greslap tervezett.
Tervezett bővítés hasznos alapterület: 250,00 m2
Tervezett épület összes hasznos alapterület: 1728,36 m2
Tervezett építési építészeti munkák: alapozás, vízszigetelés és aljzatkészítés. 292,94 m2 30 cm vtg. teherhordó külső falazat. Vasbeton munkák. 22 db új műanyag szerkezetű ablak és 1 db külső műanyag szerkezetű külső ajtó beépítése. Külső hőszigetelés a lábazaton 45,16 m2 12 cm vtg. XPS rendszer, a zsaluzatokba 13,38 m2 5 cm vtg. kőzetgyapot és a homlokzaton 182,69 m2 15 cm vtg. EPS rendszer. 250,30 m2 padlás kőzetgyapot hőszigetelés. 250,30 m2 szeglemezes fedélszékkészítés. 330,00 m2 cserepeslemez fedés készítése. 14 db acél ajtó beépítése. Gipszkarton válaszfalak és álmennyezet építése. 146,41 m2 kerámia, csúszásmentes kerámia és lábazat padlóburkolás. 179,27 m2 kerámia csempe burkolás. 117,37 m2 sportpadló. 995,95 m2 glettelés és festés. Egyéb és járulékos munkák.
Tervezett építési épületgépészeti munkák: a bővítmény épületgépészeti rendszere a meglévő épületrész felújított rendszerére kötve. Központi fűtési rendszer készül, 16 db új radiátor felszerelésével. Új víz és csatornavezetékek építése. 2 db WC csésze, 10 db mosdó kagyló, 6 db zuhanytálca és 1 db falikút felszerelése. Szellőzés kiépítése. Vízlágyító. Egyéb és járulékos munkák.
Tervezett építési épületvillamossági munkák: a bővítmény elektromos hálózata a meglévő épület felújított rendszerére kötve. Elektromos hálózat és szerelvények kiépítése. Villámvédelem kiépítése. 220 fm horonyvésés. 35 db lámpatest felszerelése. Egyéb és járulékos munkák.
Tervezett akadálymentesítés: Infokommunikációs tábla és funkciójelző táblák elhelyezése. Taktilis vezetősávok a vakok és gyengén látók számára.
Kültéri burkolatok sportpálya:
727,68 m2 + 154 m2 térkőburkolat készítés. 160,00 m2 gyeprácsos parkoló kialakítás. 68,30 fm Támfalépítés betonelemből. 919,15 m2 multifunkciós sportpálya, rekortán burkolattal, palánkkal, labdafogó hálóval, 2 focikapuval és 4 db kosárlabda palánkkal, pályavonalazással. Egyéb és járulékos munkák.
A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képző műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + min 0, max. 36 hónap)  10
2 3. Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott MV-É szakember többlet szakmai gyakorlata (min 0, max 36 hónap) 10
3 4. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat része)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Teljes nettó vállalkozói díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00082
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08708 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Padányi tér 35. alatti létesítmény fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Royal Nexus Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71022725
Postai cím: Kossuth L. Utca 91/b
Város: Tokod
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2532
Ország: Magyarország
E-mail: royalnexusepito@gmail.com
Telefon: +36 706296501
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26770442211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 333628735
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A kivitelezésben való közreműködés, MV-É felelős műszaki vezetés; A kivitelezésben való közreműködés, MV-ÉG felelős műszaki vezetés; A kivitelezésben való közreműködés, MV-ÉV felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Royal Nexus Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71022725
Postai cím: Kossuth L. Utca 91/b
Város: Tokod
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2532
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26770442211

Hivatalos név: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78667770
Postai cím: Derkovits Gyula Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1193
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11875204243

Hivatalos név: BM Rekultiv Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98435366
Postai cím: HRSZ
Város: Nagysáp
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2524
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13888958211

Hivatalos név: Eszköz Partner Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67267534
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25043855241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 2 Elnevezés: Babits M. u. 13. alatti létesítmény fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Royal Nexus Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71022725
Postai cím: Kossuth L. Utca 91/b
Város: Tokod
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2532
Ország: Magyarország
E-mail: royalnexusepito@gmail.com
Telefon: +36 706296501
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26770442211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 420592189
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A kivitelezésben való közreműködés, MV-É felelős műszaki vezetés; A kivitelezésben való közreműködés, MV-ÉG felelős műszaki vezetés; A kivitelezésben való közreműködés, MV-ÉV felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Royal Nexus Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71022725
Postai cím: Kossuth L. Utca 91/b
Város: Tokod
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2532
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26770442211

Hivatalos név: BM Rekultiv Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98435366
Postai cím: HRSZ
Város: Nagysáp
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2524
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13888958211

Hivatalos név: Eszköz Partner Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67267534
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25043855241

Hivatalos név: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78667770
Postai cím: Derkovits Gyula Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1193
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11875204243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
II.1.4) pont folytatása
Tervezett épületvillamossági felújítás: a meglévő épületrész teljes villamos felújítása. Lámpatestek,
szerelvények vezetékek bontása. Új elektromos hálózat és szerelvények kiépítése. Villámvédelem és kihangosítás kiépítése. A
légvezetékes csatlakozás földkábelesre történő cseréje, a fogyasztásmérés homlokzatába süllyesztetten kiépítése. 550 fm horonyvésés.
232 db lámpatest felszerelése. Egyéb és járulékos munkák. Tervezett akadálymentesítés: Infokommunikációs tábla és funkciójelző
táblák elhelyezése. Taktilis vezetősávok a vakok és gyengén látók számára. Külső rámpák és korlátok kivitelezése. 1 db akadálymentes
parkoló felfestése. Tervezett bővítés munkarész (építési engedély köteles): tervezett földszintes bővítés a tornateremhez a meglévő
beton járda elbontása után kerül hozzáépítésre. A beépítés falazott, szeglemezes tetőszerkezettel, illetve cserepeslemez fedéssel
készül. Az erőnléti teremben sportpadló burkolat, míg a folyosókon greslap tervezett. Tervezett bővítés hasznos alapterület: 250,00 m2
Tervezett épület összes hasznos alapterület: 1728,36 m2 Tervezett építési építészeti munkák: alapozás, vízszigetelés és aljzatkészítés.
292,94 m2 30 cm vtg. teherhordó külső falazat. Vasbeton munkák. 22 db új műanyag szerkezetű ablak és 1 db külső műanyag
szerkezetű külső ajtó beépítése. Külső hőszigetelés a lábazaton 45,16 m2 12 cm vtg. XPS rendszer, a zsaluzatokba 13,38 m2 5 cm vtg.
kőzetgyapot és a homlokzaton 182,69 m2 15 cm vtg. EPS rendszer. 250,30 m2 padlás kőzetgyapot hőszigetelés. 250,30 m2
szeglemezes fedélszékkészítés. 330,00 m2 cserepeslemez fedés készítése. 14 db acél ajtó beépítése. Gipszkarton válaszfalak és
álmennyezet építése. 146,41 m2 kerámia, csúszásmentes kerámia és lábazat padlóburkolás. 179,27 m2 kerámia csempe burkolás.
117,37 m2 sportpadló. 995,95 m2 glettelés és festés. Egyéb és járulékos munkák. Tervezett építési épületgépészeti munkák: a
bővítmény épületgépészeti rendszere a meglévő épületrész felújított rendszerére kötve. Központi fűtési rendszer készül, 16 db új
radiátor felszerelésével. Új víz és csatornavezetékek építése. 2 db WC csésze, 10 db mosdó kagyló, 6 db zuhanytálca és 1 db falikút
felszerelése. Szellőzés kiépítése. Vízlágyító. Egyéb és járulékos munkák. Tervezett építési épületvillamossági munkák: a bővítmény
elektromos hálózata a meglévő épület felújított rendszerére kötve. Elektromos hálózat és szerelvények kiépítése. Villámvédelem
kiépítése. 220 fm horonyvésés. 35 db lámpatest felszerelése. Egyéb és járulékos munkák. Tervezett akadálymentesítés:
Infokommunikációs tábla és funkciójelző táblák elhelyezése. Taktilis vezetősávok a vakok és gyengén látók számára. Kültéri burkolatok
sportpálya: 727,68 m2 + 154 m2 térkőburkolat készítés. 160,00 m2 gyeprácsos parkoló kialakítás. 68,30 fm Támfalépítés
betonelemből. 919,15 m2 multifunkciós sportpálya, rekortán burkolattal, palánkkal, labdafogó hálóval, 2 focikapuval és 4 db
kosárlabda palánkkal, pályavonalazással. Egyéb és járulékos munkák. A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és
dokumentáció részét képző műszaki leírás tartalmazza.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges