Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/2
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.01.03.
Iktatószám:17696/2017
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2800. 2800 Tatabánya, Fő tér 1, hrsz:11227
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.02.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmidt Csaba polgármester
Telefon: + 36 34515700
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: kozzetetel.provitalzrt.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: dr. Antal Kadosa Adorján egyéni ügyvéd
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Sziklay Richárd
Telefon: +36 17961012
E-mail: drsziklay@mkbt.eu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: dr. Antal Kadosa Adorján egyéni ügyvéd
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Sziklay Richárd
Telefon: +36 17961012
E-mail: drsziklay@mkbt.eu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Váll. szerz. a M. V. P. keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Váll. szerz. a M. V. P. keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214200-2
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800. 2800 Tatabánya, Fő tér 1, hrsz:11227
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelei tervek elkészítése és a kivitelezési munkák elvégzése a műszaki dokumentációban foglaltak alapján, a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően, az Ajánlatkérővel együttműködve.
A tervezett fejlesztés helyiségigényei mindenképpen szükségessé teszik az épület bővítését, az intézménynek jelenleg nincsen közösségi tere, aulája. A fejlesztés során a belső elrendezés strukturális átrendezését és a létesítmény bővítését kell megvalósítani.
A bővítést a jelenlegi földszintes épületszárny emeletráépítésével kell megvalósítani. A létesítmény új bejáratot kap akadálymentes megközelítéssel, egy előtető hozzáépítését is el kell végezni.
A megvalósítandó létesítményt 1349 fő egyidejű tartózkodására, azon belül 1 db helyiségben 150 fő egyidejű tartózkodására alkalmas módon kell megvalósítani, ennek a létszámnak megfelelő kiürítési műszaki megoldásokat és tűzvédelmi műszaki megoldásokat ki kell építeni.
A rendőrség felőli oldalkert és a könyvtári szárny feletti rész gépkocsi beállóként való hasznosítása céljából út-, parkoló építési és térburkolási munkákat is el kell végezni, továbbá 1 db új kerékpártárolót is kell építeni.
A homlokzati nyílászárók korszerű nyílászárókra cserélendőek, illetve a külső árnyékolásról is gondoskodni kell.
A tetőfelületek esetében az emeltráépítés részen visszabontásra kerül, a többi részen pedig utólagos hőszigetelését és vízszigetelését meg kell oldani.
A fejlesztés során a homlokzati nyílászárók korszerű nyílászárókra cserélendőek, illetve a külső árnyékolásról is gondoskodni kell, a falak és a födémek hőszigetelését meg kell oldani.
Az épület belső padló és falburkolatai cserélendőek.
A homlokzat a hőszigetelés miatt új felületképzést kap, de a nagymértékű belső átalakítás miatt a belső falak is újra lesznek festve.
A létesítmény a földrengés ellenállásának biztosításához több helyen monolit vasbeton merevítő fal, alatta vasbeton sávalap kiegészítést kap.
Elvégzendő a létesítmény teljes körű, minden alapszakágat tartalmazó, felújítása és átalakítása, valamint bővítése.
Az elvégzendő főbb kivitelezési munkarészek és mennyiségek:
Iskola épület átalakítása és bővítése mindösszesen 5042 m2 alapterületet érintően
-Bontási munkák:
aljzat bontása: 150 m2
tető, födémszakasz bontása: 34 m2
egyszintes épületrész bontása: 210 m2
Meglévő épület belső felújítási munkák: összesen 976 m2 az alábbiak szerint:
pinceszint: 170 m2
Álmos vezér úti szárny, földszint: 522 m2
előcsarnok és előadóterem, földszint: 284 m2
Meglévő épület belső átalakítási munkák összesen 2690 m2 az alábbiak szerint:
konyha, földszint belső átalakítása: 135 m2
főszárny, földszint belső átalakítása: 1061 m2
főszárny, emelet belső átalakítása: 1069 m2
déli szárny, földszint belső átalakítása: 213 m2
déli szárny, emelet belső átalakítása: 212 m2
Új épületrész építése: összesen 1376 m2 az alábbiak szerint:
új aula, földszint építése: 276 m2
új aula, emelet (nettó: 191m2) építése: 276 m2
új nyaktag, földszint építése: 25 m2
új nyaktag, emelet építése: 24 m2
új tantermek déli szárnyban, földszint építése: 108 m2
új tantermek déli szárnyban, emelet építése: 109 m2
új tantermek Álmos vezér úti szárny felett, emelet építése: 558 m2
Lapostető szerkezet felújítása, hő- és vízszigetelése teljes rétegrenddel együtt: összesen 1912 m2 az alábbiak szerint:
nem járható tető: 1860 m2
járható tető: 52 m2
Előtető építése: 83 m2
Külső acéllépcső építése: 49 m2
Felvonó - 3 megállós, akadálymentes: 1 db
Homlokzati hőszigetelés: 2786 m2
Iskola épülethez csatlakozó külső munkák:
Bontási munkálatok
Külső közmű, infrastruktúrák kiépítése
Külső parkolók és járdafelületek építése: 1000 m2
Külső zöldfelületek kertépítési munkálatai: 3050 m2
Parkosítás, kertészet, fásítás
Külső épített elemek (támfal stb)
Kerítés átalakítás-építés
Utcabútorok elhelyezése
A nyertes ajánlattevő tervezési és kivitelezési feladataira vonatkozó műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M.2/1. pontot igazoló szakembernek az „MV-É” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatán felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke  10
2 Szakmai ajánlat  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételek és igazolásai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét, amelynek indokolását a karakterkorlátra való tekintettel a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság (alk) igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ) akivel szemben a Kbt 62§1-2bek rögzített kizáró okok (KO) bármelyike fennáll
ATnek a Kbt 67§ 1bek és a 321/2015 Kormrendelet(Rendelet)1§ 1bek alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia h nem tartozik a felhívásban előírt KO-k hatálya alá
A Rendelet 3§ 3bek alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön ESPD-t nyújt be
Ha AT az előírt alk. köv-nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni a Kbt67§ 3bek és a Rendelet 15§ 1bek alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitásnyújtó szervezet részéről is be kell nyújtani a Rendelet 3§ 2bek foglaltaknak megfelelő módon.Azon AV-k tekintetében amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában AT csak a Kbt 67§ 4bek szerinti nyilatkozat benyújtására köteles
AT ill. a kapacitásnyújtó az ESPD-t a Rendelet 4, 6-7§ foglaltak szerint köteles benyújtani
Az ajánlatban a Kbt 67§ 4bek alapján be kell nyújtani AT nyilatkozatát h nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt KO-k hatálya alá eső AV-t
AT a felhívásban előírt KO-k fenn nem állását az ajánlatkérő (AK) Kbt 69§ 4-7bek szerinti felhívására köteles igazolni a Rendelet 8§ 10§ 12-16§ foglaltaknak megfelelően a 13§ esetén a nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni kell
A KO-k vonatkozásában tett nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi mint a felhívás feladásának napja
AK a Kbt 74§ 1bek b pontja alapján kizárja azt a GSZ-t akinek részéről az előírt bármely KO az eljárás során következett be
SZ1:Alkalmatlan AT ha a Magyar Építész Kamara ill. területi kamarái v. a Magyar Mérnöki Kamara ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel ill. a nem Magyarországon (MO) letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (nyilv) nem szerepel v a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel jogosítvánnyal v szervezeti kamarai tagsággal (KT) nem rendelkezik
SZ2:Alkalmatlan AT ha az építőipari kiv. tev-t folytató GSZ-k nem szerepelnek az 1997évi LXXVIII tv szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében ill. a nem MO-n letelepedett GSZ-k esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvban nem szerepelnek v a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel jogosítvánnyal v szervezeti KT-al nem rendelkeznek
Sz1:A Kbt 65§ 1bek c pontja és a 322/2015 Kormrendelet 8§ 1bek alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét ill. a nem MO-n letelepedett gazd szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvban szereplés v a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel jogosítvánnyal v szervezeti KT-al való rendelkezés követelményét A nyilvban szereplés tényét -ha a Kbt 69§ 11bek szerinti nyilvban a vonatkozó adatok ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilv kivonatának a nyilv-t vezető szerv által kiállított igazolásnak v a nyilvban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatának benyújtásával kell igazolni
Sz2:A Kbt 65§ 1bek c pontja és a 322/2015 Kormrendelet 21§ 1bek alapján AK előírja az építési kivitelezési tevékenységet végző GSZ-k vonatkozásában a nyilvban szereplés tényét -ha a Kbt 69§ 11bek szerinti nyilvban a vonatkozó adatok ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilv kivonatának a nyilv-t vezető szerv által kiállított igazolásnak v a nyilvban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatának benyújtásával kell igazolni
ATnek ill. az kapacitásnyújtónak a Kbt 67§ 1bek és a Rendelet 1§ 1bek alapján az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia h megfelel AK által meghatározott alk. köv-nek
A fenti alk. köv-nek AT más szervezet v személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt 65§6-7 bekben foglaltak szerint
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőaz Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (kivitelezési és tervezési feladatok ellátása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (kivitelezési és tervezési feladatok ellátása) szerinti árbevétele a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a nettó 750.000.000 forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a műszaki, illetve szakmai alkalmasság keretében referencia és a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek jogosultságát követeli meg. A karakterkorlátra való tekintettel a kiválasztási szempontok felsorolását és rövid ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző öt évben (60 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
- legalább 3700 m2 alapterületű, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített épület(ek) felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére és/vagy új épület(ek) építésére vonatkozó olyan referenciával/referenciákkal mely/melyek tartalmazta/tartalmazták legalább az alábbi munkarészeket:
M.1/1. minden alapszakágat (tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági) magába foglalt,
M.1/2. legalább 1300 m2 alapterületű lapostetőn hőszigetelés és csapadékvíz elleni szigetelés készült teljes rétegrenddel együtt;
M.1/3. legalább 1200 m2 felületű hőszigeteléssel ellátott homlokzat készült;
M.1/4. amelynél legalább 200 fő benntartózkodásához az OTSZ alapján szükséges és a BM OKF által - adott esetben eltérési engedéllyel - elfogadott kiürítéshez és tűzvédelméhez és hő- és füstelvezetéséhez szükséges műszaki megoldások készültek;
Az előírt M.1 alkalmassági minimumkövetelmény az M.1/1.-M.1/4. pontjai vonatkozásában külön-külön is teljesíthető egy-egy referenciával, valamint egy referenciával az M.1/1.-M.1/4 pontok közül többnek is meg lehet felelni.
Épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben így meghatározott fogalom értendő.
OTSZ alatt az építéskor érvényben lévő 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet, illetve 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet illetve 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) értendő.
M2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M.2/1. 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése) felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,
M.2/2. 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti-műszaki tervezés építészeti tervezési terület) tervezői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
M.2/3. 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (Épületgépészeti építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése) felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
M.2/4. 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (Épületvillamossági építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése) felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.• 2015. évi CXLIII. törvény,
• 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
• 2013. évi V. törvény,
• 2007. évi CXXVII. törvény,
• 2011. évi CXCV. törvény,
• 2003. évi XCII. törvény.

A részletes fizetési feltételeket az közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/04/13 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1061 Budapest Andrássy út 17. II. emelet 9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő (AK) nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját
AK felhívja ajánlattevők (AT) figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: legalább 200 millió Ft/kár és legalább 600 millió Ft/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) és legalább 35 millió Ft/kár és legalább 100 millió Ft/év tervezői felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítást ki kell terjeszteni az építési beruházásra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt AK az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben AK a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira.
A közbeszerzési dokumentumok átvétele (letöltése) esetében a gazdasági szereplő köteles a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott átvételi igazolást megfelelően kitöltve és aláírva e-mail vagy fax útján megküldeni az I.3. pontban meghatározott fax, illetve e-mail címre. A fenti kötelezettség elmulasztásából fakadó esetleges kockázatokat a gazdasági szereplő viseli, azért AK felelősséget nem vállal.
A közbeszerzési eljárás kapcsán a további előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
neve: Sziklay Richárd
lajstromszáma: 00876
AK a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani. A Kbt. 53. § (6) bekezdése értelmében AK tájékoztatja AT-ket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a támogatási szerződés megkötését a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy az AT az értékelési részszempontok tekintetében megajánlott szakemberek értékelési szempontot képező többlet szakmai tapasztalatát az ajánlatban (az ajánlattételi határidőben) az adott szakember szakmai önéletrajzának becsatolásával kell ismertetni. Az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására a szakemberek tekintetében elkülönítve kell ismertetni az alkalmassági követelmények teljesítéséhez figyelembe vett és az értékelési részszempont tekintetében megajánlott szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat.
AT-nek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján AK a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
A szerződéses feltételek a FIDIC ún. „Sárga könyv” figyelembevételével kerültek meghatározásra. Ahol ajánlatkérő a felhívásban, dokumentációban FIDIC terminológia szerinti fogalmakat alkalmaz, ott a FIDIC Sárga könyvben (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember), illetve a Különleges Feltételekben definiált, meghatározott tartalmat kell érteni az adott megnevezéseken.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A KBt. 148. §ában
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési D öntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák