Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/188
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.29.
Iktatószám: 17672/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: Tatai Olimpia Központ terülte, azaz a Tata 3308/1. hrsz-ú természetben Tata, Baji út 21.szám alatti ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.10.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: 15598158242
Postai cím: Stefánia Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
Telefon: +36 12090180
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000987482021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000987482021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tatai Olimpiai Központ új uszoda tervezése
Hivatkozási szám: EKR000987482021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ajánlatkérő a Tatai Olimpia Központ terültének, azaz a Tata, Baji út 21., 3308/1. hrsz-ú 19 ha 2842 m2 területnagyságú ingatlan infrastruktúrájának fejlesztése érdekében az ingatlan területén egy 150 fő befogadására és versenysportra alkalmas új uszodát kíván építteteni mely kapcsán az ajánlattevő feladata az uszodaépítéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, amely magában foglalja az építési engedélyezési tervek elkészítését, engedélyeztetését és az építési-beruházás megindításához szükséges kivitelezési tervdokumentáció teljes körű elkészítése, valamint a tervezői művezetést.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tatai Olimpiai Központ új uszoda tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatai Olimpia Központ terülte, azaz a Tata 3308/1. hrsz-ú természetben Tata, Baji út 21.szám alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezéssel érintett ingatlan a Tatai Olimpia Központ terülte, azaz a Tata, Baji út 21., 3308/1. hrsz-ú 19 ha 2842 m2 területnagyságú ingatlan. Az Ingatlan1955‐től természetvédelmi oltalom alatt áll. A park, mint tájépítészeti alkotás a parkot alkotó egyes épületekkel, az értékes és ritka növényállománnyal együtt, mint történeti kert 2005‐től műemléki védettséget élvez. Tatai Olimpia Központ jelenlegi uszodája 25 méteres, 3 pályás (1.60 m mély) medencéből áll, mely sem a versenysport, sem az utánpótlás felkészüléséhez nem megfelelő, így a Tatai Olimpiai Központban jelenleg egy versenysportra és a felkészülésre is alkalmatlan régi, gazdaságtalanul üzemeltethető uszoda található. Megrendelő az Ingatlan infrastruktúrájának fejlesztése érdekében az Ingatlan területén egy 150 fő befogadására és versenysportra is alkalmas új uszodát kíván építteteni a mellékelt megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak szerint.
Az uszoda épületet 150 fő egyidejű befogadására kell tervezni. Lehetőség szerint az épület alagsori szintjén kell elhelyezni minden az épület működéséhez szükséges gépészeti funkciót (vízgépészet, sav-, lúgtároló, vész zuhanyzó, légtechnikai berendezések elemei, légcsatornák vezetése). Az alagsorba a bejutást úgy kell megtervezni, hogy a terepszintről targoncával is használható rámpával megközelíthető legyen. Az alagsor és a földszint között nem szükséges épületen belüli kapcsolat. Alagsorban szükséges kialakítani egy külön bejárattal rendelkező kb. 300 m2 területű raktárt is.
A földszinti részen úgy kell kialakítani, hogy a fürdővendég és az úszás oktatásra járó gyermekek közlekedési útvonala, valamint a Sportolók közlekedési útvonala teljesen szétválasztott legyen. Ezen a szinten az alábbi funkciók tervezése szükséges:
- Jakuzzi:
o Vízforgatással, élményelemekkel, ülőpadokkal
o belső mérete: 3,4 m x 8,8 m m - vízfelület: 30 m2
o befogadó képesség: 12 fő
o mélysége: 90 cm
o feszítőmű, rács szélessége: 200 mm
- Merülő medence: Töltő-, ürítő
o belső mérete: 2 m x 2 m
o vízfelület: 4 m2
o mélysége: 100 cm
- Tanmedence: Vízforgatással
o belső mérete: 16 m x 8,5 m
o vízfelület: 136 m2
o befogadó képesség: 47 fő
o mélysége: 80 cm
o feszítőmű, rács szélessége: 200 mm
- Versenymedence: Vízforgatással
o belső mérete: 51,505 m x 20,40 m
o vízfelület: 1.050 m2
o mélysége: 200 cm
o feszítőmű, rács szélessége: 250 mm
A versenymedence 2 hosszabbik és az egyik rövidebbik peremen feszített víztükörrel, másik, rövidebb oldalon 30 cm magas, 65 cm széles perememeléssel kialakítottnak kell lennie. Ezen kerülnek elhelyezésre az indító elemek. A kiemelt peremtől 150 cm tengelytávolságra kötélledobókat kell kialakítani. A versenymedence gépi mozgatású 25 és vagy 33 m-re szakaszakaszoló berendezéssel felszereltnek kell lennie.
Az emeleti részen egy 100 fő befogadására alkalmas lelátót kell tervezni.
A tervezési feladat építési engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése – magyar építésügyi szokványok, szabványok és szabályok figyelembevételével – az uszoda épület megépítése tekintetében a műszaki leírásban részletezett tartalommal.
A tervdokumentációt a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, olyan módon, hogy azok alkalmasak legyenek az építési tevékenység megvalósításához szükséges valamennyi engedély beszerzésére.
Az ajánlattevő feladatát képezi az ingatlan kivitelezési munkái árazott és árazatlan költségvetése elkészítése magyar nyelven, valamint a kiviteli műszaki leírások készítése magyar nyelven.
Az Ingatlan természetvédelmi oltalom alatt áll és az Ingatlan területén lévő park és tájépítészeti alkotás mint történeti kert műemléki védettséget élvez, így a Tervdokumentáció elkészítésekor az Ajánlattevő ennek megfelelően köteles eljárni. Az ajánlattevő feladata a tervezői művezetés biztosítása is a szerződéstervezet szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. pont M1 a) szerinti szakember sportlétesítmény tervezési projektben építészmérnökként szerzett szakmai többlettapasztalata (maximum 5 projekt)  50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár szempont –
Megnevezés: Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
2.1. A tervezési díj (nettó HUF)/Súlyszám: 40
2.2. Tervezői művezetés díja (nettó HUF/óra)/Súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a gazdasági szereplők közötti megállapodás szerinti konzorciumvezetőnek szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ajánlattevők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.
A 62.§(1) bek. k) pont kb): Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosa nevéről és lakóhelyének bemutatásáról. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 8-10.§, valamint 12-16. §-aiban foglaltak.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell folyamatban lévő változás bejegyzéssel kapcsolatban, amennyiben nincs folyamatban változás bejegyzés, úgy a nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: a megkövetelt igazolási mód: a Kb t.65.§. (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015.(X.30.) KR 8.§. (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014 /24/EU európai parlament és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69.§. szerinti felhívására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Nem kerül alkalmazásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezése, végzettsége vagy képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetése, akit be kíván vonni a teljesítésbe, szakember által aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint bizonyítvány másolat benyújtásával. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő feladatkörben végzett feladatvégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Minden megkezdett hónap egy egésznek tekinthető. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az AT kötelezettsége és felelőssége.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát („alfa” pont). Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be, és nem rendelkezik
a) legalább 2 fő olyan építész tervező szakemberrel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet 1.sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti Építészeti tervezési terület „É” jogosultág megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Az M/1. pontban megjelölt szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A Kb t.65.§. (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015.(X.30.) KR 8.§. (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014 /24/EU európai parlament és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69.§. szerinti felhívására.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK 20% előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. A tervezési díjat az ajánlatkérő 4 részletben fizeti meg a részteljesítéseket követően az alábbiak szerint: engedélyezési tervek leszállítása (ideértve valamennyi jóváhagyást, záradékot és szakvéleményt) 55%, építési engedély kiadása: 15%, kiviteli tervek leszállítása: 25%, Közbeszerzési műszaki dokumentáció: 5% Az előleg az első résszámlában kerül elszámolásra.
Ajánlattevő az egyes teljesítési szakaszokban elvégzett tervezési feladatairól kiállított számláját Ajánlatkérő által az adott teljesítési szakasz vonatkozásában, az ajánlattevői teljesítést követően kiadott teljesítés igazolás alapján nyújthatja be. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a számla kézhezvételét követő harminc (30) naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni az Ajánlattevőnek a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint. A Kbt. 27/A.§. alapján a Ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett teljesítési szakasz nettó szerződéses értékének 0,5 %-a, maximális mértéke a teljes nettó tervezési díj 5 %-a.
A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a hibás teljesítéssel érintett teljesítési szakasz nettó szerződéses értékének a 0,5 %-a, maximális mértéke a teljes nettó tervezési díj 5 %-a. Meghiúsulási kötbér mértéke: a teljes illetve az adott meghiúsult teljesítési szakaszra eső nettó tervezési díj 5 %-a.
A jótállási biztosíték mértéke a tervezési díj 2 %-a. A teljesítési biztosíték mértéke a tervezési díj 2 %-a. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételihatáridő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A tervezési feladat egységes, a rendeltetésszerű használatra alkalmas funkcionális megvalósíthatóság követelménye nem teszi lehetővé a tervezési feladat részekre bontását, a tervezési feladat egy gazdasági-műszaki egységet foglal magában.
1. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6.§-ának (1) bek.].
2.AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3.AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4.Ajánlatban az EKR r. 11.§-ának (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5.Ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
6.AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6) bek. szerinti nyilatkozatot. A nemleges nyilatkozat is csatolandó.
7.AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§ (7) bek-nek megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
8.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. Amennyiben az ajánlattevő bejegyzése szerinti országban nem kötelező aláírási címpéldány, úgy erre vonatkozó nyilatkozat. Egyéni vállalkozó, term. Személy esetén teljes bizonyító erejű magánokiratcsatolása szükséges az aláírásképről.
9.Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.
10.Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
11.A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12.Az időpontok magyarországi helyi idő szerintiek.
13. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem írja elő a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14.A jelen felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség vonatkozásában megadott 1 hónap időtartalom a Kbt.81.§ (11) bekezdése alapján 30 napnak értelmezendő.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e.) pontját és alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
16. Értékelési ponttartomány: 0-100. Értékelés módszere: Többletszakmai tapasztalat esetében Miniszterelnökség útmutatója szerint arányosítás, Ár szempont esetében fordított arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint. Többlettapasztalat esetén irányadó: Nincs olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlettapasztalattal rendelkeznie kell az adott szakembernek. A felolvasólapon tehát nem kötelező többlettapasztalat feltüntetése. Ebben az esetben „0” mértékű megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában. Többlettapasztalat esetén Kbt. 77. § (1) bek. alapján megjelölésre került az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
17. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai:
Név: dr. Szilágyi Orsolya Judit, Lajstromszám: 01227
18. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.
19. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
20. A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell 15 millió forint/káresemény és 100 millió forint/év fedezeti összegű szakmai felelősségbiztosítással, mely kiterjed a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokra. A szakmai felelősségbiztosítást a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartani.
21. Az AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
22. Szakmai ajánlatként csatolandó az értékelési szempont alá eső szakember többlettapasztalatát bemutató önéletrajz, amennyiben a teljes többlettapasztalatot bemutató szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése - szakmai ajánlat - teljes egészében hiányzik vagy a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor – feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező – azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján.
23. Ajánlatkérő az ajánlattételi kötöttségnél megjelölt 1 hónap alatt a Kbt. 81.§ (11) bekezdés szerinti 30 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. - 151 §§ szerint a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtva.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák