Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/181
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.19.
Iktatószám: 17285/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Székesfehérvári Egyházmegye
Teljesítés helye: HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZIB Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság;Valid Solution Kft;OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;RABEL-DEKOR Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház Tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 308426710
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tatabányai Gimnázium kivitelezés.
Hivatkozási szám: EKR001013832018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés alapján a volt tatabányai Bányakórház gimnáziummá történő átalakítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 5195058101 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tatabányai Gimnázium kivitelezés.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
További tárgyak: 45214220-8
45315100-9
45350000-5
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabánya, Semmelweis utca 4. szám alatti ingatlan (Tatabánya belterület hrsz. 2090/2.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kivitelezési szerződés alapján a volt tatabányai Bányakórház gimnáziummá történő átalakítása.
Alap műszaki tartalom:
- Főépület teljeskörű kivitelezése;
- Tornacsarnok szerkezetkész (komplett tetőfedéssel kész) állapotának kivitelezése;
- Telekhatáron kívüli közművek kivitelezése a gimnázium rendeltetésszerű használata és a használatbavételi engedély megszerzése érdekében
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Munkagödör földkiemelése – 11860 m3
Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése – 6758 m2
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése – 133 db
Teherhordó és kitöltő falazat, válaszfal építése – 3105 m2
Fa tetőszerkezetek – 1140 m2
Oldalfalvakolat készítése – 17224 m2
Homlokzati alapvakolat réteg készítése – 3300 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet – 592,5 m2
Padlóburkolat készítése – 2951,4 m2
Linóleum burkolat fektetése – 3722 m2
Kiselemes tetőfedő rendszer – 2563 m2
Fa nyílászárók – 505 db
Ajtók – 29 db
Felülvilágítók – 44 db
Talajnedvesség elleni szigetelés – 5707 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés – 21226 m2
Lapostető hő- és hangszigetelése – 2854,2 m2
Homlokzati hőszigetelés – 2427 m2
Műanyag csővezeték (hideg-meleg víz) – 1109 m
Szennvízelvezető csővezeték – 244 m
Mosdók, WC-k – 111 db
Fűtési csövek – 1570 m
Erősáramú vezetékezés (csatornába/védőcsőbe) – 11864 fm
Erősáramú vezetékezés (árokba) – 64 fm
Lámpatestek – 781 db
Tűzjelző rendszer
Behatolásjelző rendszer
Struktúrált hálózat
Épülethangosító rendszer
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő 10% mértékű tartalékkeretet alkalmaz, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 Jótállás vállalt időtartama - naptári hónap (minimum 24 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 15
2 2 A II.2.4) pont szerinti műszaki tartalom véghatárideje tekintetében vállalt előteljesítés mértéke (minimum 0 és maximum 30 naptári nap ajánlható meg) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak tekintetében opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Az opciós jog - összefoglaló és tájékoztató jelleggel - az alábbi műszaki ütemekre (a továbbiakban: opciós tételek) terjed ki:
A) Opciós Tételek I. ütem (a tornacsarnok teljeskörű befejezése)
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
PVC-sportburkolat – 2116 m2
Homlokzati hőszigetelés – 1379 m2
Műanyag csővezeték (hideg-meleg víz) – 462 m
Mosdók és WC-k és zuhany –47 db
Fűtési csövek – 530 m
Vezetékezés (csatornába/védőcsőbe) – 3102 fm
Vezetékezés (árokba) – 1044 fm
Lámpatestek – 179 db
Épülethangosító rendszer
B) Opciós Tételek II. ütem (a főépület és tornacsarnokon kívüli további kivitelezési feladatok az teljes ingatlanra vonatkozóan)
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Kert és park – 2206 m2
Kapu és sorompó – 2 db
Mobilíák – 2253 db
Aszfalt burkolatok – 186,4 m2
Térkő burkolatok – 1034 m2
Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződéskötéstől számított 12 naptári hónapig jogosult. Az opciós jog alkalmazása tekintetében Ajánlatkérő jogosult dönteni, hogy mely ütemekre kívánja e jogát gyakorolni. Ennek megfelelően az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az ütemek bármelyikének vagy az ezekhez meghatározott munkanemek/mennyiségek részleges és/vagy teljes körű lehívására. Az opciós tételek teljesítési véghatáridejei az alábbiak szerint alakulnak (mely határidőkre a vállalt előteljesítés nem alkalmazandó):
- az opciós jog szerződéskötéstől számított 6 naptári hónapon belüli gyakorlása esetén: Opciós Tételek I. ütem szerződéskötéstől számított 15 hónap; Opciós Tételek II. ütem szerződéskötéstől számított 15 hónap;
- az opciós jog szerződéskötéstől számított 6 naptári hónapon túli gyakorlása esetén: Opciós Tételek I. ütem a megrendeléstől számított 8 hónap; Opciós Tételek II. ütem a megrendeléstől számított 8 hónap.
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban "Ár szempont" alatt az alábbi részszempontok értendők:
1. Opc. tételek és tartalékk. nélkül számított nettó díj - Súlyszám: 50
2. Opc. tételek I. ütem nettó díja - Súlyszám: 12
3. Opc. tételek II. ütem nettó díja - Súlyszám: 8

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 024 - 051807
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tatabányai Gimnázium kivitelezés.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZIB Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53766670
Postai cím: Fő Utca 49-2
Város: Csarnóta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7811
Ország: Magyarország
E-mail: laib.fruzsina@zibkomplex.hu
Telefon: +36 308869601
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Valid Solution Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20803287
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: anita.kosa@validsolution.eu
Telefon: +36 706017439
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: info@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: RABEL-DEKOR Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91830030
Postai cím: Rákóczi Utca 60
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
E-mail: rabeldekor@gmail.com
Telefon: +36 707733498
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5195058101
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Octopus Invest Kft. - gyengeáramú rendszerek, kertészet, közlekedési
létesítmények; RABEL-DEKOR Kft. - építészet, gépészet, mobiliák; ZIB Komplex Kft. - statika, erősáramú szerelések, közműépítés,
rákötések, akadálymentesítés, sporttechnológia; Valid Solution Kft. - nincs alvállalkozói rész

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:
OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8. asz: 12525689-2-43), Valid Solution Kft. (cím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8. asz: 14939710-2-43), ZIB Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7811 Csarnóta, asz: 23297106-2-02), RABEL-DEKOR Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 2194 Tura, Rákóczi utca 60, asz:13721527-2-13) közös ajánlattevők
EB Hungary Invest Kft. (cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76-80., asz: 13240567-2-42) és LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12; asz: 25098367-2-43) közös ajánlattevők;
FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 8086 Felcsút, Fő utca 217. asz: 25308673-2-07)
SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. (cím: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13. asz: 12727489-2-07)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)