Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/188
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.09.30.
Iktatószám: 17583/2019
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye: 2030 Érd, az un. Papi földek területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Wood Fun Tervező és Kivitelező Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78525984
Postai cím: Alsó Utca 1
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Péter Barna
Telefon: +36 23520303
E-mail: kovacspeterbarna@erdszennyviz.eu
Fax: +36 23520304
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erdszennyviz.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hidak és játszóterek építése
Hivatkozási szám: EKR001167582018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hidak, kikötők, támfalak
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak: 45242110-9
45242200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, az un. Papi földek területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 28m hosszú 3,6 m széles ponthonhíd építése, mindkét oldalon 2,4m széles feljáró rámpával, 1 db
- 38m hosszú, 3,6 m széles ponthonhíd építése, mindkét oldalon 3m széles feljáró rámpával, 1 db
- 12m hosszú, 4 m széles acél-fa gyalogos híd építése, 1 db.
- úszópontonos csónakkikötő építése terv szerint, 2 db.
- egyedi napozópadok építése, terv szerint 8 db, napozópad
- beton ülőtámfal rendszer építése, terv szerint, min 100 fő kapacitással
- egyedi gyártású információs táblák telepítése pontalapra, 5 db
- A létesítmények megépítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok elvégzése.
A mennyiségek részletes kimutatását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04864 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Hidak, kikötők, támfalak
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wood Fun Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86658766
Postai cím: Deák Ferenc Utca 17.
Város: Tahi-Tahitótfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2022
Ország: Magyarország
E-mail: woodfunkft@gmail.com
Telefon: +36 207739579
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 156762000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak: 45242110-9
45242200-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, az un. Papi földek területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 28m hosszú 3,6 m széles ponthonhíd építése, mindkét oldalon 2,4m széles feljáró rámpával, 1 db
- 38m hosszú, 3,6 m széles ponthonhíd építése, mindkét oldalon 3m széles feljáró rámpával, 1 db
- 12m hosszú, 4 m széles acél-fa gyalogos híd építése, 1 db.
- úszópontonos csónakkikötő építése terv szerint, 2 db.
- egyedi napozópadok építése, terv szerint 8 db, napozópad
- beton ülőtámfal rendszer építése, terv szerint, min 100 fő kapacitással
- egyedi gyártású információs táblák telepítése pontalapra, 5 db
- A létesítmények megépítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok elvégzése.
A mennyiségek részletes kimutatását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 156762000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wood Fun Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86658766
Postai cím: Deák Ferenc Utca 17.
Város: Tahi-Tahitótfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2022
Ország: Magyarország
E-mail: woodfunkft@gmail.com
Telefon: +36 207739579
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 7.2 b) pontja alapján, illetve a Vállalkozó akadályközlése és ennek a Mérnök és Beruházó által történt elfogadása után kezdeményezte a szerződés 7.1 pontjának módosítását. Felek a szerződé teljesítési határidejét a Mérnök által elfogadott indokolás alapján 2019. november 15-ben határozzák meg. A szerződés egyéb feltételei változatlanok.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkák mélyépítési feladatainak (terület drénezése) megkezdésekor az altalaj 20 cm-es mélységtől kezdődően oly mértékben vizesnek bizonyult, hogy állékonysága nem volt megfelelő a munkavégzésre, a kemény teherbíró réteg alatti puha nedves agyagos réteg konszolidációjára volt szükség. Májusban a munkaterületen rendkívüli intenzitású, kivételesen csapadékos időjárás volt (a csapadékmennyiség átlagostól való eltérése meghaladta a 300%-ot). A problémát a csapadék intenzitása és a csapadékos időszak időtartama mellett a csapadékos időszakok között eltelt rövid idő is jelentette, amely jelentősen eltért az átlagostól, és amelyre egy tapasztalt vállalkozó sem számíthatott, és az ajánlat készítésénél nem tudott rá felkészülni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 156762000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 156762000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben