Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/174
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.09.08.
Iktatószám: 16354/2020
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Esztergom-Budapest Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Teljesítés helye: 2500 Esztergom, Kiss János altábornagy út 1. (hrsz.: 17734/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom-Budapest Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59943864
Postai cím: Kórház Utca 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyapay-Pirositz Veronika
Telefon: +36 14532723
E-mail: palyazat@ekif-bp.hu
Fax: +36 14532723
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ekif-bp.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ekif-bp.hu/
 
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56270466
Postai cím: Mindszenty hercegprímás Tere 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Krisztina
Telefon: +36 12252590
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: +36 12025458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.esztergomi-ersekseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.esztergomi-ersekseg.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mindszenty iskola felújítása és bővítése
Hivatkozási szám: EKR000253712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola felújítása és bővítése emelet ráépítéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Kiss János altábornagy út 1. (hrsz.: 17734/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás célja a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola épületének tantermekkel történő bővítésére, átépítésére, felújítására és energetikai korszerűsítésére irányul.
- meglévő konyha és étkező helyén a földszinten egy új 300 adagos melegítő konyha kialakítása meglévő épületrészek elbontásával, a szükséges üzemi helyiségek biztosításával, összesen nettó 87,3m2
- új 90 férőhelyes bővített ebédlőtér kialakítása a földszinten, közvetlenül a konyhához csatlakozóan, az Iskola épületegyütteséből belülről elérhetően, összesen nettó 128,8 m2
- IV. jelű épületen emelet ráépítés, új tantermek csoportszobák és tanári helyiség kialakítása az 1. emeleten. 5 db tanterem kialakítása összesen 136 fő befogadásával, 1 db csoportszoba kialakítása összesen 16 fő befogadásával, 1 db tanári szoba kialakítása 15 fő befogadásával, valamint 1 db könyvtár helyiség kialakítása. A tantermek, könyvtár és tanári szoba összes nettó hasznos alapterület 382,0 m2
- IV. jelű, mint központi épületszárnyban a belső közlekedési rendszerek optimalizálása, ésszerűsítése(összesen 600 m2, és 4200 légm3). A teljes Iskola összes tanteremének és helyiségének belső megközelíthetőségének biztosítása. Különböző épületszárnyak összenyitása a földszinten és az első emeleten, a szükséges bontási munkák elvégzésével összesen nettó 207,5 m2.
- Központi részen a meglévő vizes helyiségek felújítása, átépítése, első emeleten új vizes csoport kialakítása. Nemektől független mozgáskorlátozott mosdó kialakítása az emeleten. Teakonyha kialakítása a tanárok részére az emeleten is. Valamint az orvosi szoba áthelyezése. Összesen nettó hasznos alapterület 68,9 m2
- Korszerűtlen, leromlott állapotú épületszárnyak (VI. jelű) és épület részek elbontása, összesen 160m2-en (550 légm3). A felszabaduló területen a beépítettség javítása, használható udvari terület növelése. Térkövezett udvari terület 400,0 m2, gumiörleményes udvari felületek összesen 114,0 m2
- A beruházással érintett IV. jelű épület teljes akadálymentesítése; akadálymentes parkoló kialakítása (1 db) az udvarban, épület akadálymentes megközelíthetősége, bejáratok akadálymentesítése, épületrészen belüli akadálymentesített közlekedés biztosítása, akadálymentesített tanterem kialakítása
- IV. jelű épületben 1 db személyfelvonó és 1 db étellift telepítése a földszint és az első emelet között.
- IV. jelű épület energetikai korszerűsítése, homlokzati falak hőszigetelése előírások szerinti hőszigetelése. IV. jelű épületen nyílászáró csere fokozott hőszigetelő képességűre. Homlokzati hőszigetelés összesen 1061,0 m2, nyílászáró beépítés összesen 220m2
- a teljes Iskola épületegyüttesre vonatkozóan kazán berendezés korszerűsítése, meglévő elbontása után a IV. jelű épületben új kazánok telepítése. IV. jelű épületben új radiátoros fűtés kiépítése. Összesen 2 db gázkazán, egyenként 112kW teljesítménnyel, összesen 224kW
A tervdokumentáció az alábbi munkarészeket tartalmazza: alapdokumentumok; építészet, tartószerkezetek; tűzvédelem; gépészet; villamos erős-és gyengeáram; konyhatechnológia; felvonó; akadálymentesítések; költségvetések
A részletes műszaki feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
Az építés engedélyköteles tevékenység.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00185 (ld. lenti VII.1)1. pont)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13427 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mindszenty iskola felújítása és bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94897524
Postai cím: Szépvölgyi Út 32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@build-it.hu
Telefon: +36 302451290
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 569260293
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Kiss János altábornagy út 1. (hrsz.: 17734/2)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás célja a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola épületének tantermekkel történő bővítésére, átépítésére, felújítására és energetikai korszerűsítésére irányul.
- meglévő konyha és étkező helyén a földszinten egy új 300 adagos melegítő konyha kialakítása meglévő épületrészek elbontásával, a szükséges üzemi helyiségek biztosításával, összesen nettó 87,3m2
- új 90 férőhelyes bővített ebédlőtér kialakítása a földszinten, közvetlenül a konyhához csatlakozóan, az Iskola épületegyütteséből belülről elérhetően, összesen nettó 128,8 m2
- IV. jelű épületen emelet ráépítés, új tantermek csoportszobák és tanári helyiség kialakítása az 1. emeleten. 5 db tanterem kialakítása összesen 136 fő befogadásával, 1 db csoportszoba kialakítása összesen 16 fő befogadásával, 1 db tanári szoba kialakítása 15 fő befogadásával, valamint 1 db könyvtár helyiség kialakítása. A tantermek, könyvtár és tanári szoba összes nettó hasznos alapterület 382,0 m2
- IV. jelű, mint központi épületszárnyban a belső közlekedési rendszerek optimalizálása, ésszerűsítése(összesen 600 m2, és 4200 légm3). A teljes Iskola összes tanteremének és helyiségének belső megközelíthetőségének biztosítása. Különböző épületszárnyak összenyitása a földszinten és az első emeleten, a szükséges bontási munkák elvégzésével összesen nettó 207,5 m2.
- Központi részen a meglévő vizes helyiségek felújítása, átépítése, első emeleten új vizes csoport kialakítása. Nemektől független mozgáskorlátozott mosdó kialakítása az emeleten. Teakonyha kialakítása a tanárok részére az emeleten is. Valamint az orvosi szoba áthelyezése. Összesen nettó hasznos alapterület 68,9 m2
- Korszerűtlen, leromlott állapotú épületszárnyak (VI. jelű) és épület részek elbontása, összesen 160m2-en (550 légm3). A felszabaduló területen a beépítettség javítása, használható udvari terület növelése. Térkövezett udvari terület 400,0 m2, gumiörleményes udvari felületek összesen 114,0 m2
- A beruházással érintett IV. jelű épület teljes akadálymentesítése; akadálymentes parkoló kialakítása (1 db) az udvarban, épület akadálymentes megközelíthetősége, bejáratok akadálymentesítése, épületrészen belüli akadálymentesített közlekedés biztosítása, akadálymentesített tanterem kialakítása
- IV. jelű épületben 1 db személyfelvonó és 1 db étellift telepítése a földszint és az első emelet között.
- IV. jelű épület energetikai korszerűsítése, homlokzati falak hőszigetelése előírások szerinti hőszigetelése. IV. jelű épületen nyílászáró csere fokozott hőszigetelő képességűre. Homlokzati hőszigetelés összesen 1061,0 m2, nyílászáró beépítés összesen 220m2
- a teljes Iskola épületegyüttesre vonatkozóan kazán berendezés korszerűsítése, meglévő elbontása után a IV. jelű épületben új kazánok telepítése. IV. jelű épületben új radiátoros fűtés kiépítése. Összesen 2 db gázkazán, egyenként 112kW teljesítménnyel, összesen 224kW
A tervdokumentáció az alábbi munkarészeket tartalmazza: alapdokumentumok; építészet, tartószerkezetek; tűzvédelem; gépészet; villamos erős-és gyengeáram; konyhatechnológia; felvonó; akadálymentesítések; költségvetések
A részletes műszaki feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
Az építés engedélyköteles tevékenység.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 407
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 624517301
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94897524
Postai cím: Szépvölgyi Út 32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@build-it.hu
Telefon: +36 302451290
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/08/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítés időszakában egyrészről Felek számára előre nem látható körülmények okán, illetve az intézmény működésével összefüggő igények miatt a Megrendelő és Műszaki Ellenőr által indokoltnak ítélt és elfogadott módosítási igények merültek fel. Az alábbiak szerint: - RWA ajtó zárhatóvá tétele (amely biztonsági kérdés nem használhatósági, felmerülő megrendelői igény szerint); - csatorna nyomvonal tervtől eltérő kialakítása (a munkák megvalósítása során a tervezett nyomvonalak gödreinek kiásása során kerültek Felek abba a helyzetbe, hogy megbizonyosodhassanak a védőtávolságok megfelelőségéről, a tervezett nyomvonal pontos szintjeinek kivitelezhetőségéről, így például a fák gyökérzónájáról. Olyan előre nem látható körülmények kerültek feltárásra, mint fa gyökérzóna, régi épületek alaptestjei, régi vb. aknák a nyomvonalban, melyre figyelemmel a nyomvonal tervtől eltérő kialakítása vált szükségessé); - beszabályzó szelepek beépítése (felmerülő megrendelői igény szerint üzemeltetési szempontokra is figyelemmel); felmerülő megrendelői igény szerint továbbá: - fűtéskiváltás elektromos fűtőpanelekkel; - kiegészítő villámvédelmi feladatok ellátása; - könyvtárajtó görgős zár beépítés; - nyitáshatárolók beépítése; - további kézszárítók elhelyezése; - mészkő impregnálása; - tűzvédelmi eszközök elhelyezése; - egyesített zárrendszer beépítése; - konyhabútor beépítése; - ablakrácsok helyett biztonsági fólia elhelyezése; - zuhanyos csaptelep beépítése konyhába.
A Műszaki Ellenőr jóváhagyásával is igazoltan a módosítással érintett tételek tekintetében megállapítható, hogy azok a szerződés jellegéhez, korábbi munkanemekhez igazodóak. A szerződésmódosítás szerinti munkák az Alapszerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez indokoltak, új elemre nem terjesztik ki az ajánlattevői/vállalkozói kötelezettségeket, nem minősülnek lényegileg eltérő feltételeknek.
A felmerült módosítási igények az alábbiak szerinti elmaradó munkákat eredményezik: - a teljesítés előrehaladása során vált egyértelművé, hogy a gépészeti eldobozolás nem szükséges a műszaki tartalom körében meghatározott mennyiségben; - felmerülő megrendelői igény szerint, esztétikai igények miatt elmaradó ablakrácsok; - jogszabályi követelmények által nem előírt, felmerülő megrendelői igény szerint esztétikai és használhatósági szempontból nem megvalósítandó korlátok; - megrendelői igényváltozás miatt 1 db megadott típusú kézszárító elmaradó tétel; - megrendelő által nem igényelt esésvédő burkolat, elmaradó munka.
A Műszaki Ellenőr alátámasztottan, tételes felmérési napló alapján, a költségvetés egységárainak alapul vételével, egyidejűleg – a Beárazott Költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozóan – a Vállalkozó által megtett árajánlatnak is a részletes átvizsgálását követően 6.494.375,- Ft + ÁFA mérték szerint tett javaslatot a Vállalkozó további összeg kifizetésére vonatkozó igénye elfogadhatóságát illetően (nettó 9.575.089,- Ft összegben, az ezzel összefüggésben nettó 3.080.714,- Ft összegű tételek elhagyására is figyelemmel). A Műszaki Ellenőr indokolt előterjesztése alapján a Megrendelő döntött a módosításra tett ajánlat elfogadhatóságáról a műszaki tartalomra és a piaci árakra is tekintettel.
A további összeg az Alapszerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben meghatározott kivitelezési feladatokhoz kapcsolódóan, a megvalósításhoz indokolt munkák ellenértékének minősül. A felmerült körülmények alapján egyértelmű, hogy az nem olyan munkákra kerül felhasználásra, amelyeket az Alapszerződés vonatkozó műszaki tartalma - mennyiségi kimutatás és tervdokumentációk - magában foglal és azt erre tekintettel az átalányáras Szerződés alapján, a Vállalkozói Díj keretében lenne köteles teljesíteni a Vállalkozó. A Szerződés teljesítéséhez indokoltan szükséges munkák ellenértékéről van szó, amely nem többletmunkaellenérték-fizetési igényhez kapcsolódik. / Folyt.: a lenti "VII.1) További információk" 5. pontban.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jelen szerződésmódosítás jogi alapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. A jelen szerződésmódosításban kifejtett további összeg kifizetésére vonatkozó igény az épület használhatósága szempontjából műszakilag, gazdaságilag és jogilag is indokolt. Bár a tárgyi eljárás nemzeti eljárásrendben került lebonyolításra, így a Kbt. 141.§ (2) bek. a) pontja nem alkalmazandó, ugyanakkor megállapítható, hogy az ellenérték növelése nem éri el a Kbt. 141.§ (2) bek. b) pontjában meghatározott 15%-os mértéket – a korábbi szerződésmódosítások szerinti ellenérték növelésével kalkulálva sem -, így az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható. (Az Alapszerződés szerinti vállalkozási díj: nettó 542.152.660,-Ft+ÁFA, az ellenérték korábbi szerződésmódosítások szerinti növekedése összesen: nettó 48.762.633,- Ft + ÁFA, míg az ellenérték jelen szerződésmódosítás szerinti növekedése: nettó 6.494.375,- Ft + ÁFA.) / Folyt.: a lenti "VII.1) További információk" 6. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 618022926 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 624517301 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. AK EFOP-4.1.5-16-2017-00185 sz. támogatási kérelmének elbírálása megtörtént, az IKT-2018-104-I1-00148332 ikt.sz. értesítő levél alapján a tám. kérelem forráshiány miatt elutasításra került, tartaléklistáról támogatható. Kizárólag abban az esetben kerül finanszírozásra a beszerzés egy része európai uniós alapokból, amennyiben a projektet későbbiekben tartaléklistáról támogatni fogják.
2. A jelen tájékoztató „V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)”; „VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)”; valamint „VI.2.3) Áremelkedés” pontban feltüntetett értékek a tartalékkeret (nettó 27.107.633,- Ft) figyelembe vételével számított összegek.
3. A „VI.1.5)” a szerződés időtartama ponthoz: Figyelemmel arra, hogy korábbi szerződésmódosítás során nem hónap mértékben került meghatározásra a biztosított további időtartam, a szerződés időtartama tekintetében a 12 hónap a korábbi szerződésmódosításról szóló tájékoztató hirdetményben technikai okból átváltásra került és a korábbi szerződésmódosítás mértéke szerint naptári napban került feltüntetésre. A jelen szerződésmódosítás nem érinti a teljesítési határidőt.
4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
5. A „VI.2.1) A módosítások ismertetése” pont folytatása: A felmerült, szerződésmódosítással érintett munkák nem a tartalékkeret terhére kerülnek elszámolásra, az Alapszerződés 2.9. pontjának rendelkezései változatlanul irányadóak. Az Alapszerződés 2.2. pontjának a szerződésmódosítás szerinti tartalma: „2.2. A vállalkozói díj mértéke nettó 597.409.668,-Ft+ÁFA, azaz nettó ötszázkilencvenhétmillió-négyszázkilencezer-hatszázhatvannyolc forint+ÁFA.”
6. A „VI.2.2) A módosítás okai” pont folytatása: Valamennyi további módosítást ezen feltételek tettek szükségessé, a szerződéses jogviszony ezen többi elemét érintő módosítások az érték változásával összefüggenek. Figyelemmel a szerződés tárgyára, a vállalkozói kötelezettségekre, a fentiek szerinti szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, annak eredeti jellegéhez illeszkedik. A fentiek szerinti módosítások nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a Kbt. 142.§ (3) bek.ben foglalt bármely – a (2) bek. alkalmazhatóságát kizáró - okot megvalósítaná.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben