Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.12.19.
Iktatószám:16739/2017
CPV Kód:37311100-2
Ajánlatkérő:Budapesti Operettszínház
Teljesítés helye:Budapest Music Center,Pesti Vigadó,Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,Művészetek Palotája,Papp László Sportaréna,Kodály Központ,Kölcsey Központ,Konzerthaus Berlin,Csajkovszkij Konzerv.,ENSZ Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zengafons Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Operettszínház
Nemzeti azonosítószám: AK15846
Postai cím: Nagymező utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oros Péter
Telefon: +36 12693838
E-mail: oros.peter@operett.hu
Fax: +36 12693838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.operettszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.operettszinhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bogányi zongorák beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:37311100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bogányi zongorák beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:37311100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, DE3, 00 A teljesítés helye: Budapest Music Center,Pesti Vigadó,Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem,Művészetek Palotája,Papp László Sportaréna,Kodály Központ,Kölcsey
Központ,Konzerthaus Berlin,Csajkovszkij Konzerv.,ENSZ Központ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 1259/2015. (IV.24.) Korm. határozatban meghatározott, a magyar és külföldi közintézményekben
történő elhelyezés céljából 10 darab Bogányi-zongora Magyar Állam részére történő megvásárlása.
Bogányi-262 típusú zongora: 2 darab
Bogányi-292 típusú zongora: 8 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/08/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
96 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bogányi zongorák beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zengafons Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 17.
Város: Szendehely
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2640
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 602000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:37311100-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:37311100-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, DE3, 00 A teljesítés helye: Budapest Music Center,Pesti Vigadó,Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem,Művészetek Palotája,Papp László Sportaréna,Kodály Központ,Kölcsey
Központ,Konzerthaus Berlin,Csajkovszkij Konzerv.,ENSZ Központ
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 1259/2015. (IV.24.) Korm. határozatban meghatározott, a magyar és külföldi közintézményekben
történő elhelyezés céljából 10 darab Bogányi-zongora Magyar Állam részére történő megvásárlása.
Bogányi-262 típusú zongora: 2 darab
Bogányi-292 típusú zongora: 8 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/08/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 602000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zengafons Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 17.
Város: Szendehely
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2640
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/11/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. számú módosítás:
A teljesítés helye:
1. Budapest Music Center
2. Pesti Vigadó
3. Sibelius Akadémia - Helsinki, Finnország
4. Művészetek Palotája
5. Magyar Állami Operaház - Erkel Színház
6
6. Kodály Központ - Pécs
7. Kölcsey Központ - Debrecen
8. Konzerthaus - Berlin, Németország
9. Csajkovszkij Konzervatórium - Moszkva, Oroszország
10. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Zeneakadémia
Az egyes zongorák helyszínre szállításának időpontjai módosulnak, de a véghatáridő nem.
2. számú módosítás:
„Zengafons Kft.
bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700323-69676334-51100005”
A teljesítés helye:
6
1. Budapest Music Center
2. Pesti Vigadó
3. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
4. Művészetek Palotája
5. Magyar Állami Operaház - Erkel Színház
6. Kodály Központ - Pécs
7. Kölcsey Központ - Debrecen
8. Konzerthaus - Berlin
9. Csajkovszkij Konzervatórium - Moszkva
10. ENSZ Központ”
3. számú módosítás:
Az akadályközlésről szóló levélben Eladó megadta a klaviatúrák új várható beérkezési idejét, amelyek az alábbiak szerint alakulnak:
Helyszín
A klaviatúra leszállításának ideje
Kodály Központ - Pécs
2017. 11. 15.
Kölcsey Központ - Debrecen
2017. 11. 30.
Konzerthaus - Berlin
2017. 12. 20.
Csajkovszkij Konzervatórium - Moszkva
2018. 01. 13.
LFZE Zeneakadémia
2018. 02. 05.
Eladó tájékoztatást adott arról is, hogy a beérkezéstől számítottan további 14 nap szükséges a zongorák elkészültéhez.
Felek rögzítik, hogy a fentieken túl a különböző országokban történő teljesítéshez szükséges még a hangszerek Eladó általi helyszínre szállítása is.
Fentiek okán Felek a még nem teljesített, a 4. pontban meghatározott teljesítési helyre kerülő hangszerek vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják az alapszerződésüket.
Az alapszerződés 4.2.1. pontja szövegének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az egyes zongorák helyszínre szállításának időpontjai:
1. Budapest Music Center 2017. március 21.
2. Pesti Vigadó 2017. május 30.
3. Sibelius Akadémia 2017. szeptember 12.
4. Művészetek Palotája 2017. szeptember 29.
5. MÁO - Erkel Színház 2017. október 12.
6. Kodály Központ (Pécs) 2017. november 30.
7. Kölcsey Központ (Debrecen) 2017. december 15.
8. Konzerthaus (Berlin) 2018. január 15.
9. Csajkovszkij Konzervatórium (Moszkva) 2018. január 30.
10. LFZE - Zeneakadémia 2018. február 20.
A véghatáridő: 2018. február 20.”
1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerűnek minősül az alábbiak okán:
a. a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Vevő (Ajánlatkérő) kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen csak a teljesítés során derült fény arra, hogy Eladó beszállítója nem tud teljesíteni határidőben és más beszállítóval a szerződés szerződésszerűen nem teljesíthető,
b. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen csak egyes teljesítési részhatáridők változnak, a felek egyéb szerződéses kötelezettségei, ill. jogai nem.
c. az ellenérték a módosítás okán nem változik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az akadályközlésről szóló levélben Eladó megadta a klaviatúrák új várható beérkezési idejét, amelyek az alábbiak szerint alakulnak:
Helyszín
A klaviatúra leszállításának ideje
Kodály Központ - Pécs
2017. 11. 15.
Kölcsey Központ - Debrecen
2017. 11. 30.
Konzerthaus - Berlin
2017. 12. 20.
Csajkovszkij Konzervatórium - Moszkva
2018. 01. 13.
LFZE Zeneakadémia
2018. 02. 05.
Eladó tájékoztatást adott arról is, hogy a beérkezéstől számítottan további 14 nap szükséges a zongorák elkészültéhez.
Felek rögzítik, hogy a fentieken túl a különböző országokban történő teljesítéshez szükséges még a hangszerek Eladó általi helyszínre szállítása is.
Fentiek okán Felek a még nem teljesített, a 4. pontban meghatározott teljesítési helyre kerülő hangszerek vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják az alapszerződésüket.
Az alapszerződés 4.2.1. pontja szövegének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az egyes zongorák helyszínre szállításának időpontjai:
1. Budapest Music Center 2017. március 21.
2. Pesti Vigadó 2017. május 30.
3. Sibelius Akadémia 2017. szeptember 12.
4. Művészetek Palotája 2017. szeptember 29.
5. MÁO - Erkel Színház 2017. október 12.
6. Kodály Központ (Pécs) 2017. november 30.
7. Kölcsey Központ (Debrecen) 2017. december 15.
8. Konzerthaus (Berlin) 2018. január 15.
9. Csajkovszkij Konzervatórium (Moszkva) 2018. január 30.
10. LFZE - Zeneakadémia 2018. február 20.
A véghatáridő: 2018. február 20.”
1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerűnek minősül az alábbiak okán:
a. a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Vevő (Ajánlatkérő) kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen csak a teljesítés során derült fény arra, hogy Eladó beszállítója nem tud teljesíteni határidőben és más beszállítóval a szerződés szerződésszerűen nem teljesíthető,
b. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen csak egyes teljesítési részhatáridők változnak, a felek egyéb szerződéses kötelezettségei, ill. jogai nem.
c. az ellenérték a módosítás okán nem változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 602000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 602000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben