Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/193
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.06.
Iktatószám: 18585/2021
CPV Kód: 72262000-9
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU; HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft.;SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság;GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;BlackBelt Technology Korlátolt Felelősségű Társaság;IMG Solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Kibu Innováció Nonprofit Kft.;e-Corvina Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;EN-CO Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság;GriffSoft Informatikai Zrt.;WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság;Lillyneir Rendszermérnök Korlátolt Felelősségű Társaság;Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.;I-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő Részvénytársaság;Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.;VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság;Sonrisa Informatikai Kft.;Answare Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;CLARMONT I. S. Kft;Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság;SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság;EURO ONE Számítástechnikai Zrt.;Soloron 40 Zártkörűen Működő Részvénytársaság;PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;Intelliport Systems Kft.;S&T SERVICES Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság;E-Group ICT Software Informatikai Zrt.;New Line Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság;ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.;VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Answare Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;CLARMONT I. S. Kft;Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság;Sonrisa Informatikai Kft.;4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;EN-CO Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság;ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság;IMG Solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.;I-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő Részvénytársaság;Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság;Soloron 40 Zártkörűen Működő Részvénytársaság;NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság;PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;DMS Services Korlátolt Felelősségű Társaság;S&T SERVICES Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság;E-Group ICT Software Informatikai Zrt.;TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság;Zalaszám Informatika Kft.;Virgo Systems Informatikai Kft.;Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft.;BIS-INFORMr Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság;MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság;Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság;GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vígh Vanda
Telefon: +36 303423536
E-mail: vigh.vanda@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Alkalmazásfejlesztési szolg. EU-s forrásból (SWFE)
Hivatkozási szám: EKR001044962020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Európai uniós forrásból megvalósuló alkalmazásfejlesztési szolgáltatások nyújtása.
Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban DKÜ rendelet) hatálya szerinti szervezetek részére, az 1. közbeszerzési részben Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások nyújtása (keretösszeg: nettó 180 000 000 000 Ft), a 2. közbeszerzési részben Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások nyújtása (keretösszeg: nettó 340 000 000 000).
A megkötendő keretmegállapodásokban előirányozott teljes mennyiségeket fentiek szerint megállapított keretösszeg képezi.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 520000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MS .NET és MS Business Intelligence fejl. szolg.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 72262000-9
72263000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata alkalmazásfejlesztési szolgáltatások nyújtása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások.
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetek (továbbiakban: Érintett Szervezet) informatikai rendszereivel kapcsolatosan felmerülő, a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet 1. § 2. 3., 6., 8., és 18. pontja szerinti szolgáltatásokra alapuló Európai uniós forrásból megvalósuló alkalmazásfejlesztési szolgáltatások. Nyertes Ajánlattevők feladata Érintett Szervezet támogatása informatikai projekt megvalósítása során.
Projektvezető, Projektasszisztens, Konzulens / tanácsadó, Üzleti elemző / rendszerszervező, Architekt / rendszertervező, Adattárház szakértő, fejlesztő, Adatbányász, adat elemzési szakértő, Szoftverfejlesztő, Vezető szoftverfejlesztő, Tesztmenedzser, Tesztelő, Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs, Grafikus/webdesigner/user interface szakértő/usability szakértő, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás ügyfélnél, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás e-learning, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás saját telephelyen, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás tantermi, Felhasználói oktatás ügyfélnél, Felhasználói oktatás e-learning, Felhasználói oktatás saját telephelyen, Felhasználói oktatás tantermi, Üzemeltetői oktatás ügyfélnél, Üzemeltetői oktatás e-learning, Üzemeltetői oktatás saját telephelyen, Üzemeltetői oktatás tantermi, Kiszállás, székhelyen belül, Kiszállás, székhelyen kívül szolgáltatásokra kell ajánlatot tenni az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként Ajánlattevők részéről benyújtandó Részletes ártáblázatban foglaltak szerint.
A keretmegállapodás alapján kizárólag az Érintett szervezet, mint megrendelő részére történő szolgáltatás nyújtására van lehetőség. A keretmegállapodás feltételrendszerével nem összefüggő szakértői tevékenység megrendelésére nincs lehetőség a keretmegállapodás alapján.
EU-s forrás alatt az Európai Unió költségvetéséből származó közvetlen, vagy közvetett finanszírozás értendő. Bármely ilyen EU-s forrásból részben vagy egészben finanszírozott projekt a fenti feladatok tekintetében megvalósítható a keretmegállapodás terhére.
A keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti feltételes közbeszerzésként is történhet, ideértve azt az esetet is, amennyiben az adott feltételes közbeszerzés mégsem támogatásból kerül finanszírozásra. Feltételes közbeszerzés esetén az érintett szervezet köteles a versenyújranyitás ajánlattételi felhívásában ismertetni a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti körülményt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 180.000.000.000,- Ft-os keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.
Ajánlatkérő a III.1.3) pont M.2.) alpontja szerinti szakemberek számát a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a hasonló tárgyú korábbi keretmegállapodás teljesülési adatai alapján a Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségére is figyelemmel határozta meg. Ez alapján elmondható, hogy a keretmegállapodás teljesítése során negyedévente átlagosan 12 darab, egyedi szerződés párhuzamos teljesítése várható. Egy átlagos egyedi szerződés a korábbi keretmegállapodás tapasztalatai alapján jellemzően legalább 3 féle szakértő típus igénybevételére vonatkozott.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági követelményeken túl, további Microsoft .Net fejlesztő szakember bemutatása (minimum 0 fő, maximum 2 fő) 15
2 Az alkalmassági követelményeken túl, további Microsoft .Net Architect/rendszertervező szakember bemutatása (minimum 0 fő, maximum 2 fő) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség kapcsán kiköti, hogy ebben az esetben a II.2.4) pont szerint keretmennyiség 30%-kal kerül megnövelésre a meghosszabbítás időtartamára.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás második részében a közbeszerzések részben vagy egészben EU-s forrásból valósulnak meg. Ennek megfelelően a versenyújranyitás ajánlattételi felhívásában megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatok.
II.2.14) További információ:
1. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint kerülhet sor.
2. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlatkérő azon szolgáltatásokat, melyek együttesen fedik le egy átlagos informatikai/szoftverfejlesztési projekt valamennyi releváns szakaszát – ide értve az elkészítést, a tényleges megvalósítást, valamint a projekt megrendelő oldali minőségbiztosítását is – külön-külön közbeszerzési eljárások keretében kívánja beszerezni, ennek megfelelően jelen, kizárólag a projekt előkészítésére, valamint a megvalósítás során a megrendelő támogatására irányuló feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás kapcsán nincs olyan funkcionális/gazdasági/területi, vagy egyéb szempont, mely alkalmas lehet önálló közbeszerzési rész(ek) definiálására. Ajánlatkérő a hasonló tárgyú, kizárólag az ellenszolgáltatás forrása tekintetében különböző keretmegállapodás megkötését is külön közbeszerzési eljárás keretei között valósítja meg.
4. A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.
5. A keretmegállapodás a keretösszeg – a II.2.7) pont szerinti esetben a II.2.11) pont szerint megnövelt mértékének – erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 60 hónapig, adott esetben a felhívás II.2.7) pontja alapján meghatározott időtartamig, tart.
6. Ajánlatkérő jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmaz az ajánlatok értékelése során. Az értékelési módszerek részletes kifejtését az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
- Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, valamennyi értékelési alszempont tekintetében.
- Az 1. szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének A.1. pont aa) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.
- A 2-3. szempontok esetében Ajánlatkérő az Útmutató 2. számú mellékletének B.pontjában rögzített pontkiosztás módszerével végzi az értékelést, miszerint a minimum megajánlás feletti megajánlás, ami maximum 2 lehet, az megkapja a maximális pontszámot (100 pont), az 1 megajánlás a maximális pontszám felét (50 pont) és a nulla megajánlás a minimális pontszámot kapja (0 pont)
- A Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2 főben határozza meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
- Az 2-3. szempontok esetében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 0 főben határozza meg az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.
- Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az 2-3. értékelési szempontok tekintetében bemutatott szakember vonatkozásában a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívást megelőzően már az ajánlatban be kell nyújtani a szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, az érintett szakember önéletrajzát a III.1.3) pont M.2.) alpontjában foglaltak szerint.
7. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítása során Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alkalmazandó.
8.Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy központi beszerző szervként az érintett szervezetek beszerzési igényeinek kielégítése céljából szükséges a keretmegállapodás teljes időtartamát 48 hónapnál hosszabban meghatározni, azonban a keretmegállapodás legfeljebb 48 hónapon túli időszaka alatt már új egyedi szerződés megkötésére nincsen lehetőség, ebben az időtartamban kizárólag a már megkötött szerződések teljesítése lehetséges, mely szerződések megfelelő teljesítése és az egyes szerződő felek közötti elszámolás biztosítása érdekében elengedhetetlen a keretmegállapodás biztosította feltételrendszer.
A Kbt. 104. § 4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra:
- A DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/) a felhívás feladásáig az ea) pont szerinti önként csatlakozóként regisztráltak.
- A 301/2018. (XII. 27rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 4/2020-as felhívása szerinti határidőig (2020.08.14. 24:00 óra), és az abban foglaltak szerint önként csatlakozóként regisztráltak.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (5) bek alapján rögzíti, hogy a keretszám az 1. rész vonatkozásában 5 ajánlattevő.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (6) bek alapján rögzíti, hogy központi beszerző szervként az érintett szervezetek beszerzési igényeinek kielégítése céljából szükséges a keretmegállapodás teljes időtartamát 48 hónapnál hosszabban meghatározni, azonban a keretmegállapodás legfeljebb 48 hónapon túli időszaka alatt már új egyedi szerződés megkötésére nincsen lehetőség, ebben az időtartamban kizárólag a már megkötött szerződések teljesítése lehetséges, mely szerződések megfelelő teljesítése és az egyes szerződő felek közötti elszámolás biztosítása érdekében elengedhetetlen a keretmegállapodás biztosította feltételrendszer.

II.2.1)
Elnevezés: Java vagy Business Intelligence fejl. szolg.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 72262000-9
72263000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazási rendszerek fejlesztői környezethez kapcsolódó, vagy egyéb más nyílt forráskódú alkalmazásfejlesztési szolgáltatások nyújtása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetek (továbbiakban: Érintett Szervezet) informatikai rendszereivel kapcsolatosan felmerülő, a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet 1. § 2. 3., 6., 8., és 18. pontja szerinti szolgáltatásokra alapuló alkalmazásfejlesztési és szolgáltatások.
Projektvezető, Projektasszisztens, Konzulens / tanácsadó, Üzleti elemző / rendszerszervező, Architekt / rendszertervező, Adattárház szakértő, fejlesztő, Adatbányász, adat elemzési szakértő, Szoftverfejlesztő, Vezető szoftverfejlesztő, Tesztmenedzser, Tesztelő, Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs, Grafikus/webdesigner/user interface szakértő/usability szakértő, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás ügyfélnél, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás e-learning, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás saját telephelyen, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás tantermi, Felhasználói oktatás ügyfélnél, Felhasználói oktatás e-learning, Felhasználói oktatás saját telephelyen, Felhasználói oktatás tantermi, Üzemeltetői oktatás ügyfélnél, Üzemeltetői oktatás e-learning, Üzemeltetői oktatás saját telephelyen, Üzemeltetői oktatás tantermi, Kiszállás, székhelyen belül, Kiszállás, székhelyen kívül szolgáltatásokra kell ajánlatot tenni az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként Ajánlattevők részéről benyújtandó Részletes ártáblázatban foglaltak szerint.
A keretmegállapodás alapján kizárólag az Érintett szervezet, mint megrendelő részére történő szolgáltatás nyújtására van lehetőség.
A keretmegállapodás feltételrendszerével nem összefüggő szakértői tevékenység megrendelésére nincs lehetőség a keretmegállapodás alapján.
EU-s forrás alatt az Európai Unió költségvetéséből származó közvetlen, vagy közvetett finanszírozás értendő. Bármely ilyen EU-s forrásból részben vagy egészben finanszírozott projekt a fenti feladatok tekintetében megvalósítható a keretmegállapodás terhére.
A keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti feltételes közbeszerzésként is történhet, ide értve azt az esetet is, amennyiben az adott feltételes közbeszerzés mégsem támogatásból kerül finanszírozásra. Feltételes közbeszerzés esetén az érintett szervezet köteles a versenyújranyitás ajánlattételi felhívásában ismertetni a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti körülményt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 340.000.000.000,- Ft-os keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.
Ajánlatkérő a III.1.3) pont M.2.) alpontja szerinti szakemberek számát a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a hasonló tárgyú korábbi keretmegállapodás teljesülési adatai alapján a Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségére is figyelemmel határozta meg. Ez alapján elmondható, hogy a keretmegállapodás teljesítése során negyedévente átlagosan 12 darab, egyedi szerződés párhuzamos teljesítése várható. Egy átlagos egyedi szerződés a korábbi keretmegállapodás tapasztalatai alapján jellemzően legalább 3 féle szakértő típus igénybevételére vonatkozott.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági követelményeken túl további Java fejlesztő szakember bemutatása (minimum 0 fő, maximum 2 fő) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség kapcsán kiköti, hogy ebben az esetben a II.2.4) pont szerint keretmennyiség 30%-kal kerül megnövelésre a meghosszabbítás időtartamára.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás második részében a közbeszerzések részben vagy egészben EU-s forrásból valósulnak meg. Ennek megfelelően a versenyújranyitás ajánlattételi felhívásában megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatok.
II.2.14) További információ:
1. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint kerülhet sor.
2. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlatkérő azon szolgáltatásokat, melyek együttesen fedik le egy átlagos informatikai/szoftverfejlesztési projekt valamennyi releváns szakaszát – ide értve az elkészítést, a tényleges megvalósítást, valamint a projekt megrendelő oldali minőségbiztosítását is – külön-külön közbeszerzési eljárások keretében kívánja beszerezni, ennek megfelelően jelen, kizárólag a projekt előkészítésére, valamint a megvalósítás során a megrendelő támogatására irányuló feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás kapcsán nincs olyan funkcionális/gazdasági/területi, vagy egyéb szempont, mely alkalmas lehet önálló közbeszerzési rész(ek) definiálására. Ajánlatkérő a hasonló tárgyú, kizárólag az ellenszolgáltatás forrása tekintetében különböző keretmegállapodás megkötését is külön közbeszerzési eljárás keretei között valósítja meg.
4. A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba, a keretösszeg – a II.2.7) pont szerinti esetben a II.2.11) pont szerint megnövelt mértékének – erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 60 hónapig, adott esetben a felhívás II.2.7) pontja alapján meghatározott időtartamig tart.
5. Ajánlatkérő jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmaz az ajánlatok értékelése során. Az értékelési módszerek részletes kifejtését az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
- Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, valamennyi értékelési alszempont tekintetében.
- Az 1. szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének A.1. pont aa) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.
- A 2. szempont esetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének B. pontjában rögzített, a pontkiosztás módszerével végzi az értékelést, miszerint a minimum megajánlás feletti megajánlás, ami maximum 2 lehet, az megkapja a maximális pontszámot (100 pont), az 1 megajánlás a maximális pontszám felét (50 pont) és a nulla megajánlás a minimális pontszámot kapja (0 pont)
- A Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2 főben határozza meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
- Az 2. szempont esetében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 0 főben határozza meg az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.
- Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az 2. értékelési szempont tekintetében bemutatott szakember vonatkozásában a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívást megelőzően már az ajánlatban be kell nyújtani a szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, az érintett szakember önéletrajzát a III.1.3) pont M/2.) alpontjában foglaltak szerint.
6. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítása során Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alkalmazandó.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy központi beszerző szervként az érintett szervezetek beszerzési igényeinek kielégítése céljából szükséges a keretmegállapodás teljes időtartamát 48 hónapnál hosszabban meghatározni, azonban a keretmegállapodás legfeljebb 48 hónapon túli időszaka alatt már új egyedi szerződés megkötésére nincsen lehetőség, ebben az időtartamban kizárólag a már megkötött szerződések teljesítése lehetséges, mely szerződések megfelelő teljesítése és az egyes szerződő felek közötti elszámolás biztosítása érdekében elengedhetetlen a keretmegállapodás biztosította feltételrendszer.
8. A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra:
- A DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/) a felhívás feladásáig az ea) pont szerinti önként csatlakozóként regisztráltak.
- A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 4/2020-as felhívása szerinti határidőig (2020.08.14. 24:00 óra), és az abban foglaltak szerint önként csatlakozóként regisztráltak.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (5) bek alapján rögzíti, hogy a keretszám az 2. rész vonatkozásában 5 ajánlattevő.
Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy központi beszerző szervként az érintett szervezetek beszerzési igényeinek kielégítése céljából szükséges a keretmegállapodás teljes időtartamát 48 hónapnál hosszabban meghatározni, azonban a keretmegállapodás legfeljebb 48 hónapon túli időszaka alatt már új egyedi szerződés megkötésére nincsen lehetőség, ebben az időtartamban kizárólag a már megkötött szerződések teljesítése lehetséges, mely szerződések megfelelő teljesítése és az egyes szerződő felek közötti elszámolás biztosítása érdekében elengedhetetlen a keretmegállapodás biztosította feltételrendszer.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 018 - 041758
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: DKÜ-KM-34-2021 Rész száma: 1 Elnevezés: MS .NET és MS Business Intelligence fejl. szolg.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56116397
Postai cím: Táltos Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: boros.brigitta.ext@fornax.hu
Telefon: +36 203247300
Internetcím(ek): (URL) www.fornaxict.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35395225
Postai cím: Montevideo Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: sbp@sbpsystems.hu
Telefon: +36 307900194
Internetcím(ek): (URL) http://sbpsystems.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88071642
Postai cím: Fáy Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@gvsx.hu
Telefon: +36 17840796
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97208215
Postai cím: Röppentyű Utca 48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@kermann.hu
Telefon: +36 14451670
Internetcím(ek): (URL) www.kermann.hu
Fax: +36 14451670
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79294630
Postai cím: Izabella Utca 5. pinceszint 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@traco.hu
Telefon: +36 18899300
Internetcím(ek): (URL) www.traco.hu
Fax: +36 18899301
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: BlackBelt Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11689777
Postai cím: Ganz Utca 16. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: robert.sovegjarto@blackbelt.hu
Telefon: +36 709309193
Internetcím(ek): (URL) www.blackbelt.hu
Fax: +36 17001955
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: IMG Solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86640574
Postai cím: Lajos Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@imgsolution.hu
Telefon: +36 17000667
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87435850
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: sales@techwave.hu
Telefon: +36 12371730
Internetcím(ek): (URL) www.techwave.hu
Fax: +36 13504113
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57312103
Postai cím: Törökbálinti Út 15. A. ép. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: tender@andoc.net
Telefon: +36 309576584
Internetcím(ek): (URL) www.andoc.hu
Fax: +36 12397352
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Kibu Innováció Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73953397
Postai cím: Ráday Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
E-mail: andras.bari@kitchenbudapest.hu
Telefon: +36 302293939
Internetcím(ek): (URL) www.kibu.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: e-Corvina Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34090484
Postai cím: Róbert Károly Körút 64-66.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@e-corvina.hu
Telefon: +36 707761177
Internetcím(ek): (URL) www.e-corvina.hu
Fax: +36 17990273
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Internetcím(ek): (URL) www.4ig.hu
Fax: +36 13712911
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: EN-CO Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15276423
Postai cím: Schweidel Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: kaszo.zsofia@encosoft.hu
Telefon: +36 309776838
Internetcím(ek): (URL) www.encosoftware.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: GriffSoft Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48507271
Postai cím: Görgey Artúr Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@griffsoft.hu
Telefon: +36 14502200
Internetcím(ek): (URL) www.griffsoft.hu
Fax: +36 12390056
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94337251
Postai cím: Budafoki Út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@wsh.hu
Telefon: +36 13539800
Internetcím(ek): (URL) www.wsh.hu
Fax: +36 13539798
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86314774
Postai cím: Telek Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@nador.hu
Telefon: +36 14705000
Internetcím(ek): (URL) www.nador.hu
Fax: +36 14705011
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Lillyneir Rendszermérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97628271
Postai cím: Alíz Utca 1. B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lillyneir.hu
Telefon: +36 17856026
Internetcím(ek): (URL) www.lillyneir.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37614751
Postai cím: Montevideo Utca 16/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: tenderek@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Internetcím(ek): (URL) www.sagemcom.hu
Fax: +36 13991021
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: I-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97710891
Postai cím: Hungária Köz 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: info.mobilsoft@icell.hu
Telefon: +36 14671780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14671787
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85720525
Postai cím: Lövőház Utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@ulyssys.hu
Telefon: +36 13463400
Internetcím(ek): (URL) www.ulyssys.hu
Fax: +36 13463401
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61278372
Postai cím: Petzvál József Utca 23/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@vft.hu
Telefon: +36 12053218
Internetcím(ek): (URL) https://vft.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25144653
Postai cím: Budafoki Út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.muller@training360.com
Telefon: +36 306955340
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sonrisa Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89019364
Postai cím: Bég Utca 3-5. 1. em. 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: ebedli.anita@sonrisa.hu
Telefon: +36 305967090
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Answare Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97571164
Postai cím: Lajos Utca 74-76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@answare.hu
Telefon: +36 12312200
Internetcím(ek): (URL) www.answare.hu
Fax: +36 12310696
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CLARMONT I. S. Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51284602
Postai cím: Tüköry Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: mihaly.tapodi.romanov@clarmont.hu
Telefon: +36 204060360
Internetcím(ek): (URL) www.clarmont.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) www.delta.hu
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80194886
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68704755
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@grepton.hu
Telefon: +36 12047730
Internetcím(ek): (URL) https://www.grepton.hu/
Fax: +36 12047731
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75185723
Postai cím: Újvilág Utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefon: +36 13586353
Internetcím(ek): (URL) www.euroone.hu
Fax: +36 13586390
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Soloron 40 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73529237
Postai cím: Kálmán Imre Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: timea.szanto@soloron.hu
Telefon: +36 205145660
Internetcím(ek): (URL) www.soloron.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96056431
Postai cím: Szent Erzsébet Krt. 11.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: peter.hari@printnet.hu
Telefon: +36 309417685
Internetcím(ek): (URL) www.printnet.hu
Fax: +36 12990764
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Intelliport Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65784132
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: hajnalka.szentpetery@intelliport.hu
Telefon: +36 306371984
Internetcím(ek): (URL) www.intelliport.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: S&T SERVICES Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87917732
Postai cím: Puskás Tivadar Út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: services_bid@snt.hu
Telefon: +36 13718000
Internetcím(ek): (URL) www.snt.hu
Fax: +36 13718001
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: E-Group ICT Software Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94813056
Postai cím: Kacsa Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: info@egroup.hu
Telefon: +36 13712555
Internetcím(ek): (URL) www.egroup.hu
Fax: +36 13712556
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: New Line Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44085986
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@newline.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) http://www.newline.nexusweb.com/
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96423675
Postai cím: Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atos.net
Telefon: +36 14375100
Internetcím(ek): (URL) https://atos.net/hu/magyarorszag
Fax: +36 14375151
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 234000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 180000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 4iG Nyrt., EN-CO Software Zrt., GriffSoft Informatikai Zrt., WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft., NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Kft., Lillyneir Rendszermérnök Kft., Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft., I-Cell Mobilsoft Zrt. közös
ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett alvállalkozó: AutSoft Zrt., BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES KFT. - Részvétel alkalmazásfejlesztési feladatok megvalósításában (felmérés, tervezés, fejlesztés, dokumentálás)
TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., BlackBelt Technology Kft., IMG Solution Zrt., Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zrt., Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kibu Innováció Nonprofit Kft., e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft., közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett alvállalkozó: Techwave Consulting Incorporated, Techwave Consulting UK Limited, Hipersoft Kereskedelmi Szolgáltató Kft. - alkalmazásfejlesztési szolgáltatások nyújtása
T-Systems Magyarország Zrt., Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft., GVSX Szolgáltató Kft., Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt., SBP Systems Kft. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett alvállalkozó: HotBit-Info Kft., IN2IT Business IT Solutions Kft., Trans-Uni Kft., InnoTeq Kft. - projektvezetés, rendszertervezés, fejlesztés
Delta Systems Kft., SDA Informatika Zrt., Grepton Informatikai Zrt., E-Group ICT Software Informatikai Zrt., EURO ONE Számítástechnikai Zrt., Soloron 40 Zrt., S&T SERVICES Hungary Kft., PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Intelliport Systems Kft., New Line Technologies Kft., ATOS Magyarország Kft. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett alvállalkozó: Komunáldata Kft., Oriana International Zrt., Invitech ICT Services Kft., EastFlow Technology Kft., Noispot Innovations Kft. - szoftverfejlesztés, szoftvertervezés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: DKÜ-KM-35-2021 Rész száma: 2 Elnevezés: Java vagy Business Intelligence fejl. szolg.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85720525
Postai cím: Lövőház Utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@ulyssys.hu
Telefon: +36 13463400
Internetcím(ek): (URL) www.ulyssys.hu
Fax: +36 13463401
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61278372
Postai cím: Petzvál József Utca 23/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@vft.hu
Telefon: +36 12053218
Internetcím(ek): (URL) https://vft.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Answare Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97571164
Postai cím: Lajos Utca 74-76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@answare.hu
Telefon: +36 12312200
Internetcím(ek): (URL) www.answare.hu
Fax: +36 12310696
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CLARMONT I. S. Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51284602
Postai cím: Tüköry Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: mihaly.tapodi.romanov@clarmont.hu
Telefon: +36 204060360
Internetcím(ek): (URL) www.clarmont.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25144653
Postai cím: Budafoki Út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.muller@training360.com
Telefon: +36 306955340
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sonrisa Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89019364
Postai cím: Bég Utca 3-5. 1. em. 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: ebedli.anita@sonrisa.hu
Telefon: +36 305967090
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Internetcím(ek): (URL) www.4ig.hu
Fax: +36 13712911
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: EN-CO Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15276423
Postai cím: Schweidel Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: kaszo.zsofia@encosoft.hu
Telefon: +36 309776838
Internetcím(ek): (URL) www.encosoftware.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92349151
Postai cím: Budafoki Út 97
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@ashszoftverhaz.hu
Telefon: +36 13539790
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13539791
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: IMG Solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86640574
Postai cím: Lajos Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@imgsolution.hu
Telefon: +36 17000667
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37614751
Postai cím: Montevideo Utca 16/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: tenderek@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Internetcím(ek): (URL) www.sagemcom.hu
Fax: +36 13991021
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: I-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97710891
Postai cím: Hungária Köz 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: info.mobilsoft@icell.hu
Telefon: +36 14671780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14671787
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) www.delta.hu
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Soloron 40 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73529237
Postai cím: Kálmán Imre Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: timea.szanto@soloron.hu
Telefon: +36 205145660
Internetcím(ek): (URL) www.soloron.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82798950
Postai cím: Petzvál József Utca 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@netvisor.hu
Telefon: +36 13712700
Internetcím(ek): (URL) www.netvisor.hu
Fax: +36 12041664
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96056431
Postai cím: Szent Erzsébet Krt. 11.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: peter.hari@printnet.hu
Telefon: +36 309417685
Internetcím(ek): (URL) www.printnet.hu
Fax: +36 12990764
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: DMS Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80717447
Postai cím: Labanc út 6. A. ép. fszt. 1. 6. A. ép. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
E-mail: sales@dmsservices.hu
Telefon: +36 202255977
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: S&T SERVICES Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87917732
Postai cím: Puskás Tivadar Út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: services_bid@snt.hu
Telefon: +36 13718000
Internetcím(ek): (URL) www.snt.hu
Fax: +36 13718001
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: E-Group ICT Software Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94813056
Postai cím: Kacsa Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: info@egroup.hu
Telefon: +36 13712555
Internetcím(ek): (URL) www.egroup.hu
Fax: +36 13712556
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29138706
Postai cím: Budaörsi Út 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tigra.hu
Telefon: +36 16663700
Internetcím(ek): (URL) http://www.tigra.hu/
Fax: +36 16663799
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Zalaszám Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46786526
Postai cím: Mártírok Útja 53.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@zalaszam.hu
Telefon: +36 92502500
Internetcím(ek): (URL) www.zalaszam.hu
Fax: +36 92502501
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Virgo Systems Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70895030
Postai cím: Óváros Tér 25. 1.em.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@virgo.hu
Telefon: +36 304363985
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56116397
Postai cím: Táltos Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: boros.brigitta.ext@fornax.hu
Telefon: +36 203247300
Internetcím(ek): (URL) www.fornaxict.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: BIS-INFORMr Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43818462
Postai cím: Telepes Utca 76. Telepes u. 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: kisskata28@gmail.com
Telefon: +36 309495095
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96423675
Postai cím: Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atos.net
Telefon: +36 14375100
Internetcím(ek): (URL) https://atos.net/hu/magyarorszag
Fax: +36 14375151
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32882425
Postai cím: Váci Út 135-139. B. ép. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: molaris@molaris.hu
Telefon: +36 703204190
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35395225
Postai cím: Montevideo Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: sbp@sbpsystems.hu
Telefon: +36 307900194
Internetcím(ek): (URL) http://sbpsystems.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68704755
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@grepton.hu
Telefon: +36 12047730
Internetcím(ek): (URL) https://www.grepton.hu/
Fax: +36 12047731
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88071642
Postai cím: Fáy Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@gvsx.hu
Telefon: +36 17840796
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97208215
Postai cím: Röppentyű Utca 48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@kermann.hu
Telefon: +36 14451670
Internetcím(ek): (URL) www.kermann.hu
Fax: +36 14451670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 442000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 340000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 4iG Nyrt., EN-CO Software Zrt., Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft., I-Cell Mobilsoft Zrt., IMG Solution Zrt., ASH Szoftverház Kft. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett alvállalkozó: AutSoft Zrt., BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES KFT., ShiwaForce.com Zrt. - Részvétel alkalmazásfejlesztési feladatok megvalósításában (felmérés, tervezés, fejlesztés, dokumentálás)
T-Systems Magyarország Zrt., GVSX Szolgáltató Kft., Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt., SBP Systems Kft., Grepton Informatikai Zrt., MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett alvállalkozó: ITware Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Trans-Uni Kft., InnoTeq Kft. - fejlesztés, rendszertervezés
Delta Systems Kft., Soloron 40 Zrt., S&T SERVICES Hungary Kft., PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt., DMS Services Kft., E-Group ICT Software Informatikai Zrt. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett alvállalkozó: Komunáldata Kft., Oriana Tanácsadó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Big Fish Kft., Attrecto Zrt., DMS One Zrt., New Line Kft., Invitech ICT Services Kft. - szoftverfejlesztés, szoftvertervezés
TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft., ATOS Magyarország ft., BIS-INFORMr Szolgáltató Kft., Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft., Virgo Systems Informatikai Kft., Zalaszám Informatika Kft. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett alvállalkozó: Realogic Kft., 5BM Develog Consulting Kft., EvonIT Consulting Kft., MaptIQ Consulting Mérnöki Szolgáltató Kft. - adattárház szakértői feladatok ellátása, oktatási feladatok ellátása, projektvezetési feladatok ellátása, tanácsadói feladatok ellátása, alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A megkötött keretmegállapodások azonosítója: DKM01SWFE21, DKM02SWFE21
44/2015.(XI.2.)MvM rendelet 18.§ szerint:
a) Az eljárás eredményes és a szerződéskötésre sor került mindkét részben
c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész:
1. Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, Lövőház Utca 39., 10720534241), VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József utca 23/A., 23393570243), Answare Informatikai Szolgáltató Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76., 10900963241), CLARMONT I. S. Kft., (1054 Budapest, Tüköry utca 3., 13730848241), Training360 Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III.em., 23150041243), Sonrisa Informatikai Kft. (1022 Budapest, Bég utca 3-5. 1. em. 108., 13873222241)
2. 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo Utca 8. 12011069244), EN-CO Software Zrt. (1118 Budapest, Schweidel utca 5., 28759999243), GriffSoft Informatikai Zrt. (1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71., 12573936241), WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97., 12048898243), NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9., 10507326242), Lillyneir Rendszermérnök Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 1. B. ép. 1. em., 23567296243), Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A, 10568723241), I-Cell Mobilsoft Zrt. (1143 Budapest, Hungária köz 5., 24132402244)
3. TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1077 Budapest, Izabella Utca 5. pinceszint 1., 11856403242), BlackBelt Technology Kft. (1027 Budapest, Ganz utca 16. 3.em., 24334934241), IMG Solution Zrt. (1023 Budapest, Lajos utca 26., 28771315-2-41), Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. I. torony. ép. 6. em., 24190239241), Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Törökbálinti út 15. A. ép. fszt., 13284567243), Kibu Innováció Nonprofit Kft. (1092 Budapest, Ráday u 30., 10222098243), e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft., (1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66., 13102212241)
4. T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36., 12928099244), Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1., 14161177243), GVSX Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Fáy utca 20., 14755617241), Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. (1139 Budapest, Röppentyű Utca 48., 27984026242), SBP Systems Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 6. III.em. 1., 14278565241)
5. Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74., 13978774241), Grepton Informatikai Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52., 12613056242), E-Group ICT Software Informatikai Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 11., 13665908241), EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., 10649297244), Soloron 40 Zrt. (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1., 26789402241), S&T SERVICES Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., 23569810213), PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 11., 12496679213), Intelliport Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., 24121392241), New Line Technologies Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., 22783459241), ATOS Magyarország Kft. (Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D.ép. 4. em., 10378144241)
6. DXC Technology Magyarország Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., 10534296244), Euronet Magyarország Informatika Zrt. (1047 Budapest, Fóti út 56., 12545515241)
7. TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft. (1118 Budapest Budaörsi Út 64., 12218778243)
8. Sysman Informatikai Zrt., (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em., 12948901241)
2. rész
1. Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, Lövőház Utca 39., 10720534241), VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József utca 23/A., 23393570243), Answare Informatikai Szolgáltató Kft. (1036 Budapest,Lajos utca 74-76., 10900963241), CLARMONT I. S. Kft., (1054 Budapest, Tüköry utca 3., 13730848241),
Training360 Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III.em., 23150041243), Sonrisa Informatikai Kft. (1022 Budapest, Bég utca 3-5. 1. em. 108., 13873222241)
2. 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo Utca 8. 12011069244), EN-CO Software Zrt. (1118 Budapest, Schweidel utca 5., 28759999243), Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft. (1037 Budapest, Montevideó u. 16/A, 10568723241), I-Cell Mobilsoft Zrt. (1143 Budapest, Hungária köz 5., 24132402244), IMG Solution Zrt. (1023 Budapest Lajos Utca 26., 28771315241), ASH Szoftverház Kft. (1117 Budapest Budafoki Út 97., 23940165243)
3. T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36., 12928099244), GVSX Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Fáy utca 20., 14755617241), Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. (1139 Budapest, Röppentyű Utca 48., 27984026242), SBP Systems Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 6. III.em. 1., 14278565241), Grepton Informatikai Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán Körút 48-52., 12613056242), MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Váci Út 135-139. B. ép. 5. em., 13761561241)
4. Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74., 13978774241), Soloron 40 Zrt. (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1., 26789402241), S&T SERVICES Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., 23569810213), PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 11., 12496679213), NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József Utca 56., 14023059243), DMS Services Kft. (1021 Budapest, Labanc út 6. A. ép. fszt. 1. 6. A. ép. fszt. 1., 14727485241), E-Group ICT Software Informatikai Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 11, 13665908241)
5. TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft. (1118 Budapest, Budaörsi Út 64., 12218778243), ATOS Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet, 10378144241), BIS-INFORMr Szolgáltató Kft. (1147 Budapest, Telepes Utca 76., 10820957242), Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1., 14161177243), Virgo Systems Informatikai Kft. (8200 Veszprém, Óváros Tér 25. 1.em., 12497278219), Zalaszám Informatika Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok Útja 53., 10548873220)
6. DXC Technology Magyarország Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., 10534296244), Euronet Magyarország Informatika Zrt. (1047 Budapest, Fóti út 56., 12545515241)
7. Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em., 12948901241)
8. Online Üzleti Informatika Zrt. (1032 Budapest, Vályog Utca 3., 11762762241)
d) Az eljárásban nem kerültek figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempontok.


VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Amennyiben az Ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)