Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/19
Beszerzés tárgya: Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920. helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (ún. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épületekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása. A beruházás tervezett költsége: 9 000 000 000 HUF. A beruházással érintett épület alapterülete, amely ipari és logisztikai funkciót is betölt tervezetten 22 850 m². A beruházás során tervezetten 2 000 m² nagyságú és 400 fő nézőszámú színház is megvalósul oly módon, hogy a beruházással érintett műemléki felújítás értéke tervezetten 7 000 000 000 HUF. A beruházással érintett épületben tervezetten 1 000 m² sport- és 1 200 m² oktatóközpont is megvalósul. Az építési beruházás részeként jellemzően az alábbi feladatok valósulnak meg: - bontási munkák, - alapozási munkák, - meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, átépítése a tervezett funkciók szerint, kapcsolódó környezet kialakításával, közműcsatlakozásokkal. Megbízott feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki ellenőri feladatok ellátása különösen a részletes műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően, minden szakág tekintetében. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Hirdetmény típusa: További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos
Közzététel dátuma: 2016.02.15.
Iktatószám: 1806/2016
CPV Kód: 71356100-9
Ajánlatkérő: Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. József Csilla
Telefon: +36 18147169
E-mail: drjozsefcsilla@opera.hu
Fax: +36 13318712
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Megbízási szerződés a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma műszaki ellenőri feladatok ellátására
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920. helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (ún. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épületekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása. A beruházás tervezett költsége: 9 000 000 000 HUF. A beruházással érintett épület alapterülete, amely ipari és logisztikai funkciót is betölt tervezetten 22 850 m². A beruházás során tervezetten 2 000 m² nagyságú és 400 fő nézőszámú színház is megvalósul oly módon, hogy a beruházással érintett műemléki felújítás értéke tervezetten 7 000 000 000 HUF. A beruházással érintett épületben tervezetten 1 000 m² sport- és 1 200 m² oktatóközpont is megvalósul. Az építési beruházás részeként jellemzően az alábbi feladatok valósulnak meg:
- bontási munkák,
- alapozási munkák,
- meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, átépítése a tervezett funkciók szerint, kapcsolódó környezet kialakításával, közműcsatlakozásokkal.
Megbízott feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki ellenőri feladatok ellátása különösen a részletes műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően, minden szakág tekintetében.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
  Nyílt
x Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 244 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2016 /S 008 - 009961 2016/01/13 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:
2016/01/11 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
  A közbeszerzési eljárást megszüntették.
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  Nem került sor szerződés odaítélésére.
  Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
 
Mindkettő
 
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
 
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
x
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része:
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A következő helyett:
M.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően a jelentkezéshez csatolni szükséges részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1. § (5) bekezdésében előírt kamarai tagsággal rendelkeznek. Ajánlatkérő fenntartja a nyilatkozatban foglaltak ellenőrzésének jogát. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Jelentkezőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges jelentkezésében (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése).
Helyesen:
M.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően a jelentkezéshez csatolni szükséges részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1. § (5) bekezdésében előírt kamarai nyilvántartással rendelkeznek. Ajánlatkérő fenntartja a nyilatkozatban foglaltak ellenőrzésének jogát. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában. Jelentkezőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges jelentkezésében (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése).

A szöveg módosítandó része:
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
M.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben részvételre jelentkező a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1. § (5) bekezdésében előírt kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Helyesen:
M.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben részvételre jelentkező a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1. § (5) bekezdésében előírt kamarai nyilvántartással nem rendelkeznek.

A szöveg módosítandó része:
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A következő helyett:
A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben a III. 2. 3.) M/1.1 pontban előírtaknak megfelelő, bemutatott referenciák közül a legnagyobb nettó alapterületű beruházás referencia. Amennyiben jelentkező több referenciát nyújt be, úgy csak a legnagyobb referencia kerül elbírálásra. Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján 2 vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő ranghely alakulna ki, úgy ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a rangsorolási szempont szerinti referenciáiban megjelölt épület beruházási értéke nagyobb. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek. Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első 5 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 82. § (5) bekezdése alapján a rangsorolásra vonatkozóan az Alkr. 22. § (1) bekezdése szerinti igazolást kéri benyújtani. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján a meghatározott keretszámot meghaladó részvételi jelentkezés benyújtása esetén az ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani.
Helyesen:
A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben a III. 2. 3.) M/1.1 pontban előírtaknak megfelelő, bemutatott referenciák közül a legnagyobb nettó alapterületű beruházás referencia. Amennyiben jelentkező több referenciát nyújt be, úgy csak a legnagyobb referencia kerül elbírálásra. Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján 2 vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő ranghely alakulna ki, úgy ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a rangsorolási szempont szerinti referenciáiban megjelölt épület nettó beruházási értéke nagyobb. Ajánlatkérő előírja, hogy a fentiek szerinti rangsorolás érdekében az M/1.1. pontban előírt referenciák esetében meg kell jelölni a referenciáiban megjelölt épület nettó beruházási értékét. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek. Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első 5 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 82. § (5) bekezdése alapján a rangsorolásra vonatkozóan az Alkr. 22. § (1) bekezdése szerinti igazolást kéri benyújtani. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján a meghatározott keretszámot meghaladó részvételi jelentkezés benyújtása esetén az ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani.

A szöveg módosítandó része:
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
A következő helyett:
4.3.2016
Helyesen:
11.3.2016

A szöveg módosítandó része:
VI.3)További információk
2.) A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja:
A következő helyett:
Juratio Zrt., 1071 Budapest, Városligeti fasor 23. II/6.
11.2.2015., 10:00 óra
A bontás a Kbt. 68. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése szerint történik.
Helyesen:
Juratio Zrt., 1071 Budapest, Városligeti fasor 23. II/6.
19.2.2015., 10:00 óra
A bontás a Kbt. 68. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése szerint történik.
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok:
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A következő helyett:
2016/02/11 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )
Helyesen:
2016/02/19 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett:
2016/02/11 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )
Helyesen:
2016/02/19 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ módosuló pontjai:
- 12. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
- SZERZŐDÉSTERVEZET
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2016/02/08 (nap/hónap/év)