Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/177
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.14.
Iktatószám: 17521/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Mór Városi Önkormányzat
Teljesítés helye: HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mór Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32262234
Postai cím: Szent István Tér 6
Város: Mór
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fenyves Péter polgármester
Telefon: +36 22560860
E-mail: fenyves@mor.hu
Fax: +36 22560822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mór városi piac kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001291902020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mór városi piac kivitelezése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2502375041 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mór városi piac kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45100000-8
45110000-1
45111290-7
45111291-4
45112700-2
45210000-2
45211360-0
45212314-0
45213112-1
45213140-6
45213141-3
45213150-9
45213312-3
45215500-2
45233200-1
45233262-3
45340000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8060 Mór, Deák F. u. 2570/1, 2570/2, 2575, 2568/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az alábbi három pályázat keretében a Mór, 2570/1, 2570/2 és 2568/3 helyrajzi számú területen mélygarázst, piacot, irodaházat és üzleteket magában foglaló épületegyüttes, dísztér létesítés és felszíni utak és parkolók, továbbá műemléki volt istállóépület külső felújítás kivitelezési munkáinak elvégzése a műszaki dokumentációban foglaltak és a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően.
1. A „Mór városközpontjának integrált fenntartható és zöld megújítása, TOP-2.1.2-15-FE1-2019-00015” pályázat részeként:
- 10 db épület (összesen 1461 m2) elbontása, régészeti megfigyelés (Székesfehérvári Szent István Király Múzeum régésze végzi) mellett.
- Az építkezés megkezdése előtt lőszermentesítés, lelőhely-diagnosztikai vizsgálat, régészeti próbafeltárás (Várkapitányság Zrt. végzi) szükséges.
- ÚJ (gépjármű elhelyezésére alkalmas) GARÁZS ÉPÜLETRÉSZ létesítése: részben zárt és terepszint alatti, 75 férőhelyes, 2172 m2 alapterületű, egyszintes, lemezalapozással, vasbeton pillérvázas felmenő szerkezettel, monolit vasbeton zárófödémmel, részben gépészeti kiszellőztetéssel, a hozzá tartozó útcsatlakozás építési munkáival. Az épületrészben 2 parkoló helyiség, 2 lift, 2 lépcső, 2 gépészeti helyiség, 2 kukatároló, 1 tároló és 1 tűzvédelmi szempontból védett tér kap helyet.
- TÖBBFUNKCIÓS DÍSZTÉR létesítése: kb. 3100 m2 alapterületen díszburkolattal ellátott tér és épület körüli járda, továbbá kb. 178 m2 zöldfelület, a Polgármesteri Hivatal épületével közös telekhatáron terv szerinti 27,8 fm, acélelemes áttört kerítés elhelyezésével
- MŰEMLÉK ISTÁLLÓ ÉPÜLET (alapterülete: 764 m2) külső felújítása: homlokzati és fedélszék felújítás, tetőhéjalás csere, nyílászáró csere. Az értékleltárba felvett megőrzendő elemek (nyílászárók, fém vasalatok, fa szerkezetek, kőkeretek stb.) tekintetében a helyreállítás megkezdése előtt örökségvédelmi eljárást kell lefolytatnia kivitelezőnek. A megőrzendő elemek restaurálási munkáit csak arra jogosult szakértő végezheti. Vakolateltávolítás kutatói (művészettörténész) megfigyelés, dokumentálás mellett végezhető. Az Istállóépület műemléki azonosító száma: 11432, valamint műemléki törzsszáma: 11197 .
- Tervdokumentáció szerint meglévő kőtámfal részleges bontása, tereprendezés, 42,7 fm acélpálcás kerítés építése.
- A 2570/2 hrsz.-ú ingatlanon 5 db parkoló kialakítása árufeltöltés részére.
- A 2568/3, 2570/2 és 2575 hrsz.-ú ingatlanokon kb. 776 m2 aszfalt útburkolat építési munkái.
- Legfontosabb gépészeti feladatok: épületen kívül: ivóvíz ellátás biztosítása utólagos bekötővezeték kiépítésével, távhő vezeték kiváltása, víz, szennyvíz, csapadékvíz, locsolóvíz rendszer kiépítése
- épülethez kapcsolódó: víz, szennyvíz, csapadékvíz-elvezetés, távhő fűtési rendszer, és fan-coil fűtési- hűtési rendszer, garázsépületrész délkeleti traktusában mesterséges szellőztetés kialakítása
- Legfontosabb épületvillamossági feladatok: erősáramú hálózat, gyengeáramú hálózat, videó megfigyelő rendszer, fizető parkolórendszer, villámvédelmi rendszer, hő- és füstelvezetés és CO elszívás vezérlés kiépítése, automatikus, intelligens tűzjelző rendszer kialakítása
2. „Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában, TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004” pályázat részeként:
- IRODA ÉPÜLETRÉSZ (összesen: 1374 m2) létesítése: mélygarázs felett kialakítva, a garázs zárófödéme egyben az irodaépület indulószintje; az épületrész vasbeton pillérvázas, vázkerámia kitöltéses szerkezetű.
