Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Részletvétel
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:2014.08.15.
Iktatószám:16381/2014
CPV Kód:30144200-2;50316000-3;71500000-3
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Günther Balázs
Telefon: +36 307741087
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Budafoki út 56.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Sándor
Telefon: +36 309304787
E-mail: kovacs.sandor@t-systems.hu
Fax: +36 14521297
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szerződés jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártására, szállítására, telepítésére és üzemeltetésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
x Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/09/04 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése.
A jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, és teljes körű üzemeltetése, amely az alábbi elvégzendő feladatokat foglalja magában:
1.) 300 db -10% jegykiadó automata berendezés legyártása, leszállítása, telepítése (bontási munkák, kivitelezés), üzembe helyezés
2.) jegykiadó automaták teljes körű üzemeltetése (pénzszállítással együtt)
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30144200-2
További tárgyak:50316000-3
71500000-3
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 5561690409 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 72 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
nettó egységár (1 db TVM beszerzési-, telepítési és üzembe helyezési költsége): Ft / 1db TVM57
nettó ár (TVM üzemeltetés): Ft / 1 db TVM / hó35
Jótállás időtartama (egész hónapban)5
Szállítási határidő (üzembe helyezéssel együtt, az első szállítási ütemre vonatkozóan) a szerződésmegkötésétől egész naptári napban megadva (nem dátummal)3
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 022 - 034333
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/01/31 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 0665 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/02/04 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 181 - 313078
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/09/18 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16265 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/09/23 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. A Fő Projektszerződés elválaszthatatlan részét, egyben 1. számú mellékletét képező Vállalkozási Szerződés alábbi rendelkezései:
- a III.1.3.1. pont ötödik (5.) bekezdése, III.1.3.3. pont második bekezdése, III.2.3.1. pont első bekezdése, III.2.3.4. pont első bekezdése, III.2.3.4. pont második bekezdése, III. 3.4.4. pont első bekezdése, III.3.4.4. pont második bekezdése, a III.3.6.2. pont, a VI.5.1. pont első bekezdése, a VI.5.1. pont második bekezdése és a VI.5.3. pont;
A teljesítés szabályozásának különböző aspektusai kapcsán, ugyanakkor a fent hivatkozott szerződéses pontok egyöntetűen úgy rendelkeznek, hogy a Vállalkozási Szerződés III.1.3.1. pontjában szereplő valamennyi szállítási ütem Átadás-átvételére csak egyben, az adott szállítási ütembe tartozó összes TVM készülék esetében egyszerre lehet sort keríteni.
A Fő Projektszerződés módosítása keretében a Felek egyező akarattal, azzal a tartalommal módosítják a Vállalkozási Szerződés felsorolt pontjainak rendelkezéseit, miszerint a Vállalkozási Szerződés III.1.3.1. pontjában szereplő első (1.), mind a Vállalkozási Szerződés III.1.3.1. pontjában szereplő összes további (a másodiktól – 2. - kezdődően az ötödikig – 5. - terjedő) szállítási ütembe tartozó TVM készülékek Átadás-átvételére a Megrendelő nem egyben, az adott (érintett) szállítási ütembe tartozó TVM készülékek mindegyikének leszállítását és üzembe helyezését követően kerít sort, hanem a Felek által a TVM készülékek telepítésének tényleges üzembe helyezésének lebonyolítása függvényében meghatározott részletekben. Az egyes részletekbe tartozó TVM készülékek darabszámát a Megrendelő egyoldalúan határozza meg, az egy adott Átadás-átvételi eljárás keretében átvett TVM készülékek darabszáma akár 1 (egy) darab is lehet. Az Átadás-átvételi eljárás lebonyolítására minden esetben azt követően kerülhet sor, hogy az Átadás-átvétellel érintett TVM készülékek mindegyike tekintetében a Vállalkozási Szerződés VI.4. pontja szerinti, az egyes telepített és üzembe helyezett TVM-ek készülékenként történő átadás-átvételére sor került, és a Megrendelő az erre vonatkozó külön jegyzőkönyvet aláírta. Az Átadás-átvétel szabályai és eljárásrendje egyébként változatlanok.
2. A Fő Projektszerződés elválaszthatatlan részét, egyben 1. számú mellékletét képező Vállalkozási Szerződés alábbi rendelkezései:
- a VI.5.1. pont harmadik bekezdése, a VI.5.4. pont első bekezdése;
a teljesítés szabályozásának különböző aspektusai kapcsán, ugyanakkor a fent hivatkozott szerződéses pontok egyöntetűen úgy rendelkeznek, hogy a Vállalkozási Szerződés III.1.3.1. pontjában szereplő első (1.) szállítási ütem Átadás-átvételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a TVM központi vezérlő rendszer működése teljes mértékben szerződésszerű.
A Fő Projektszerződés módosítása keretében a Felek egyező akarattal, azzal a tartalommal módosítják a Vállalkozási Szerződés felsorolt pontjainak rendelkezéseit, miszerint amennyiben a Vállalkozási Szerződés III.1.3.1. pontjában szereplő első (1.) szállítási ütem vonatkozásában minden, a Megrendelő által lényegesnek tekintett más, a Fő Projektszerződésben szereplő, az Átadás-átvétel kapcsán meghatározott feltétel teljesül – úgy határozzon, hogy a Vállalkozási Szerződés III.1.3.1. pontjában szereplő első (1.) szállítási ütembe tartozó bármelyik (és akár minden egyes) TVM készülék Átadás-átvételi jegyzőkönyvét aláírja, abban az esetben is, ha a TVM központi vezérlő rendszer vagy a TVM készülékek működése és kiépítése nem teljes mértékben szerződésszerű, hanem annak működésében, funkcióiban egyes, a Fő Projektszerződésben meghatározott követelmények nem teljes körűen teljesülnek, mivel a TVM központi vezérlő rendszer vagy a TVM készülékek funkcióiban egyes, kisebb hibák vagy hiányosságok tapasztalhatók.
3. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozási Szerződés III.1.3.1. pontja szerinti első (1.) szállítási ütem Átadás-átvételi eljárása keretében kerül sor a TVM központi vezérlő rendszer (ideértve az elsődleges és a backup rendszert egyaránt) szerződésszerű bevezetésének és üzembe helyezésének ellenőrzésére, továbbá tekintettel arra, hogy az első (1.) szállítási ütembe tartozó TVM készülékek Átadás-átvétele a Fő Projektszerződés módosítása alapján nem egyben, hanem a Megrendelő által meghatározott teljesítési részekben külön-külön történik, a TVM központi vezérlő rendszer bevezetésének és üzembe helyezésének szerződésszerűsége ellenőrzésére sem egy alkalommal, hanem minden egyes Átadás-átvételi eljárásban külön-külön sort kerítenek a Felek.
4. A Fő Projektszerződés előzőekben részletezett módosításai következtében a Felek a Fő Projektszerződés részét képező Vállalkozási Szerződést azzal a tartalommal is módosítják, miszerint a Vállalkozási Szerződés III.1.3.1. pontjában szereplő összes – a teljes egyértelműség kedvéért az elsőtől (1.) az ötödikig (5.) szállítási ütem vonatkozásában a Vállalkozási Szerződés VI.5.2. pontja rendelkezéseit nem alkalmazzák. Az Átadás-átvételi eljárások időtartama a teljesítési időtartamba nem számít bele, minden egyes TVM készülék, vagy készülékek (függetlenül attól, hogy melyik szállítási ütembe tartozó TVM készülékekről van szó) esetében az Átadás-átvétel időpontja azaz időpont, amit a Megrendelő az adott TVM készülékre vagy készülékekre vonatkozó Átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntet.
5. A Fő Projektszerződés módosítása alapján átvett TVM készülékekre az Üzemeltetési Szerződés szerinti üzemeltetési szolgáltatások teljesítése megindul. Az Üzemeltetési Szerződés szerinti üzemeltetési szolgáltatások teljesítése azonban nem történhet meg teljes mértékben az Üzemeltetési Szerződés szerinti tartalommal, tekintettel arra, hogy ebben az esetben a TVM központi vezérlő rendszer működése nem teljes mértékben szerződésszerű, hanem annak működésében, funkcióiban egyes, a vonatkozó Átadás-átvételi jegyzőkönyvekben rögzített hibák és hiányosságok tapasztalhatók. A Felek az Üzemeltetési Szerződés teljesítése során – abban az átmeneti időben, ami az Átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírása, és az azokban rögzített hibák, hiányosságok Vállalkozó általi kijavítása között eltelik – a következők szerint járnak el:
- az Üzemeltetési Szerződés VII. része szerinti üzemeltetési díj teljes összegben fizetendő az érintett TVM készülékek vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a vonatkozó Átadás-átvételi jegyzőkönyvekben rögzítet hibák és hiányosságok szankcionálására az alábbi 6. pont szerint kerül sor, a késedelmi kötbér alkalmazásával sor kerül, így ugyanezen hibák és hiányosságok kapcsán a Megrendelő az Üzemeltetési Szerződés teljesítése kapcsán nem alkalmaz szankciót;
- az Üzemeltetési Szerződés VII.2. pontja szerint az egyes TVM készülékek üzemeltetésével kapcsolatosan fizetendő aktuális havi díj összegének megállapítása során figyelembe kell venni az adott TVM készülék által elért teljesítmény-mutatókat. A teljesítmény-mutatók számítása során az adott TVM készülékre és a TVM Központi vezérlő rendszerére vonatkozó Átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő hibák és hiányosságok mindaddig, amíg azok kijavítását a Vállalkozó el nem végzi – figyelmen kívül maradnak, és a teljesítmény-mutatókat csak a szerződésszerűen átvett funkciók alapján értékeli a Megrendelő.
6. A Fő Projektszerződés fenti 1. pont szerinti módosítása (az első szállítási ütem átadás-átvételi szabályainak módosítása) a következőképpen érinti a Vállalkozási Szerződés XI.1.1.1. pontja szerinti késedelmi kötbér alkalmazásának szabályait:
Ha a Megrendelő az első (1.) szállítási ütembe tartozó bármely vagy valamennyi TVM készülék Átadás-átvételi jegyzőkönyvét aláírja akkor is, ha a TVM központi vezérlő rendszer vagy a TVM készülékek kiépítése és működése nem teljes mértékben szerződésszerű, úgy az első (1.) szállítási ütem egészére vonatkozó végteljesítési határidő késedelmi kötbér alkalmazásának szabályai változatlanok. Az első (1.) szállítási ütembe tartozó, utolsóként átvett TVM készülék Átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásával azonban a késedelmi kötbér számítása nem áll le, hanem továbbra is esedékes és fizetendő, a következők szerint:
- az első (1.) szállítási ütembe tartozó, utolsóként átvett TVM készülékre vonatkozó Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása, és a TVM központi vezérlő rendszer működése teljes szerződésszerűségét rögzítő külön Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása között eltelt időre a Vállalkozási Szerződés XI.1.1.2. pontja szerinti kötbér 2 %-a (azaz betűvel kiírva: kettő százaléka) fizetendő a késedelem minden egyes napjára.
A Felek a TVM központi vezérlő rendszer ama hibája, miszerint a TVM-ek által teljesített termékértékesítésről szóló adatokat a TVM központi vezérlő rendszer nem tudja a BKK SAP rendszerének feladni, továbbá a TVM központi vezérlő rendszer üzemeltetés-felügyeleti modulja által generált automatikus hibajelzések megvalósítását egy elkülönített kötbérrésszel is szankcionálják, a Vállalkozási Szerződés XI.1.1.2. pontja szerinti kötbérből további napi 100.000,- forint, azaz százezer forint fizetendő ezen hibák kijavításáig. A BKK SAP rendszer irányába megvalósuló adatfeladások szerződésszerű megvalósítása után a kötbér napi tétele 70.000,- (hetvenezer) forintra csökken, de ha a Vállalkozó 2014. október 3-ig sem végzi el a TVM központi vezérlő rendszer üzemeltetés-felügyeleti modulja által generált automatikus hibajelzések megvalósítását, úgy a kötbér napi tétele ismételten (2014. október 4-től kezdődően) napi 100.000,- (százezer) forintra növekszik meg.
7. A fenti 1. pontban hivatkozott szerződésmódosítás a Vállalkozási Szerződés III.1.3.1. pontjában szereplő minden egyes (a teljes egyértelműség kedvéért az elsőtől – 1. – az ötödikig – 5.) szállítási ütemek teljesítési határidőit nem érinti, azok változatlanok a Vállalkozási Szerződés XI.1.1.2. pontja szerinti késedelmi kötbérek alkalmazása szempontjából, vagyis ha a Vállalkozási Szerződés III.1.3.1. pontja szerinti bármely szállítási ütemekbe tartozó összes (több részletben történő Átadás-átvétel esetében az utolsóként átvett) TVM készülék Átadás-átvételére nem kerül sor a Vállalkozási Szerződés III.1.3.1. pontja szerinti, az adott szállítási ütemre vonatkozó végteljesítési határidőben, akkor a Vállalkozási Szerződés XI.1.1.2. pontja szerinti késedelmi kötbérek változtatás nélkül alkalmazandóak e késedelmek után.
8. A fenti 1. pontban hivatkozott változtatástól függetlenül a szállítási ütemekre vonatkozó Szerződéses ár-részek Megrendelő általi kifizetésének (a Szerződéses ár-részek részletfizetésének) a Vállalkozási Szerződés VII.2. pontjában szereplő szabályai változatlanok.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződésmódosítás tartalmi kifejtése a következő:
A szerződésmódosítások részletes tartalmi kifejtése már szerepel az előző IV.1.2. pontban; az eredeti szerződéses rendelkezés után feltüntetett módosított szerződéses rendelkezés egyben a szerződésmódosítás tartalmi kifejtését is tartalmazza. Az előző IV.1.2 pontban részletezett szerződésmódosításra a Megrendelő által végzett értékcikk-értékesítési tevékenység során érintett értékesítési hálózat átalakítása okán kellett sort keríteni. A Megrendelő a fővárosi (budapesti) közösségi közlekedési szolgáltatások szervezését ellátó közlekedésszervező, a Fővárosi Önkormányzat a 20/2012. (III. 14.) Főv. KGy. rendelete (a Kijelölő Rendelet) alapján. A Kijelölő Rendelet értelmében 2012. május 1-jétől a Megrendelő szervezi meg a fővárosi tömegközlekedést, a közlekedési szolgáltatókkal kötött közszolgáltatási szerződések megkötésével biztosítja a tömegközlekedés működését, végzi a jegy- és bérletértékesítést, a bevételek beszedését, valamint a jegy- és bérletellenőrzést. A Megrendelő a jegy- és bérletértékesítési tevékenységét különböző díjtermék-értékesítési csatornákon keresztül látja el, az egyik legfontosabb ezek közül a viszonteladókon keresztül megvalósított értékesítés. A Megrendelő legfőbb díjtermék-értékesítési viszonteladója az ITON Kft. volt, aki 2014. március 20-án kelt egyoldalú jognyilatkozatával a viszonteladói szerződését felmondta, ennek megfelelően a korábban az ITON Kft. által működtetett viszonteladói értékesítési pontok folyamatosan május 19-ig megszűntek. A viszonteladói szerződést a viszonteladó, tehát az ITON Kft. mondta fel, egyoldalú jognyilatkozattal. A viszonteladói szerződés felmondása a Megrendelő számára előre nem látható, és nem befolyásolható körülményként merült fel, így kimeríti a szerződéskötéskor előre nem látható, és a Megrendelő számára el nem hárítható és nem befolyásolható körülmény definícióját. Ennek, a Megrendelő (ajánlatkérő) számára előre nem látható változásnak a nyomán viszont a Megrendelőnek szüksége van arra, hogy a kiesett viszonteladói értékesítési pontok helyett új, a Megrendelő ügyfelei (a fővárosi közösségi közlekedési szolgáltatásokat igénybe vevők) számára minél több, minél könnyebben elérhető értékesítési pontot (a Megrendelő által értékesített jegyek és bérletek megvásárlását biztosító értékesítési csatornát) biztosítson. Ha ugyanis ezeknek az alternatív értékesítési lehetőségeknek a biztosítása elmarad, az a Megrendelő számára súlyos hátrányt okoz, hiszen így az utasok nem tudnak hozzájutni a jegyekhez és a bérletekhez, ami a Megrendelő által realizálható értékesítési árbevétel csökkenéséhez vezet. Ennek vált szükségessé a TVM készülékek üzembe állításának a felgyorsítása, a megszűnt viszonteladói értékesítési pontok pótlása érdekében. Ennek elmaradása a Megrendelő lényeges, jogos érdekét sértené, hiszen így a Megrendelő ügyfelei rendelkezésére álló díjtermék-értékesítési pontok és lehetőségek száma csökkenne, ami a Megrendelő díjtermék-értékesítési árbevételének csökkenését is maga után vonhatja.
A Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pontja a szerződésmódosítás kapcsán nem érvényesül, a Fő Projektszerződésben szereplő teljes mennyiség, illetőleg az árak változatlanul maradnak, és azok fizetési feltételei sem módosulnak.
A Kbt. 132. § (1) bekezdés c) pontja a szerződésmódosítás kapcsán nem érvényesül, új vállalkozói kötelezettség előírására nem került sor, a szerződésmódosításban a Fő Projektszerződésben eleve meglévő vállalkozói kötelezettségek teljesítési feltételei módosítására került sor.
A Kbt. 132. § (2) bekezdésének második fordulata a szerződésmódosítás kapcsán nem érvényesül, a szerződésmódosítás nem érinti az ajánlatok értékelésének alapjául szolgáló elemeket.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/07/29 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
1. A nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 56.)
2. Ajánlattevők neve, címe:
— T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 56.)
— M&S Informatikai Zrt. (1136 Budapest, Pannónia utca 17/a.)
— Trapeze-Elgeba GmbH (Eudenbacher Straße 10–12, DE-53604 Bad Honnef)
3. A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: nem tartozik a kis- és középvállalkozásról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/14 (év/hó/nap)