Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2005/133
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás; Szolgáltatás; Szolgáltatási kategória: 14
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (14-es minta) KÉ - hatályon kívüli
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:2005.11.18.
Iktatószám:17904/2005
CPV Kód:74.87.30.00-9; 67.11.30.00-2; 67.15.10.00-0; 70.00.00.00-1; 70.11.00.00-5; 70.13.00.00-1; 70.31.00.00-7; 70.32.00.00-0; 70.33.11.00-1; 72.00.00.00-5; 72.22.22.00-9; 72.22.40.00-1; 72.25.00.00-2; 72.26.70.00-4; 74.00.00.00-9; 74.14.15.20-0; 74.14.17.00-6; 74.23.10.00-7; 85.10.00.00-0; 93.90.00.00-7
Ajánlatkérő:Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÉSZ Közép-európai Építő és Szerelő Kft.; „MI-BE 2000” Kft.; POLYGON Informatikai Kft.; Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Rt.; Atigris Informatikai Rt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága tájékoztatója az eljárás eredményéről (17904/2005)

Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Címzett: dr. Bökönyi István országos parancsnok
Cím: Steindl Imre u. 8.
Postai irányítószám: 1054
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 301-8124
Telefax: 331-4986
E-mail: –
Internetcím (URL): –

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZŐDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: 14

II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓMENKLATÚRA

II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzék 
Fő tárgy: 
74.87.30.00-9
További tárgyak: 
67.11.30.00-2 (3)
67.15.10.00-0 (3)
70.00.00.00-1
70.11.00.00-5
70.13.00.00-1
70.31.00.00-7
70.32.00.00-0
70.33.11.00-1
72.00.00.00-5
72.22.22.00-9
72.22.40.00-1
72.25.00.00-2
72.26.70.00-4
74.00.00.00-9
74.14.15.20-0
74.14.17.00-6
74.23.10.00-7
85.10.00.00-0
93.90.00.00-7
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

II.4) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS

II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG) 
Szolgáltatás igénybevételét biztosító határozott idejű ingatlan bérleti és üzemeltetési szerződés. Új 700 fő fogvatartott befogadóképességű büntetés-végrehajtási intézet PPP-konstrukcióban történő megvalósítása az ajánlattevő saját finanszírozásában a büntetés-végrehajtási intézet létesítésének szakmai követelményei szerint, biztonsági, védelmi, ellátási, üzemeltetési, informatikai, egészségügyi, higiénés követelmények biztosítása, az intézet első felszerelése, valamint működtetése, üzemeltetése a futamidő alatt, beleértve a szükséges karbantartásokat és állagmegóvó felújításokat is az intézet szakmai követelményei szerint.
Teljes mennyiség:
100 fő felnőtt férfi fogház fokozatú elítélt
360 fő felnőtt férfi börtön fokozatú elítélt
240 fő felnőtt férfi fegyház fokozatú elítélt
10% többletlétszám
– elhelyezése lakóegységekben, valamint
– 280 fő büntetés-végrehajtás által foglalkoztatott személyzet és 70–100 fő a működtetésben részt vevők megfelelő munkafeltételeinek biztosítása,
– biztonsági, védelmi, ellátási, üzemeltetési, informatikai, egészségügyi, higiénés követelmények biztosítása,
– az intézet első felszerelése, működtetése, vállalkozói üzemeltetése a vonatkozó szakmai követelményeknek megfelelően,
– az épület, infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése.
Élelmezési és mosodai tevékenység, fogvatartotti oktatás (általános iskola 75–125 fő, gimnázium 80–100 fő, szakképzés 45–90 fő), munkáltatás (300–400 fő), rehabilitáció, irodák, raktárak, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Az intézetben az elítéltek elhelyezése 2–3 szintes épületekben körletet, zárkákat és lakóhelyiségeket kell kialakítani. A fogvatartottakat 60 fős lakóegységekben – mely négy zárkacsoportból áll – kell elhelyezni. Egy fogvatartottra a lakózárkában legalább 3 m2 mozgásteret és 6 m3 légteret kell biztosítani. A zárkákban mosdó, WC, esetleg zuhany kialakítása szükséges. Egy lakóegységhez tartozóan felügyelői irodát, tisztálkodási helyiségeket, nevelői, szociális segédelőadói önálló helyiséget, a személyzet részére önálló vizesblokkot kell létesíteni.

II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
22 Mrd 920 M Ft [2126/2004. (V. 28.) Korm. határozatban meghatározottak szerint].
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: X
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerűsített eljárás: –

IV.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén 
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerűsített eljárás: –
A hirdetmény fajtája 
Ajánlati/Részvételi felhívás: –
Időszakos előzetes tájékoztató: –
Előminősítési hirdetmény: –

IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: –
vagy:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
– ajánlati ár
90
– megvalósítási, működtetési, üzemeltetési garanciák
10
– a monitoringrendszer alapján számszerűsíthető büntetőpontok tekintetében 1 büntetőpontra vonatkozó minimálisan 5000 Ft feletti vállalás nagysága
3
– a kötelező 80 M Ft üzemeltetési letéti biztosíték feletti vállalás nagysága (Ft)
3
– teljesítési bankgarancia mértéke %-ban – min. az éves bruttó bérleti-szolgáltatási díj 5%-a 
2
– késedelmi kötbér mértéke %-ban – min. az éves bruttó bérleti-szolgáltatási díj 0,1%-a naponta
2

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE

V.1.1) A nyertes ajánlattevő neve és címe

A szerződés száma: –
Szervezet/Személy: KÉSZ Közép-európai
Építő és Szerelő Kft.
Címzett: Braun László cégvezető
Cím: Szilágyi u. 2.
Postai irányítószám: 6721
Város/Község: Szeged
Ország: Magyarország
Telefon: 476-6548
Telefax: 476-6910
E-mail: –
Internetcím (URL): –

V.1.1) A nyertes ajánlattevő neve és címe

A szerződés száma: –
Szervezet/Személy: „MI-BE 2000” Kft.
Címzett: Laskai Ildikó ügyvezető
Cím: Szilágyi u. 2.
Postai irányítószám: 6721
Város/Község: Szeged
Ország: Magyarország
Telefon: –
Telefax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –

V.1.1) A nyertes ajánlattevő neve és címe

A szerződés száma: –
Szervezet/Személy: POLYGON Informatikai Kft.
Címzett: Gál György ügyvezető igazgató
Cím: Kálvária sgt. 24.
Postai irányítószám: 6722
Város/Község: Szeged
Ország: Magyarország
Telefon: –
Telefax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –

V.1.1) A nyertes ajánlattevő neve és címe

A szerződés száma: –
Szervezet/Személy: Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Rt.
Címzett: Ujhelly András elnök-vezérigazgató
Cím: Soroksári út 98.
Postai irányítószám: 1095
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: –
Telefax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –

V.1.1) A nyertes ajánlattevő neve és címe

A szerződés száma: –
Szervezet/Személy: Atigris Informatikai Rt.
Címzett: Papp Tibor vezérigazgató
Cím: Etele u. 57.
Postai irányítószám: 1119
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: –
Telefax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –

V.1.2) A szerződés értékére, valamint a legalacsonyabb és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra vonatkozó információk (áfa nélkül) 
Az ellenszolgáltatás összege: éves bérleti üzemeltetési díj 2005. évi árakra visszaszámolt jelenértéken 13 363 342 210 Ft
vagy: a legalacsonyabb: – /
a legmagasabb: –
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
Pénznem: forint

V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás (adott esetben): –

V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK

V.2.1) Valószínűsíthető-e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X

V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe (adott esetben): –

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM

VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2005/09/21 (év/hó/nap)

VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 3

VI.5) A SZERZŐDÉST MEGHIRDETTÉK-E AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, adja meg a hirdetményre vonatkozó hivatkozást
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében
2005/S 2-001966 (év/hó/nap:) 2005/01/04

VI.6) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot

VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK 

1) A szerződéskötés tervezett időpontja (adott esetben): 2005/10/14
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése: 
– KÉSZ Közép-európai Építő és Szerelő Kft.: nem minősül kis- és középvállalkozásnak,
– ,,MI-BE 2000” Kft.: kis- és középvállalkozásnak minősül,
– ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Rt.: nem minősül kis- vagy középvállalkozásnak,
– POLYGON Informatikai Kft.: kis- és középvállalkozásnak minősül,
– Atigris Informatikai Rt.: kis- és középvállalkozásnak minősül.
4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): 
– Wallis Ingatlan Rt., 1134 Budapest, Váci út 45. és Market Építő Rt., 2338 Áporka, Petőfi u. 87. – közös ajánlattevők.
 Az ellenszolgáltatás összege: megajánlott éves bérleti és üzemeltetési díj 2005. évi árakon visszaszámolt jelenértéken: nettó 15 781 839 070 Ft.
5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlat száma: 
– Wallis Ingatlan Rt., 1134 Budapest, Váci út 45. (Magyarország) és Market Építő Rt., 2338 Áporka, Petőfi u. 87. (Magyarország) – közös ajánlattevők,
– Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. (Magyarország)–Magyar Építő Rt., 1149 Budapest, Pillangó u. 28. (Magyarország) –OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Rt., 1066 Budapest, Mozsár u. 8. (Magyarország) – közös ajánlattevők,
– KÉSZ Közép-európai Építő és Szerelő Rt., 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. (Magyarország)– „MI-BE 2000” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. (Magyarország)–Atigris Informatikai Rt., 1119 Budapest, Etele u. 57. (Magyarország)–Polygon Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft., 6722 Szeged, Kálvária sgt. 24. (Magyarország)–Elamen Kereskedelmi és Vendéglátóipari Rt., 1095 Budapest, Soroksári út 98. (Magyarország) – közös ajánlattevők.
6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)
7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)
8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA 
2005/09/28 (év/hó/nap)