Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/61
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.03.28.
Iktatószám: 1751/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: VÁRDA Sport Egyesület Kisvárda
Teljesítés helye: 4600 Kisvárda hrsz.:962/4 és 964
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Nyírépszer Hungária Kft.;MHM Product Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VÁRDA Sport Egyesület Kisvárda
Nemzeti azonosítószám: AK23753
Postai cím: Flórián tér 6.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maklári Balázs Bertalan elnök
Telefon: +36 308160477
E-mail: vardase2003@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kisvárdai Sportszálló és Apartmanház kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kisvárdai Sportszálló és Apartmanház kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda hrsz.:962/4 és 964
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportszálló: 52 szoba
Apartmanház: 8 lakás
Telek méret: 6.325 m2
4
Építési övezet: idegenforgalmi és szabadidő centrum
Beépítési mód: szabadon álló
Beépítettség: 38% (2.407 m2)
Tervezett építménymagasság: 10.51 m
Bruttó szintterületi mutató: 4.735 m2
Tervezett zöldfelület: 50% (3.210 m2)
Gépkocsi parkolók száma: 60 db
Kerékpár parkolók száma: 16 db
Busz parkoló száma: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5488 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kisvárdai Sportszálló és Apartmanház kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc u. 2. 3/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail: info@nyirepszer.hu
Telefon: +36 52520820
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52520821
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízimalom sétány 2. 3.em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail: info@nyirepszer.hu
Telefon: +36 52520820
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52520821
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1426978862
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda hrsz.:962/4 és 964
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportszálló: 52 szoba
Apartmanház: 8 lakás
Telek méret: 6.325 m2
4
Építési övezet: idegenforgalmi és szabadidő centrum
Beépítési mód: szabadon álló
Beépítettség: 38% (2.407 m2)
Tervezett építménymagasság: 10.51 m
Bruttó szintterületi mutató: 4.735 m2
Tervezett zöldfelület: 50% (3.210 m2)
Gépkocsi parkolók száma: 60 db
Kerékpár parkolók száma: 16 db
Busz parkoló száma: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1908398862
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc u. 2. 3/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail: info@nyirepszer.hu
Telefon: +36 52520820
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52520821
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízimalom sétány 2. 3.em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail: info@nyirepszer.hu
Telefon: +36 52520820
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52520821
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/12/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Felek az alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb a munkaterület átadását követő 21 hónapon belül. Megrendelő előteljesítést elfogad.
3.2. Felek az alapszerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
5.1. Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat.
Nettó 1.426.978.862 Ft alapszerződés ellenértéke

azaz: egymilliárd-négyszázhuszamhatmillió-kilencszázhetvennyolcezer-nyolcszázhatvankettő forint, és további
Nettó 481.420.000 Ft pótmunka ellenértéke
azaz: négyszáznyolcvanegymillió-négyszázhúszezer forint,
mindösszesen nettó: 1.908.398.862
azaz: egymilliárd-kilencszáznyolcmillió-háromszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhatvankettő forint.
Megrendelő kijelenti, hogy a tárgyi munka engedélyköteles tevékenység, ezért az ÁFA fizetési kötelezettség az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §. b) pontja alapján a Megrendelőt terheli.
3.3. Felek az alapszerződés 5.4. pontjának számlázási ütemezés részét az alábbiak szerint módosítják:
Az alapszerződés összegére vonatkozó számlázási ütemezés:
1. részszámla: 15%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték 15%-a értékben
2. részszámla: 30%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 15%-a értékben
3. részszámla: 45%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 15%-a értékben
4. részszámla: 60%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 15%-a értékben
5. részszámla: 75%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 15%-a értékben
végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén a fennmaradó összegre.
A pótmunka összegére vonatkozó számlázási ütemezés:
részszámla: 50%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték 50%-a értékben
végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén a fennmaradó összegre.
3.4. Felek az alapszerződés 16.8.2. pontját a jelen szerződés-módosítás melléklete szerinti költségvetésre módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Megrendelő támogatási forrást kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatást nyújtótól a Kisvárdai sporthotel fejlesztése céljára. Az elnyert támogatás alapján a Megrendelő a már folyamatban lévő szerződés megvalósítása során magasabb műszaki tartalmú beruházást tud megvalósítani, üzemeltetési szempontból korszerűbb megoldásokat tud alkalmazni. Mindezekre tekintettel a Megrendelő pótmunka igénnyel fordult Vállalkozó felé, és tőle ajánlatot kért a pótmunkák megvalósítására.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1426978862 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1908398862 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben