Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2007/125
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás; (Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében); Budapest
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2007.11.05.
Iktatószám: 17116/2007
CPV Kód: 72.22.41.00-2; 72.22.22.00-9
Ajánlatkérő: BKSZ Budapesti Közlekedésszervező Kht.
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Transman Közlekedési Rendszergazdálkodási Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

BKSZ Budapesti Közlekedésszervező Kht. tájékoztatója az eljárás eredményéről (17116/2007)

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: BKSZ Budapesti Közlekedésszervező Kht.
Postai cím: Benczúr u. 41., ügyvezetői titkárság
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: Hadászi Balázs ügyintéző
Telefon: 413-4798
Fax: 413-4790
E-mail: hadaszi@bksz.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bksz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): –

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű: –
Közjogi szervezet: X
Regionális/helyi szintű: –
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁS AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN FOLYTATJA-E LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának]

a) Építési beruházás: –
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: –
Építési koncesszió: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –

b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –

c) Szolgáltatás: X
Szolgáltatási kategória száma: 07
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió: –
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése: –
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése: –
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések: –
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Az „ELEKTRA Hungaria” közlekedési elektronikus kártyarendszer továbbfejlesztése vállalkozási szerződés keretében.
Elvégzendő feladatok:
I. Létrehozási, működtetési, jogi és pénzügyi feladatok.
I.1.
Működési modell kialakításához szükséges igényelemzés.
I.1.1.
Díjszabási/kedvezményadási követelmények felmérése.
I.1.2.
Szolgáltatók funkcionális és műszaki elvárásai.
I.1.3.
Szolgáltatók együttműködési elvárásai: számba kell venni a közlekedési szolgáltatók együttműködési elvárásait.
I.2.
Üzleti modell kidolgozása (közlekedési vállalatok, állami funkciók, együttműködési elvek).
I.2.1.
A szereplők közötti elszámolás megtervezése.
I.2.2.
Az egyes szereplők kártyafelhasználással összefüggő tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi tervei (várható bevételek, kiadások, nyereség, megtérülés tervezése).
I.2.3.
Az egyes szereplők kártyafelhasználással összefüggő tevékenységéhez kapcsolódó eredményessége kulcs-teljesítménymutatóinak (KPI-k), valamint azok mérése módjának meghatározása.
I.2.4.
A szolgáltatás költség- és jutalékrendszerének kidolgozása.
I.2.5.
Az állami támogatással, árkiegészítéssel, költségtérítéssel kapcsolatos kérdések rendezésére javaslat kidolgozása.
I.3.
Az üzleti modell pénzügyi és jogi megvalósíthatóságának vizsgálata.
I.3.1.
A jelenlegi helyzet pénzügyi és jogi megfelelési elemzése.
I.3.2.
A felállítandó rendszerkoncepcióval kapcsolatos pénzügyi és jogi kötöttségek vizsgálata.
I.3.3.
Célállapotra érvényes pénzügyi és jogi előírások elemzése.
I.4.
Együttműködési folyamatok és együttműködési szabályok kidolgozása.
I.4.1.
A rendszerkoncepció meghatározása.
I.4.2.
Közlekedési szolgáltató társaságok együttműködési szabályainak kidolgozása.
I.4.3.
Központi feladatok/szolgáltatások és igénybevételi szabályok.
I.4.4.
Egyéb szolgáltató/alkalmazás együttműködési szabályok.
I.4.5.
Utasokkal, ügyfelekkel való együttműködés szabályai – reklamációkezelés szabályozása.
I.4.6.
Együttműködő szervezetek, feladatok, felelősségek.
I.5.
Szabályozási környezet felülvizsgálata, javaslat az átalakítására.
I.5.1.
Az elektronikus jegyértékesítés és ellenőrzés kialakításához fel kell térképezni a BKV Zrt., MÁV-Start Zrt., Volánbusz Zrt. és Alba Volán Zrt. összes, ezekkel a rendszerekkel összefüggő belső vállalati szabályozását, állami szabályozást, valamint szerződéseket és elemezni kell azokat, amelyeken változtatás szükséges.
I.5.2.
Ki kell dolgozni a szükséges változtatásokat, illetve az új szabályokat, törvényi módosításokat.
I.5.3.
Az egyes kedvezmények igénybevételére való jogosultság egységes és egyértelmű igazolásának kérdései.
II. Technológiai és műszaki feladatok.
II.1.
Követelményrendszer kidolgozása a központi és kártyaalkalmazásra, valamint ajánlás kidolgozása a kártyaelfogadási megoldásokra. Minta multifunkcionális közlekedési kártyaalkalmazás kialakítása 2 platformon tesztelési célra.
II.1.1.
EU szabvány konform ELEKTRA Hungaria 3.0 közlekedésikártya-specifikáció és kártyaműveleti eszköz specifikáció ajánlás kidolgozása. Multifunkciós alkalmazási tesztek (pl. elektronikus diákkártyára való ELEKTRA Hungaria alkalmazás telepítése, illetve elektronikus közlekedési díjtárca kialakítása az ELEKTRA Hungaria elektronikus közlekedési kártyán) különböző platformon álló kártyákra.
II.1.2.
Központi alkalmazás specifikáció kidolgozása.
II.1.3.
ELEKTRA közösségi közlekedési tranzakció követelmények kidolgozása (EH 2.2 és 3.0 verziókra) tranzakció típus példákkal.
II.2.
Az alkalmazandó biztonsági rendszer megtervezése/szabályainak meghatározása.
II.2.1.
Rendszerkulcsok létrehozásának, tárolásának és elosztásának megoldása.
II.2.2.
Egységes kártyatartalom-hitelesítő eljárás, követelmények kidolgozása.
II.2.3.
A kártyamenedzsment hozzáférés-jogosultsági szabályozása.
II.2.4.
A tranzakció-kezelő és -elszámoló központ hozzáférés-jogosultsági szabályozása.
II.2.5.
A szolgáltatást igénybevevő (utas) egyértelmű számbavételének szabályai (véletlen többszörös számbavétel elkerülése érdekében).
III. Szabályozáskészítési feladatok.
III.1.
„ELEKTRA Hungária” kártya- és rendszerkövetelmények, valamint együttműködési szabályrendszer normaszövegének elkészítése.
A részletes feladatleírást a részvételi és az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet
Fő tárgy: 
72.22.41.00-2
Kiegészítő tárgy(ak):
72.22.22.00-9
Kiegészítő szószedet (adott esetben): –

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE

II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
Érték: 52 000 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –

III.2.2) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: –

III.2.3) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Versenypárbeszéd: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: X
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben):
A feladat keretében megtervezendő együttműködési-üzleti modell, illetőleg kidolgozandó tranzakciószabvány (-követelmények) közül a tárgyalásos eljárás keretében lehetséges kiválasztani azt, amely üzleti modell, illetőleg szabványkövetelmények megoldás leginkább megfelel a jelen beszérzés céljának. A tárgyalásos eljárás szükségességét alátámasztja tóvábbá, hogy az elvégzendő feladatok pontos meghatározása – azok országos viszonylatban újszerű volta, továbbá komplexitása miatt csak a tárgyalások során véglegesíthető, előzetesen nem lehetséges olyan pontossággal, illetve egyértelműséggel, amely lehetővé tenné, hogy nyílt vagy meghívásos eljárás keretében történjen meg a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása [2003. évi CXXIX. törvény 124. § (2) bekezdés d) pont]. Az ajánlattevők ajánlatának ismeretében, valamint az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások eredményeként lehet véglegesen kialakítani a teljesítés feltételeit, valamint az ajánlati ár tartalmát.

IV.1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás: X
Időszakos előzetes összesített tájékoztató: –
Előminősítési hirdetmény: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X
vagy: 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat: –
a következő részszempontok alapján: –

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?
Igen: –
Nem: X

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): –

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot): 
Előzetes összesített tájékoztató: –
vagy
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –
Ajánlati/részvételi felhívás: X
vagy
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR): –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: K. É. – 11377/2007
Egyéb korábbi közzététel: X
A hirdetmény száma a K. É.-ben: K. É. – 27502/2006

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A szerződés száma: 1
Megnevezése: vállalkozási szerződés

V.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS DÁTUMA: 
2007/11/05 (év/hó/nap)

V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 1

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Transman Közlekedési 
Rendszergazdálkodási Tanácsadó Kft.
Postai cím: Hercegprímás u. 10. III. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Telefon: –
Fax: 311-0265
E-mail: –
Internetcím (URL): –

V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték: 52 000 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték: 52 000 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: – /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: –
Pénznem: –
Áfa nélkül: –
Áfával: –
Áfa (%): –
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát:  vagy a hónapok számát: 

V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): 
Érték áfa nélkül: –
Pénznem: –
Arány (rész): ...(%)
Nem ismert: X
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert): –

V.6) A SZERZŐDÉST OLYAN AJÁNLATTEVŐVEL KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉRVÉNYTELEN AJÁNLAT AZON AZ ALAPON, HOGY AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS KIRÍVÓAN ALACSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E szakaszból szükség esetén több példány használható)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: –

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben): 2007. október 26., 13.00 óra.
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: –
VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése: mikrovállalkozás.
VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): –
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), a részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma:
– Transman Közlekedési Rendszergazdálkodási Tanácsadó Kft., Magyarország, 1051 Budapest, Hercegprímás u. 10. III. 4.
VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben): –
VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): –
VI.2.8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2007/10/26 (év/hó/nap)