- Földszinten: 4 üzlet kerül kialakításra szociális helyiségekkel, előtérrel és lépcsőházzal; 1. emeleten: 4 irodaegység létesül saját szociális helyiségekkel, továbbá előtér, lépcsőház; 2. emeleten: diszponibilis tér (524 m2) épül utóbbi tervek szerinti készültségi fokban valósul meg.
- Legfontosabb gépészeti feladatok: épülethez kapcsolódó víz, szennyvíz, tető csapadékvíz elvezetése, távhő fűtési rendszer, fan-coil fűtési- hűtési rendszer, szellőztető rendszer
- Legfontosabb épületvillamossági feladatok: erősáramú hálózat, gyengeáramú hálózat, videó megfigyelő rendszer, villámvédelmi rendszer kiépítése, hő- és füstelvezetés, automatikus, intelligens tűzjelző rendszer kialakítása
- A tetőn 108 modulból álló 33,3 kW összteljesítményű napelem kerül elhelyezésre.
3. „Helyi gazdaságfejlesztés Mór városban, TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006” pályázat részeként:
- PIAC ÉPÜLETRÉSZ (összesen: 1296 m2) létesítése: mélygarázs felett kialakítva, a garázs zárófödéme egyben a piacépület indulószintje.
- Az egyszintes, alapterületű piac épületrész, acélszerkezetű épületrészben egy különálló virágüzlet szociális helyiségekkel, egy összesen 216,94 m2 alapterületű kisebb részben zárt csarnoktér és abból nyíló pékség, zöldséges és húsáru üzletek szociális helyiségekkel, üzletekkel mely egy 678 m2 nagyobb részben fedett-nyitott kialakítású csarnoktér, 140 fő részére nyilvános illemhely, 93 m2 raktár kiszolgáló épületrész továbbá és egy 159 m2 pergolával fedett, nyitott terasz
- önálló 20 m2 alapterületű folyadékhűtő építmény építése
- Legfontosabb gépészeti feladatok: épülethez kapcsolódó víz, szennyvíz, csapadékvíz-elvezetés, távhő fűtési rendszer, és fan-coil fűtési- hűtési rendszer, szellőzők kialakítása
- Legfontosabb épületvillamossági feladatok: erősáramú hálózat, gyengeáramú hálózat, videó megfigyelő rendszer, villámvédelmi rendszer kiépítése, automatikus, intelligens tűzjelző rendszer kialakítása
Az új épületeket közel nulla energiaigényű épületként, komplex akadálymentesítéssel ellátva, rel kell kialakítani.
Részletes műszaki leírást a műszaki dokumentáció és az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) M.2.1) pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 15
2 3. A felhívás III.1.3) M.2.5) pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-FE1-2019-00015; TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004; TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 043 - 106478
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94897524
Postai cím: Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@build-it.hu
Telefon: +36 302451290
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2502375041
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felvonulási részfeladatok
Bontási részfeladatok
Szakipari (burkoló, ács, kőműves, bádogos, festő) kivitelezési részfeladatok
Szerkezetépítési részfeladatok
Elektromos szerelési részfeladatok
Gépészeti szerelési részfeladatok
Nyílászáró szerelési részfeladatk
Útépítési részfeladatok
Műemléki épületkutatói részfeladatok
Fa restaurátori részfeladatok
Fém restaurátori részfeladatok
Kő restaurátori részfeladatok
Műemléki felelős műszaki vezetői részfeladatok
Tér építési részfeladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban környezetvédelmi és/vagy szociális szempontokat nem vett figyelembe.
A jelen hirdetmény II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) és V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) pontjai nem tartalmazzák a tartalékkeret összegét, amely a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, azaz nettó 125.118.752,- Ft. A beszerzés végleges összege tartalékkerettel együtt: nettó 2.627.493.793,- Ft.
A tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
- BÓLEM Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.) (adószáma: 11042851-2-04)
- BUILD IT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Bóbita utca 2. E.lház. 1. em.) (adószáma: 11732167-2-41)
- EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1107 Budapest, Fogadó utca 4.) (adószáma: 13240567-2-42)
- SÁG-ÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park hrsz. 9937/22.) (adószáma: 11113625-2-07)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)