Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/183
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.09.21.
Iktatószám: 16708/2018
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Sou Fujimoto Architects Inc.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr Szimics Ivett
Telefon: + 36 709024241
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Liget Beruházáshoz kapcsolódó Magyar Zene Háza megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Liget Beruházáshoz kapcsolódó Magyar Zene Háza megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó MAGYAR
ZENE HÁZA megvalósításához
szükséges építészeti és szakág i tervezés
A tervpályázati eljárás során benyújtott p ályamű alapján a Magyar Zene Háza új
épületének:
3.1 Vázlatte rv elkészítése, jóváhagyatása;
3.2 Építési Engedélyezési Tervdokumentác ió összeállítása, jóváhagyása és benyújtása
engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;
3.3 Az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételé hez szükséges kiviteli
tervek elkészítése, engedélyeztetése, valamint a tervezéshez szükséges kiegészítő
mérések és tanulmányok elkészítése
majd építési engedélyezési terveinek elkészítése az engedélyezéshez szükséges
tartalommal, továbbá a kiviteli terveinek telje körű elkészítése, és az építési ber uházás
során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági
és szolgáltatói egyeztetések, kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése;
3.4 Teljes körű kiviteli tervek készítése
3.5 Kivitelezés alatti, és azt követő idős zak tervezési feladatai
3.6 Projekt zárás tervezési feladatai;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/06/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/07/26 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 119 - 218160

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési Szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Sou Fujimoto Architects Inc.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6F Ichikawa Seihon building, 10-3 Higashienoki-cho-Shinjuku, Tokyo, Japan 162-0807
Város: Tokyo
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 162-0807
Ország: JP
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 740000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés mód. dátuma: 2018.05.18.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt 148 §-a alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó MAGYAR ZENE HÁZA megvalósításához
szükséges építészeti és szakági tervezés
A tervpályázati eljárás során benyújtott p ályamű alapján a Magyar Zene Háza új
épületének:
3.1 Vázlatte rv elkészítése, jóváhagyatása;
3.2 Építési Engedélyezési Tervdokumentác ió összeállítása, jóváhagyása és benyújtása
engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;
3.3 Az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételé hez szükséges kiviteli
tervek elkészítése, engedélyeztetése, valamint a tervezéshez szükséges kiegészítő
mérések és tanulmányok elkészítése
majd építési engedélyezési terveinek elkészítése az engedélyezéshez szükséges
tartalommal, továbbá a kiviteli terveinek telje körű elkészítése, és az építési ber uházás
során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági
és szolgáltatói egyeztetések, kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése;
3.4 Teljes körű kiviteli tervek készítése
3.5 Kivitelezés alatti, és azt követő idős zak tervezési feladatai
3.6 Projekt zárás tervezési feladatai;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/07/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/04/27 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1051235065
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Sou Fujimoto A rchitects Inc.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6F Ichikawa Seihon building, 10-3 Higashienoki-cho-Shinjuku
Város: Tokyo
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 162-0807
Ország: JP
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Tekintettel a IV.1.3.)
pontban foglalt körülményekre, szerződő felek a
szerződésmódosítás keretében a szerződés műsz aki tartalmát kis mértékben
átstrukturálták.
A módosítás kiz árólag a már meglévő feladatokra és azok részbeni átütemezésére
vonatkozik azzal, hogy a szerződés teljesítésének véghatárideje nem változik.
Fentiekhez kapcsolódóan, a szerződés módosítása a szerződés alábbiakban
meghatározott mellékleteit érinti:
1. a Tervezési Szerződés 1. számú mellékletét képező Számlázási Ütemterv;
2. a Tervezési Szerződés 2. számú mellékletét képező Feladatleírás;
3. a Tervezési Szerződés 2. számú mellékletét képező Feladatleírásh oz 2. számú
mellékletként csatolt Tervezési Ütemezés.
„2. Tervező díjazása
2.1.3.1 A Tervezőt a jelen Szerződésnek megfelelően ellátott tevékenységéért az alábbi díjazás illeti meg:
Áttervezési díj
nettó 39.612.5 50,- Ft + ÁFA
azaz nettó Harminckilencmill ió-hatszáztizenkettőezer-ötszázötven forint + ÁFA
Áttervezési díj illeti meg.”
Tervezőt az Alapszerződés 2.1.3. pontja alapján az Ajánlat szerinti bontásban, az ott meghatározott feladatok elvégzéséért az
alábbi Áttervezési díj illeti meg:
Áttervezési díj:
271.622.515,- Ft + ÁFA
Az Ajánlatban meghatár ozottak szerint a következő eljárás:
Tervező
(i) az Aj ánlatban hivatkozott vázlatterv készítési szakaszban elkészítendő feladatrészeket köteles legkésőbb a 20. munkanapon
köteles elektronikusan átadni, a teljesítés igazolására az Alapszerződés 4.5 pontja irányadó
(ii) az Ajánlatban hivatkozott kivitelezési tervezési szakaszban elkészítendő tervdokumentác iót a vázlattervi dokumentáció
jóváhagyásától számított 29. munkanapon köteles Megrendelő elektronikus rendszerébe feltölteni. Az átadott dokumentációt
Megrendelő 6 munkanap alatt észrevételezi. Az észrevételezésnek megfelelően Tervező a dokumentációt véglegesíti, kiegészítve
a BIM, BREEAM és költségvetés munkarészekkel a vázlattervi jóváhagyást követő 51. munkanapra.
Teljesítés módja: elektronikus feltöltés Megrendelő rendszerébe, majd a tervek átvizsgálását követő en 6 példány nyomtatott
tervdokumentáció leszállítása a már elektronikusan leszállított és elfogadott dokumentációból.II.1.2.1. (i) pontjában meghatározott teljesítés 2018. március 29. napjára;
1.2 II.1.2.1. (ii) pontjában meghatározott teljesítési határidő 2018. április 27. napjára
módosul.
Ezt követően a teljesítés igazolására az Alapszerződés 4.5. pontja az irányadó.
2 Tervező kötelezettségét képezi a Teljesítési Biztosíték tekintetében Alapszerződés 13.1. pontjára figyelemmel annak meghosszabbítása, valamint az Alapszerződés 5.1. pontja szerinti tervezői felelősségbiztosítás folyamatos fenntartása.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 4. sz. Módosításban megrendelt áttervezési feladatok közül a jelen szerződés-módosítás (a továbbiakban: 5. számú Módosítás) I.1.3. pontja alapján az energetikai rendszer áttervezésében történt alapadat változtatás miatt a gépészet áttervezéséhez a 4. számú Módosításban meghatározott határidőhöz képest hosszabb tervezési idő szükséges.
Szerződő Felek a fentebb rögzített körülményekre tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 197.§ (1) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Alapszerződést az alábbi tartalommal módosítják, illetve kiegészítik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 740000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1051235065 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben