Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/109
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.09.25.
Iktatószám: 18119/2015
CPV Kód: 45321000-3;45261410-1;45421100-5
Ajánlatkérő: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Gyenesdiás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Korintosz Műemlékvédelmi és Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Kossuth Lajos utca 97
Város/Község: Gyenesdiás
Postai irányítószám: 8315
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gál Lajos polgármester
Telefon: +36 (83) 312737
E-mail: gyonkph@t-online.hu
Fax: +36 (83) 314550
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata középületeinek korszerűsítése”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Gyenesdiás
NUTS-kód: HU223
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási szerződés Gyenesdiás Nagyközség területén a KEOP-5.7.0 kódú pályázat keretén belül a „Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata középületeinek korszerűsítése” című projekt keretein belül, a korszerűtlen energetikai jellemzőkkel és besorolással rendelkező egyes önkormányzati tulajdonú épületek energetikai jellemzőinek javítása az épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével, illetve nyílászárók cseréjével.
Iskolaépület Felújítás
Energetikai felújítás, homlokzat, tetőfödém
Tétel szövege Menny. Egység
Homlokzat
Homlokzati állvány készítése ( összerakás- szétszedés, terep helyreállítás) ideiglenes kikötésekkel, szintenkénti pallóterítéssel, lábdeszkával, korláttal, kétpallós kivitelben 40,00 mm magasságig, az építési terület lehatárolásával, a szükséges figyelmeztető és információs táblákkal, bejáratók felett védőtetővel. 1500 m2
Attikafalak kétvízorros fémlemez fallefedéseinek bontása, 50 cm-es kiterített szélességig. 180 m
A hőszigetelés vastagsághoz igazított méretű, vízcseppentővel kialakított, alumínium kezdősín szerelése, 30 cm- ként hátszerkezethez való dűbelezéssel, valamint ragasztóba való ágyazással. 254 m
2 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett, EPS tanyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK), ablak béleleten 286 m2
5 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett, Eps anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK), 200 m2
10cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett, Eps anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK) 1680 m2
8 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett, Epsanyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK) 154 m2
10 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett, kőzetgyapot anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK) 145 m2
A hőszigetelő táblák mechanikus rögzítése tárcsás műanyag dűbellel, általános felületen 6 db/m2, a széleken és a sarkokon 8 db/m2 mennyiséggel, falon, ablakbélletben, födémen. 16000 db
4 mm rácsosztású (lyukbőségű) műanyag bevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg, 10 cm- es átfedéssel, fektetve, beágyazva 1500 N/5 cm húzószilárdsági értékkel, falon, ablakbélletben. 2320 m2
Alapozó vakolati réteg a nemesvakolat tapadásának elősegítésére és a szívóképesség kiegyenlítésére, 0,25 kg/m2 anyagfelhasználással, falon, ablakbélletben, födémen. 2320 m2
Homlokzati nemesvakolat felhordása, 1,5 mm szemcsenagyságú, műanyagkötésű, dörzsölt kivitelű vékonyvakolati réteg (nemesvakolat), 3 kg/m2 anyagfelhasználással, falon, ablakbélletben. 2320 m2
Attikafalak kétvízorros fallefedéseinek kialakítása, 80 cm-es kiterített szélességig, legalább 8 cm- es vízorrokkal, 5 %-os befelé lejtéssel, horganylemezből, 20 cm-ként, az attikafalhoz dűbelezett rögzítő szegélyekkel, 6 méterenkénti (középen) dilatálva. 214 m
Külső (kék) porszórt alumínium vízorrós párkányprofil gyártása és elhelyezése 1,5 mm vastag 200 mm hajlított szélességű az ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval. Ablak beépítés után méret felvétel szükséges. 245 m
A bontott anyag (sitt) elszállítása, lerakása, általános takarítás. 1 klt
Villámhárító rendszer leszerelése homlokzati szigeteléshez és szigetelés utáni visszaépítése a szükséges anyagpótlással, a szerelés utáni villámvédelmi méréssel és megfelelő minősítésű vizsgálati jegyzőkönyvvel. 1 klt
Organizációs költségek (Mobil WC, raktárkonténer, közterület foglalása) 1 klt
Homlokzati hidegfalak festése. 100 m2
Lábazati hőszigetelés készítése 5 cm xps lappal, dűbelezve, tapaszba ágyazott dryvit hálóval, lábazati színvakolattal 246 m2
Tető
Építési törmelék, régi antennák letermelése elszállítása és elhelyezése hulladék lerakóban. 1 klt
Csatornarendszer lebontása és visszaépítése 1 klt
Felület kellősítés készítése kellősítővel. 230 m2
Hőszigetelés készítése tetőfedés és lécezés bontása után 2x10 cm vastag , kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal mechanikus rögzítéssel, meglévő megmaradó fedés visszaépítésével, belső téri álmennyezetek bontása nélkül, vízszintes részen 850 m2
Tető szigetelése Pvc lemez szigeteléssel 1,5 mm vastag Pvc hegeszthető lemezzel. 240 m2
Hőszigetelés készítése 2x10 cm vtg kőzetgyapot anyaggal, tetőfedés és lécezés bontása után a meglévő megmaradó fedés visszaépítésével, belső téri ferde álmennyezetek bontása nélkül, ferde részen 1150 m2
Kémények, szellőzők tető felépítmények víz elleni szigetelése 25 cm magasságban, szigetelés rögzítése, lezárása viharléccel, isokittel tömítve. 110 m
Páraszellőzők bontása és beépítése, modifikált bitumenes szigetelő lemez gallérozással. 20 db
Szállítás, daruzás és anyagmozgatási költség. 1 klt
x
x
Óvoda épület felújítása
Energetikai felújítás, homlokzat, tetőfödém, nyílászáró cserék
Tétel szövege Menny. Egység
Homlokzat
Homlokzati állvány készítése ( összerakás- szétszedés, terep helyreállítás) ideiglenes kikötésekkel, szintenkénti pallóterítéssel, lábdeszkával, korláttal, kétpallós kivitelben 40,00 mm magasságig, az építési terület lehatárolásával, a szükséges figyelmeztető és információs táblákkal, bejáratók felett védőtetővel. 1000 m2
A hőszigetelés vastagsághoz igazított méretű, vízcseppentővel kialakított, alumínium kezdősín szerelése, 30 cm- ként hátszerkezethez való dűbelezéssel, valamint ragasztóba való ágyazással. 203 m
2 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett, EPS anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK), ablak béleleten 201 m2
5 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett, Eps anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK),erkélyek mennyezetén 50 m2
10 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett, Eps anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK) 1021,3 m2
8 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett, Eps anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK) 0 m2
Homlokzati keretdíszek felrakása, kéregerősített xps hőszigetelő anyaggal , méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK) 520 m
10 cm vastag, 1 rétegben a homlokzaton elhelyezett, kötésben rakott, legalább 3 hónapot pihentetett, kőzetgyapot anyagú, nagy méretpontosságú, méretállíndó (+-0,2%) nehezen éghető € homlokzati hőszigetelés (0,04W/mK) 52 m2
A hőszigetelő táblák mechanikus rögzítése tárcsás műanyag dűbellel, általános felületen 6 db/m2, a széleken és a sarkokon 8 db/m2 mennyiséggel, falon, ablakbélletben, födémen. 6000 db
4 mm rácsosztású (lyukbőségű) műanyag bevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg, 10 cm- es átfedéssel, fektetve, beágyazva 1500 N/5 cm húzószilárdsági értékkel, falon, ablakbélletben. 1250 m2
Alapozó vakolati réteg a nemesvakolat tapadásának elősegítésére és a szívóképesség kiegyenlítésére, 0,25 kg/m2 anyagfelhasználással, falon, ablakbélletben, födémen. 1324,3 m2
Homlokzati nemesvakolat felhordása, 1,5 mm szemcsenagyságú, műanyagkötésű, dörzsölt kivitelű vékonyvakolati réteg (nemesvakolat), 3 kg/m2 anyagfelhasználással, falon, ablakbélletben. 1324,3 m2
Külső (kék) porszórt alumínium vízorrós párkányprofil gyártása és elhelyezése 1,5 mm vastag 200 mm hajlított szélességű az ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval. Ablak beépítés után méret felvétel szükséges. 113 m
A bontott anyag (sitt) elszállítása, lerakása, általános takarítás. 1 klt
Organizációs költségek (Mobil WC, raktárkonténer, közterület foglalása) 1 klt
Lábazati hőszigetelés készítése 8 cm xps lappal, dűbelezve, tapaszba ágyazott dryvit hálóval, lábazati színvakolattal 121,8 m2
Tető
Építési törmelék, régi antennák letermelése elszállítása és elhelyezése hulladék lerakóban. 1 klt
Csatornarendszer lebontása és visszaépítése új csatorna anyag 1 klt
Hőszigetelés 2x10 cm vastag , lépésálló kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal vízszintes födémsíkon 250 m2
Párazáró és páraáteresztő fólia beépítése hőszigetelés alá és fölé 250 m2
Tetőtéri ferde kartonburkolat bontása, hőszigetelés készítése 2x10 cm vtg kőzetgyapot anyaggal, újkartonburkolat visszaépítése és festése 560 m2
Szállítás, daruzás és anyagmozgatási költség. 1 klt
Nyílászárók
Nyílászárók bontása. 319,4 m2
Kibontott nyílászárók és párkányok elszállítása szeméttelepre. 1 klt
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 180*150 23 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,1 5W/m2K, 100*240ablak 5 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 180*100ablak 2 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 180*240 bej. Ajtó 2 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 120*120 ablak 2 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 150*230 Háromszög ablak 23 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 120*150 ablak 7 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 60*150 ablak 1 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 100*100 ablak 5 db
Nyílászárók beépítése, tető vonalába, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 74*140 tető ablak 15 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 140*210 kazánházi Ajtó 1 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 120*240 teraszajtó 4 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 300*240 bej. Ajtó 1 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 200*240 bej. Ajtó 1 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 100*230 bej. Ajtó 1 db
Nyílászárók beépítése, homlokzaton, 4+16+4 mm-es LOW-E k=1,15 W/m2K, 100*240 bej. Ajtó 2 db
Belső oldalon takarólécek elhelyezése 329 m
Spalettok javítása és festése belső oldalon 1 klt
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
További tárgyak: 45261410-1
45421100-5
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 110081554
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata középületeinek korszerűsítése”
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/08/31 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Korintosz Műemlékvédelmi és Építőipari Kft.
Postai cím: Vihar utca 20.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
Telefon: 06309891549
E-mail: zsuzsi@korintosz.hu
Fax: -
Internetcím (URL): -
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 108632894 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 110081554 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 110081554 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 113208128 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
szigetelés nyílászáró csere
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Korintosz Műemlékvédelmi és Építőipari Kft (név) 1035 Budapest, Vihar utca 20. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Redual Kft. (név) 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A szerződés kivitelezési részének finanszírozása 100 %-ban az Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formában utófinanszírozással történik a KEOP-5.7.0 kódú pályázati felhívásra beadott projekt keretein belül
Program neve: Környezet és Energia Operatív Program
Pályázat kódszáma: KEOP-5.7.0
Projekt címe: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése.
Projekt kódszáma: jelenleg nem ismert
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/08/03 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
x szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/22 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------