Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/183
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.21.
Iktatószám:17096/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.;8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.10.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogár Adrienn
Telefon: +36 202636683
E-mail: bogaradrienn@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92502119
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000945312020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000945312020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gébárti tavi infrastruktúrafejlesztés tervezése
Hivatkozási szám: EKR000945312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Zalaegerszeg, Gébárti tavi infrastruktúrafejlesztés, „Zöld város kialakítása” elnevezésű TOP-6.3.2-15-ZL1 kódszámú pályázati felhívás megvalósítására irányuló támogatási szerződéshez szükséges bontási, engedélyezési- és generál kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
1. rész: Bontási, engedélyezési- és generál kiviteli tervdokumentációjának elkészítése - Fehér Hattyú büfé és a zöldfelület összképét zavaró Forfa épület bontása és egy egész évben nyitvatartó bisztró/étterem építése, a zöldfelület rendezésével és a környezetbe illő, minőségi utca és parkbútorok beszerzésével, telepítésével
2. rész: Generál kiviteli tervdokumentációjának elkészítése - új gyermekjátszótér építése, a környezetbe illő, minőségi utca és parkbútorok beszerzése, telepítése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bontási, eng.- és generál kiv-i tervdok. készítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelenleg időszakos (tavasztól őszig tartó) nyitvatartásra alkalmas jelenleg jelentősen alulhasznosított Fehér Hattyú büfé és a zöldfelület összképét zavaró Forfa épület bontása és egy egész évben nyitvatartó bisztró/étterem építése, a zöldfelület rendezésével és a környezetbe illő, minőségi utca és parkbútorok beszerzésével, telepítésével
A fejlesztés fő célja a terület vendéglátó feladatait ellátó és a funkcionális kiszolgálást egész évben biztosító bisztró/étterem épület fejlesztése annak érdekében, hogy városi, területi szintű szerepet töltsön be állandó programok megvalósításával is.
A tervezésnél elsődleges szempont a hosszú távon is fenntartható, alacsony üzemeltetési költségű épület létesítése, elsődleges szempont legyen továbbá a funkcionalitás, az energiahatékonyság.
Az új épülettel szemben elvárt követelmények:
- kb 270 m2 fogyasztótér zárt és kb 100 m2fedett-nyitott résszel, esetleges variálhatósággal. Körülbelül 60 fő leültetésére alkalmas épület használati értékét növelje a nagy üvegfalakon beáramló természetes fény, és kinyitásukkal a külső-belső terek összekapcsolásának lehetősége. Akadálymentes megközelítésre alkalmas kialakítás kötelező a domborzati viszonyok figyelembevételével.
- kis különterem leválaszthatóságának lehetősége
- vizesblokk kialakítása férfi, női, akadálymentes, pelenkázó
- főzőkonyha kiegészítő létesítményekkel, öltözővel: A személyzet számára külön elkülönített öltöző mellékhelyiséggel szükséges, fekete/fehér öltözőszekrény és zuhanyzóblokkal ellátva.
- raktár a berendezések és fogyasztási cikkek tárolására: A beérkezett áruk az elkülönített gazdasági bejáraton, a mennyiségi átvétel után kerüljenek a megfelelő raktárakba, illetve az áru a felhasználási helyére, és a hűtőszekrényekbe. A nyersanyagok nagy része előkészítetten érkezzen a konyhába, felhasználásra kész állapotban, de üzemeltetés függvényében helyet kell biztosítani a nyersanyagok elkülönített tárolására és feldolgozására.
- italraktár, göngyöleg raktár kerüljön telepítésre.
- iroda, pihenő- és elsősegélyszoba, zuhany és vizesblokk a személyzet és halőr részére
- kisgép, szerszámtároló és karbantartó helyiség szerszámtárolóval
- kerékpár tároló
- csomagmegőrző, hulladéktárolás: A keletkező hulladékok napközben a pultban kialakított hulladék tárolóban legyenek tárolhatók, de legkésőbb a nap végén a külső szelektív hulladék tárolójába kerüljön.
- A létesítmény előkészítő-, termelő- és mosogató helyiségeit könnyen tisztítható és fertőtleníthető, hézagmentes csúszásgátló felületű padozattal kell ellátni és biztosítani kell a víz össze- és elfolyását.
- közösségi gyújtópont, tüzelő- és sütőberendezés kialakítása
- a területen meglévő közműhálózat (víz, szennyvíz, gáz, villany) található. A tervezés előkészítési munkái során a közműveket felül kell vizsgálni, az új bekötéseket, közmű kiváltásokat meg kell tervezni. Továbbfejlesztés esetleges szükségessége, a kapacitások racionális bővítésével.
- környezetbe illeszthető utcabútorok, stb. javaslatok megadása tervező feladatát képezik.
- A tervezéssel érintett területtel legalább 2300 m2-en szükséges a nyitott terek fejlesztése, mely a támogatási kérelemben vállalt indikátor teljesítéséhez is szükséges.
- A zöldfelületek megújítása, a növényfelület növelése az alábbi bontásban szükséges:
- növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése
- a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója
- egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák;
- legalább 500 m2-en szükséges a zöldfelület (Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága) kialakítása/megújítása
- A tervező végezzen tervezői művezetést. Ennek keretében működjön közre, az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint segítse elő a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. Ennek megfelelően a tervezői művezetés díjazása a költségvetésekben legyen szerepeltetve.
Dokumentálás:
Engedélyezési dokumentáció:
engedélyek megszerzéséhez szükséges + 1 pld papír alapú dokumentáció (melynek tartalmazni kell a bontási és az építési tervdokumentációt is)
2 pld digitális adathordozón (.pdf, .pdfa, .dwg, .doc kiterjesztésben) elektronikus formátumban (melynek tartalmazni kell a bontási és az építési tervdokumentációt is)
2 pld kasírozott látványterv csomag (A3-as méretű , min 3 db belső és 3 db külső látványterv)
Kiviteli dokumentáció:
Tervek és irományos részek (melynek tartalmazni kell a bontási és az építési tervdokumentációt is)
7 pld papír alapú dokumentáció(melynek tartalmazni kell a bontási és az építési tervdokumentációt is)
2 pld digitális adathordozón (.pdf, .pdfa, .dwg, .doc kiterjesztésben) elektronikus formátumban
árazott és árazatlan tervezői költségvetés valamennyi szakágban (excel formátum és pdf formátum) (melynek tartalmazni kell a bontási és az építési tervdokumentációt is)
Tervező feladata a kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges összes eng., hozzájárulás megszerzése, egyeztetések lefolytatása. Az esetleges eng-i eljárásokkal kapcsolatos díjakat a Tervező fizeti. Tervező feladata a tervek készítése során minden szakhatóság és egyéb hatósági egyeztetés, valamint az ezzel kapcsolatos hivatali ügyintézés, minden olyan eng., irat-okirat, okmány beszerzése, amely az érvényben lévő előírások és jogszabályok alapján az eng. megszerzésének feltétele. A feladathoz tartozik a szakági eng-i tervek műszaki tartalmának összehangolása is mind a tervlapokon, mind a műszaki leírásokban, illetve az egyéb szükséges munkarészekben. Tervező feladata az eng-i eljárás teljes körű lebonyolítása a Megrendelő, mint Építtető nevében történő eljárás, minden hivatalnál, részvétel a Hatóság által összehívott szemléken. Minden további olyan eng., eng.módosítás, hozzájárulás beszerzése, amely az eng-hez szükséges, Tervező feladata. Tervező köteles rehabilitációs szakmérnököt a tervezés során bevonni. Részletes adatok a Tervezési Programban és szerződéstervezetben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1. alk. követelmény körében bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építészeti tervezés szakterületen (min. 0 hó,max. 36 hó) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű tervezési díj / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Generál kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Generál kiviteli tervdokumentációjának elkészítése - új gyermekjátszótér építése, a környezetbe illő, minőségi utca és parkbútorok beszerzése, telepítése
A tervezéssel érintett területtel legalább 600 m2-en szükséges a nyitott terek fejlesztése, mely a támogatási kérelemben vállalt indikátor teljesítéséhez is szükséges.
A zöldfelületek megújítása, a növényfelület növelése az alábbi bontásban szükséges:
- növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése
- a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója
- egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák;
- Tervező a tervezés során köteles figyelembe venni a Zöld város kialakítása című, TOP-6.3.2.-15 kódszámú felhívásban és mellékleteiben (külön tekintettel a 9. sz. mellékletben) foglaltakat
- Tervező köteles betartani az érvényben lévő szabványokat. Azoktól eltérni, csak igazolt mérnöki megfontolások alapján, a Megrendelő illetékeseivel egyeztetett módon, a jogszabályi keretek között lehetséges.
- Tervezőnek képviselnie kell az önkormányzat érdekeit harmadik féllel folytatott kapcsolatai során az indokolatlan követelések és többletköltségek elkerülésének biztosításával.
- az önkormányzat az alább meghatározott játszótéri eszközöket kívánja építeni és telepíteni, azonban tervezőtől azzal egyenértékű, alternatív javaslatokat is elfogad. Amennyiben a tervezői költségvetés alapján a költségvetésbe további játszótéri elem is belefér, úgy további alternatív játszótéri elemek megadását az önkormányzat mérlegeli és elfogadja.:Mászó vár, műanyag tetővel, hármas hinta lap-bölcső-fészekhintával fém lábon, felnőtt bébi hinta fémlábon, forgó billenő mérleghinta, rugós szörf, beépített trampolin, virág rajztábla, felnőtt méretű pad figurával
Dokumentálás:
Kiviteli dokumentáció:
Tervek és irományos részek
7 példány papír alapú dokumentáció
2 példány digitális adathordozón (.pdf, .pdfa, .dwg, .doc kiterjesztésben) elektronikus formátumban
árazott és árazatlan tervezői költségvetés valamennyi szakágban (excel formátum és pdf formátum)
Tervező feladata a tervek készítése során minden szakhatóság és egyéb hatósági egyeztetés, közműegyeztetés, valamint az ezzel kapcsolatos hivatali ügyintézés. Tervező köteles rehabilitációs szakmérnököt a tervezés során bevonni. Tervező a terveket a TOP-6.3.2-15 mindenkor hatályos Felhívásában, valamint mellékleteiben (különösen a 9. sz mellékletben) foglaltakat figyelembe véve köteles elkészíteni.
Részletes adatok a Tervezési Programban és szerződéstervezetben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1. alk. követelmény körében bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata játszóterek tervezése szakterületen (min. 0 hó, max. 36 hó) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű tervezési díj / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárás egyik részében sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt.74.§ (1) bekezdés b) pont alapján jár el, melynek értelmében Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerint meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak alapján szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti -korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Öntisztázás: ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseiben előírtakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján a magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése Ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában. Ajánlattevőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges ajánlatában (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdése). (valamennyi rész tekintetében).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Valamennyi rész tekintetében:
Magyarországon letelepedett gazd-i szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5)bekezdésére. Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek. Irányadó: Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§(11), (11a) bekezdései.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárás egyik része tekintetében sem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az VI.3.9. pont További információk folytatása:
15. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
17. Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült valamennyi költség ajánlattevőket terheli, az semmilyen körülmények között az ajánlatkérőre nem hárítható.
18. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 28.§ (3) bekezdésében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg az M/1 alkalmassági feltételt, igazolásokat.
19. Az ajánlat összeállításánál az Eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolodó tervező és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormány rendelet előírásait kell alkalmazni.
20. A II.2.7. pontban található szerződéses időtartam, a tervezési szerződés mindkét fél általi aláírásától számítódik.
21. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 41.§ (1) bek.,ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm.r. szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül kívánja lebonyolítani,ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton,az EKR rendszerében lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
22. Az EKR használatához regisztráció szükséges, melynek során a gazdasági szereplőnek meg kell adnia a 424/2017.(XII.19.)Korm.r. 6.§(7)-(8) bek. szerinti adatokat is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az ajánlatban kell az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, előírt nyilatkozatokat, igazolásokat ajánlattevőknek benyújtani.
M/1.:A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezéséről, szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezéséről és a jelenlegi jogviszonyáról.
A szakemberek tekintetében a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz (szakember által saját kezűleg aláírva), a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása.
Ajánlatkérő előírja, hogy az önéletrajzból a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlatra vonatkozó előírás egyértelműen ellenőrizhető legyen.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember(ek) kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a kivitelezés teljes időtartamára rendelkezésre áll(nak) és közreműködik(nek) a teljesítésben.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ha a jelen pont szerint bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben a szakember nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról; a névjegyzékben szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy jogosultsági szám alapján (saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben nem szükséges csatolni).
Egyenértékű végzettség/képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget/szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Jelen alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 112. § (1) b) pontjára is figyelemmel irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bek.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik az ajánlatban arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1:
Az 1. rész esetében az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont min. 1 fő a 266/2013. Korm.rend. szerinti „É” jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy a más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban jelen pont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

A 2. rész esetében az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont min. 1 fő a 266/2013. Korm.rend. szerinti K kódú (Táj- és kertépítészeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy a más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban jelen pont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
Mindkét rész esetében jelen alkalmassági követelmény tekintetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az 1. rész vonatkozásában:
Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés szerinti teljesítési határidő késedelmes teljesítésének esetére, ha az olyan okból következik be, amelyért felelős késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a részteljesítési határidő esetében a nettó szerződéses ellenérték 30%-ának 1%-át kitevő összeg minden megkezdett naptári napra és a végteljesítési határidő esetében a teljes nettó szerződéses ellenérték 1 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett naptári napra.
A 2. rész vonatkozásában:
Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés szerinti teljesítési határidő késedelmes teljesítésének esetére, ha az olyan okból következik be, amelyért felelős késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 1 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett naptári napra.
Valamennyi rész esetében:
A késedelmes napok maximális száma (késedelmi kötbérrel terhelten) 30 nap, a késedelmes napok maximális számának elérését követően Ajánlattevő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, mely esetben jogosult meghiúsulási kötbért alkalmazni. Ebben az esetben a Ajánlattevő késedelmi kötbért nem érvényesíthet.
Ajánlattevő hibásan teljesít, ha a szerződés tárgya a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ajánlatkérő az Ajánlattevő hibás teljesítése esetén a a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében és a 6:177. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szavatossági igényt vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít döntése szerint. Ajánlatkérő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. A kötbér mértéke hibás teljesítés esetén 10%, alapja a hibás teljesítéssel érintett (rész)teljesítés nettó tervezési díja.
Ha a teljesítés a nyertes ajánlattevő magatartása miatt, olyan okból hiúsul meg, amelyért felelős, nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni megrendelő részére, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.
Jótállás: 24 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Az Ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, Ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, az alábbiak szerint történik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A jelen szerződés szerinti szerződéses ár (a tervezői díj) elszámolása az 1. rész esetében 1 rész- és egy végszámlával, a 2. rész esetében egy végszámlával történik. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013 (VII.11.) Kr., 191/2009. (IX. 15.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján és a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A pontkiosztás az ért-i részszempontok tekintetében az egyenes, fordított arányosítás módszerével történik.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdés szerint értesíti Ajánlattevőket.
2. Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.
3. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.
4. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket a Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege az EKR-ben kerül rögzítésre és a bontási eljárás során kerül ismertetésre. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.
5. Jelen eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Éva, lajstromszáma: 00852
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
7. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.)Korm.r. alapján elektronikus példányban kell benyújtani.Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.).
8. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. A gazdasági szereplőknek a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (7) bekezdése szerint az EKR-ben történő regisztrálás során kell rögzíteniük, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e.
9. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Továbbá csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bek-t és alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-t az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy legkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vonatkozásában:
- az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd/kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály azt adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi,
- amennyiben az ajánlattevő valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot.
Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti okiratot.
Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni, mely alapján az ajánlatkérő ellenőrzi az engedély meglétét.
12. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a tervezői tevékenységre vonatkozó 1. rész esetében legalább 4.000.000,- Ft/év és 1.000.000,- Ft/káresemény kárértékű felelősségbiztosítással, a 2. rész esetében legalább 1.000.000,- Ft/év és 500.000,- Ft/káresemény kárértékű felelősségbiztosítással. Nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik-e jelen pontban meghatározott szakmai felelősségbiztosítással. Amennyiben ajánlattevő az előírt felelősségbiztosítással nem rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépéséig vállalja a biztosítás megkötését.
13. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi ért-i részszempont esetében: 0-100 pont. A pontkiosztás az ért-i részszempontok tekintetében az egyenes, fordított arányosítás módszerével történik. Közb. útmutatóban részletezve.
14. Szerződéskötés feltétele az ajánlati felhívás M/1. pontjában meghatározott szakembernek mindkét rész vonatkozásában szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges