Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/80
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2011.07.13.
Iktatószám: 16938/2011
CPV Kód: 45232400-6;45232410-9;45232411-6;45233120-6
Ajánlatkérő: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
Postai cím: Alsó utca 1.
Város/Község: Érd
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Péter Barna PIU vezető
Telefon: +06-23/520-330
E-mail: kovacspeterbarna@erdszennyviz.eu
Fax: +06-23/520-331
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erdszennyviz.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
xKörnyezet
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében (is) végzi a beszerzést? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
A szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt csatornahálózat-érdi építési munkáinak elvégzésére, a FIDIC Piros Könyve szerződési feltételei szerint
II.1.2) A szerződés típusa és az építési beruházás, a szállítás, illetve a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés x
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye Magyarország, Pest megye, Érd város közigazgatási területe
NUTS-kód HU102
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
Ha a szerződés a 17–27. szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik, egyetért-e ennek a hirdetménynek a közzétételével?
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid leírása Egyösszegű, átalánydíjas, vállalkozási szerződés az „Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt” érdi csatornahálózat-építési munkáinak elvégzésére a FIDIC Piros Könyve szerinti szerződési feltételek szerint.
1. Rész- LOT I , Érd Nyugat
2. Rész – LOT II, Érd Kelet
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
További tárgyak:45232410-9
45232411-6
45233120-6
II.1.6)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke ( Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. A szerződés odaítélése szakaszt kérjük kitölteni )
Áfa nélkül x
Áfával
Áfakulcs (%) ,
Érték 18 633 990 505 Pénznem HUF
vagy: A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
Áfa nélkül
Áfával
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D. melléklet k) és l) pontjában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása : a D. mellékletet kérjük kitölteni.
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Egyösszegű Ajánlati ár áfa nélküli összege80
2. A vállalt napi késedelmi kötbér összege (Ft)20
3. A műszaki ajánlat, az alábbi alszempontokon keresztül:5
3.1. Környezetvédelmi intézkedések2,5
3.2. Eljárásmódok1,5
3.3. Minőségbiztosítási intézkedések1,0
IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árverésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) KEOP-1.2.0/2F-2009-001-Csatornázás
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
Ajánlati felhívás xEgyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 48 - 078661 2011/03/10 (nap/hónap/év)
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz : A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Megnevezése Érd Nyugat
V.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2011/06/06 (év/hó/nap)
V.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 5
V.3) A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: DSS Érd Konzorcium, vezető tag: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város/Község: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Telefon: 76/540-060
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Fax: 76/540-061
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 9990000000 Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érték 9.899.000.000 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz : A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Megnevezése Érd Kelet
V.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2011/06/06 (év/hó/nap)
V.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 5
V.3) A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: ÉRD – KEA Konzorcium, vezető tag: KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgártó Zrt.
Postai cím: Haraszti út 44.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1239
Ország: HU
Telefon: 1/885-5430
E-mail: szigetiferenc@kozgep.hu
Fax: 1/289-0495
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 8800000000 Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érték 8.734.990.505 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy igen programmal kapcsolatos-e?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projekt - Kohéziós Alap nagyprojekt,KEOP-1.2.0/2F-2009-0001.
VI.2)
További információk (adott esetben) 1. Rész
DSS Érd Konzorcium összetétele:
Vezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke út 150.
1. Tag: SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
2. Tag: Swietelsky Magyarország Kft. 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20 B ép. V. em.
2. Rész:
ÉRD-KEA Konzorcium összetétele:
Vezető: KÖZGÉP Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt. 1239 Budapest, Haraszti út 44.
1. Tag: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz.
2. Tag: COLAS-ALTERRA Zrt. 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit Krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 13367776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36 13367778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárásért felelős szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.3.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § (2)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit Krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 13367776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36 13367778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/07 (év/hó/nap)

C. MELLÉKLET
A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI KATEGÓRIÁK
Kategória száma1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások2, beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások9
27
Egyéb szolgáltatások8 9
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke szerinti (II. A. melléklet) szolgáltatási kategóriák
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele, illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzügyi feltételek mellett történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés előtt, után vagy azzal egy időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 A választottbírói és békéltetési szolgáltatás kivételével.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke szerinti (II. B. melléklet) szolgáltatási kategóriák.
8 A munkaszerződések kivételével.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D. MELLÉKLET
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása
Kérjük, az alábbiakban adja meg a szerződés előzetes hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélküli odaítélésének indokolását. Az indokolásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A 2007/66/EK irányelvvel módosított, a jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, a 2f. cikk (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő arra a döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez kérjük, jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adjon részletes információt lent.)
Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikk alapján történő indokolása
i)
-a)
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
– Nyílt eljárásra
– Meghívásos eljárásra
-b)
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén).
-c)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatás kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt
– műszaki-technikai,
– művészeti vagy
–kizárólagos jogok védelme.
-d)
Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
-e)
Kiegészítő építési beruházás / árubeszerzés / szolgáltatás-megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
-f)
Korábbi építési beruházás / szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás / szolgáltatás- megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
-g)
Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól vagy a nyertes pályázók egyikének
h)
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén
-i)
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
– az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szervezettől
–csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében
-j)
A nyílt vagy meghívásos eljárás vagy versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, akik megfeleltek az alkalmassági követelményeknek.
A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
-k)
A szerződés tárgyát az irányelv II. B. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
-l)
A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelv cikkeivel összhangban (maximum 500 szóban).