Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/214
Beszerzés tárgya:Nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.11.27.
Iktatószám:17007/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EURO-GENERÁL Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK23737
Postai cím: Dózsa György utca 2
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sztankó-Molnár Kármen
Telefon: +36202833840
E-mail: office@sztanko-molnar.hu
Fax: +36212512003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: TOKAJ KIAP - ALAPJÁN LEFOLYTATANDÓ „BORÁSZATI ÜZEM KIVITELEZÉSE A BODROGKISFALUD 135/13 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: TOKAJ KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA ALAP PROJEKT - A PROJEKT RÖVID NEVE:
TOKAJ KIAP - ALAPJÁN LEFOLYTATANDÓ „BORÁSZATI ÜZEM KIVITELEZÉSE A BODROGKISFALUD 135/13 HELYRAJZI SZÁMÚ
INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1749968700 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: TOKAJ KIAP - „BORÁSZATI ÜZEM KIVITELEZÉSE A BODROGKISFALUD 135/13 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3, HU311 A teljesítés helye: BODROGKISFALUD 135/13 HRSZ.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A TERVEZETT ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSE: SZŐLŐFELDOLGOZÓ, ÉS BORÁSZATI ÉPÜLET, BEÉPÍTETT ALAPTERÜLETE 3106,2 M2.
VASBETON TEHERHORDÓ VÁZSZERKEZETES ÚJ ÉPÜLET KIVITELEZÉSE VALÓSUL MEG AZ ALAPOZÁSTÓL A RENDELTETÉSSZERŰ
HASZNÁLATRA ALKALMAS ÁLLAPOTÚ ÁTADÁSIG
AZ ÉPÜLET A KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓKAT TARTALMAZÓ KÜLÖNBÖZŐ TÖMEGEK LOGIKUS EGYMÁSHOZ KAPCSOLÁSÁBÓL JÖN
LÉTRE. A GYÁRTÁSI FOLYAMATOT KÖVETŐ TÖMEGALAKÍTÁS KEZDŐPONTJA LEGYEN A TELEK LEGHÁTSÓ SARKÁBAN, A
VÉGPONTJA PEDIG A TELEPÜLÉSRE VEZETŐ BEKÖTŐÚTHOZ LEGKÖZELEBB. A HÁROM HANGSÚLYOS, NAGY MAGASSÁGÚ,
CSERÉPFEDÉSŰ TÖMEGET, ALACSONYABB, KISHAJLÁSÚ TETŐVEL FEDETT TÖMEGEK KAPCSOLJÁK ÖSSZE, AMELYEK AZ
OLDALHOMLOKZATOKRA IS KIFORDULNAK. AZ ÉPÜLET SZABADON ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, A TELEPÍTÉSNÉL A FUNKCIONALITÁS, A
VILÁGÖRÖKSÉGI VÉDELEMHEZ IGAZODÓ ÉPÍTÉSZETI MEGJELENÉS ÉS A TELKEN BELÜLI KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÁSA AZ
ELSŐDLEGES SZEMPONT. AZ ÉPÜLET ALAPRAJZI RENDSZERE KÖVETI A TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOT, A SZŐLŐ FOGADÁSA A
MAGASABB EMELETI SZINTEN, A PRÉSTÉR FÖLÖTT LESZ, AZ EGÉSZFÜRTÖS, ÉS A BOGYÓZOTT SZŐLŐ GRAVITÁCIÓS ÚTON
KERÜL A PRÉSEKBE.
AZ ÉPÜLET RENDELTETÉSE TÖBB FUNKCIÓT HORDOZ MAGÁBAN A TOKAJ-HEGYALJAI BORVIDÉK TERMELŐIT KISZOLGÁLÓ
KOMPLEX SZŐLŐFELDOLGOZÁS ÉS BORKÉSZÍTÉS TERÜLETÉN. ÖT ALAPFUNKCIÓJA A KÖVETKEZŐ:
1. SZŐLŐ FOGADÁSA, ÉS FELDOLGOZÁSA, A SZŐLŐ SZÜRETELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK TÁROLÁSA, MOSÁSA,
BÉRBEADÁSA.
2. BOR, ÉS PEZSGŐ IRÁNYÍTOTT ERJESZTÉSE ÉS ÉRLELÉSE ACÉL TARTÁLYOKBAN.
3. KÉSZ BOR, ÉS PEZSGŐ PALACKOZÁSA (DEGORZSÁLÓ IS), TELEPÍTETT PALACKOZÓ, DEGORZSÁLÓ, ÉS CÍMKÉZŐ-
CSOMAGOLÓ GÉPPEL.
4. PALACKOZOTT BOROK, ÉS PEZSGŐ TÁROLÁSA, PALACKOS ÉRLELÉSE.
5. AZ ELŐZŐ FUNKCIÓK KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEI (MOSDÓK, GÉPÉSZET)
ÉPÍTÉSZETI FEJEZETEK: ALAPOZÁS, FELMENŐ SZERKEZETEK, FÖDÉMEK, TETŐSZERKEZET, VÁLASZFALAK, ÁTHIDALÓK,
PADLÓSZERKEZET, VÍZSZIGETELÉSEK (SZIGETELÉSEK TERVEI), HŐSZIGETELÉSEK (SZIGETELÉSEK TERVEI), FÓLIÁK, SZERELT
ÁLMENNYEZETEK, PADLÓBURKOLATOK, NYÍLÁSZÁRÓK (KONSZIGNÁCIÓK SZERINT), TETŐFEDÉS, FALBURKOLATOK, LAKATOS
SZERKEZETEK, KÜLSŐ SZERKEZETEK, HOMLOKZATI ANYAGOK.
A PROJEKT JELENTŐS ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁT TARTALMAZ, A KIVITELEZÉS RÉSZE A BELSŐ
TECHNOLÓGIA ELLÁTÁSA.
AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSA SORÁN A TECHNOLÓGIÁT KISZOLGÁLÓ, ELSZÍVÁST TARTALMAZÓ ÉPÜLETGÉPÉSZETI
LÉGTECHNIKAI RENDSZER KERÜL KIÉPÍTÉSRE
A TECHNOLÓGIAI SZERELÉS NEM AZ ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉS FELADATA, AZONBAN A TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK,
SZERELVÉNYEK ÉS A BÚTOROK ELHELYEZÉSÉHEZ, BEÁLLÍTÁSÁHOZ, BEÜZEMELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÉPÜLETSZERKEZETEK,
FOGADÓSZERKEZETEK, SZERELVÉNYEK, KÖZMŰ, ENERGIAELLÁTÁS KIALAKÍTÁSA ÉS ELKÉSZÍTÉSE A KIVITELEZÉSI
FELADATHOZ TARTOZNAK. A BERENDEZÉSEK ELHELYEZÉSÉT, RÖGZÍTÉSÉT, BEÉPÍTÉSÉT SZÜKSÉG SZERINT A BERENDEZÉS
SZÁLLÍTÓJÁVAL KÖZÖSEN KELL ELVÉGEZNI. A BERENDEZÉSEK MÉRETEI MÓDOSÍTHATJÁK AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK ÉS
SZERELVÉNYEK MÉRETEIT ÉS PONTOS HELYÉT, TÍPUSÁT, EZÉRT AZ ÉPÍTKEZÉS FOLYAMÁN EGYEZTETNI SZÜKSÉGES A
BERENDEZÉSEK SZÁLLÍTÓJÁVAL, VALAMINT A GENERÁLTERVEZŐVEL.
AZ ELEKTROMOS RENDSZERBEN A SZÁMÍTOTT ÉRTÉKHEZ KÉPEST 10% TARTALÉKOT IRÁNYZUNK ELŐ, ÍGY 450 KW AZ A
TELJESÍTMÉNY, AMI VÁRHATÓAN SZÜKSÉGES LESZ AZ ÉPÜLET ÜZEMELTETÉSÉRE. A TÁRGYI ÉPÜLETNÉL A NAGYFOGYASZTÓK
MOTORIKUS JELLEGŰEK, AMELYEK ÁRAM ÉRTÉKE LÉNYEGESEN NAGYOBB, MINT A HATÁSOS TELJESÍTMÉNYBŐL SZÁMÍTHATÓ
ÉRTÉK. ÍGY A 450 KW-HOZ TARTOZÓ 652A-T FÖLFELÉ KEREKÍTVE 3X800A AZ ELMŰ-ÉMÁSZ FELÉ BEJELENTENDŐ ELEKTROMOS
ENERGIA IGÉNY.
ÉPÜLETAUTOMATIKAI, ÉPÜLETFELÜGYELETI ÉS ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI RENDSZER KERÜL KIÉPÍTÉSRE (RENDSZER: HA HÁLÓZAT
ÉS KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK ÉS AUTOMATIKAI TEREPI KÉSZÜLÉKEK ÉS ÁLLOMÁSOK, SZERVERGÉP ÉS FELÜGYELETI PROGRAM
KERÜLT KIÉPÍTÉSRE),
A RENDSZER VEZÉRLI ÉS FELÜGYELI A LÉGTECHNIKÁT ÉS A HŰTÉST IS.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi, fenntarthatósági terv megfelelősége 30
2 Szociális szempont (Esélyegyenlőségi terv és Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása alszempontokkal) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11858 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Borászati üzem kivitelezése Bodrogkisfalud, 135/13 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában” tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/11/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO-GENERÁL Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű u. 2
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36309370736
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3696523075
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52. III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36309370736
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3696523075
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23199493-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 853722866
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1749968700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villamos munkák, gépészeti munkák, szakipari munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Euro Generál Építő és Szolgáltató Zrt (Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Kft.-vel közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800-2-08

Hivatalos név: Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Kft. (Euro Generál Építő és Szolgáltató Zrt-vel közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23199493-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges