Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/155
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2022.08.11.
Iktatószám: 16676/2022
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001021882022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001021882022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Multifunkc. sportcs. és uszoda és aquapark - Pécs
Hivatkozási szám: EKR001021882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervpályázat tárgya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott Tüskésrét 9,2 hektáros területének fejlesztése, a Tüskésréti-tóhoz kapcsolódó helyszínen a Modern Város-ok Program Bizottsága által PÁT/490/2/2016. iktatószámon és 31/2016 sorszámon jóváhagyott, GF/JSZF/1061/10/2016 iktatószámú támogatói okirattal rendelkező „Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó aquapark építése” elnevezésű állami be-ruházás (létesítmény-együttes) megvalósítása, valamint környezetének rendezése. A Kiíró építészeti tervpályázat formájában kívánja összegyűjteni azokat a beépítési koncepciókat és tervi javaslatokat, melyek alapján véglegesíthető a beruházás részletes tervezési programja, illetve a tervpályázat keretében szándékozik kiválasztani a létesítmény-együttes tervezőjét. Főbb mennyiségek:
AQUAPARK:
A pályázat keretében javaslatot kell adni a kül- és beltéri létesítmények arányára és elhelyezésére, figyelemmel a főszezonban prognosztizálható napi 1000, míg télen 500 fő látogató, ezen belül is különösen a kisgyermekes és többgenerációs családok igényeire. A minőségi módon kialakítandó kiszolgáló létesítményeket (öltözőket, zuhanyozókat és mosdókat), valamint az üzemeltetéshez szükséges rendeltetési egységeket a látogatói létszámmal arányosan kell méretezni. Ugyancsak a várható látogatói létszámot alapul véve kell javaslatot adni a vendégek kiszolgálását biztosító színvonalas, széles skálájú szolgáltatást kínáló (kül- és beltéri) vendéglátó- és kereskedelmi egységek méretezésére és elhelyezésére.
Az élményparkok sajátos vonzerejét a látványukat tekintve is különleges, változatos kül- és beltéri csúszda-elemek jelentik. Ezek elhelyezésére és biztonságos kialakítására a különböző korosztályok igényeihez igazodva kell javaslatot adni. Az adrenalinszintet maximalizáló extrém test-csúszdák mellett gondoskodni kell a családoknak szóló, változatos kialakítású gumis csúszdák létesítéséről is. A beltérből induló és oda is érkező csúszdák szerkezetei – a széles választékban elérhető szigetelt berendezések felhasználásával – részben látványos kültéri elemekként is megvalósíthatók.
A különböző csúszdák és csúszda-kombinációk érkező felületeit jelentő attraktív elemek és kisebb vízfelületek mellett az aquaparkban gondoskodni kell további (kül- és beltéri) medencék (hullám- és strandmedence, ugró- és úszómedence, valamint változatos élmény-medencék), továbbá „lassú folyó” és jakuzzik elhelyezéséről is. Ezek számára, differenciált méretezésére és kialakítására a Kiíró a pályázóktól vár javaslatot.
A különböző gyermek-korosztályok számára célzott, tematikus interaktív élmény-elemek – víziépítmények, sprayparkok – létesítése lehetséges. Ezek kialakítása során a kísérő felnőttek számára rálátást nyújtó pihenő területet kell biztosítani. Elsősorban a gyermek-medencék és a különböző játszóeszközök – de akár egy-egy komplex rendeltetési egység – esetében is javaslat adható a látvány-karaktert meghatározó tematikus installáció létesítésére.
Az aquapark szokásos beltéri kínálat jelentő wellness-szolgáltatások (pl. élménymedencék és szauna-park) mellett egész évben működő, speciális látogatói körnek szánt fitnesz-terek, valamint esetleg gyógyászati szolgáltatások (pl. gyógytorna és gyógymasszázs) is gazdagít-hatják a létesítmény funkció-kínálatát.
A pályázat keretében javaslatot kell adni az aquapark kültéri parkosítására, a zöldfelületek differenciált kialakítására is. Ennek során – arányos mértékű fásítással, illetve az élmény- és gyermek-medencék, valamint a játszóterek részleges árnyékolásával – gondoskodni kell a terület megfelelő mértékű napsugárzás elleni védelméről.
SPORTUSZODA:
A tervezési területen el kell helyezni egy uszodát, ami alkalmas nemzetközi úszóversenyek, vízilabda és egyéb vizes rendezvények lebonyolítására is. A versenymedencéhez kb. 1000 fős (ebből kb. 600 fős fix és kb. 400 fős mobil ülőhelyes) lelátót kell biztosítani. A „száraz” és „vizes” közlekedő területeket alapvetően szét kell választani.
Tervezendő vízfelületek:
-50x25 m-es versenymedence 1db.,
-25x25 m-es bemelegítő medence 1db.,
-12,5x6 m-es oktatói medence 2db, valamint
-gyerekmedence 1db.
MULTIFUNKCIONÁLIS RENDEZVÉNYCSARNOK
A tervezési területen helyet kell biztosítani egy többfunkciós sport és rendezvénycsarnoknak, amely alkalmas nemzetközi szintű sportrendezvények (elsősorban kézilabda, kosárlabda, röplabda, illetve teremfoci versenyek) lebonyolítására, alkalmanként pedig közéleti-, gazda-sági-, szabadidős- és sport-rendezvények, valamint kiállítás és vásár megrendezésére is.
A rendezvénycsarnok minimális befoglaló méretei, illetve kapacitás-adatai:
-befoglaló méretek: 80x40 m,
-küzdőtér: 40x20 m,
-belmagasság: 12,5 m
-lelátó (fix): 3500 fő ülőhely,
-lelátó (mobil): 1500 fő ülőhely.
SZÁLLODA:
A pécsi lakosság körében már most is igen népszerű tüskésréti szabadidőpark jelenlegi hasz-nálata döntően szezonális jellegű, az alkalmanként megrendezett országos szabadtéri sport-események mellett regionális vonzerőt csak a Tüskésréti-tó vizisí- és wakeboard-pályái jelen-tenek. Az aquapark megvalósulásával ez a helyzet értelemszerűen meg fog változni, mivel az új létesítmény – négy évszakos működésének köszönhetően – önmagában is lehetőséget kínál a többnapos igénybevételre, illetve családos üdülések helyszíneként. Az ekként kibővülő látogatói kör fogadására és ellátására a Kiíró egy szálloda létesítésével is számol. Az előzetes vizsgálatok szerint az itt jelentkező igények kielégítésére a javasolt szakmai partner az IHG (InterContinental Szállodacsoport), melynek Holiday Inn Resort szállodái –, ahol a pihenés mellett az aktív kikapcsolódás és a wellness-fitness-spa részleg játssza a fő szerepet – elsősor-ban a családi üdülésen lévők, a kisgyermekes családok által kedveltek.
A szálloda tervezése során az IHG brand javasolt márkája esetén az alábbi általános követel-ményeket kell figyelembe venni :
-a szobák száma minimum 75,
-az átlagos beépített terület vendégszobánként 40-50 m2,
-szobatípusok:
--a szobák legalább 10%-a összenyitható,
--opcionálisan 5% prémium kategóriájú szoba,
--opcionálisan legfeljebb 15% lakosztály,
-szállodai szolgáltatások:
--nyitott lobby bárral/kávézóval,
--étterem (étkezésre alkalmas hely), mely a vendégszám 60%-át képes egyidejűleg8 kiszolgálni,
--opcionálisan másodlagos, a helyi specialitásokra szakosodott étterem,
--kisebb edzőterem,
--legalább egy (minimum 35m2 méretű) tárgyaló.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet alapján tervezői tevékenység 1. sz. melléklet, II. Szakma Építészeti-Műszaki tervezés: É jelű szakterület vagy korábban „É/1” vezető tervezői szakmai címet szerzett. Alkalmassági feltételek: Pályázónak a tervpályázat tervezési feladatainak ellátására a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólag az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 12.) Korm. rendelet – szerinti jogosultsággal kell rendelkeznie a pályázat eredményhirdetésének időpontjában. A feladat ellátáshoz megfelelő „É” jogosultság és a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnök Kamara honlapján (www.mek.hu és www.mmk.hu található hivatalos névjegyzékben (MEKON és névjegyzék) szereplés szintén pályázati feltétel. Az Európai Unió bármely tagállamában letelepedett külföldi állampolgár pályázatának alkalmassági feltétele, hogy az eredményhirdetés időpontjáig a letelepedése szerinti országban tervezői jogosultsággal rendelkezzen és e tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerüljön, vagy a tervezésbe olyan Magyarországon bejegyzett tervezőirodát, vagy tervezőt von be partnerként, amely/aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A Bíráló Bizottság a pályaművek minősítése során az alábbi szempontokat vizsgálja és értékeli:
•a településrendezési terveknek való megfelelés (csak a nem változtatható szabályozási elemek),
•a megközelítés (gyalogos, kerékpáros, gépkocsi, busz)
•a kilátás/rálátás, az építészeti összhang és karakter,
•funkcionális igények megvalósulása
•a telepítés, a beépítés szerkezeti felépítése,
•az aquapark esetében a strandélmény komplexitása,
•egyedi, Pécsre városra utaló anyaghasználat, formavilág, műszaki megoldás
•a zöld környezet, a víz és a szabad területek, valamint az épített környezet összhatása,
•táj- és kertépítészet, gyalogosfelületek, mesterséges zöldfelületek (zöldfalak, zöldtetők), vízi növények, régi- és új fásítás összhangja,
•a csendes és a zajos(abb) területek szétválasztása,
•korszerű, fenntartható építészet és környezet tervezése,
•kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata
•korszerű (megújuló) energiák alkalmazása,
•a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság, a gazdaságosság
•gazdaságos szerkezeti rendszer, épületgépészeti és elektromos rendszer választása
•reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása
•alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása
•kidolgozottság, részletezettség
•közérthetőség, tervpályázati dokumentáció szerinti megítélhetőség
•dokumentációnak való megfelelés
•A becsült bekerülési költség részletezettsége és megalapozottsága
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére rendelkezésre álló bruttó összeg: 45.500.000 HUF A díj legmagasabb bruttó összege: 10.000.000 HUF A díjazás, vagy megvétel legkisebb bruttó összege: 1.000.000 HUF.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
Karakterkorlátra tekintettel ezen információkat a "VI.3. További információk" pont tartalmazza.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

Péterffy Attila - elnök
Herczeg László - tag
Tutervai Mátyás - tag
Molnár Csaba Csongor - tag
Dr. Zoltán Erzsébet Szeréna - tag
Dr. Veres Gábor - tag
Dr. Rétfalvi Donát - tag
Sík László Lajos - tag
Perényi Lóránt László - tag, társelnök
Dr. Tóth Levente - jogi és közbeszerzési szakértő (FAKSZ)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Az eljárás lebonyolítására irányadó jogszabályok: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet).
2) A pályázati dokumentáció az EKR-ben történő regisztrációt követően térítésmentesen letölthető.
3) A pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait.
4) Az eljárás során minden kommunikáció a kiíró és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával.
5) A pályaműveket részben elektronikus úton az EKR-en keresztül kell benyújtani az eljárást megindító felhívásban meghatározott időpontig. A pályaműveket a Kbt. 68.§ (1d) bekezdése alapján papír alapon ajánlott postai küldeményként, vagy Magyarországon hivatalosan bejegyzett futárszolgálat általi kézbesítéssel is be kell nyújtani. A pályaművek papír alapú példányainak beérkezési határideje megegyezik az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidővel! Pályázó kizárólagos felelőssége, hogy a pályamű elektronikus változata és papír alapú példánya is határidőben benyújtásra kerüljön!
6) Az eljárás során az EKR rendszeridő irányadó.
7) A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni.
8) A Bírálóbizottság döntése alapján a Kiíró 2022. november 28-án tervezi a pályázat eredményét kihirdeti. Kiíró az eredményhirdetés tényleges időpontjáról és helyszínéről az EKR rendszeren keresztül értesítést küld a pályázók részére. Kiíró a zárójelentést az EKR rendszeren keresztül is megküldi, az eredményhirdetést követően haladéktalanul.
9) Figyelemmel arra, hogy a Beruházás helyszíne bármikor bejárható, megtekinthető, az Ajánlatkérő a tervpályázati eljárásban helyszíni szemlét nem tart.
10) A 310/2015. (X.28). Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázatban való részvétel iránt érdeklődésüket fejezték ki az EKR rendszerben, - az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával - a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak a Kiíróhoz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm.rendeletben foglaltak irányadóak. A kérdések feltételének határideje: 2022. augusztus 29. 16:00 óra.
11) A 310/2015 (X.28). Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésére tekintettel a díjazásban vagy megvételben nem részesített pályaműveket az Ajánlatkérő a pályázónak megkeresés után visszaadja.
12) Jelen eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tóth Levente (lajstromszáma: 00234).
13) IV.3.2.) folyt: A megjelölt díjak a mindenkor hatályos ÁFÁ-t tartalmazzák és adóköteles bevételnek minősülnek. Magánszemély díjazott esetében a kifizetett díj tartalmazza a kifizetőt terhelő járulékok összegét is.
A díjak (megvétel) összegét a bírálóbizottság a pályaművek egymáshoz viszonyított értékelése alapján határozza meg a fenti minimum és maximum összeghatárok között. A bírálóbizottság jogosult a teljes díjazásra rendelkezésre álló összeget odaítélni a pályázóknak, továbbá jogosult a díjazásra és megvételre fordított összeget csökkenteni, ha a tervpályázatot a használhatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
A bírálóbizottság eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha a beérkezett pályaművek egyikét se találja megvételre, vagy díjazásra alkalmasnak.
A díjazásban részesülő, vagy megvételre kerülő pályaművek ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, a felhasználási jogokra vonatkozó szerződésben rögzítettek szerint. A szerződéstervezet a dokumentáció 1. számú mellékletét képezi.
14) A 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 17. § alapján:
(1) A pályázó az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a tervpályázati kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, vagy akit, illetve amelyet erre felkértek.
(2) A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
(3) Nem indulhat tervpályázati eljárásban pályázóként az a gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki, illetve amely szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést követett el.
A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3), valamint 18. § (4) és (5) bek. szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18.§ alapján:
(4) A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként, aki a bírálóbizottság
a) résztvevőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,
b) résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy
c) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.
(5) A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként továbbá
a) az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bírálóbizottság résztvevője, vagy
b) az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bírálóbizottság bármely résztvevője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § (8)-(9) bek. alapján:
(8) A bírálóbizottság kizárja a tervpályázatból
a) a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül;
b) azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti;
c) a titkosságot sértő pályaműveket, valamint
d) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bek. és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.
(9) A bírálóbizottság az eljárásból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő vagy a hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.
Karakterkorlát miatt folyt köv. VI.4.) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:
Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a 17. § (3) bek. és a 18. § szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja nem kerül kiadásra. Az ajánlattételre felhívni javasolt pályázó kizárása esetén a bírálóbizottság a rangsorban következő pályázót ajánlhatja ajánlattételre felhívni a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.
Titkosság:
A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot és a feltöltendő elektronikus dokumentációt, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bírálóbizottság az értékelésből kizárja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR kézikönyvben foglaltakra: „Tervpályázati eljárások esetében az EKR biztosítja a pályázók adatainak titkosságát oly módon, hogy a benyújtott pályaművekhez egy sorszámot rendel. A tervpályázati eljárásban kizárólag a titkosítás feloldását követően válik láthatóvá az ajánlatkérő számára, hogy az egyes sorszámokhoz mely pályázó által benyújtott pályamű tartozik.
Fontos!!! A titkosítás kizárólag az EKR-ben benyújtó pályázó adataira vonatkozik. Amennyiben a tervpályázati eljárásban dokumentum felcsatolása történik, a dokumentumokban rögzített adatok titkosságának megőrzését az EKR nem biztosítja.”
Ajánlatkérő jelzi továbbá, hogy a „Pályázói felület” „Gazdasági szereplők” rovatának „Pályamű titkosított információ” szövegdobozában helyezhetők el olyan információk, amelyet az Ajánlatkérő csak a titkosítás feloldása után ismerhet meg, és ami ilyenként nem sérti a pályamű titkosságát.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben