Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/209
Beszerzés tárgya: Nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.11.20.
Iktatószám: 16639/2017
CPV Kód: 45213250-0
Ajánlatkérő: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: W-F Püspökszilágyi Konzorcium / West Hungária Bau Kft.;W-F Püspökszilágyi Konzorcium / FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK06523
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit koordinációs és gazdasági igazgató
Telefon: +36 75519542
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rhk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés következő ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám: P400B-1-01/15
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213250-0
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés következő ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 835618495 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés következő ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223210-1
További tárgyak: 45310000-3
90521000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) telephelye, 2166 Püspökszilágy, hrsz.: 043/18
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. Az elvégzendő általány díjas tevékenységek (egyenes ÁFA)
1.1 Terv és dokumentáció készítés
1.1.1 Minőség és Környezetvédelmi terv készítése (1 dokumentum)
1.1.2 Biztonság- és egészségvédelmi terv készítése (1 dokumentum)
1.1.3 Részletes megvalósítási munka-ütemterv készítése (1 dokumentum)
1.1.4 Oktatási terv készítése (1 dokumentum)
1.1.5 Kezelési Utasítások készítése (1 dokumentum)
1.1.4 Megvalósulási és átadási dokumentáció összeállítása (1 dokumentum)
2. Az elvégzendő általánydíjas tevékenységek (fordított ÁFA)
2.1 Csarnok épülethez kapcsolódó kivitelezési munkák
2.1.1 Csarnoképület építészeti szerkezeteihez és a nyílászáró szerkezetek elhelyezéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák (1 létesítmény)
2.1.2 Csarnoképület tartószerkezeteinek építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák (alapozás, padlószerkezet, acélszerkezet) (1 létesítmény)
2.1.3 Csarnoképület földmunka (1 létesítmény)
2.1.4 Csarnoképület külső vízelvezetési munkái (1 létesítmény)
2.1.5 Csarnoképület külső tűzcsap létesítési munkái (1 létesítmény)
2.1.6 Csarnoképület villamos kivitelezési munkái (1 létesítmény)
2.1.7 Csarnoképület villámvédelmi kivitelezési munkái (1 létesítmény)
2.1.8 Csarnoképület organizácíós munkái (1 létesítmény)
2.2 Technológiai rendszerek kivitelezési munkák
2.2.1 Konténment építési szerelési munkák (1 létesítmény)
2.2.2 Konténment acélszerkezet gyártás és szerelés (1 létesítmény)
2.2.3 Konténment darupálya szerelési munkák (1 létesítmény)
2.2.4 Konténment épületgépészeti szerelési munkái (1 létesítmény)
2.2.5 Konténment villamos szerelési munkák (1 létesítmény)
2.2.6 Sugárvédelmi ellenőrző rendszer (SER) az építési tevékenységekhez (1 műszer)
2.2.7 Automatikus tűzjelző rendszer létesítése (1 rendszer)
2.2.8 Gázérzékelő telepítése (1 rendszer)
2.3 Felvonulási terület és ellátó rendszerek kiépítése, üzemeltetése
2.3.1 Kivitelezési feladatok irányításához, végrehajtásához szükséges építmények biztosítása, üzemeltetése (irodakonténer, bútorok, irodai eszközök, raktárkonténer, öltözőkonténer, WC konténer) (18 hónap)
3. Az elvégzendő tételes elszámolású egyéb kapcsolódó tevékenységek (egyenes ÁFA)
3.1. Ellenőrzött zónában keletkező hulladékok mérése
3.1.1 Laboratóriumi izotóp mérésekhez mintavétel (kiszállással) (6 alkalom)
3.1.2 Sr-90 izotóp mérés (mintafeldolgozás, mérés, mérési jegyzőkönyv) (40 db)
3.1.3 H-3 izotóp mérés (mintafeldolgozás, mérés, mérési jegyzőkönyv) (40 db)
3.1.4 C-14 izotóp mérés (mintafeldolgozás, mérés, mérési jegyzőkönyv) (40 db)
3.1.5 Alfa spektrometriai mérés (1 db)
A program célkitűzései között a radioaktív hulladék visszatermelés megvalósíthatósága, valamint, a hosszú felezési idejű izotópokat tartalmazó radioaktív hulladék csomagok és a sugárforrások kiválogatása és a hulladék kondicionálása szerepel.
A medencesor fölé emelt könnyűszerkezetes csarnok épület (továbbiakban Csarnok épület) biztosítja a medencesoron végzett műveletek időjárás elleni védelmét. A műveletek elvégzése után a csarnok lebontásra kerül és a soron következő medence fölé telepítik.
A Csarnok épület megvédi a benne elhelyezésre kerülő technológiai rendszereket (Konténment, Mérőkonténer, Személyi- és hulladékkiadó zsilipek és egyéb rendszerek) az időjárás viszontagságaitól. A hulladéktároló medencék megnyitása a Csarnokon belül elhelyezett, mozgatható Konténmentben történik. A konténment acél váz szerkezetéhez kapcsolódik a hulladék-kiadó zsilip és a személyi zsilip. A csatlakozó elemek tömített kivitelűek, az előírt depressziónak megfelelő légzárás biztosításához.
A technológiai rendszer acélvázas szerkezetű, belső oldalfalait és tetejének belsejét szendvicspanel borítja. A szendvicspanelek biztosítják a konténment falainak és födémének dekontaminálhatóságát (sugárszennyezéstől való mentesíthetőségét).
Az elvégzendő munkák részletezését a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírás és a Kiviteli tervdokumentációk fejezetei tartalmazzák.
Tartalékkeret: a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10 %-a amely nem illeti meg automatikusan az Ajánlattevőt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 24 hónap, max. 36 hónap) 15
2 A felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek, a jogosultság megszerzését követően szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlatának időtartama (max. 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (10 % tartalékkerettel) (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5503 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

7263 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés következő ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása vállalkozási szerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/11/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: W-F Püspökszilágyi Konzorcium / West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: W-F Püspökszilágyi Konzorcium / FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 2017.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25308673-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 846664500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 835618495
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
West Hungária Bau Kft. részéről:
Tervezési munkák,
Felvonulási létesítmények,
Zsaluzás, állványozás,
Irtás, föld- és sziklamunka,
Síkalapozás,
Helyszíni beton és vasbeton munka,
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése,
Fém és könnyű épületszerkezet szerelése,
Vakolás és rabicolás,
Tetőfedés,
Ácsmunka,
Aljzatkészítés, hideg-és melegburkolat készítése,
Bádogozás,
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése,
Szigetelés,
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
Felületképzés,
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése,
Közműcsatorna-építés,
Közműcsővezetékek és szerelvények szerelése,
Épületgépészeti csővezeték szerelése,
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
Szellőztető berendezések,
Légkondicionáló berendezések,
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés,
Tűz- és füstvédelem,
Betonpálya burkolat készítése,
Útpályatartozékok készítése,
Takarítási munka,
SER,
Kivitelezési feladatok irányításához, végrehajtásához szükséges építmények biztosítása,
Építész-, villamos-, gépész kivitelezési részmunkák irányítása.
Fejér-Bál Zrt. részéről:
Tervezési munkák,
Felvonulási létesítmények,
Zsaluzás, állványozás,
Irtás, föld- és sziklamunka,
Síkalapozás,
Helyszíni beton és vasbeton munka,
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése,
Fém és könnyű épületszerkezet szerelése,
Vakolás és rabicolás,
Tetőfedés,
Ácsmunka,
Aljzatkészítés, hideg-és melegburkolat készítése,
Bádogozás,
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése,
Szigetelés,
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
Felületképzés,
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése,
Közműcsatorna-építés,
Közműcsővezetékek és szerelvények szerelése,
Épületgépészeti csővezeték szerelése,
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
Szellőztető berendezések,
Légkondicionáló berendezések,
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés,
Tűz- és füstvédelem,
Betonpálya burkolat készítése,
Útpályatartozékok készítése,
Takarítási munka,
SER,
Kivitelezési feladatok irányításához, végrehajtásához szükséges építmények biztosítása,
Építész-, villamos-, gépész kivitelezési részmunkák irányítása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Esztergár Lajos u. 19.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
E-mail: mecsekerc@mecsekerc.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.mecsekerc.hu
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11563192-2-02
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 841715600 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: W-F Püspökszilágyi Konzorcium / West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830-2-44

Hivatalos név: W-F Püspökszilágyi Konzorcium / FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25308673-2-07

Hivatalos név: Unikorn-Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 0690/34 hrsz.
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13044866-2-17

Hivatalos név: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Esztergár Lajos u. 19.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11563192-2-02

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/11/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges