Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/147
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.01.
Iktatószám: 16235/2022
CPV Kód: 45212421-3
Ajánlatkérő: Felcsút Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: 8089 Felcsút, hrsz.: 02/4, 467
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felcsút Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15727567207
Postai cím: Fő U. 75.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros László
Telefon: +36 22594036
E-mail: titkarsag@felcsut.hu
Fax: +36 22253481
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://felcsut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://felcsut.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Víztározó turisztikai célú fejlesztése Felcsúton
Hivatkozási szám: EKR000561972021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212421-3
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Víztározó turisztikai célú fejlesztése Felcsúton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112441-8
További tárgyak: 45112711-2
45212421-3
45221113-7
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8089 Felcsút, hrsz.: 02/4, 467
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Elvégzendő feladatok:
Tó -Étterem épületének építése, hasznos alapterület 594,60 m2
Konyhatechnológia
Teraszok, lépcső 215,27 m2
Tervezett burkolt útfelület 1.203,22 m2
Tervezett burkolt járda felület 1.177,77 m2
Tervezett burkolt járda felület 1.177,77 m2
Többfunkciós sportpálya kialakítása földfeltöltéssel telepített lelátóval 1 db
Tereprendezés és fásítás
Íves vasbeton pilonhoz kapcsolt feszítőrudas rendszerrel megtámasztott acél felszerkezetű gyalogos híd építés 1 db
Kilátó terasz építés 1 db
Opcionális feladatok:
Tűzivíz tározó 36 m3 tározótartállyal 1 db csatlakozócsonkkal 1 db
Amennyiben a szükséges oltóvízmennyiség a meglévő tűzcsapról jegyzőkönyvvel igazoltan nem biztosított, akkor kerül az opciós rész megrendelésre.
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki dokumentációja, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13660 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Víztározó turisztikai célú fejlesztése Felcsúton
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25308673207
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 915999976
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212421-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112441-8
További tárgyak: 45112711-2
45212421-3
45221113-7
71421000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8089 Felcsút, hrsz.: 02/4, 467
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Elvégzendő feladatok:
Tó -Étterem épületének építése, hasznos alapterület 594,60 m2
Konyhatechnológia
Teraszok, lépcső 215,27 m2
Tervezett burkolt útfelület 1.203,22 m2
Tervezett burkolt járda felület 1.177,77 m2
Tervezett burkolt járda felület 1.177,77 m2
Többfunkciós sportpálya kialakítása földfeltöltéssel telepített lelátóval 1 db
Tereprendezés és fásítás
Íves vasbeton pilonhoz kapcsolt feszítőrudas rendszerrel megtámasztott acél felszerkezetű gyalogos híd építés 1 db
Kilátó terasz építés 1 db
Opcionális feladatok:
Tűzivíz tározó 36 m3 tározótartállyal 1 db csatlakozócsonkkal 1 db
Amennyiben a szükséges oltóvízmennyiség a meglévő tűzcsapról jegyzőkönyvvel igazoltan nem biztosított, akkor kerül az opciós rész megrendelésre.
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki dokumentációja, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/07/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 912036839
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25308673207
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/07/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:
2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE
Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.
Vállalkozói díj (szerződéses ár):
nettó 909 598 580 HUF + ÁFA :
határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár.
és
Opcionális rész:
nettó 6 401 396 HUF + ÁFA
Amennyiben a szükséges oltóvízmennyiség a meglévő tűzcsapról jegyzőkönyvvel igazoltan nem biztosított, akkor kerül az opciós rész megrendelésre.
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
8089 Felcsút, hrsz.: 02/4, 467
NUTS-kód: HU211
Teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 12 hónapon belül. A teljesítési határidő a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontjára vonatkozik.
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 8 munkanapon belül.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Jelen 1. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:
2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE
Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.
Vállalkozói díj (szerződéses ár):
nettó 912 036 839 HUF + ÁFA :
határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár.
és
Opcionális rész:
nettó 0 HUF + ÁFA

3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
8089 Felcsút, hrsz.: 02/4, 467
NUTS-kód: HU211
Teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 12 hónap + 71 napon belül. A teljesítési határidő a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontjára vonatkozik.
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 8 munkanapon belül.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Megrendelő jelezte vállalkozó felé, hogy a jégpálya jobb kihasználhatósága érdekében annak nagyobb változatban történő megépítését kezdeményezi.
A Megrendelő a szükséges tervmódosításokat megrendelte, és 2022. július 11-én megküldte ajánlattételre a Vállalkozónak. A Vállalkozó 2022. július 18-án megküldte ajánlatát a Megrendelőnek. A Megrendelő jelen szerződésmódosítás aláírásával pótmegrendelés keretében megrendeli Vállalkozótól jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező „Műszaki-pénzügyi ajánlat”-ban szereplő munkákat. A pótmegrendelés időszükséglete a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező „Műszaki ütemterv”-ben foglalt 71 nap, mely időszakkal a szerződés teljesítési határideje kitolódik.
A szerződés értékbeni módosítása a projekt megvalósítása során felmerült fenti pótmegrendelés elvégzésének szükségessége miatt indokolt.
A szükséges oltóvízmennyiség a meglévő tűzcsapról jegyzőkönyvvel igazoltan biztosított, így az opciós részre nincs szükség.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 915999976 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 912036839 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az eredeti szerződéses összeg opcióval: 915 999 976 HUF.
Módosítás ellenérték növekedés: 2 438 259 HUF
Módosítás ellenérték csökkenése: 6 401 396 HUF - opciós tétel nem került lehívásra.
Új szerződéses összeg: 915 999 976 + 2 438 259 - 6 401 396 = 912 036 839 HUF

VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben