Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/25
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.02.05.
Iktatószám:1674/2018
CPV Kód:42990000-2
Ajánlatkérő:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Teljesítés helye:Nyíregyháza külterület 02354/5 hrsz.;Nyíregyháza külterület 02354/5 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.03.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK17206
Postai cím: Hősök tere 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kurtyánné Szilágyi Valéria
Telefon: +36 304665283
E-mail: szvali@szszbmfu.hu
Fax: +36 52521197
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoldmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zoldmegye.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.eakhulladek.hu/kozbeszerzes (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Benczúr tér 7.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kurtyánné Szilágyi Valéria
Telefon: +36 304665283
E-mail: szvali@szszbmfu.hu
Fax: +36 52521197
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoldmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Benczúr tér 7.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kurtyánné Szilágyi Valéria
Telefon: +36 304665283
E-mail: szvali@szszbmfu.hu
Fax: +36 52521197
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoldmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás nyíregyházi hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása, valamint további kapcsolódó árubes
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42990000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés. A szerződés (beszerzés) tárgya: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás nyíregyházi hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítás, valamint kapcsolódó árubeszerzés és építési munkák 2 részben.
AK felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy AK a jelen felhívásban az Európai Uniós Hivatalos Lap Kiadóhivatala által bevezetett terjedelmi korlát miatt rövidítéseket használ. Az egész felhívásra érvényes általános fogalmak rövidítései: Ajánlatkérő: AK, Ajánlattevő: AT, felhívás: felh., referenciamunka: RM. A további használt rövidítéseket az egyes kifejezések, fogalmak után adjuk meg.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás nyíregyházi hulladéklerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42990000-2
További tárgyak:42996100-5
30132000-3
34312600-3
50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza külterület 02354/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főbb mennyiségek:
60.000 t/év kapacitású hulladékgazdálkodási létesítményben:
Megnevezés:
1. tétel: Komptech 3400 E típ aprítógép 1 db
Vonatkozó szabványok: MSZ EN 12100-1, 122002-2 EG
Beépített teljesítmény: min. 160 kW
Meglévő gép sérült szerkezeti elemeinek bontása
A sérült elektromos táplálás és vezérlés kábeleinek, valamint az azokat fogadó vezérlő-elemek, kapcsolószekrények és vezérlő konténer bontása.
Új, légkondicionált, zárt elektromos vezérlő konténer telepítése, a vezérlés és a frekvenciaváltók újratelepítése, bekötése
Sérült szerkezeti elemek cseréje az alábbi feltételek szerint:
Direkt meghajtású aprítódob
Fordulatszám: max. 1480/min
Védelem: IP 54
Hidraulikus erőtárolóval felszerelt ellenkés feszítő rendszer
Biztonsági felszerelések újratelepítése
Vészleállító gombok
A vészleállító rendszere az aprítógépnek és a dobrostának elektromosan összeköthetőnek kell lennie egymással
2. tétel: Telepített, elektromos meghajtású dobrosta 45 m3/h, ledobó bunkerrel 1 db, sérült szerkezeti elemek cseréje az alábbi feltételek szerint:
Vonatkozó szabványok: MSZ EN 12100-1; 12200-2 EG
Dobszita tartógörgőinek, csapágyainak cseréje
Dobszita újrafestése: Felületvédelem: Kettő K Poliuretán alapú fedőlakkozás
3. tétel: Elektromos hajtású, láncos, gumihevederes felhordó szalag komplett pótlása 1 db
A leégett láncos felhordó szalag bontása, az elbontott gép elszállítása
Sérült szerkezeti komplett pótlása az alábbi feltételek szerint:
Vonatkozó szabványok: MSZ EN 12100-1; 12200-2 EG
Új felhordó szalag beszerelése: Bordás felületű, vagy „chevron” EP 400 / 3 4/2 Y minőségű szállítóheveder
SEW csőtengelyes hajtóműves villanymotor
3x400 V 50 Hz frekvenciájú tápellátással
Min 3,0 kW-os meghajtómotorral, bi-metál hővédelemmel
Szalagsebesség 0 és 0,3 m/s között szabályozható
Oldal takarólemezek min. 140 mm-es állítható lemez
Csapágyazás UCF 212, UCF 214
Visszafutó heveder teljes hosszon fedve, szemétkidobóval ellátva
Min. 400 mm-es oldalfalak
Oldalfalak revíziós nyílással
Hevederfeszítő állomáshoz védő burkolat
Felületvédelem: Kettő K Poliuretán alapú fedőlakkozás
EN DIN 8165 szabvány szerinti FV90 típusú 125-ös osztású lánc Ø48 edzett görgőkkel (láncszakító erő min. 90.000 N)
Elektromosan vezérelt lánc kenőrendszer
4. tétel: Elektromos hajtású, láncos, gumihevederes felhordó szalag (aprító és rosta között) javítása, festése 1 db
Elektromos vezérlés cseréje
Csapágyak és láncgörgők cseréje
Felületvédelem: Kettő K Poliuretán alapú fedőlakkozás
5. tétel: Szállítás / mechanikus és elektromos szerelés/üzembe helyezés
A berendezések tulajdonjogának átruházása, leszállítása, le- és felszerelése, valamint helyszíni beépítése.
Minden olyan emelő- illetve mozgató munkagép biztosítása, ami a berendezések kipakolásához, mozgatásához, valamint üzembe helyezéséhez szükséges.
A komplex szerelési munka: gépszerelés, elektromos szerelés, kábelezés, bekötések és a vezérlés összehangolása szállító feladata, beleértve a szükséges kiegészítő berendezések, eszközök, szerszámok telepítését, biztosítását is.
6. tétel: Próbaüzem (1-4. tétel)
Egy hetes próbaüzem, legalább 3 munkanap gépkiesés-mentes teljesítmény teszttel
A berendezésnek mind funkcionálisan, mind esztétikailag a korábban már átadott berendezéssel egyenértékűnek kell lennie, és meg kell felelnie valamennyi munkavédelmi és biztonsági előírásnak. A próbaüzem minden költsége (dologi és humán) az ajánlattevőt terheli. A szállítást, javítást, újraépítést olyan módon kell elvégezni, hogy a berendezésen a jelenleg 2019. október 20-ig fennálló jótállás változatlan feltételekkel és időtartammal fennmaradjon.
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció és annak mellékletei) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A leszállított eszközökre, illetve az elvégzett javítási munkára vállalt kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A szerz. tárgya: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás nyíregyházi hulladék-lerakó telepén található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása a serült elemek javításával, ill. cseréjével.

II.2.1)
Elnevezés: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás nyíregyházi hulladéklerakó telepére szemipermeábilis takarófólia, szociális konténer szállítása, térbeton javítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:19521100-5
További tárgyak:44619000-2
45111200-0
45236000-0
45262300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza külterület 02354/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A szerz. tárgya: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás nyíregyházi hulladéklerakó telepére szemipermeábilis takarófólia, szociális konténer szállítása, térbeton javítása. A nyertes AT-nek az alábbi feladatok elvégzését kell vállalnia a dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.
Főbb mennyiségek:
Megnevezés:
1. tétel: Szemipermeábilis takarófólia vegyes hulladék biológiai stabilizáláshoz
GORE Cover, vagy azzal egyenértékű szemipermeábilis takarólaminát
5 db egyenként 33m x 11m méretű (összesen: 1.815 m2) konfekcionált takarófólia
Széleken erősített PVC szegély, ipari tépőzár, ponyvacsévélő-fülek
Helyszínre szállítással és telepítéssel
2. tétel: Szociális konténer 1 db
Meglévő 20 lábas szaniter konténer bontása, elszállítása
Új 20 lábas szabvány szaniter konténer a dolgozók szociális igényeinek kielégítésére
Konténerszín: RAL 5010 enciánkék
Fal, tető és padlószigetelés, 2 db iroda-ablak, 1 db szaniter-ablak, belső válaszfalak és külső-belső ajtók
Mosdó, WC kabin és zuhanyzó kabin
Klímaberendezés, 2 db elektromos fűtőpanel, légelszívó, világítótestek
Helyszínre szállítással és meglévő alapra történő telepítéssel, víz, villany szennyvíz, számítógéphálózat bekötések elvégzésével.
3. tétel: Térbeton javítása
1600 m2-en a sérült betonfelület bontása tömörített földműig, bontott anyag rakodása, elszállítása
A beépített rétegrenddel és minőséggel megegyező új betonburkolat kialakítása, csatlakoztatása a meglévő felülethez.
1600 m2-en új betonburkolat kialakítása a következő rétegrenddel:
• 25 cm ágyazati réteg tört betonból, tükörképzéssel,
• 2 réteg PE fólia
• 18 cm vízzáró bazaltbeton lemez kialakítása
• utókezelő, párazáró réteg: 0,1 l/m2, FF20
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A leszállított eszközökre, illetve az elvégzett javítási munkára vállalt kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében irányadó: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés előírásaira.
Igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 8. §-ában foglaltak szerint, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okok fenn nem állásának előzetes, valamint végleges igazolására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ára.
A Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az (1) bekezdés c) pontja esetében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
G.1. Valamennyi rész tekintetében irányadó: Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított 1 évre (12 hónapra) vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatát az alábbi tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla (számlák) száma,
- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),
- a pénzforgalmi számláján (számláin) a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 1 évben (12 hónapon) belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.
(Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja. A sorbaállítás/sorban állás fogalma a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak szerint értendő, azaz: „a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval”).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (G.1.) a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egysége EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G.1. Valamennyi rész tekintetében irányadó: ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 1 évben (12 hónapon) belül a cégkivonatban szereplő bármelyik pénzforgalmi számláján 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás fordult elő.
A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az (1) bekezdés c) pontja esetében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (11) bekezdése, a Kr. 19. § (7) bekezdésében foglaltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. Valamennyi rész tekintetében irányadó: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismertesse az az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített legjelentősebb szállításait a Kr. 22. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, az alábbi minimális tartalommal:
a szerződést kötő másik fél neve, címe;
a szállítás tárgya/ismertetése;
mennyisége;
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja);
nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. Irányadóak továbbá a Kr. 21. § (1a) bekezdésében, 21/A §-ában, 22. § (4) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, továbbá a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében, 140. § (9) bekezdésében foglaltak, és a Közbeszerzési Hatóságnak az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) B. 1. pontjának referenciákra vonatkozó része.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egysége EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az (1) bekezdés c) pontja esetében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.
1. rész
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, 40.000 t/év mértéket elérő vagy meghaladó kapacitású hulladékgazdálkodási létesítményben működő - feladószalag, aprítógép, mágneses leválasztó, dobrosta, szállítószalag rendszer elemeket magában foglaló - mechanikai hulladékkezelési technológia üzembe helyezésre is kiterjedő szállítására, vagy az előbbi paramétereknek megfelelő technológia javítására vonatkozó referenciával.
2. rész
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, biológiai hulladékkezelési technológia részét képező, legalább 1.200 m2 szemipermeábilis fólia szállítására vonatkozó referenciával.
Ugyanazon referencia több rész tekintetében is felhasználható.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Felelősségbiztosítás:
A szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötése, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztése. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 5 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 20 millió HUF/év.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: SZSZBMFÜ Nonprofit Kft., 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárás a Kbt. 68.§ (4) és (6) bekezdései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Formai előírások
1.1. Az ajánlatokat 1 papír alapú példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 1 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátumú), elektronikus példányban, CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
1.2. A dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban kérjük benyújtani a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével, amelynek eredeti példányát kell az ajánlathoz csatolni.
2. Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok
2.1. Felolvasólap, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
2.2. Részenként a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
2.3. Ajánlattevőnek részenként nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)
2.4. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD).
2.5. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint.
2.6. Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját egyszerű másolatban
2.7. Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról,
2.8. Nyilatkozat pénzforgalmi számlákról
2.9. Referenciák esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyam.
3. Egyéb információk
3.1. Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét biztosítja. Ajánlattevő csak az ajánlati felhívásban meghatározott, egy vagy valamennyi részre, az adott részre meghatározott mennyiség egészére tehet ajánlatot
3.2. Ajánlatkérő egyik részre sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
3.3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. A közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltése és Ajánlatkérő részére - a +36 52521197 telefax számra vagy a kozbeszerzesiirodabt@gmail.com e-mail címre - történő haladéktalan visszaküldése kötelező. Az ajánlat részenként csatolnia kell a „Regisztrációs lap” másolati példányát.
3.4. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
3.5. A III.1.2.) és III.1.3.) szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
3.6. Minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban.
3.7. Irányadó: Kbt. 131. § (4) bekezdése.
3.8. A kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §. Konzultációra időpontja: 2018.02.09., Helye: Nyíregyháza külterület 02354/5 hrsz., Szállási u. 72.
3.9. Kbt. 81. § (5) alapján az ajánlatok bírálata az ajánlatok értékelését követően. Bírálat csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében.
3.10. A Kbt. 71. § (1) alapján hiánypótlás lehetősége.
3.11. A szerződés nem köthető meg az összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pont.
3.12. Közös ajánlattétel esetében konzorciális szerződés.
3.13. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
3.14. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
3.15. FAKSZ: Bátyi László, lajstromszáma: 00043, Dr. Kardos Norbert (00077).
3.16. Ajánlatkérő a IV.2.6 pont tekintetében hónap alatt 30 napot ért.
3.17. Irányadóak a Kbt. előírásai, illetőleg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.3) További információk folytatása:
Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: A szerződésben meghatározott teljesítési határidő olyan okból történő késedelmes teljesítése esetére, amelyért ajánlattevő felelős a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a nettó ajánlati ár 0,5 %-a/nap. A késedelmi kötbér legfeljebb 30 napig kerül felszámításra minden késedelmes nap után, a maximális késedelem elérését az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben jogosult a szerződéstől a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a szerződés szerinti meghiúsulási kötbérnek, és minden kárának megtérítését követelni.
Meghiúsulási kötbér: szerződés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása esetére, amelyért ajánlattevő felelős a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a nettó ajánlati ár 15 %-a. Nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül (ajánlatkérő döntése alapján). Ezen esetben ajánlatkérő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető).
A kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
Jótállás: 24 hónap + az ajánlattevő által vállalt kiterjesztett jótállási időtartam, amelyek együttesen képezik a szerződéses teljeskörű jótállás időtartamát.
A szerződés biztosítékainak részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Az eljárás valamennyi része tekintetében részenként külön-külön:
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a hulladéklerakóra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés alapján kárigényt jelentett be a biztosítónak, az igény végleges elbírálása az ajánlatkérő és a biztosító közötti vitára tekintettel nem zárult le, ezért a jelen beszerzés feltételes közbeszerzés, ajánlatkérő a Kbt. 53. (5) bekezdését alkalmazza. Ennek megfelelően amennyiben a biztosító a bejelentett kárigényt elutasítja, vagy attól kisebb összegű biztosítási szolgáltatást teljesít, azt az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amely esetben az eljárást az adott rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
A szerződés finanszírozása 100 % mértékben az ajánlatkérő saját forrásaiból történik.
Részszámla benyújtására lehetőség nincs.
Az ellenérték teljesítése átutalással, a teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján történik a Kbt. 135. § (1), (6), (10) bekezdéseiben, a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Az értékelés módszere valamennyi rész esetében:
Az ajánlatkérő az 1. részszempont (nettó ajánlati ár) esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
A 2. részszempont esetében a kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt kiterjesztett jótállási időtartam kerül értékelésre. Ezen részszempont esetében a legjobb (legmagasabb) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák