Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/213
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2017.11.24.
Iktatószám: 16277/2017
CPV Kód: 48780000-9
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ANTENNA HUNGÁRIA ZRT.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koronczay Ildikó
Telefon: +36 17595144
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtva.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: az MTVA rádiós műsorainak előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges playout rendszer beszerzése, üzemeltetése és továbbfejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48780000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés az MTVA rádiós műsorainak előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges playout rendszer beszerzése, üzemeltetése és továbbfejlesztése tárgyában
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 314960000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés az MTVA rádiós műsorainak előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges playout rendszer beszerzése, üzemeltetése és továbbfejlesztése tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48780000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: az MTVA rádiós műsorainak előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges playout rendszer beszerzése, üzemeltetése és továbbfejlesztése szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés keretében.
Ajánlatkérő általános célja, hogy a bevezetésre kerülő szoftverrendszer legyen képes egyidejűleg és globálisan kiszolgálni az MTVA összes rádióállomásának gyártási és lebonyolítási folyamatát, valamint legyen képes egységes keretrendszerben kezelni és menedzselni az egyes állomások - műfaji különbözőségekből fakadóan - eltérő műsor-előkészítési, gyártási és adás-lebonyolítási munkafolyamatait.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a következő teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával határozza meg.
- A bevezetésre kerülő szoftverrendszer natív interfész szinten legyen képes kommunikálni a következő, az MTVA-nál már bevezetett és jelenleg is használt, illetőleg a jövőben is használni kívánt nyilvántartó, műsorgyártó és archiváló rendszerekkel: Quantel, Provys, iNews, RCS-Selector, Digitális Archívum. Előbbiek érdekében a rendszer rendelkezzen működő interfésszel az MTVA-ban használt Provys rendszerrel, olyan formában, hogy az egyéb integrációs projekt nélkül használatba vehető legyen.
A rendszer támogassa (a komptibilitás biztosításával) a jelenleg használt keverőasztal rendszer által megkövetelt DANTE IP Audio, virtuális hangkártyák alkalmazását, ennek során legyen képes az MTVA-nál rendszeresített, különösen, de nem kizárólagosan DHD gyártmányú keverőasztalokkal és audió mátrix rendszerekkel legyen képes kétirányú, különösen, de nem kizárólagosan az „Ember+” protokoll alapján megvalósuló kommunikációra.
A rendszer támogassa (a komptibilitás biztosításával) a jelenleg használt külső LiveWire berendezések által megkövetelt LiveWire IP Audio, virtuális hangkártyák alkalmazását.
- A bevezetésre kerülő szoftverrendszernek biztosítania kell a csatornák adáslistáinak egyszerre több munkaállomásról történő realtime szerkesztésének lehetőségét a felhasználói jogosultságoknak megfelelően.
- A rendszernek képesnek kell lennie legalább 15 darab műsorcsatorna egységes felületen történő kijátszására, szükség esetén az azonnali beavatkozás lehetőségének biztosításával.
- A bevezetésre kerülő szoftverrendszernek képesnek kell lennie a kapcsolótermi audio mátrixon egyidejűleg elérhető 128 db sztereó hangcsatorna közül tetszőleges számú csatorna redundáns, paraméterezett rögzítésére.
- A rendszer az adatbázis szerver esetében ne legyen korlátozva a maximálisan használható fizikai és virtuális CPU magok és foglalatok száma.
- A bevezetésre kerülő szoftverrendszer legyen képes legalább munkaállomásonként 64 csatorna vegyes fájlformátumú tömörített és veszteségmentes, redundáns, paraméterezett rögzítésére alkalmas recorder/logger modullal, szimultán több munkaállomáson és vagy telephelyen futtatva, korlátlan számú, de minimum 32 konkurens audióbemenet rögzítésének lehetőségével ASIO/WDM és DANTE, LiveWire driver támogatással azzal, hogy a csatornák számának bővíthetőnek kell lennie.
- A bevezetésre kerülő szoftverrendszerrel legyen lehetőség minimum 10 belső és 5 külső helyszíni műsorfolyam (állomás) önálló, párhuzamos kijátszására.
- A bevezetésre kerülő szoftverrendszer rendelkezzen VoIP telefon modullal.
- A bevezetésre kerülő szoftverrendszer tartalmazzon integrált, zenei szerkesztő alkalmazást/modult/megoldást.
- A bevezetésre kerülő szoftverrendszer rendelkezzen valamennyi műsorcsatornára kiterjedő jelentési rendszerrel, amely a megfelelő adatkapcsolatok alapján az NMHH, Artisjus, MAHASZ, EJI irányában elkészíti a szükséges adatszolgáltatásokat, a naplózott adásmenet és/vagy a valós elhangzást alátámasztó adatok alapján.
- A bevezetésre kerülő szoftverrendszer legyen működképes az MTVA kapcsolódó rendszerein alkalmazott Windows 10 verzión 32/64 bites környezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő a bevezetésre kerül szoftverrendszerre vonatkozóan (naptári nap) 10
2 Magyar nyelvű gyártói támogatás vállalása heti 7 nap, napi 24 órában (igen/nem) 16
3 Annak vállalása, hogy a bevezetésre kerülő szoftverrendszer képes az egyes állomások műsorainak terjesztésére alkalmas 99,99%-os megbízhatósági szinten üzemelő megoldásokra. (igen/nem) 5
4 A bevezetésre kerülő szoftverrendszer tartalmaz saját reklámmenedzser alkalmazást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal. (igen/nem) 5
5 A bevezetésre kerülő szoftverrendszer rendelkezik megoldással a hangzó anyagok jogadatainak felkutatására, tárolására a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal. (igen/nem) 5
6 A bevezetésre kerülő szoftverrendszer támogatja a külső helyszínről történő lebonyolítás esetén az adáslisták központi telephelyről történő kijátszásának távoli vezérlését. (igen/nem) 3
7 A bevezetésre kerülő szoftverrendszer lehetőséget biztosít legalább 1000 egyidejű bejelentkezett felhasználó munkavégzésére, amely felhasználói szám korlátlanul bővíthető. (igen/nem) 3
8 A bevezetésre kerülő szoftverrendszer rendelkezik olyan modullal, amely képes, az állomások lejátszási listáinak megjelenítésére monitorozási és felügyeleti célokra. (igen/nem) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 55
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 126 - 256033
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés az MTVA rádiós műsorainak előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges playout rendszer beszerzése, üzemeltetése és továbbfejlesztése tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ANTENNA HUNGÁRIA ZRT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petzvál József u.31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: monostorit@ahrt.hu
Telefon: +36 207734661
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 314960000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.3.1.) Jelen tájékoztató II.1.7.) pont és V. 2.4.) pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy az ajánlattevő az alábbiak szerint határozta meg a végleges ajánlatát:
Az értékelési szempont megnevezése Az ajánlatban foglalt érték
1. A bevezetésre kerülő szoftverrendszer és az ahhoz kapcsolódó eszközök és szolgáltatások nettó díja, illetőleg a playout rendszer üzemeltetésének és továbbfejlesztésének 3 éves TCO értéke 314.960.000,- Ft + ÁFA
2. Az előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő a bevezetésre kerül szoftverrendszerre vonatkozóan (naptári nap) 90 nap (mínusz) ¬60 nap
3. A teljesítéssel összefüggő többletvállalások - a következő alszempontok szerint: Ajánlattevői vállalás (igen/nem) az alábbiak szerint:
3.1. Magyar nyelvű gyártói támogatás vállalása heti 7 nap, napi 24 órában (igen/nem) igen
3.2. Annak vállalása, hogy a bevezetésre kerülő szoftverrendszer képes az egyes állomások műsorainak terjesztésére alkalmas 99,99%-os megbízhatósági szinten üzemelő megoldásokra. (igen/nem) igen
3.6. A bevezetésre kerülő szoftverrendszer lehetőséget biztosít legalább 1000 egyidejű bejelentkezett felhasználó munkavégzésére, amely felhasználói szám korlátlanul bővíthető igen
3.3. A bevezetésre kerülő szoftverrendszer tartalmaz saját reklámmenedzser alkalmazást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal. (igen/nem) igen
3.4. A bevezetésre kerülő szoftverrendszer rendelkezik megoldással a hangzó anyagok jogadatainak felkutatására, tárolására a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal. (igen/nem) igen
3.5. A bevezetésre kerülő szoftverrendszer támogatja a külső helyszínről történő lebonyolítás esetén az adáslisták központi telephelyről történő kijátszásának távoli vezérlését. (igen/nem) igen
3.7. A bevezetésre kerülő szoftverrendszer rendelkezik olyan modullal, amely képes, az állomások lejátszási listáinak megjelenítésére monitorozási és felügyeleti célokra. (igen/nem) igen
VI.3.2) Jelen tájékoztató II.2.4.) pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli továbbá:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést megelőzően fel kívánja mérni a bevezetésre kerülő szoftverrendszerrel összefüggő belső, intézményi igényeket, és a szoftverrendszert ezen igényfelmérésre figyelemmel kívánja bevezetni. Az igényfelmérés befejezésének tervezett indikatív (nem kötelező) időpontja: 2017. szeptember 15. Ajánlatkérő tájékoztatja a közbeszerzési eljárás résztvevőit, hogy amennyiben az előbbiek szerinti igényfelmérés 2017. szeptember 30. napjáig nem fejeződik be, úgy a szoftverrendszer bevezetésére csak 2018. március 15. napját követően kerül sor.
A nyertes ajánlattevő feladatai a szerződés teljesítése során különösen:
- 12 + 3 teljesen egyenértékű Playout licensz szállítása,
- 40 darab azonos műszaki paraméterekkel bíró playout munkaállomás szállítása, amelyeken a bevezetésre kerülő szoftverrendszer előre telepített módon használható,
- A kezelő személyzet és a rendszergazdák oktatása,
- A rendszer elemeinek telepítése, kábelezése, a rendszer konfigurálása,
- Adáslebonyolító informatikai szoftverrendszerhez kapcsolódó eseti fejlesztési feladatok,
- Adáslebonyolító informatikai rendszer üzemeltetése, amely magában foglalja a rendszerkövetést, a feladatspecifikus adáslebonyolító szoftverrendszer frissítését, valamint az informatikai támogatást, 1 + 3 év időtartamban,
- Korlátlan munkaállomás egyidejű használatát biztosító, de minimum 1000 szerkesztői licensz szállítása,
- A bevezetéshez szükséges részletes rendszerterv készítése,
- Support és gyártói támogatás biztosítása.
További információk a jelen közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás című fejezete tartalmazza.
VI.3.3) Jelen tájékoztató II.2.5.) pont kiegészítéseként ajánlatkérő az alábbiak szerint ismerteti az ár értékelési részszempontot:
A bevezetésre kerülő szoftverrendszer és az ahhoz kapcsolódó eszközök és szolgáltatások nettó díja, illetőleg a playout rendszer üzemeltetésének és továbbfejlesztésének 3 éves TCO értéke (HUF + ÁFA) - súlyszám: 55
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: IV.4.3.1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)