Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/23
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.02.03.
Iktatószám: 1834/2021
CPV Kód: 45214000-0
Ajánlatkérő: Szalézi Intézmény Fenntartó
Teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FK-RASZTER Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szalézi Intézmény Fenntartó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17715164
Postai cím: Bécsi Út 173
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puskás Balázs
Telefon: +36 305543341
E-mail: puskas.balazs@szaleziiskolak.hu
Fax: +36 1453 2278
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szaleziiskolak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tanműhely-műhelyiskolai csarnok kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001006742020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szalézi Intézmény Fenntartó pilot programot indított a kazincbarcikai Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium lemorzsolódással veszélyeztetett 16 és 18 év közötti tanulóinak szakképesítéshez juttatása érdekében. A program a műhelyiskolai képzési formához kapcsolódik, melynek részeként Ajánlatkérő egy képzési célú, üzemképes csarnok építését és felszerelését tervezi. Az épületkomplexum szorosan kapcsolódik a meglévő szakképző iskola struktúrájához. Tanműhely-műhelyiskolai csarnok célja gyakorlatorientált képzés megvalósítása az alábbi részszakmák részére: fémipari gyártás előkészítő, falazó kőműves, szobafestő, mázoló, tapétázó, lakástextil készítő és csőhálózat szerelő. A tervezett épület az 1146/1 hrsz-ú telken kerül elhelyezésre, melyen minden szükséges közmű elérhető. A közmű csatlakozási pontok tekintetében részben a jelenlegi rákötési pontokat használjuk, (elektromos-), míg a szennyvíz-, víz és csapadékvíz elvezetés közmű tekintetében új csatlakozási pont készül. A beruházás első lépéseként a bővítés által érintett területeken a sportpályát és támfalait, valamint egyéb támfalakat, kerítést, és aszfaltburkolatot szükséges elbontani. Az új épülettömeg egy hosszanti műhelytömb és egy arra merőleges rövidebb tömeg összegzésével jön létre. A magasabban lévő műhelytömb funkciójához igazodó könnyűszerkezetes tömege anyaghasználatában is eltér az arra merőleges, hagyományos, vakolt textúrájú épületszárnytól. A földszinti, utcakapcsolattal rendelkező épülettömb elsődlegesen a tanári, az öltözőblokkok, valamint az elméleti képzés és lelki, mentori foglalkozások helyére kialakított csoportszoba és egyéni fejlesztő szoba, és varroda helyiségeit tartalmazza, egyéb járulékos helyiséggel együtt. Az emelet a tanműhelyek, raktár szintje. Az épület teljeskörűen akadálymentesített lesz. Az iskola felé eső épülettömbön jellemzően fehér vakolt felületek dominálnak. A tanműhely tömege pedig függőleges beállítású, rejtett rögzítésű szendvicspanel falazattal készül. A zárófödém ugyancsak könnyűszerkezetes, PVC felső szigeteléssel ellátott szendvicspanel fedésű. A földszint + emelet szintszámú épület sáv és pilléralapokon helyezzük el. A hosszfalas épület középső tartószerkezeti elemeit 25x30 cm méretű vasbeton pillérek és monolit faltestek, liftakna biztosítják. A határolófalak felmenő falszerkezetei 30 cm vastag kerámia elemekből falazott, illetve 25 cm vastag vasbeton faltestekkel készülnek. A műhelycsarnok részen könnyűszerkezetes falpanelek a határoló szerkezet. Öltözőszint feletti födémszerkezete 28 cm vastag monolit vasbeton födém. A műhelycsarnok főtartói, a varroda középső főtartója acél tartó,
födémszerkezetét/fedését KINGSPAN födémpanelekből alakítjuk ki. Hasznos alapterület: 951,41 m2 (földszint 354,15 m2; emelet 597,26 m2) A külső burkolt közlekedőfelület a személy és gépjárműforgalommal érintett területeken térkő burkolatú. A többlet parkolási igényeit a műhelycsarnok délkeleti homlokzata előtt, a feltáró úthoz kapcsolódóan alakítjuk ki, melyen teherforgalommal is számolni szükséges. Az épület számára szükséges fűtési energiát a meglévő 3 szintes iskolaépület hőközpontjából, távvezetéken keresztül biztosítjuk. A radiátoros hőleadók mellett a csarnokrészbe thermoventillátorokat telepítünk. Az épület használati melegvíz ellátása elektromos fűtésű helyi tárolók segítségével biztosított. A szellőztetés, frisslevegő pótlás a földszinten a vasbeton födém alatt, a csarnokrészen a lépcsőház és liftmag vasbeton tetejére telepített szellőzőgépek segítségével biztosított (technológiai elszívás). Az épületben előírások szerinti erősáramú rendszer készül. Az iskola mesterséges világítását energiatakarékos ledes lámpatestek biztosítják. Az épület
tetőszerkezetére a közüzemi hálózatra visszatápláló, az áramszolgáltató felé szaldós elszámolású 72 db, 335 wph-s, összesen 20,0 kW hasznos teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre. További részletes műszaki tartalom az egyéb közbeszerzési dokumentumokban található.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 526689400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tanműhely-műhelyiskolai csarnok kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szalézi Intézmény Fenntartó pilot programot indított a kazincbarcikai Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium lemorzsolódással veszélyeztetett 16 és 18 év közötti tanulóinak szakképesítéshez juttatása érdekében. A program a műhelyiskolai képzési formához kapcsolódik, melynek részeként Ajánlatkérő egy képzési célú, üzemképes csarnok építését és felszerelését tervezi. Az épületkomplexum szorosan kapcsolódik a meglévő szakképző iskola struktúrájához. Tanműhely-műhelyiskolai csarnok célja gyakorlatorientált képzés megvalósítása az alábbi részszakmák részére: fémipari gyártás előkészítő, falazó kőműves, szobafestő, mázoló, tapétázó, lakástextil készítő és csőhálózat szerelő. A tervezett épület az 1146/1 hrsz-ú telken kerül elhelyezésre, melyen minden szükséges közmű elérhető. A közmű csatlakozási pontok tekintetében részben a jelenlegi rákötési pontokat használjuk, (elektromos-), míg a szennyvíz-, víz és csapadékvíz elvezetés közmű tekintetében új csatlakozási pont készül. A beruházás első lépéseként a bővítés által érintett területeken a sportpályát és támfalait, valamint egyéb támfalakat, kerítést, és aszfaltburkolatot szükséges elbontani. Az új épülettömeg egy hosszanti műhelytömb és egy arra merőleges rövidebb tömeg összegzésével jön létre. A magasabban lévő műhelytömb funkciójához igazodó könnyűszerkezetes tömege anyaghasználatában is eltér az arra merőleges, hagyományos, vakolt textúrájú épületszárnytól. A földszinti, utcakapcsolattal rendelkező épülettömb elsődlegesen a tanári, az öltözőblokkok, valamint az elméleti képzés és lelki, mentori foglalkozások helyére kialakított csoportszoba és egyéni fejlesztő szoba, és varroda helyiségeit tartalmazza, egyéb járulékos helyiséggel együtt. Az emelet a tanműhelyek, raktár szintje. Az épület teljeskörűen akadálymentesített lesz. Az iskola felé eső épülettömbön jellemzően fehér vakolt felületek dominálnak. A tanműhely tömege pedig függőleges beállítású, rejtett rögzítésű szendvicspanel falazattal készül. A zárófödém ugyancsak könnyűszerkezetes, PVC felső szigeteléssel ellátott szendvicspanel fedésű. A földszint + emelet szintszámú épület sáv és pilléralapokon helyezzük el. A hosszfalas épület középső tartószerkezeti elemeit 25x30 cm méretű vasbeton pillérek és monolit faltestek, liftakna biztosítják. A határolófalak felmenő falszerkezetei 30 cm vastag kerámia elemekből falazott, illetve 25 cm vastag vasbeton faltestekkel készülnek. A műhelycsarnok részen könnyűszerkezetes falpanelek a határoló szerkezet. Öltözőszint feletti födémszerkezete 28 cm vastag monolit vasbeton födém. A műhelycsarnok főtartói, a varroda középső főtartója acél tartó, födémszerkezetét/fedését KINGSPAN födémpanelekből alakítjuk ki. Hasznos alapterület: 951,41 m2 (földszint 354,15 m2; emelet 597,26 m2) A külső burkolt közlekedőfelület a személy és gépjárműforgalommal érintett területeken térkő burkolatú. A többlet parkolási igényeit a műhelycsarnok délkeleti homlokzata előtt, a feltáró úthoz kapcsolódóan alakítjuk ki, melyen teherforgalommal is számolni szükséges. Az épület számára szükséges fűtési energiát a meglévő 3 szintes iskolaépület hőközpontjából, távvezetéken keresztül biztosítjuk. A radiátoros hőleadók mellett a csarnokrészbe thermoventillátorokat telepítünk. Az épület használati melegvíz ellátása elektromos fűtésű helyi tárolók segítségével biztosított. A szellőztetés, frisslevegő pótlás a földszinten a vasbeton födém alatt, a csarnokrészen a lépcsőház és liftmag vasbeton tetejére telepített szellőzőgépek segítségével biztosított (technológiai elszívás). Az épületben előírások szerinti
erősáramú rendszer készül. Az iskola mesterséges világítását energiatakarékos ledes lámpatestek biztosítják. Az épület
tetőszerkezetére a közüzemi hálózatra visszatápláló, az áramszolgáltató felé szaldós elszámolású 72 db, 335 wph-s, összesen 20,0 kW hasznos teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre. További részletes műszaki tartalom az egyéb közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő vállalása (hónap; min. 24, max. 60 hónap) 15
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alk-i köv-ben előírt szakmai tapasztalaton felüli építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalata 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5) pont 3. értékelési részszempont teljes elnevezésének feltüntetésére karakterkorlát miatt nem kerülhetett sor. A teljes elnevezés a következő: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18907 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Tanműhely-műhelyiskolai csarnok kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46530412
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887827205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 526689400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki illetve szakmai alkalmasság M/2.3. pontja szerinti szakember által ellátandó feladatok.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91949167
Postai cím: Rácz György U 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14882209205

Hivatalos név: Bátor Tüzép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70363410
Postai cím: Pócsi Út 128
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23363298215

Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887827205

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901244

Hivatalos név: Tandart Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64920355
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 102.
Város: Csomád
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13523886213

Hivatalos név: C.S.T. - Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19118477
Postai cím: Pozsonyi Út 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13629229241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges