Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/183
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.09.21.
Iktatószám: 16737/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;LAKI Épületszobrász Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
Telefon: +36 12250554
E-mail: karap.attila@vargondnoksag.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varkapitanysag.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csikós udvar revitalizáció
Hivatkozási szám: EKR000691132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Csikós udvar revitalizáció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, Palota út, Csikós udvar
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Csikós udvar revitalizáció az alábbi három főbb egységgel kapcsolatos kivitelezési munkálatokra irányul:
Hauszmann rámpa helyreállítása
Csikós udvar területrendezése
Ybl támfal helyreállítása
A főbb mennyiségek összefoglalva:
Szerkezetépítés:
Vasbeton szerkezetkialakítás: 562,5 m3
Térburkolatok (természetes kőburkolatok):
- Kiskockakő burkolat 3900 m2
- Nagylapos burkolat: 1400 m2
Zöldfelületek, növénytelepítés:
- Cserjék ültetése: 350 db
- Évelő növények telepítése: 375 db
- Téglaburkolat építése: 1819,8 m2
Bontások:
- Támpilléres várfal részleges bontása: 1360 m3
Zsaluzás és Állványozás:
- Homlokzati csőállvány állítása: 2150 m2
- Nehéz állványszerkezetek: 2610 lég m3
Falazás:
- Teherhordó, válaszfal, és kitöltő falazat készítése: 2400 m3
Irtás, föld- és sziklamunka:
- Föld visszatöltés: 1535 m3
Vakolás és rabicolás:
- Speciális vakolatok készítése (Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat készítése kézi felhordással, szárazhabarcsból, vízszintes vagy függőleges felületen, 1 cm vastagságban MC-Bauchemie Oxal SPM szulfátálló, vízzáró javítóhabarcs nedves és sókkal szennyezett falazatok felújítására, 6-50 mm rétegvastagsággal: 1550 m2)
Aljzatkészítés, hideg és melegburkolatok készítése:
- Homlokzat és felülettisztítás: 4100 m2
Épületgépészeti feladatok:
- Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése: 153 m
- Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből: 14 m
Épületvillamossági feladatok:
- Díszvilágítás kialakítása
- Főelosztó berendezés álló mezős szekrényekből összeépítve, horganyzott acél vázzal, porszórt acéllemez burkolatokkal, ajtóval szerelve, teljes egészében takart (maszkolt) szereléssel, IP31 védettséggel, fölső betápláló és elmenő vezetékekkel, MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerint ellenőrzött módon műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felállítva, beszabályozva, VAGO típusú rugó sorkapoccsal szerelve kompletten: 1 db
- Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével: 4 100 m
- IP68 3m védettségű; járófelületbe süllyesztett; felületvilágító lámpatest; 24 W; LED-es; 3000 K; 2 SDCM; 2520 lm; CRI>90; élettartam: 50000 h L90/B10; mag közvetlen hőkicsatolással a lámpatestházra; optikai káprázáskorlátozással; 50-os ernyőzéssel; falvilágító típusú fényeloszlással; 10-100% szabályozható; burkolat síkjába süllyedő peremmel: 21 db
Kiegészítő ellátandó tevékenységek: régészeti megfigyelés, műemléki falkutatás és műemléki érték dokumentálás.
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 034 - 079008

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csikós udvar revitalizáció
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL) www.whb.hu
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Internetcím(ek): (URL) www.laki.hu
Fax: +36 18142122
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5783986341 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés 1. számú módosításának dátuma: 2020.09.07.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, Palota út, Csikós udvar
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Csikós udvar revitalizáció az alábbi három főbb egységgel kapcsolatos kivitelezési munkálatokra irányul:
Hauszmann rámpa helyreállítása
Csikós udvar területrendezése
Ybl támfal helyreállítása
A főbb mennyiségek összefoglalva:
Szerkezetépítés:
Vasbeton szerkezetkialakítás: 562,5 m3
Térburkolatok (természetes kőburkolatok):
- Kiskockakő burkolat 3900 m2
- Nagylapos burkolat: 1400 m2
Zöldfelületek, növénytelepítés:
- Cserjék ültetése: 350 db
- Évelő növények telepítése: 375 db
- Téglaburkolat építése: 1819,8 m2
Bontások:
- Támpilléres várfal részleges bontása: 1360 m3
Zsaluzás és Állványozás:
- Homlokzati csőállvány állítása: 2150 m2
- Nehéz állványszerkezetek: 2610 lég m3
Falazás:
- Teherhordó, válaszfal, és kitöltő falazat készítése: 2400 m3
Irtás, föld- és sziklamunka:
- Föld visszatöltés: 1535 m3
Vakolás és rabicolás:
- Speciális vakolatok készítése (Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat készítése kézi felhordással, szárazhabarcsból, vízszintes vagy függőleges felületen, 1 cm vastagságban MC-Bauchemie Oxal SPM szulfátálló, vízzáró javítóhabarcs nedves és sókkal szennyezett falazatok felújítására, 6-50 mm rétegvastagsággal: 1550 m2)
Aljzatkészítés, hideg és melegburkolatok készítése:
- Homlokzat és felülettisztítás: 4100 m2
Épületgépészeti feladatok:
- Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése: 153 m
- Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből: 14 m
Épületvillamossági feladatok:
- Díszvilágítás kialakítása
- Főelosztó berendezés álló mezős szekrényekből összeépítve, horganyzott acél vázzal, porszórt acéllemez burkolatokkal, ajtóval szerelve, teljes egészében takart (maszkolt) szereléssel, IP31 védettséggel, fölső betápláló és elmenő vezetékekkel, MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerint ellenőrzött módon műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felállítva, beszabályozva, VAGO típusú rugó sorkapoccsal szerelve kompletten: 1 db
- Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével: 4 100 m
- IP68 3m védettségű; járófelületbe süllyesztett; felületvilágító lámpatest; 24 W; LED-es; 3000 K; 2 SDCM; 2520 lm; CRI>90; élettartam: 50000 h L90/B10; mag közvetlen hőkicsatolással a lámpatestházra; optikai káprázáskorlátozással; 50-os ernyőzéssel; falvilágító típusú fényeloszlással; 10-100% szabályozható; burkolat síkjába süllyedő peremmel: 21 db
Kiegészítő ellátandó tevékenységek: régészeti megfigyelés, műemléki falkutatás és műemléki érték dokumentálás.
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 22 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6398765329
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL) www.whb.hu
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Internetcím(ek): (URL) www.laki.hu
Fax: +36 18142122
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Szerződés 5.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 22 hónapon belül köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első munkanap).”
Felek a Szerződés 7.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően a Vállalkozói Díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg: nettó 6 398 765 329,- (azaz Hatmilliárd – háromszázkilencvennyolcmillió– hétszázhatvanötezer– háromszázhuszonkilenc) Ft + ÁFA, amely bruttó 8 126 431 968,- (azaz nyolcmilliárd - százhuszonhatmillió – négyszázharmincegyezer - kilencszázhatvannyolc) Ft (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”)
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (l) bekezdésének b) pontja alapján a jelen szerződés tárgyát képező építési-szerelési munkák vonatkozásában – tekintettel arra, hogy a tárgyi munkák építési hatóság engedélyéhez kötöttek – a fordított adózás szabályai érvényesülnek, tehát az általános forgalmi adó összegét ezen munkák vonatkozásában a Megrendelő fizeti meg közvetlenül az adóhatóság részére.”
Felek a Szerződés 2. számú mellékletét képező műszaki leírást közös megegyezéssel kiegészítik a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező műszaki leírással.
Felek a Szerződés 3. számú mellékletét képező árazott költségvetést közös megegyezéssel kiegészítik a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező árazott költségvetéssel.
Felek csatolják a jelen szerződésmódosítás 4. számú mellékleteként a Szerződés vonatkozásában rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték kiegészítésének igazolását.
Felek csatolják a jelen szerződésmódosítás 5. számú mellékleteként a Pótmunka okán módosított pénzügyi ütemtervet (amely a Szerződés 5. számú mellékletét módosítja).
Felek csatolják a jelen szerződésmódosítás 6. számú mellékleteként a Pótmunka okán módosított műszaki ütemtervet (amely a Szerződés 6. számú mellékletét módosítja).
Felek csatolják a jelen szerződésmódosítás 7. számú mellékleteként a Pótmunka okán módosított organizációs tervet (amely a Szerződés 7. számú mellékletét módosítja).
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: - Megrendelő a Szerződés teljesítése vonatkozásában pótmunkaként kívánja megrendelni a Vállalkozótól a Tabáni liftpavilon szerkezetépítési- és kapcsolódó szakipari munkáit (a továbbiakban: „Pótmunka”). A pótmunka szükségességének oka: a munkatér határolás horgonyainak lejárati dátumát megelőzően tárgyi szerkezetnek szükséges beépülnie, hogy munka- és életvédelem szempontjából biztosítva legyen a terület.
- Felek a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként csatolják a Pótmunka műszaki leírását, illetve 2. számú mellékleteként a Pótmunka vonatkozásában összeállított árazott költségvetést.
- Tekintettel arra, hogy a Pótmunka érinti a Szerződés tárgyát, ellenértékét és teljesítési határidejét, Felek csatolják a jelen szerződésmódosítás 3. számú mellékleteként a Szerződés vonatkozásában eljáró műszaki ellenőr nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy:
• a Pótmunka vonatkozásában meghatározott tételek szükségesek és indokoltak a Pótmunka tárgyának megvalósításához;
• a Pótmunka vonatkozásában meghatározott mennyiségek szükségesek és indokoltak a Pótmunka tárgyának megvalósításához;
• a Pótmunka megvalósítása okán biztosított többlet teljesítési határidő összhangban van azzal az időszükséglettel, amely a Pótmunka tárgyának megvalósítása okán merül fel.
- Fentiekre való tekintettel Felek rögzítik, hogy kiegészíteni szükséges a Szerződés:
• műszaki leírását,
• árazott költségvetését és
• teljesítési biztosítékát.
Fentiekre való tekintettel Felek rögzítik, hogy módosítani szükséges a Szerződés:
• teljesítési határidejét,
• pénzügyi ütemtervét,
• műszaki ütemtervét és
• organizációs tervét.
Felek a Szerződést a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 141. § (2) – (3) bekezdése alapján módosítják figyelembe véve, hogy a Szerződés – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el:
- az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
- építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
- valamint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez.
Felek a szerződésmódosítás aláírásával kijelentik, hogy:
- a Szerződés ellenértékének növekedése nem haladja meg a Szerződés tárgya vonatkozásában irányadó közösségi értékhatárt (amely értékhatár a Szerződés esetében nettó 1 704 296 000,- Ft, míg a Pótmunka ellenértéke pedig nettó 614 778 988,- Ft);
- a Szerződés ellenértékének növekedése nem haladja meg a Szerződéses érték 15 %-át (tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedés az eredeti Szerződéses ellenértékének 10,62898409 % -a);
- a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez (tekintettel arra, hogy a Pótmunka tárgya ugyanazon a kivitelezési helyszínen megvalósítandó olyan munka, amely tárgyát tekintve lényegében megegyezik a Szerződés tárgyát képező munkával).
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5783986341 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6398765329 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben