Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/232
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.12.21.
Iktatószám: 18593/2017
CPV Kód: 09310000-5
Ajánlatkérő: Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye: HU321, HU311, HU312, HU101, HU322, HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MVM Partner Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK01730
Postai cím: Piac utca 77. II. e.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felegyi Csaba
Telefon: +3652509482
E-mail: felegyi@dvrt.hu
Fax: +36 52427362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dvrt.hu
 
Hivatalos név: DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK17111
Postai cím: Salétrom u. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó Zoltán
Telefon: +36 52502523
E-mail: szabo.zoltan@dkv.hu
Fax: +36 52502651
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dkv.hu

Hivatalos név: Debreceni Vízmű Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK01732
Postai cím: Hatvan u.12-14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Magyar László
Telefon: +36 52513570
E-mail: magyarl@debreceni-vizmu.hu
Fax: +36 52523672
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debreceni-vizmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debreceni-vizmu.hu

Hivatalos név: Cívis Ház Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK01445
Postai cím: Iparkamara utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Király Lászlóné
Telefon: +36 52503143
E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu
Fax: +36 52503114
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.civishaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK01725
Postai cím: Hatvan utca 12-14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: titkárság
Telefon: +36 52509480
E-mail: titkarsag@dhrt.hu
Fax: +36 52509491
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dhrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dhrt.hu

Hivatalos név: Médiacentrum Debrecen Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK14113
Postai cím: Petőfi tér 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó József
Telefon: +36 52525100
E-mail: szabo.jozsef@dtv.hu
Fax: +36 52525105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dtv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dtv.hu

Hivatalos név: Debreceni Gyógyfürdő Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22530
Postai cím: Nagyerdei park 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ratkai János
Telefon: +36 52514110
E-mail: kozpont@aquaticum.hu
Fax: +36 52346883
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aquaticum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aquaticum.hu

Hivatalos név: DV Parking Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22529
Postai cím: Piac u. 77.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nyikos István
Telefon: +36 52502660
E-mail: titkarsag@dvparking.hu
Fax: +36 52531514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvparking.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dvparking.hu

Hivatalos név: „ZSUZSI” Erdei Vasút Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24150
Postai cím: Ruyter u. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gacsályi István
Telefon: +36 52417212
E-mail: zsuzsivasut@gmail.com
Fax: +36 52501677
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zsuzsivasut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://zsuzsivasut.hu

Hivatalos név: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16437
Postai cím: Oláh Gábor u. 5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kovács Gabriella
Telefon: +36 52514400
E-mail: info@debrecenisportcentrum.hu
Fax: +36 52514418
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.debrecenisportcentrum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.debrecenisportcentrum.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2018
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia adás-vételi szerződés a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alábbi tagvállalatai (Debreceni Vízmű Zrt., DKV Debreceni Közlekedési Zrt., Debreceni Hőszolgáltató Zrt., Cívis Ház Zrt., Médiacentrum Debrecen Kft., Debreceni Gyógyfürdő Kft., DV Parking Kft., „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft., valamint a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.) részére, a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása) 2018.01.01. (0:00) - 2018.12.31. (24:00) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes ellátásalapú villamos energia adás-vételi szerződés keretében, amely magában foglalja a rendszerhasználati díjak elszámolását.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 672063800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU311, HU312, HU101, HU322, HU232 A teljesítés fő helyszíne: A villamos energia felhasználási helyek azonosító adatait a közbeszerzési dokumentumok részét képező Dokumentáció mellékletét képező I. melléklet tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő(k) 2018.01.01. (0:00) - 2018.12.31. (24:00) közötti időszakra vonatkozó villamos energiaszükségletét biztosító villamos-energia beszerzése összesen 28,67 GWh. Ajánlatkérő(k) jelenlegi felhasználási helyeinek a száma: 1137 db
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 171 - 350170
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Teljes ellátás alapú villamosenergia adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MVM Partner Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 672063800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. ajánlat:
Ajánlattevő neve: MVM Partner Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Adószám: 12898019-2-44
2. ajánlat:
Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Adószám: 12928130-2-44.
3. ajánlat:
Ajánlattevő neve: E.ON Energiakereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.
Adószám: 24765648-2-44.
4. ajánlat:
Ajánlattevő neve: CEZ Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Ajánlattevő adószáma: 13520670-2-44
5. ajánlat:
Ajánlattevő neve: CYEB Energiakereskedő Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5
Ajánlattevő adószáma: 22742933-2-13
Ajánlattevők közül a CYEB Energiakereskedő Kft. kkv-nak minősül.
Alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem valószínűsíthető.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)