Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/200
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.14.
Iktatószám: 17864/2020
CPV Kód: 45262690-4
Ajánlatkérő: Érseki Vagyonkezelő Központ
Teljesítés helye: 3300 Eger, Foglár út 6. hrsz.: 4578.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: egyházi jogi személy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érseki Vagyonkezelő Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50848780
Postai cím: Széchenyi Utca 1
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficzek László igazgató
Telefon: +36 36517589
E-mail: barta.gabor@eger.egyhazmegye.hu
Fax: +36 36517589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.egyhazmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000962102020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000962102020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egyházi jogi személy
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Érseki Papnevelő Intézet felújítása
Hivatkozási szám: EKR000962102020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet Szeminárium, Szent János továbbképző Központ felújítása (EGYH-KCP-16-P-0099) a mellékelt kiviteli tervdokumentáció szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Érseki Papnevelő Intézet felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Foglár út 6. hrsz.: 4578.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet Szeminárium, Szent János továbbképző Központ felújítása (EGYH-KCP-16-P-0099) a mellékelt kiviteli tervdokumentáció szerint. A közbeszerzési eljáráshoz rendelkezésre bocsátott műszaki tartalomban külön került kidolgozásra az alapfeladatot képező Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet felújítása (Szeminárium) és az opcionális feladatot képező Szent János Továbbképző Központ (Szent János Ház) felújítása.
A felújítással érintett Szeminárium épületének és a Szent János Ház épületének telepítése:
A Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet a Foglár György út 6. szám alatt, Eger belvárosában, a Széchenyi utca és a Városfal utca között, a város Műemléki Jelentőségű Területén áll, az Érseki Palota szomszédságában. Egy kelet-nyugati irányú és egy észak-dél irányú szárnyból álló „L” alakú, szabadon álló épület, melyhez az északi oldalon toldalék csatlakozik.
A műemléki épülethez a keleti és az északi telekhatáron a múlt század végén földszint + emelet + tetőtér beépítésű új épületrész létesült, kialakítva egy belső udvart. Ezt megelőzően már megkezdődött a történeti épületszövet átépítése ebben a tömbben is, melynek során több, vasbeton szerkezetű emeletes társasházat építettek a Szeminárium közvetlen környezetében a keleti és az északi telekhatár mentén. A déli oldalon pedig kialakították a Foglár lépcsőt, mely ugyan fizikailag nem takarja le a déli homlokzatát, de csak egy szűk sikátor van a homlokzat síkja és a lépcső támfal szerkezete közt.
Az épület gyalogos és gépkocsival való fő megközelítése innen, a Foglár György út felől lehetséges, de a Városfal út felől is van gazdasági jellegű gépkocsi bejárata. A telek erősen lejt a Széchenyi út felé, így a természetes tufára emelt épület földszintje a nyugati oldalon teljes magasságában a terepszint alatt van, míg a keleti homlokzata szabadon nyílik a belső udvarra.
Szeminárium épülete (alapfeladat):
A Szeminárium szabadon álló, két, egymásra merőleges szárnyból álló, háromemeletes épület, az észak-dél tengelyű szárnyon L alakban toldalékkal. Az épület kontyolt nyeregtetővel fedett. Az épület tagolatlan falmezőit csak emeletközi szalagpárkányok osztják meg, egyedül a déli homlokzaton található enyhén kiülő, öttengelyes rizalit. A barokk vakolatarchitektúrát feljegyzések szerint a 19. század végi felújításkor eltávolították a homlokzatokról. Ezt követően, a ’90-es években szintén történt egy homlokzatfelújítás, melynek során a teljes homlokzati vakolatot eltávolították, újra vakolták. Az épület terephez kapcsolódó homlokzatain ekkor cementvakolatos lábazat készült, kivétel a keleti homlokzat és a déli homlokzat egy része, ahol faragott természetes kő lábazat van, kötésben rakva. A homlokzati ablakok a földszinten jellemzően kőkeretesek, a további szinteken jellemzően vakolt keretek, de előfordulnak kőkeretek is. A könyöklőpárkányok ívelt szélűek bádog borítással, a szemöldökök zárókődísz nélküliek. A szintenként futó osztópárkányok egyszerű kialakításúak, a záró főpárkány széles és erősebben tagolt. Az ablakok vízszintes áthidalásúak, a Foglár utcai homlokzat öt kápolnaablakának kivételével, ezek kosáríves záradékúak.
Felújítással érintett összes terület a Szeminárium (alapfeladat) tekintetében:
Földszint összesen: 1302,18 m2
I. emelet összesen: 1484,72 m2
II. emelet összesen: 1402,23 m2
III. emelet összesen: 1674,99 m2
Szeminárium összesen: 5864,12 m2
Szent János Ház épülete (opcionális feladat):
Az egri Hittudományi Főiskola telke, a térség beépítési karaktere jelentősen sérült az 1950-60-as években épült többszintes lakóházak beépítésével. A Szeminárium főépületéhez kapcsolódó kertet keleti oldalról egy raktárokat és garázsokat tartalmazó melléképület zárta le. A melléképület mind szerkezeti állapotát mind megjelenését tekintve elavult volt, ezért 1992-ben a helyén új szállás épület létesült. Az épület részben alápincézett, földszint + egy emeletes és tetőtér beépítéses épület, melynek az északi telekhatáron beforduló épületszárnya alagsor, földszint és tetőtér beépítéssel valósult meg. Az akkor alkalmazott épületszerkezetek, a 38 cm vastag homlokzati falak hőszigetelési-, a 6 cm-es válaszfalak akusztikai-, a tetőtérben alkalmazott térelhatároló szerkezetek esztétikai szempontból, és vélhetően hőszigetelési szempontból sem felelnek meg. Szükség van az épület energetikai szempontú felújítására is.
Felújítással érintett összes terület a Szent János Ház (opcionális feladat) tekintetében:
Pinceszint összesen: 320,71 m2
Földszint összesen: 703,11 m2
Emelet összesen: 636,55 m2
Tetőtér összesen: 501,20 m2
Szent János Ház összesen: 2161,57 m2
A Szeminárium és a Szent János Ház (alap- és opcionális feladat) összesen: 8025,69 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-5 db projekt) 10
2 3./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (épületgépészeti feladatokra vonatkozó műszaki vezetői és/vagy műszaki ellenőri szervezeten belüli tapasztalat 0-5 db projekt) 10
3 4./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (épületvillamossági feladatokra vonatkozó műszaki vezetői és/vagy műszaki ellenőri szervezeten belüli tapasztalat 0-5 db projekt) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A közbeszerzési eljáráshoz rendelkezésre bocsátott műszaki tartalomban külön került kidolgozásra az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet felújítása (Szeminárium) és a Szent János Továbbképző Központ (Szent János Ház) felújítása. Ajánlatkérő 540 naptári napos teljesítési határidőt ír elő, amennyiben a vállalkozási szerződés megkötésének napján rendelkezik a teljes épületegyüttes felújításához szükséges fedezettel. Amennyiben az ajánlatkérő a vállalkozási szerződés megkötésének napján csak a nem opcionális rész (Szeminárium) esetében rendelkezik a szükséges fedezettel, az 540 naptári napos teljesítési határidő kizárólag a nem opcionális rész esetében áll fenn. Az opcionális épületrész (Szent János Ház) tekintetében a teljesítési határidő az opciós műszaki tartalom megvalósításának megkezdésétől számított 360 naptári nap. Az opció lehívásának véghatárideje a szerződés megkötését követő 6. hónap letelte. A szerződés teljesítésének leghosszabb szerződésszerű, késedelemmel nem érintett, teljesítési határideje a teljes épületegyüttes esetében legfeljebb 900 naptári nap lehet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az építési beruház az EGYH-KCP-16-P-0099 azonosító számú pályázati forrás felhasználásával valósul meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon AT -t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bek. b) pont).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-ben előírtakra.
A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §-a szerint az AK által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek AT-vel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. AK köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban(továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD-t az AT nyújtja be. (Kr. 3. § (3) bek.) A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. (Kr. 3. § (5) bek). Az AT-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az AT-nek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az AT alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V.Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra vonatkozó EEKD, egyéb nyilatkozat(ok) egyéb igazolás(ok) keltezése nem lehet a felhívás feladásánál régebbi.
Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69. § (4) bek szerint AT-nek az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított 5 munkanapon belül a Kr. 8. 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását. AK felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentumban az EEKD form. nyomt-nak kitöltésére vonatkozó útmutatóra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:
Sz1: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti országnyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Sz1: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1/1: az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb műemlékkel kapcsolatos építési beruházásainak ismertetése legalább a következő tartalommal: meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34.§ (3) bekezdés a) pontja szerint. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, ezért a vizsgált időszak (öt év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számítottan.
M1/2: az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése legalább a következő tartalommal: meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint]. A Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerint.
M2: a szakember megnevezése, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetése. Igazolásként aláírt önéletrajzot, a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát és rendelkezésre állási-közreműködői nyilatkozatot kell csatolni. A szakmai tapasztalat igazolására az önéletrajz szolgál, amelyből világosan ki kell derülnie, hogy a szakember milyen beruházásokban, mennyi hónap gyakorlatot szerzett az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és tapasztalat birtokában. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a beruházások kezdő és befejező időpontját év/hó pontossággal. A párhuzamosan megszerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Amennyiben a szakember már rendelkezik a jogosultsággal, abban az esetben is szükséges az önéletrajz csatolása. Ajánlatkérő a végzettséget ellenőrzi a Kbt. 69.§ (11) bekezdése alapján. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34.§ (3) bekezdés ba) pontja szerint. szerint].
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerint. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő az EEKD IV. α pontjának kitöltésével köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Előzetes igazolás: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően –AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet)egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.
Utólagos igazolás: Az alkalmasságot igazoló dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4) bek. alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik:
M1/1: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen (egy vagy több szerződésből származó), szerződésszerűen teljesített és műemléki épületen végzett referencia munkával/ munkákkal, amely(ek) tárgya összességében legalább 1500 m2 hasznos alapterületre vonatkozó építési és/vagy épületbővítési és/vagy felújítási referencia munkákkal.
M1/2: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen (egy vagy több szerződésből származó), szerződésszerűen teljesített és legalább 2000 m2 hasznos alapterületre vonatkozó új épület építési és/vagy épületbővítési és/vagy felújítási referencia munkákkal.
Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelt 21.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásánál a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M2: a feladat megvalósítását szakmailag irányító 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-É-M kategóriás felelős műszaki vezetőre vonatkozó feltételeknek megfelelő végzettségű és tapasztalatú szakemberrel. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásához a Kormányrendelet szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges, képesítési minimum feltételek alapján előírt szakmai gyakorlat meglétét írja elő.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: 0,5%/késedelmes nap, max 10%; meghiúsulási kötbér: 25 %, Jótállás: 60 hónap.
Részletesebb ismertetéseket a szerződés-tervezet tartalmazza.
2./ Fizetési feltételek:
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B.§-i és a Ptk. 6:130. §-a szerint teljesíti, az igazolt szerződésszerű teljesítést és a kézhezvételt követő 30 napon belül, banki átutalással. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. Ajánlatkérő 5%, de legfeljebb 75 millió forint mértékű, előleget biztosít. Részszámlázat: 9 részszámla + 1 végszámla. Az előleggel a végszámlában kell elszámolni. Részszámla [10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%-80%-90%-100%-os készültségnél] állítandó ki a számlázás során, azaz összesen 10 számlát kell kiállítani.
Számlázás részletes ismertetését a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/11/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/11/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. – 17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1./ Ajánlatkérő (AK) felhívja az ajánlattevők (AT-k) figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1 pontja.
2./ AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat.
3./ AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
4./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés].
5./ Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §-a szerinti, az eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67.§ (4) bekezdés].
6./ Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány szerint történik. Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám: 0-tól 100-ig. Az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2.; 3.; és 4. értékelési szempont esetében arányosítás módszerével történik. További információk a Dokumentációban találhatók.
7./ Az ajánlati felhívás II.2.7 pontjában meghatározott 30 hónap alatt 900 naptári napot, a IV.2.6.) pontjában meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
8./ Amennyiben AT más AT-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolni kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot a dokumentációban meghatározott tartalommal.
9./ Az AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
10./ Az AK a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
11./ Ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, úgy a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével a Kbt. 71. § (11) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A felhívás ellenére a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
12./ A Felolvasó lapon tett megajánlások alátámasztására a szakmai ajánlatot és a szakemberek önéletrajzát is be kell nyújtani!
13./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés AT-nek történő megküldését követő 10. napot követően.
14./ Részajánlattétel kizárásának indoka: Az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet Szeminárium, valamint a Szent János Továbbképző Központ felújítása Eger belvárosában a Foglár György út 6. szám alatt valósul meg. Az egyes épületrészek egy ütemben történő kivitelezése célszerű, gazdaságos, mert az egymással összefüggő szerkezetek, egymást átfedő kivitelezési területek nem lehetővé teszik a részekre történő ajánlattételt.
15./ Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti. A felelősségbiztosításnak a szerződés teljes időtartamára, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre és legalább ajánlata szerinti forint éves összegre terjedően, legalább 100.000.000.- Ft/év és 50.000.000. -Ft/káresemény értékre kell vonatkoznia. Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni a Megrendelő részére.
16./ Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást tart:
Időpontja: 2020. október 21. (szerda) 11:00 óra
Helyszín: 3300 Eger, Foglár út 6. hrsz.: 4578. - Találkozás a teljesítés helyén az intézmény bejárata előtt.
17./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák