Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:16907/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ARCHIBONA Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK01284
Postai cím: Böszörményi út 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: titkarsag@tricsok.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „2018/2/5. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése - Villaépület felújítása II. ütem”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
További tárgyak:45350000-5
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Eötvös út 48-50. hrsz: 9128/3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A földszinten kiállító tér, illetve annak a főépület irányából egy kétszint magas
homlokzati nyílászáron keresztüli megközelíthetőségének kialakítása szükséges. Az emeleten az üzemeltetéshez szükséges
irodák kapnak helyet, részben a tetőteret is beépítve. A kivitelezés során homlokzatképzési, külső/belső nyílászáró beépítési,
burkolási, hőellátás kiépítési, elektromos/gépész szerelési és beltéri üvegszerkezetek kialakítási munkálatokat kell elvégezni.
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően és a tervek alapján, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírás szerint kerül
megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett
közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. Az időbeli-,
térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását legoptimálisabban és legszakszerűbben kivitelezni egy
felelősségi körbe tartozó ajánlatt
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 071 - 166988

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „2018/2/5. konzultációs eljárás magasépítési kivitelezési munkák megrendelése - Villaépületfelújítása II. ütem”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/01/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ARCHIBONA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor u. 9-11. I. em. I/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 304373737
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 166 892 586 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás napja:
2019/08/28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.-§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
További tárgyak:45350000-5
45310000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Eötvös út 48-50. hrsz: 9128/3
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A földszinten kiállító tér, illetve annak a főépület irányából egy kétszint magas
homlokzati nyílászáron keresztüli megközelíthetőségének kialakítása szükséges. Az emeleten az üzemeltetéshez szükséges
irodák kapnak helyet, részben a tetőteret is beépítve. A kivitelezés során homlokzatképzési, külső/belső nyílászáró beépítési,
burkolási, hőellátás kiépítési, elektromos/gépész szerelési és beltéri üvegszerkezetek kialakítási munkálatokat kell elvégezni.
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően és a tervek alapján, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírás szerint kerül
megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett
közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. Az időbeli-,
térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását legoptimálisabban és legszakszerűbben kivitelezni egy
felelősségi körbe tartozó ajánlattevő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 158 644 942
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Archibona Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: bokor utca 9-11. '. em. I/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 304373737
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésmódosítás II/1. pontjában meghatározott indokok miatt a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
1.1. Eredeti rendelkezés:
I/4. pont: Vállalkozó az alábbi értékelési szempont szerinti vállalásokat tette.
Értékelési szempont
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)166 892 586,- Ft
2. Teljesítési határidő (naptári nap)270 naptári nap
Módosított rendelkezés:
I/4. pont: Vállalkozó az alábbi értékelési szempont szerinti vállalásokat tette.
Értékelési szempont
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)158 644 942,- Ft
2. Teljesítési határidő (naptári nap)270 naptári nap
1.2. Eredeti rendelkezés:
VII/1. pont: A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege nettó 166 892 586,- Ft. A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő.
Módosított rendelkezés:
VII/1. pont: A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege nettó 158 644 942,- Ft. A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő.
***
1. A Szerződésmódosításra az alábbi indokok miatt kerül sor:
A kivitelezés időszakában a tervezői művezetés keretein belül, a tervfelülvizsgálat és a módosított fedvénytervek értelmében az épület műszaki tartalma is megváltozott.
A főbb műszaki módosítások: statikai megerősítések (feltárt állapot alapján) kiegészítése; műkő burkolatok kiegészítése; korlátrendszer módosítása; tető héjalás kiegészítése; alumínium nyílászáró rendszer módosítása; szennyfogó szőnyegrendszer módosítása; bejárati légfüggöny beillesztése.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező elmaradó munkák ellenértékével csökkentik a vállalkozói díj összegét (166 892 586,- Ft). Az elmaradó tételek összege: nettó 8.247.644,- Ft. Mindezekre tekintettel az összesített nettó ajánlati ár összege: 158 644 942,- Ft-ra csökken.
2. Megrendelő megvizsgálta, hogy megengedhető-e a Szerződésmódosítás a Kbt. 141. § alapján.
A Kbt. 141. § (2) bekezdés lehetővé teszi a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli módosítását „A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
3. A módosítás megalapozott a Kbt. 141. § (2) bekezdés a)-b) pontjai alapján figyelemmel az alábbiakra:
3.1. az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem (építési beruházás esetén) az eredeti szerződéses érték 15%-át, tekintettel arra, hogy az ellenérték nem nő, hanem csökken, valamint
3.2. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, tekintettel arra, hogy csak a vállalkozói díj csökken.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés időszakában a tervezői művezetés keretein belül, a tervfelülvizsgálat és a módosított fedvénytervek értelmében az épület műszaki tartalma is megváltozott.
A főbb műszaki módosítások: statikai megerősítések (feltárt állapot alapján) kiegészítése; műkő burkolatok kiegészítése; korlátrendszer módosítása; tető héjalás kiegészítése; alumínium nyílászáró rendszer módosítása; szennyfogó szőnyegrendszer módosítása; bejárati légfüggöny beillesztése.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező elmaradó munkák ellenértékével csökkentik a vállalkozói díj összegét (166 892 586,- Ft). Az elmaradó tételek összege: nettó 8.247.644,- Ft. Mindezekre tekintettel az összesített nettó ajánlati ár összege: 158 644 942,- Ft-ra csökken.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 166 892 586 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 158 644 942 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben