Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/167
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.08.30.
Iktatószám: 16387/2019
CPV Kód: 45232450-1
Ajánlatkérő: Tiszaigar Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: Tiszaigar Község bel- és külterülete a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszaigar Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75013800
Postai cím: Dózsa György Utca 19.
Város: Tiszaigar
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5361
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Drágán Dávid
Telefon: +36 59513017
E-mail: tiszaigarph@foldesinet.hu
Fax: +36 59317017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tiszaigar.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tiszaigar csapadékcsatornázása I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000239912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tiszaigar csapadékcsatornázása I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
További tárgyak: 45232130-2
45232410-9
45233228-3
45262210-6
45262300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Tiszaigar Község bel- és külterülete a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében Tiszaigar csapadékcsatornázása I. ütem kivitelezési feladatainak ellátása.
A tervezéssel érintett terület Tiszaigar DK-i részén, a Kossuth utca - Temető utca - településhatár által határolt terület. A vízgyűjtőterület nagyobbrészt belterület, azonban a terület befogadójaként szereplő anyaggödörhöz nagyobb külterületi vízgyűjtő is tartozik. A terület családi házas beépítésű, teljes közművesítéssel és aszfaltburkolatú utakkal.
A tervezett belvízrendezés belterületi vízgyűjtőterülete 23,9 ha, a meglévő mélyvonulat külterületi része miatt azonban a belterület befogadójaként üzemelő tó külterületi vízgyűjtőterülete még további 194 ha területre terjed ki.
A tervezett csatornahálózat főbb adatait a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás tartalmazza.
A megvalósításhoz szükséges engedélyek, így különösen a közterületi bontási engedély, fakivágási engedély, valamint a munkakezdéshez szükséges közmű újraegyeztetések a nyertes ajánlattevő feladatát képezik. A szükséges szakfelügyeletet a nyertes ajánlattevőnek meg kell rendelnie.
A nyertes ajánlattevő köteles a munkát a közműszolgáltató elvárásainak megfelelően, a kivitelezési dokumentációban foglalt előírások szerint elvégezni.
A kivitelezés során az esetleges útlezárások megfelelő megvalósítása érdekében a nyertes ajánlattevőnek a forgalomtechnikát az ajánlatkérővel a helyszínen egyeztetnie szükséges.
Az építési beruházás megvalósításához esetlegesen szükséges közműkiváltások minden további költségtérítés nélkül a nyertes ajánlattevő feladatát képezik.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezett csapadék vízelvezető rendszer és gyűjtő méreteinek hidrológiai és hidraulikai vizsgálattal történő ellenőrzése, a geodéziai felvétel, a közműnyilatkozatok beszerzése, a szükséges hatósági és közmű egyeztetések lefolytatása, a vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció szükség szerinti módosítása, valamint a vízjogi üzemeltetési dokumentáció elkészítése és ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása.
A fentiekben részletezett feladatokkal összefüggő valamennyi költség a nyertes ajánlattevőt terheli!
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19804 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tiszaigar csapadékcsatornázása I. ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20573247
Postai cím: Korompay Lajos Utca 3. fsz. 17.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: biotitkft@gmail.com
Telefon: +36302980663
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 238029862
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
További tárgyak: 45232130-2
45232410-9
45233228-3
45262210-6
45262300-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Tiszaigar Község bel- és külterülete a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében Tiszaigar csapadékcsatornázása I. ütem kivitelezési feladatainak ellátása.
A tervezéssel érintett terület Tiszaigar DK-i részén, a Kossuth utca - Temető utca - településhatár által határolt terület. A vízgyűjtőterület nagyobbrészt belterület, azonban a terület befogadójaként szereplő anyaggödörhöz nagyobb külterületi vízgyűjtő is tartozik. A terület családi házas beépítésű, teljes közművesítéssel és aszfaltburkolatú utakkal.
A tervezett belvízrendezés belterületi vízgyűjtőterülete 23,9 ha, a meglévő mélyvonulat külterületi része miatt azonban a belterület befogadójaként üzemelő tó külterületi vízgyűjtőterülete még további 194 ha területre terjed ki.
A tervezett csatornahálózat főbb adatait a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás tartalmazza.
A megvalósításhoz szükséges engedélyek, így különösen a közterületi bontási engedély, fakivágási engedély, valamint a munkakezdéshez szükséges közmű újraegyeztetések a nyertes ajánlattevő feladatát képezik. A szükséges szakfelügyeletet a nyertes ajánlattevőnek meg kell rendelnie.
A nyertes ajánlattevő köteles a munkát a közműszolgáltató elvárásainak megfelelően, a kivitelezési dokumentációban foglalt előírások szerint elvégezni.
A kivitelezés során az esetleges útlezárások megfelelő megvalósítása érdekében a nyertes ajánlattevőnek a forgalomtechnikát az ajánlatkérővel a helyszínen egyeztetnie szükséges.
Az építési beruházás megvalósításához esetlegesen szükséges közműkiváltások minden további költségtérítés nélkül a nyertes ajánlattevő feladatát képezik.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezett csapadék vízelvezető rendszer és gyűjtő méreteinek hidrológiai és hidraulikai vizsgálattal történő ellenőrzése, a geodéziai felvétel, a közműnyilatkozatok beszerzése, a szükséges hatósági és közmű egyeztetések lefolytatása, a vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció szükség szerinti módosítása, valamint a vízjogi üzemeltetési dokumentáció elkészítése és ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása.
A fentiekben részletezett feladatokkal összefüggő valamennyi költség a nyertes ajánlattevőt terheli!
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 233929862
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20573247
Postai cím: Korompay Lajos Utca 3. fsz. 17.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: muszaki.biotit@gmail.com
Telefon: +36 302980663
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezés során felmerült és szükségessé váló műszaki tartalomváltozásokat, illetve az az alapján megállapított, módosított vállalkozói díjat kívánják rögzíteni
Az alapszerződés 5.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés):
„A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka Vállalkozói díja:
234.729.862.- HUF, azaz kétszázharmincnégymillió-hétszázhuszonkilencezer-nyolcszázhatvankét forint + ÁFA.
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 5.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka Vállalkozói díja:
233.929.862.- HUF, azaz kétszázharminchárommillió-kilencszázhuszonkilencezer-nyolcszázhatvankét forint + ÁFA.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosításban Felek a kivitelezés során felmerült és szükségessé váló műszaki tartalomváltozásokat, illetve az az alapján megállapított, módosított vállalkozói díjat kívánják rögzíteni.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 234729862 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 233929862 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az 1. számú szerződésmódosítás tartalma:
A Vállalkozó által előterjesztett 2019. június 03. és 05. napján kelt szerződésmódosítási
kérelmeiben összegezett pótmunkaigények kapcsán szükségessé vált műszaki
tartalomváltozást, valamint a teljesítési határidő módosítását kívánják rögzíteni.
Az alapszerződés 4.2. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés):
„A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadását követő munkanap, a szerződés
2.20. pontjára figyelemmel.
A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 8
hónap.”
Felek az alapszerződés fentiekben idézett 4.2. pontját a következők szerint módosítják
(módosított rendelkezés):
„A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadását követő munkanap, a szerződés
2.20. pontjára figyelemmel.
A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő 2019. augusztus 31. napja.”
Az alapszerződés 5.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (eredeti rendelkezés):
„A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka Vállalkozói díja:
238.129.862.- HUF, azaz kétszázharmincnyolcmillió-százhuszonkilencezer-nyolcszázhatvankét
forint + ÁFA.
Az alapszerződés 5.1. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka Vállalkozói díja:
234.729.862.- HUF, azaz kétszázharmincnégymillió-hétszázhuszonkilencezer-nyolcszázhatvankét
forint + ÁFA.
Az 1. számú szerződésmódosítás dátuma: 2019.06.18.
Az 1. számú szerződésmódosításról megjelent hirdetmény iktatószáma: 12009/2019
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben