Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2014.08.22.
Iktatószám: 16739/2014
CPV Kód: 45316100-6;45317000-2;45310000-3;45200000-9;31527200-8;34928520-9
Ajánlatkérő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: "Duna 2014 Konzorcium” közös ajánlattevők (Vezető tag: ELIOS Zrt. Székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső Tér 1.I/a., Tag: Roneko Kft. Székhelye: 8000 székesfehérvár, Takarodó út 9.)
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Városháza tér 1.
Város/Község: Dunaújváros
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fodor Istvánné
Telefon:
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25281774
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kivitelezési szerződés a Dunaújváros, Eszperantó úti Stadion színes tv-s közvetítésre alkalmas pályavilágításának megvalósítására, korszerűsítésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.
NUTS-kód: HU211
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezést ajánlattevőnek az ajánlatkérő által biztosított és az érintettek által jóváhagyott kiviteli tervek és hozzájárulások alapján kell elvégeznie, az alábbi főbb megvalósítandó műszaki mennyiségek tekintetében:
1200 lux -os labdarugó pálya
Dunaújváros Stadion Pályavilágítás
Edzés-mérkőzés-normál TV-CTV1200lux
0,8 avulással
Fényvetők, fényforrások, előtétek
Philips Arenavision 404 típusú
Stadionvilágító lámpatest, GX22-es
Foglaltú, rövid fémhalogén fényforrással, (RA nagyobb, mint 90) 120 db
Philips Optivision 60 fokos aszimmetriájú stadionvilágító vályús lámpatest, két végén fejelt, „long arc” 2 kW-os fémhalogén, fényforrással, (RA nagyobb, mint 90) 28 db
241 W-os, Philips Clearflod szimetrikus fényeloszlású, 26 klm fényáramú LED-es lámpatest 8 db
Komplett működtető egység Optivision lámpatestek számára IP 65-ös védettséggel 28 db
Komplett működtető egység szerelőlapra szerelve, Arenavision lámpatestek számára 120 db
Világítási oszlopok
35 méter magas, zártszelvényű oszlop, statikai terv szerinti alapozással 4 db
32 db lámpatest számára kialakított fejszerkezet 4 db
Elosztó szekrények
Vezérlő szekrény tervek szerint 1 db
Előtétszekrény 2x1800x600+2000x1200x600 tervek szerint 6 db
Főelosztó tervek szerint 1 db
Elosztó bekötések tervek szerint
Oszlopalapozás
Oszlop alaptest földmunka, zsaluzás tervek szerint 160 m3
Oszlop alaptest betonozás tervek szerint 160 m3
Oszlop alapvasalás elkészítése tervek szerint 4 db
csövezés, zsaluzás tervek szerint 100 m
Oszlopszerelés, oszlopállítás,oszlopok villamos szerelése, kábelhálózat kiépítése
Oszlopállítás, összeszerelés tervek szerint 4 db
Daruzás 2 db daru 2 nap
NYY-J 3x4 felszálló vezetékezése tervek szerint 7500 m
Lámpatestek felszerelése 148 db
SZRMKVM-J 14x2,5 vezetékezés tervek szerint 1100 m
NAYY 4x240 kábelezés tervek szerint 1000 m
NAYY 4x25 kábelezés tervek szerint 2000 m
Első felülvizsgálat, villámvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése 1 klt
Geodéziai bemérés elkészítése 1 klt
kábelárok ásása, homokágy, jelzőszalag 800 m
Egyéb kivitelezési munkák, a kiviteli tervek szerint
Biztonsági világítás kiépítése 1 klt
Térvilágítás elkészítése külső parkolókhoz, közlekedési utakhoz tervek szerint 1 klt
Lelátók alatti világítás kiépítése az elektromos tervek szerint 1 klt
TV eredményjelző villamos energia ellátása az elektromos tervek szerint 1 klt
Hangerősítők villamos energia ellátása az elektromos tervek szerint 1 klt
Trafó állomás felújítása és beüzemelése az elektromos tervek szerint 1 klt
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További tárgyak: 45317000-2
45310000-3
45200000-9
31527200-8
34928520-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 195612524
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Tartalékkerettel növelt egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF) (3 % mértékű tartalékkeret ) 70
Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedesjegyig megadva, minimum 0,10%-nap,minden késedelmesen eltelt nap után). 15
Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva, minimum 5,00%,maximum 15,00% értékelendő). 15
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
75-14-2404.
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14326 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/07/18 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/08/08 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Duna 2014 Konzorcium” közös ajánlattevők (Vezető tag: ELIOS Zrt. Székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső Tér 1.I/a., Tag: Roneko Kft. Székhelye: 8000 székesfehérvár, Takarodó út 9.)
Postai cím: Szilágyi Dezső Tér 1.I/a.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Telefon: +36 16006210
E-mail: info@eie.hu,info@roneko.hu
Fax: +36 17810199
Internetcím (URL): www.eie.hu, www.roneko.hu
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 203000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 195612524 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Duna 2014 Konzorcium
- ELIOS Zrt (Vezető tag:)
minőségbiztosítási feladatok ellátása
munkavédelmi feladatok ellátása
- Roneko Kft.(Tag):
építészet,építőmesterei munkák, alépítményi munkák, daruzás, oszlopszerelés, összeállítás, mérések (geodézia,érintésvédelem, villámvédelem)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
„Duna 2014 Konzorcium” közös ajánlattevők (Vezető tag: ELIOS Zrt. Székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső Tér 1.I/a., Tag: Roneko Kft. Székhelye: 8000 székesfehérvár, Takarodó út 9.) (név) 1011 Budapest, Szilágyi Dezső Tér 1.I/a. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
x szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/19 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------