Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/182
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.09.18.
Iktatószám: 16768/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújítása
Hivatkozási szám: EKR001634822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45212300-9
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. helyrajzi szám: 8499
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Modern Városok Program keretében a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújítása az alábbiak szerint:
Bruttó beépített terület: 2377 m2
Funkcionális egységek: 1 db műemléki épületbe lévő színház
Nettó alapterület: 6350m2
Építménymagasság: adottság, nem változik
Liftek: 2 db személy-teher lift
17000 m2 festés, 3500fm lábazatburkolás, 1300 m2 álmennyezet, 6500 m2 padlóburkolás, 4100 m2 falburkolás, 110 db árnyékoló,
Nézőtéri székek, zsöllyeszékek:
földszint: 333 ülőhely – állandó, 66 ülőhely - ideiglenes
1. emelet: 110 ülőhely, 8 rendezői hely
2. emelet: 110 ülőhely, 8 rendezői hely
3. emelet: 40 állóhely,
553 ülőhely - állandó 40 állóhely,16 rendezői hely, 66 ülőhely - ideiglenes
Σ 609 állandó + 66 ideiglenes férőhely
Épületgépészet: felújítás
Jelentősebb számszerű adatok:
4db légkezelők (elektronikusan szabályozott, nedvestengelyű keringtetőszivattyú, karimás kötés
Q=4,6 m3/ó H=4,0 mvo teljesítményre)
8 db légkezelő (400V, friss levegő és visszatérő oldalon G4 elszívó, F7 finomszűrő) 2100, 18000, 6000, 5000, 5100,3500, 4850, 2100 m3/h
Épületvillamosság:
2db nagyteljesítményű transzformátor csatlakozási ponttal megegyező villamos teljesítmény biztosítása: 1227 kW; 1345,5 kVA (3x1950A)
elektromos hálózat felújítása
Színháztechnológia (színpad-hang-és fénytechnika):
fényszabályozó rendszer: fő fényszabályozó pult és back-up pult, virtuális kontroll fényszabályozó, szabályozó egységek 414 áramkörhöz
68 db profil fényvető
62 lencsés fényvető
10 db derítőlámpa
12 db rivaldalámpa
6 készlet fejgéprendszer
98 db mozgófejes fényvezető
virtuális kontroll konzol fényszabályozó, light szerver
rádiós DMX rendszer: FHSS biztonsági rendszer, 16 párosítható csat.csoport, 2 dB cserélhető antenna, 12 TRX egység
29 db gépi díszlethúzó, 31 db szinkron ponthúzó, 12 panorámatartó, 3 készlet zenekari süllyedő, 2000 m2 függöny, 270 m2 balettpadló
28 db mikrofon, 1 db USB audio interfész, érintő kijelző, 64 csatornás DANTE kimeneti modul, 8 csatornás analóg kimeneti modul,hangsugárzó rendszer line-array hangsugárzók 180db, 14000 fm kábel
Hangsugárzó rendszer: 10 db mély hangzó, 50 db line-array, 18db szélessávú prémium kiegészítő hangsugárzó, 20 db 4csatornás installációs teljesítményerősítő
Vizuáltechnikai rendszerek és digitális signage rendszerek
Akadálymentesítés nagyothallók részére
3db kültéri LED fal
Ügyelői rendszer: Digitális vezérlésű ügyelői központ 24 végponthoz, háttérhangillesztő modullal, 14 db utasító állomás
Ügyelő video rendszer 6 db csőkamerával
Műemléki szobor és kőrestaurátori munkálatok:
1340 m2 homlokzati díszek tisztítása, 5300 fm homlokzati díszek, tagozatok, ornamentika helyreállítása
Festőrestaurátori munkálatok:
120 m2 mennyezeti festés nézőtéri büfé térben, festésrestaurálás a színpad környezetében (vasfüggöny, függöny feletti rész, csillár környezete)
Akusztika: 198 m2 akusztikus falburkolat, 1050 m2 akusztikus álmennyezet, 397 m2 akusztikus vakolatrendszer

A beruházás célja: A Modern Városok Programban megvalósuló színházfelújítás projekt kivitelezőjének kiválasztása.
Rövid szakmai leírás:
A színház épülete régen élt meg felújítást, műszaki problémák vannak, színháztechnológiailag elavult, kevés néző fogadására alkalmas. A felújítás alkalmával fő cél a befogadóképesség bővítése, külső-belső rekonstrukció, teljes körű színpadtechnikai megújulás történik meg az épület megújítása a műemléki értékek figyelembevételével.
Munkálatok: homlokzat-, tetőszerkezet felújítása, nyílászáró csere, vizesblokkok, öltözők, irodák komplett felújítása, fal- és padlóburkolatok cseréje, festés-mázolás. Belsőépítészetileg: közösségi terek, nézőtér bútorozása, próbatermek akusztikai kialakítása. Elektromos munkálatok: új transzformátor létesítése a megnövekedett energiaigénynek megfelelően, új audiovizuális rendszerek, új ügyeleti hívó és utasító rendszerek, teljes körű akadálymentesítés.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 130 - 318305

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41354135
Postai cím: Simonffy Utca 34-36. 8768/1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@hunep.hu
Telefon: +36 309541435
Internetcím(ek): (URL) www.hunep.hu
Fax: +36 52507261
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9621995063 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2020.09.08.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45212300-9
45453100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. helyrajzi szám: 8499
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Modern Városok Program keretében a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújítása az alábbiak szerint:
Bruttó beépített terület: 2377 m2
Funkcionális egységek: 1 db műemléki épületbe lévő színház
Nettó alapterület: 6350m2
Építménymagasság: adottság, nem változik
Liftek: 2 db személy-teher lift
17000 m2 festés, 3500fm lábazatburkolás, 1300 m2 álmennyezet, 6500 m2 padlóburkolás, 4100 m2 falburkolás, 110 db árnyékoló,
Nézőtéri székek, zsöllyeszékek:
földszint: 333 ülőhely – állandó, 66 ülőhely - ideiglenes
1. emelet: 110 ülőhely, 8 rendezői hely
2. emelet: 110 ülőhely, 8 rendezői hely
3. emelet: 40 állóhely,
553 ülőhely - állandó 40 állóhely,16 rendezői hely, 66 ülőhely - ideiglenes
Σ 609 állandó + 66 ideiglenes férőhely
Épületgépészet: felújítás
Jelentősebb számszerű adatok:
4db légkezelők (elektronikusan szabályozott, nedvestengelyű keringtetőszivattyú, karimás kötés
Q=4,6 m3/ó H=4,0 mvo teljesítményre)
8 db légkezelő (400V, friss levegő és visszatérő oldalon G4 elszívó, F7 finomszűrő) 2100, 18000, 6000, 5000, 5100,3500, 4850, 2100 m3/h
Épületvillamosság:
2db nagyteljesítményű transzformátor csatlakozási ponttal megegyező villamos teljesítmény biztosítása: 1227 kW; 1345,5 kVA (3x1950A)
elektromos hálózat felújítása
Színháztechnológia (színpad-hang-és fénytechnika):
fényszabályozó rendszer: fő fényszabályozó pult és back-up pult, virtuális kontroll fényszabályozó, szabályozó egységek 414 áramkörhöz
68 db profil fényvető
62 lencsés fényvető
10 db derítőlámpa
12 db rivaldalámpa
6 készlet fejgéprendszer
98 db mozgófejes fényvezető
virtuális kontroll konzol fényszabályozó, light szerver
rádiós DMX rendszer: FHSS biztonsági rendszer, 16 párosítható csat.csoport, 2 dB cserélhető antenna, 12 TRX egység
29 db gépi díszlethúzó, 31 db szinkron ponthúzó, 12 panorámatartó, 3 készlet zenekari süllyedő, 2000 m2 függöny, 270 m2 balettpadló
28 db mikrofon, 1 db USB audio interfész, érintő kijelző, 64 csatornás DANTE kimeneti modul, 8 csatornás analóg kimeneti modul,hangsugárzó rendszer line-array hangsugárzók 180db, 14000 fm kábel
Hangsugárzó rendszer: 10 db mély hangzó, 50 db line-array, 18db szélessávú prémium kiegészítő hangsugárzó, 20 db 4csatornás installációs teljesítményerősítő
Vizuáltechnikai rendszerek és digitális signage rendszerek
Akadálymentesítés nagyothallók részére
3db kültéri LED fal
Ügyelői rendszer: Digitális vezérlésű ügyelői központ 24 végponthoz, háttérhangillesztő modullal, 14 db utasító állomás
Ügyelő video rendszer 6 db csőkamerával
Műemléki szobor és kőrestaurátori munkálatok:
1340 m2 homlokzati díszek tisztítása, 5300 fm homlokzati díszek, tagozatok, ornamentika helyreállítása
Festőrestaurátori munkálatok:
120 m2 mennyezeti festés nézőtéri büfé térben, festésrestaurálás a színpad környezetében (vasfüggöny, függöny feletti rész, csillár környezete)
Akusztika: 198 m2 akusztikus falburkolat, 1050 m2 akusztikus álmennyezet, 397 m2 akusztikus vakolatrendszer

A beruházás célja: A Modern Városok Programban megvalósuló színházfelújítás projekt kivitelezőjének kiválasztása.
Rövid szakmai leírás:
A színház épülete régen élt meg felújítást, műszaki problémák vannak, színháztechnológiailag elavult, kevés néző fogadására alkalmas. A felújítás alkalmával fő cél a befogadóképesség bővítése, külső-belső rekonstrukció, teljes körű színpadtechnikai megújulás történik meg az épület megújítása a műemléki értékek figyelembevételével.
Munkálatok: homlokzat-, tetőszerkezet felújítása, nyílászáró csere, vizesblokkok, öltözők, irodák komplett felújítása, fal- és padlóburkolatok cseréje, festés-mázolás. Belsőépítészetileg: közösségi terek, nézőtér bútorozása, próbatermek akusztikai kialakítása. Elektromos munkálatok: új transzformátor létesítése a megnövekedett energiaigénynek megfelelően, új audiovizuális rendszerek, új ügyeleti hívó és utasító rendszerek, teljes körű akadálymentesítés.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9621995063
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41354135
Postai cím: Simonffy Utca 34-36. 8768/1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@hunep.hu
Telefon: +36 309541435
Internetcím(ek): (URL) www.hunep.hu
Fax: +36 52507261
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az előzményekben hivatkozott közbeszerzési eljárás keretében kiadott közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozási szerződés-tervezet 2.) pontjában adminisztrációs hiba miatt Ajánlatkérő azt rögzítette, hogy jelen szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység nem építési hatósági engedély-köteles, ezért az egyenes adózás hatálya alá tartozik. Azonban az építési beruházás a közbeszerzési dokumentumok részeként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által kiadott örökségvédelmi és építési engedély alapján építési hatósági engedély-köteles, így az a fordított adózás hatálya alá tartozik.
A fentiekre tekintettel szerződésmódosítás vált szükségessé, amely érinti a szerződés 2.) A vállalkozási díj összege című pontját is az alábbiak szerint:
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
1) A vállalkozási díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra jogosult:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 9.621.995.063,- Ft
Áfa: 2.597.938.667,- Ft
Bruttó összesen: 12.219.933.730,- Ft
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység nem építési hatósági engedély-köteles, ezért az egyenes adózás hatálya alá tartozik.
A vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő valamennyi munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg/fogadta el. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). A vállalkozói díj tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan a szerződés tárgyát képező feladat megvalósítása érdekében a kivitelezés során jelentkező közüzemi díjak költségét is, melyhez kapcsolódóan a Vállalkozónak megállapodást kell kötnie a közüzemi díjakat fizető szervezettel.
A Vállalkozó a vállalkozási díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.
A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2) A vállalkozási díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra jogosult:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 9.621.995.063,- Ft
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység építési hatósági engedély-köteles, ezért a fordított adózás hatálya alá tartozik, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ÁFA-t a Megrendelő fizeti meg.
A vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő valamennyi munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg/fogadta el. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). A vállalkozói díj tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan a szerződés tárgyát képező feladat megvalósítása érdekében a kivitelezés során jelentkező közüzemi díjak költségét is, melyhez kapcsolódóan a Vállalkozónak megállapodást kell kötnie a közüzemi díjakat fizető szervezettel.
A Vállalkozó a vállalkozási díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.
A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek megvizsgálták a Kbt. 141. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és a következőket állapították meg:
A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalapra tekintettel jogszerű.
A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján „A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”
A szerződés módosítása nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, mivel az nem jár a szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység minőségi, műszaki, tartalmi módosításával, az kizárólag adminisztrációs hibából származó adatok javítására, az ÁFA-fizetés módjára irányul.
A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket sem, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, tekintve, hogy a szerződésmódosítás csupán adminisztrációs hiba javítására irányul és jelen módosítással érintett feltételek (az örökségvédelmi és építési engedély) valamennyi gazdasági szereplő részére ismertek voltak már a közbeszerzési eljárás során.
A szerződés módosítása nem érinti a szerződés szerinti vállalkozói díjat, figyelemmel arra, hogy csupán az ÁFA-fizetés módja került módosításra, melyre tekintettel a szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg, a módosítás nem érinti a Megrendelő és a Vállalkozó közötti viszonyt.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, a Vállalkozó feladata nem változik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9621995063 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9621995063 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben