Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/190
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.10.01.
Iktatószám: 18644/2021
CPV Kód: 79311000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: M-METER Kutató és Elemző Korlátolt Felelősségű Társaság;Kantar Hoffmann Kft.;GEMIUS Hungary Adatfeldolgozó és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszeres rádióhallgatottság-mérés tesztelése
Hivatkozási szám: EKR000743372020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Műszeres rádióhallgatottság-mérés tesztelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Reviczky utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes ajánlattevő feladata rádióhallgatottság műszeres mérésének kísérleti tesztelése és kapcsolódó szolgáltatások ellátása az alábbiakban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban, illetőleg a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás szerinti írásbeli konzultáció során kiegészített ajánlatban vállaltak szerint legalább egy fő szociológus és legalább egy fő audio tesztelésben jártas műszaki szakember bevonásával.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 125 000 000,- Ft
A keretmegállapodás keretében az alábbi négy, egymásra épülő, lehívható szolgáltatás tárgyában folytatható írásbeli konzultációt:
1. LABOR TESZT: A tesztelés célja, hogy laboratóriumi körülmények között tesztelje különböző rádiós műsortartalmak (zene, stúdió beszéd, élő közvetítés) és szimulált környezeti zajok mellett a hatféle műszer konfiguráció csatorna azonosítási képességét. Az egyes tartalom/környezeti zaj kombinációkat minimum négy különböző jel/zaj szinten kell tesztelni. Ahol a 4-es szint nem tartalmaz zajt, az 1-es szint esetén ugyanakkor a rádiós tartalom az átlagos emberi fül számára már ne legyen azonosítható a zajból.
A laboratóriumi tesztelés során vizsgálni kell azt az esetet is, amikor két különböző rádiós tartalom különböző jelszinten „összead”.
Vizsgálni kell továbbá azt is, hogy az egyes konfigurációk hogyan képesek (képesek-e egyáltalán) a fülhallgatón keresztül történő rádió hallgatás során a hallgatott csatorna azonosítására.
1.1. Laborteszt előkészítése (Eszközök beállítása, Jelkomparálás bekapcsolása, Referenciajelek beállítása, teszt lebonyolításának kidolgozása)
1.2. Laborteszt lebonyolítása, tanulmányok elkészítése
1.3. Laborteszt értékelése, a második fázis (Field teszt) mérési paramétereinek meghatározása
2. FIELD TESZT: A teszt célja annak megállapítása, hogy az egyes konfigurációk csatorna azonosítási profilja hogyan interferál az emberi viselkedéssel. A teszt során fel kell tárni, hogy az eszközök viselési módja (testen, zsebben, táskában) és a teszt személy viselkedése (ül, áll, mozog, beszél stb.) hogyan befolyásolja a csatorna azonosítási pontosságot változatos környezeti zajok (utcai zaj, beszéd, autó, gépek, más zene stb.) és jel/zaj viszonyok között. A Field tesztet valósághű környezetben kell lebonyolítani (irodaház vagy szálloda vagy lakás) a beltéri teszten kívül legalább részben kültéri tesztelést is végezni kell.
2.1. Field előkészítése
2.2. Filed teszt lebonyolítása, tanulmányok elkészítése.
2.3. Filed teszt értékelése, az Akvizíciós kutatás és a harmadik fázis (Panel teszt) mérési paramétereinek meghatározása.
3. PANEL AKVIZÍCIÓS FELMÉRÉS: Az akvizíciós felmérés lehetőséget ad annak vizsgálatára, hogy a mérésbe beszervezett személyek a különböző konfigurációk esetén milyen valószínűséggel vállalkoznak a mérésre. Erre vonatkozóan a különböző konfigurációk esetében, országos reprezentatív mintán konfigurációnként 1000-1000 fő mintanagyság mellett (illetve Ajánlatkérő egyedi igénye szerint – lásd a 7. pont szerinti szolgáltatási táblázatot, Ajánlatkérőnek az írásbeli konzultáció során konkretizált igényét) kell lekérdezni egy-egy standardizált, csak az eszköz specifikus kérdésekben eltérő kérdőívet, majd az eredményeket megfelelő alapossággal feldolgozva elemezni az egyes konfigurációk szélesebb körben (célzott panelmintán) való alkalmazásának kockázatait és buktatóit.
3.1. Akvizíciós kutatás előkészítése
3.2. Akvizíciós kutatás lebonyolítása, tanulmányok elkészítése.
3.3. Akvizíciós kutatás értékelése
További információ a jelen felhívás a VI.4.3) pont 3) alpontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 208 - 508348

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Műszeres rádióhallgatottság-mérés tesztelése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/10/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: M-METER Kutató és Elemző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16368631
Postai cím: Thaly Kálmán Utca 39
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
E-mail: hantosi.balint@scoresgroup.hu
Telefon: +36 13231180
Internetcím(ek): (URL) www.scoresgroup.hu
Fax: +36 13231179
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Kantar Hoffmann Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10301795
Postai cím: Vitkovics Mihály Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.karman@kantar-hoffmann.hu
Telefon: +36 309710920
Internetcím(ek): (URL) www.kantar-hoffmann.hu
Fax: +36 12674744
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: GEMIUS Hungary Adatfeldolgozó és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85745074
Postai cím: Szép Utca 5. I/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: geza.ambruszter@gemius.com
Telefon: +36 202218939
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 125000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Reviczky utca 5.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata rádióhallgatottság műszeres mérésének kísérleti tesztelése és kapcsolódó szolgáltatások ellátása az alábbiakban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban, illetőleg a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás szerinti írásbeli konzultáció során kiegészített ajánlatban vállaltak szerint legalább egy fő szociológus és legalább egy fő audio tesztelésben jártas műszaki szakember bevonásával.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 125 000 000,- Ft
A keretmegállapodás keretében az alábbi négy, egymásra épülő, lehívható szolgáltatás tárgyában folytatható írásbeli konzultációt:
1. LABOR TESZT: A tesztelés célja, hogy laboratóriumi körülmények között tesztelje különböző rádiós műsortartalmak (zene, stúdió beszéd, élő közvetítés) és szimulált környezeti zajok mellett a hatféle műszer konfiguráció csatorna azonosítási képességét. Az egyes tartalom/környezeti zaj kombinációkat minimum négy különböző jel/zaj szinten kell tesztelni. Ahol a 4-es szint nem tartalmaz zajt, az 1-es szint esetén ugyanakkor a rádiós tartalom az átlagos emberi fül számára már ne legyen azonosítható a zajból.
A laboratóriumi tesztelés során vizsgálni kell azt az esetet is, amikor két különböző rádiós tartalom különböző jelszinten „összead”.
Vizsgálni kell továbbá azt is, hogy az egyes konfigurációk hogyan képesek (képesek-e egyáltalán) a fülhallgatón keresztül történő rádió hallgatás során a hallgatott csatorna azonosítására.
1.1. Laborteszt előkészítése (Eszközök beállítása, Jelkomparálás bekapcsolása, Referenciajelek beállítása, teszt lebonyolításának kidolgozása)
1.2. Laborteszt lebonyolítása, tanulmányok elkészítése
1.3. Laborteszt értékelése, a második fázis (Field teszt) mérési paramétereinek meghatározása
2. FIELD TESZT: A teszt célja annak megállapítása, hogy az egyes konfigurációk csatorna azonosítási profilja hogyan interferál az emberi viselkedéssel. A teszt során fel kell tárni, hogy az eszközök viselési módja (testen, zsebben, táskában) és a teszt személy viselkedése (ül, áll, mozog, beszél stb.) hogyan befolyásolja a csatorna azonosítási pontosságot változatos környezeti zajok (utcai zaj, beszéd, autó, gépek, más zene stb.) és jel/zaj viszonyok között. A Field tesztet valósághű környezetben kell lebonyolítani (irodaház vagy szálloda vagy lakás) a beltéri teszten kívül legalább részben kültéri tesztelést is végezni kell.
2.1. Field előkészítése
2.2. Filed teszt lebonyolítása, tanulmányok elkészítése.
2.3. Filed teszt értékelése, az Akvizíciós kutatás és a harmadik fázis (Panel teszt) mérési paramétereinek meghatározása.
3. PANEL AKVIZÍCIÓS FELMÉRÉS: Az akvizíciós felmérés lehetőséget ad annak vizsgálatára, hogy a mérésbe beszervezett személyek a különböző konfigurációk esetén milyen valószínűséggel vállalkoznak a mérésre. Erre vonatkozóan a különböző konfigurációk esetében, országos reprezentatív mintán konfigurációnként 1000-1000 fő mintanagyság mellett (illetve Ajánlatkérő egyedi igénye szerint – lásd a 7. pont szerinti szolgáltatási táblázatot, Ajánlatkérőnek az írásbeli konzultáció során konkretizált igényét) kell lekérdezni egy-egy standardizált, csak az eszköz specifikus kérdésekben eltérő kérdőívet, majd az eredményeket megfelelő alapossággal feldolgozva elemezni az egyes konfigurációk szélesebb körben (célzott panelmintán) való alkalmazásának kockázatait és buktatóit.
3.1. Akvizíciós kutatás előkészítése
3.2. Akvizíciós kutatás lebonyolítása, tanulmányok elkészítése.
3.3. Akvizíciós kutatás értékelése
További információ a jelen felhívás a VI.4.3) pont 3) alpontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 125000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Kantar Hoffmann Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10301795
Postai cím: Vitkovics Mihály Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.karman@kantar-hoffmann.hu
Telefon: +36 309710920
Internetcím(ek): (URL) www.kantar-hoffmann.hu
Fax: +36 12674744
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: GEMIUS Hungary Adatfeldolgozó és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85745074
Postai cím: Szép Utca 5. I/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: geza.ambruszter@gemius.com
Telefon: +36 202218939
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: M-METER Kutató és Elemző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16368631
Postai cím: Thaly Kálmán Utca 39
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
E-mail: hantosi.balint@scoresgroup.hu
Telefon: +36 13231180
Internetcím(ek): (URL) www.scoresgroup.hu
Fax: +36 13231179
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján került sor, figyelemmel arra, hogy a módosítás a módosítás nem lényeges.
Kbt. 141. § (6):
A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A szerződésmódosításának napja: 2021.09.20.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az eredeti szerződés 2.1. pont 1. bekezdése szerint:
Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba. írásbeli konzultáció alapján szerződéskötésre jelen szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül kerülhet sor. Az írásbeli konzultációt követően létrejött szerződések teljesítési határidejének legkésőbbi időpontja jelen szerződés hatálybalépésétől számított 19 hónapos időtartam utolsó napja.
A módosított szerződés 2.1. pont 1. bekezdése szerint:
Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba. írásbeli konzultáció alapján szerződéskötésre jelen szerződés hatálybalépésétől számított 15 hónapon belül kerülhet sor. Az írásbeli konzultációt követően létrejött szerződések teljesítési határidejének legkésőbbi időpontja jelen szerződés hatálybalépésétől számított 22 hónapos időtartam utolsó napja.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 125000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 125000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben