Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/210
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.11.21.
Iktatószám:16329/2017
CPV Kód:45262300-4
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest XII. kerület, Mártonhegyi út 34. hrsz: 8531/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ARCHIBONA Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK01284
Postai cím: Böszörményi út 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 1 2245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 1 2245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidek.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Mártonhegyi út 34. külső gépészeti, lakatos és kőműves szakipari munkái”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262300-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Mártonhegyi út 34. külső gépészeti, lakatos és kőműves szakipari munkái”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262300-4
További tárgyak:45350000-5
45421140-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XII. kerület, Mártonhegyi út 34. hrsz: 8531/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Mártonhegyi út 34. szám alatti épületnél elvégzendő munkák magukba foglalják a megépült „E” épület közműbeállásainak kialakítását, az épület körüli járdák, kerítések és korlátok megépítését.
Az alkalmazott szerkezetekről összefoglalóan:
Alapozás: a különböző támfalak alatt sávalapozás vagy aljzatvastagítás készül, a statikus terveknek megfelelően. Az alapozást lépcsőzve kell kialakítani a lejtős terep miatt.
Támfalak: a rámpáknál kialakított támfalak 20 cm vastagságú monolit vasbeton szerkezet, statikai tervek szerint, beton alaptestre helyezve, az útburkolat és terepcsatlakozás felé kiszélesedő, felborulást gátló lábakkal.
Gabion támfalak: a kapubehajtóknál készülő tömegtámfal acél hálóba helyezett kövekből készülő gabion támfal, a statikus terveknek megfelelő keresztmetszeti paraméterekkel, a frontfelület 3 fokos hátradöntésével. A támfalak tetején az utca felöl kerítés készül, aminek beton alaptestjei a gabion támfala mögött, terepbe süllyesztve kerülnek elhelyezésre.
Lakatos szerkezetek: a rámpák mentén kétsoros korlát, a gabion támfalak utcafronti részen táblás kerítés kerül kialakításra. Az E épületnél új kapu kerül beépítésre. A kétsoros korlátok a félszintig vezető rámpák két oldalt kerülnek elhelyezésre, a járóvonaltól mért 70 és 90 cm-es magasságokban. A félszinttől az épület mentén továbbvezető rámpák már csak egy oldalról kapnak egysoros korlátot.
Az utcafronti kerítés kialakítása az iskola más részein látható, meglévő kerítésekhez hasonlatos kialakítás kap.
Kapuépítmények: a két átalakítandó kapubehajtó közül a felső, E épületnél lévő új szerkezet, konszignáción részletezett kialakításban. Az alsó behajtónál lehetőség szerint a meglévő kerítés megmente, javítva és áthelyezve kell visszaépíteni. Az emelkedő terep miatt az alsó részük a szokásosnál nagyobb elemelést mutat az útburkolathoz képest.
Külső térburkolatok: a rámpák, lépcső és járdák burkolata elemes beton burkolat, homok és frakcionált mosott kavics ágyazórétegbe fektetve. A lépcsők esetében a homloklap szegélyelemekből készül, kis beton talpba foglalva
Külső falburkolatok: a vasbeton támfalak felülete a zsaluzat mintáját visszaadó látszó felület. A zsaluzat OSB lemez..
A kivitelezés a műszaki leírásnak és a terveknek megfelelően, valamint az árazatlan költségvetés (részletes árajánlat) szerint kerül megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. Az időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását legoptimálisabban és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12258 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARCHIBONA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor utca 9-11. 1.emelet I/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: +36 17001934
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 71414183
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262300-4
További tárgyak:45350000-5
45421140-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XII. kerület, Mártonhegyi út 34. hrsz: 8531/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Mártonhegyi út 34. szám alatti épületnél elvégzendő munkák magukba foglalják a megépült „E” épület közműbeállásainak kialakítását, az épület körüli járdák, kerítések és korlátok megépítését.
Az alkalmazott szerkezetekről összefoglalóan:
Alapozás: a különböző támfalak alatt sávalapozás vagy aljzatvastagítás készül, a statikus terveknek megfelelően. Az alapozást lépcsőzve kell kialakítani a lejtős terep miatt.
Támfalak: a rámpáknál kialakított támfalak 20 cm vastagságú monolit vasbeton szerkezet, statikai tervek szerint, beton alaptestre helyezve, az útburkolat és terepcsatlakozás felé kiszélesedő, felborulást gátló lábakkal.
Gabion támfalak: a kapubehajtóknál készülő tömegtámfal acél hálóba helyezett kövekből készülő gabion támfal, a statikus terveknek megfelelő keresztmetszeti paraméterekkel, a frontfelület 3 fokos hátradöntésével. A támfalak tetején az utca felöl kerítés készül, aminek beton alaptestjei a gabion támfala mögött, terepbe süllyesztve kerülnek elhelyezésre.
Lakatos szerkezetek: a rámpák mentén kétsoros korlát, a gabion támfalak utcafronti részen táblás kerítés kerül kialakításra. Az E épületnél új kapu kerül beépítésre. A kétsoros korlátok a félszintig vezető rámpák két oldalt kerülnek elhelyezésre, a járóvonaltól mért 70 és 90 cm-es magasságokban. A félszinttől az épület mentén továbbvezető rámpák már csak egy oldalról kapnak egysoros korlátot.
Az utcafronti kerítés kialakítása az iskola más részein látható, meglévő kerítésekhez hasonlatos kialakítás kap.
Kapuépítmények: a két átalakítandó kapubehajtó közül a felső, E épületnél lévő új szerkezet, konszignáción részletezett kialakításban. Az alsó behajtónál lehetőség szerint a meglévő kerítés megmente, javítva és áthelyezve kell visszaépíteni. Az emelkedő terep miatt az alsó részük a szokásosnál nagyobb elemelést mutat az útburkolathoz képest.
Külső térburkolatok: a rámpák, lépcső és járdák burkolata elemes beton burkolat, homok és frakcionált mosott kavics ágyazórétegbe fektetve. A lépcsők esetében a homloklap szegélyelemekből készül, kis beton talpba foglalva
Külső falburkolatok: a vasbeton támfalak felülete a zsaluzat mintáját visszaadó látszó felület. A zsaluzat OSB lemez..
A kivitelezés a műszaki leírásnak és a terveknek megfelelően, valamint az árazatlan költségvetés (részletes árajánlat) szerint kerül megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. Az időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását legoptimálisabban és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69360978
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARCHIBONA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor utca 9-11. 1.emelet I/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: +36 17001934
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/10/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.) Felek megállapodnak, hogy a III.1. pontban szereplő Munkák köre csökken. Ekképp az 1. számú mellékletben meghatározott munkák elmaradnak.
2.) Vállalkozó eljárásban benyújtott ajánlat alapján az el nem készült munkák összértéke nettó 2.053.205 Ft
Eredeti: A szerződés VIII.3.) pontjában meghatározott szövegrész:
A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege nettó 71 414 183,- Ft egyösszegű átalánydíj (átalányár). A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő.
A VIII. 3. pont módosul a fentiek alapján: „A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege nettó 69 360 978,- Ft egyösszegű átalánydíj (átalányár). A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.) Mivel, a 2017/6. magasépítés konzultációs eljárás (Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium "A" épület emeletráépítés) szerződése szerinti kivitelezési munkái ezidáig nem kezdődtek el és bizonytalan mikor fog elkezdődni. A Mártonhegyi út 34. külső munkáiból bizonyos részek az „A” épületi beruházáshoz kapcsolódtak. De miután az „A” épület emeletráépítés kivitelezése nem kezdődött el, így Megrendelő úgy döntött, hogy a Mártonhegyi út 34. külső munkái közül azok, amik az „A” épülethez kapcsolódnak, nem kerülnek kivitelezésre.
2.) Az elmaradt munkák levonását követően sem változna meg a nyertes ajánlattevő személye, mert az eljárásban csak 1 db ajánlat érkezett be. Felek rögzítik, hogy jelen módosítás nem lényeges, a nyertes ajánlattevő személye nem változna a módosítás révén, tovább a Kbt. 115. § szerinti eljárás okán más gazdaságis szereplő ajánlattevői minőségben történő részvételére nem kerülhetne sor, és a gazdasági egyensúlyát sem érinti a szerződésnek, így a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti feltételekbe nem ütközik a módosítás.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 71414183 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 69360978 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyertes ajánlattevő a fentiekben foglaltakkal mindenben egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben