Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/174
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.09.07.
Iktatószám: 18618/2022
CPV Kód: 15000000-8
Ajánlatkérő: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási intézet
Teljesítés helye: HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Bianca Trade Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29154805
Postai cím: Pálhalma 0
Város: Dunaújváros - Pálhalma
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2407
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bv.gov.hu/palhalma
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001304132020/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer-alapanyagok beszerzése 24 hónapra
Hivatkozási szám: EKR001304132020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek, tejkészítmények
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Pálhalmai Országos Bv. Intézet Sándorházi alegysége (2407 Dunaújváros-Sándorháza, Új élelmiszer raktár)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 55.200.000 Ft.
Várható éves mennyiség: 236.000 db; 5.800 kg; 5.000 liter.
Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható éves mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben.
A megadott mennyiségektől +/- 30 % eltérés lehetséges. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/ leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.
Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik. Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) előírásainak megfelelő, a meghatározott fogyaszthatósági időből 2/3 rész felhasználhatósági idővel rendelkező termékeket szállíthat a Vevőnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 138 - 366755

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tej, tejtermékek, tejkészítmények
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/06/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bianca Trade Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79645832
Postai cím: Budai Nagy Antal Út 8
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: bianca@intellimail.hu
Telefon: +36 203543771
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 55200000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás kelte: 2022.08.26.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/01 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15500000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Pálhalmai Országos Bv. Intézet Sándorházi alegysége (2407 Dunaújváros-Sándorháza, Új élelmiszer raktár)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 69.244.536 Ft.
Várható éves mennyiség: 236.000 db; 5.800 kg; 5.000 liter.
Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható éves mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben.
A megadott mennyiségektől +/- 30 % eltérés lehetséges. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/ leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig.
Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik. Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) előírásainak megfelelő, a meghatározott fogyaszthatósági időből 2/3 rész felhasználhatósági idővel rendelkező termékeket szállíthat a Vevőnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 69244536
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bianca Trade Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79645832
Postai cím: Budai Nagy Antal Út 8
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: bianca@intellimail.hu
Telefon: +36 203543771
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +25 434504
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eladó a szerződésben meghatározott valamennyi egységár átlagosan 68,11%-nak megfelelő mértékű emelésére jogosult. Az egységárak emelkedése okán, a tervezett mennyiség beszerzése érdekében a keretszerződés keretösszege is megemelésre kerül.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a Keretszerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, tekintettel arra, hogy:
- sem Vevő, sem Eladó nem láthatta előre a keretszerződés megkötésekor a világgazdasági szinten jelentkező, a vállalkozói teljesítést alapvetően befolyásoló körülményeket érintő árnövekedéseket;
- az eladói teljesítést alapvetően befolyásoló körülményeket érintő árnövekedés ellehetetlenítette Eladó teljesítését azáltal, hogy a Keretszerződésben rögzített egységár nem biztosít fedezetet Eladó teljesítésének fenntartására, azonban a fogvatartottak ellátása érdekében szükség van a Keretszerződés tárgyát képező élelmiszerek folyamatos biztosítására;
- a módosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét, a Keretszerződés alapján szállított termékek köre, a Keretszerződés személyi hatálya nem változik;
- a Keretszerződés ellenértékének (keretösszeg) növekedése időarányosan 25,4%, amely nem haladja meg az ellenérték 50%-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 55200000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 69244536 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben