Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/196
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.08.
Iktatószám: 18095/2020
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: turizmus fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60636874
Postai cím: Új Utca 4
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
Telefon: +36 302191069
E-mail: orsolyaszilagyi@icloud.com
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopronfertonzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: turizmus fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fertő tavi vizitelep komplex fejlesztése II
Hivatkozási szám: EKR000177762020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A projekt megvalósulásának számszerűsíthető céljai:
• Vízjogi létesítési engedély által érintett teljes terület: 412 182 m2, ebből:
I. ütem: 172 800 m2
II. ütem: 239 382 m2
• Száraz kotrási technológiával mederkotrás keretében kitermelendő összes anyagmennyiség: 163 067 m3, ebből:
I. ütem: 59 148 m3
II. ütem: 103 919 m3
• Hidromechanizációs technológiával kitermelendő összes anyagmennyiség: 88 969 m3, ebből:
I. ütem: 64 811 m3
II. ütem: 24 128 m3
• Durva tereprendezés során beépítésre kerülő anyagmennyiség: 219 993 m3, ebből:
I. ütem: 111 927 m3
II. ütem: 108 066 m3
• Végleges depóniába történő anyagelhelyezés: 88 813 m3, ebből:
I. ütem: 36 489 m3
II. ütem: 52 324 m3
• Vízépítési terméskő beépítése felületrendezéssel: 17 943 m3, ebből:
I. ütem: 15 668 m3 (ebből zagygát kőmű 8 880 m3)
II. ütem: 2 275 m3
• Partfal kialakításhoz szükséges műanyag szádlemez mennyisége: 6 523 m2 (10.764 fm), ebből:
I. ütem: 4 413 fm
II. ütem: 2 110 fm
• Partfal kialakításhoz szükséges acél szádlemez mennyisége: 11 134 m2 (22.268 fm), ebből:
I. ütem: 5 204 fm
II. ütem: 5 930 fm
• Vasbeton cölöp leverése: 8 996 fm, ebből:
I. ütem: 6 812 fm
II. ütem: 2 184 fm
• Facölöpös partbiztosítás: 15 269 fm, ebből:
I. ütem: 11 900 fm
II. ütem: 3 369 fm
• Tervezett kikötő medence védett vízfelülete: 8,56 Ha, ebből:
I. ütem: 5,46 Ha
II. ütem: 3,1 Ha
• Tervezett vitorlás férőhely száma: 813 db, ebből:
I. ütem: 392 db
II. ütem: 421 db
• Tervezett csónakkikötő férőhely száma: 500 db, ebből:
I. ütem: 500 db
II. ütem: 0 db
• Tervezett ivóvíz vezeték hálózat hossza: 4264 fm
• Tervezett szennyvíz hálózat hossza: 3967 fm
• Tervezett tető és burkolati csapadékvíz csatornahálózat hossza: 1 500 fm
• Tervezett locsolóvíz hálózat hossza: 2306 fm
A nyertes ajánlattevő feladata a csatolt szerződéstervezet szerint az alábbi dokumentumok elkészítése:
a) műszaki és pénzügyi ütemterv,
b) az organizációs terv,
c) a szerződés teljesítéséért felelős szervezetet és személyeket bemutató dokumentum,
d) minőségbiztosítási terv;
e) környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási terv;
Az alábbi a kiviteli tervben esetlegesen szerepelő tételek nem képezik a beszerzés tárgyát:
i. É-i kikötő úszó mólótestei
ii. Parti házsor előtti stégek
iii. É-i oldal kilátó-móló
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: a beruházás komplexitása, a projekt egymásra épülő egymással összefüggő elemei, organizációban nem választhatóak el egymástól. Továbbá a terület speciális környezetvédelmi és természetvédelmi érintettségére tekintettel a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés végett a kivitelezés során figyelembe kell venni a helyi élővilág vegetációs és költési időszakát és csak a vegetációs, illetve költési időszak bizonyos részében lehetséges a területen előkészítő, illetve kivitelezési munka. Erre tekintettel a kivitelezési munka egységes kezelése szükséges, azok részekre bontása nem lehetséges.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 9388378616 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fertő-tavi vízitelep komplex fejlesztése II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111230-9
További tárgyak: 45111290-7
45111291-4
45112300-8
45112310-1
45112400-9
45112500-0
45232100-3
45232420-2
45241000-8
45241300-1
45243000-2
45243400-6
45246100-4
45247000-0
45247212-9
45247230-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Sopron, a Fertő tavi vízitelep területe: Sopron 01164/9; Sopron 01164/10; Sopron 01164/13; Sopron 01164/14; Sopron 01164/15; Sopron 01164/16; 01164/17; Sopron 01164/18; Sopron 01166; Sopron 01167.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt megvalósulásának számszerűsíthető céljai:
• Vízjogi létesítési engedély által érintett teljes terület: 412 182 m2, ebből:
I. ütem: 172 800 m2
II. ütem: 239 382 m2
• Száraz kotrási technológiával mederkotrás keretében kitermelendő összes anyagmennyiség: 163 067 m3, ebből:
I. ütem: 59 148 m3
II. ütem: 103 919 m3
• Hidromechanizációs technológiával kitermelendő összes anyagmennyiség: 88 969 m3, ebből:
I. ütem: 64 811 m3
II. ütem: 24 128 m3
• Durva tereprendezés során beépítésre kerülő anyagmennyiség: 219 993 m3, ebből:
I. ütem: 111 927 m3
II. ütem: 108 066 m3
• Végleges depóniába történő anyagelhelyezés: 88 813 m3, ebből:
I. ütem: 36 489 m3
II. ütem: 52 324 m3
• Vízépítési terméskő beépítése felületrendezéssel: 17 943 m3, ebből:
I. ütem: 15 668 m3 (ebből zagygát kőmű 8 880 m3)
II. ütem: 2 275 m3
• Partfal kialakításhoz szükséges műanyag szádlemez mennyisége: 6 523 m2 (10.764 fm), ebből:
I. ütem: 4 413 fm
II. ütem: 2 110 fm
• Partfal kialakításhoz szükséges acél szádlemez mennyisége: 11 134 m2 (22.268 fm), ebből:
I. ütem: 5 204 fm
II. ütem: 5 930 fm
• Vasbeton cölöp leverése: 8 996 fm, ebből:
I. ütem: 6 812 fm
II. ütem: 2 184 fm
• Facölöpös partbiztosítás: 15 269 fm, ebből:
I. ütem: 11 900 fm
II. ütem: 3 369 fm
• Tervezett kikötő medence védett vízfelülete: 8,56 Ha, ebből:
I. ütem: 5,46 Ha
II. ütem: 3,1 Ha
• Tervezett vitorlás férőhely száma: 813 db, ebből:
I. ütem: 392 db
II. ütem: 421 db
• Tervezett csónakkikötő férőhely száma: 500 db, ebből:
I. ütem: 500 db
II. ütem: 0 db
• Tervezett ivóvíz vezeték hálózat hossza: 4264 fm
• Tervezett szennyvíz hálózat hossza: 3967 fm
• Tervezett tető és burkolati csapadékvíz csatornahálózat hossza: 1 500 fm
• Tervezett locsolóvíz hálózat hossza: 2306 fm
A nyertes ajánlattevő feladata a csatolt szerződéstervezet szerint az alábbi dokumentumok elkészítése:
a) műszaki és pénzügyi ütemterv,
b) az organizációs terv,
c) a szerződés teljesítéséért felelős szervezetet és személyeket bemutató dokumentum,
d) minőségbiztosítási terv;
e) környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási terv;
Az alábbi a kiviteli tervben esetlegesen szerepelő tételek nem képezik a beszerzés tárgyát:
i. É-i kikötő úszó mólótestei
ii. Parti házsor előtti stégek
iii. É-i oldal kilátó-móló
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: a beruházás komplexitása, a projekt egymásra épülő egymással összefüggő elemei, organizációban nem választhatóak el egymástól. Továbbá a terület speciális környezetvédelmi és természetvédelmi érintettségére tekintettel a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés végett a kivitelezés során figyelembe kell venni a helyi élővilág vegetációs és költési időszakát és csak a vegetációs, illetve költési időszak bizonyos részében lehetséges a területen előkészítő, illetve kivitelezési munka. Erre tekintettel a kivitelezési munka egységes kezelése szükséges, azok részekre bontása nem lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M.2.a) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap) 20
2 A III.1.3. M.2.b) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak minőségügyi irányítási szakmai többlettapasztalata (hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 2.1. számú értékelési alszempontok tekintetében 36 hónap, míg a 2.2. számú értékelési alszempont tekintetében 48 hónap a maximálisan értékelésre kerülő többlet időtartam.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 050 - 117604
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fertő-tavi vízitelep komplex fejlesztése II
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/09/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9388378616
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ideiglenes melléképítmények részmunkái, irtás, földmunka, építmények részmunkái, viziközmű építés (locsolóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, vízvezeték építés), gépészeti szerelési munkák részmunkái, hálózati csomópontok szerelése, száraz tűzivíz vezeték építése; bekötések kialakítása; bontási feladatok; szádfal építési munkák (acél szádfal, műanyag szádfal); kotrás, partfal kialakítása, földmunkák, hidromechanizációs kotrás; cölöpözési munkák (vasbeton cölöp, vörösfenyő cölöp); moló építési munkák; halrács és átjáró építés munkái; szivattyúállási munkák; tutajos átkelőhely kialakítása; tereprendezés; technológiai utak építése; műtárgy építési munkák, támfal építés; mederáttöltési, jászolgát kiépítési munkák; kikötő medence kialakítása; vitorlás kikötő építési munkák; csónakkikötő építési munkák; viharjelző állomás és kikötőbejárati oszlop kiépítése; deszkarámpa kiépítése; anyagok, eszközök beszállítása; gépek, eszközök bérlése; sólya építési munkák; minőségellenőrzésért felelős szakember

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma,:
1. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.; 12671003207
2. STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
10776456443

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)