Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/179
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.14.
Iktatószám: 18735/2022
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: 15789233241
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Richárd
Telefon: +36 308470787
E-mail: szabo.richard.gabor@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12350703
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakrendszerek EKEIDR integrációja
Hivatkozási szám: EKR000544872022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tárgya: Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat rögzítette a Kormány Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (a továbbiakban: EKEIDR) fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő bevezetéséről és kiterjesztéséről meghozott döntését.
Mennyisége: Jelen eljárás tárgya az EKEIDR2 projekt 5. ütemének megvalósítása. Az EKEIDR2 projekt 5. üteme során az EKEIDR rendszer kiterjesztése folyik tovább olyan kormányhivatali szakfeladatot ellátó területeknél, ahol még nem az EKEIDR rendszer, vagy nem teljes körűen, illetve egységesen látja el az ügyirat- és dokumentumkezelési, valamint az ezekre épülő elektronikus és hatósági ügyintézési feladatok informatikai támogatását. Nyertes Ajánlattevőnek az EKEIDR2 projekt 5. üteméhez kapcsolódóan az alábbi fő feladatcsoportok végrehajtásáról szükséges gondoskodnia:
1.1. Szakrendszer Iratkezelői Szolgáltatás Interfész (SZISZI) rendszer megvalósítása: Nyertes ajánlattevőnek az egyes szakrendszerek, alkalmazások és a kormányhivatali EKEIDR rendszerek integrációját, azok automatikus adatkapcsolatának biztosítását egy szolgáltatásbusz logikájú, rugalmas kapcsolatot biztosító köztes réteg kialakításával kell megvalósítani, amely biztosítja a rendszer-rendszer kapcsolatot egységes formában. A SZISZI, mint köztes rétegnek biztosítania szükséges az egységes felületen keresztüli kommunikációt az eredeti, szakigazgatási rendszerek és az EKEIDR iratkezelési rendszerek között.
1.2. Rendszerek konszolidációjának, kiváltásának, migrációjának és integrációjának támogatása: Ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátott terv dokumentációk alapján (Kormányhivatali iratkezelési funkciókat ellátó rendszerek és szakrendszerek integrációs és / vagy migrációs koncepciója, a kiváltani javasolt iratkezelési funkciókat ellátó rendszerek kiváltásának részletes tervei, valamint az EKEIDR rendszerrel - elsődlegesen a SZISZI rendszeren keresztül - integrálni javasolt iratkezelési funkciókat ellátó rendszerek és/vagy szakrendszerek, szolgáltatások integrációjának részletes tervei) az EKEIDR2 projekt keretében még ki nem váltott iratkezelési funkciókat ellátó rendszerek kiváltásának vagy integrációjának és a kiváltandó rendszerekhez kapcsolódó migrációs és/vagy szakrendszer integrációs feladatok szakmai támogatására és a megrendelt szakértői, paraméterezési szolgáltatások ellátására köteles a Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
1.3. Kiválasztott eljárásokhoz ügyintézés támogatás megvalósítása: Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által átadott workflow támogatási és implementációs tervek alapján az EKEIDR rendszer meglévő, már implementált közigazgatási ügyintézési folyamat (munkafolyamat) támogatási funkciói segítségével a területi közigazgatás további - elsősorban az integrációs és migrációs feladatokban érintett - 25 közigazgatási ügytípusához országosan egységes ügyintézési folyamat (workflow) támogatás paraméterezése, és ennek területi közigazgatásra történő egységes bevezetése.
1.4. Automatikus döntéshozatali eljárásokhoz ügyintézés támogatás megvalósítása: Az ajánlatkérő által átadott workflow támogatási és implementációs tervek alapján nyertes ajánlattevő feladata az EKEIDR rendszer meglévő, már implementált közigazgatási ügyintézési folyamat (munkafolyamat) támogatási funkciói segítségével a területi közigazgatás további - elsősorban az integrációs és migrációs feladatokban érintett - 5 közigazgatási ügytípusához olyan országosan egységes ügyintézési folyamat (workflow) támogatás paraméterezése, amely az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 40. § szerinti feltételek fennállása esetén kiterjed az automatikus döntéshozatali eljárás támogatására is, valamint a megvalósított ügyintézés támogatás területi közigazgatásra történő egységes bevezetésére (beleértve az egységes
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1517500000,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szakrendszerek EKEIDR integrációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 80420000-4
71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1056 Budapest Váci utca 62-64., 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgya: Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat rögzítette a Kormány Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (a továbbiakban: EKEIDR) fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő bevezetéséről és kiterjesztéséről meghozott döntését.
Mennyisége:
Jelen eljárás tárgya az EKEIDR2 projekt 5. ütemének megvalósítása. Az EKEIDR2 projekt 5. üteme során az EKEIDR rendszer kiterjesztése folyik tovább olyan kormányhivatali szakfeladatot ellátó területeknél, ahol még nem az EKEIDR rendszer, vagy nem teljes körűen, illetve egységesen látja el az ügyirat- és dokumentumkezelési, valamint az ezekre épülő elektronikus és hatósági ügyintézési feladatok informatikai támogatását. Nyertes Ajánlattevőnek az EKEIDR2 projekt 5. üteméhez kapcsolódóan az alábbi fő feladatcsoportok végrehajtásáról szükséges gondoskodnia:
1.1. Szakrendszer Iratkezelői Szolgáltatás Interfész (SZISZI) rendszer megvalósítása:
Nyertes ajánlattevőnek az egyes szakrendszerek, alkalmazások és a kormányhivatali EKEIDR rendszerek integrációját, azok automatikus adatkapcsolatának biztosítását egy szolgáltatásbusz logikájú, rugalmas kapcsolatot biztosító köztes réteg kialakításával kell megvalósítani, amely biztosítja a rendszer-rendszer kapcsolatot egységes formában. A SZISZI, mint köztes rétegnek biztosítania szükséges az egységes felületen keresztüli kommunikációt az eredeti, szakigazgatási rendszerek és az EKEIDR iratkezelési rendszerek között.
1.2. Rendszerek konszolidációjának, kiváltásának, migrációjának és integrációjának támogatása:
Ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátott terv dokumentációk alapján (Kormányhivatali iratkezelési funkciókat ellátó rendszerek és szakrendszerek integrációs és / vagy migrációs koncepciója, a kiváltani javasolt iratkezelési funkciókat ellátó rendszerek kiváltásának részletes tervei, valamint az EKEIDR rendszerrel – elsődlegesen a SZISZI rendszeren keresztül – integrálni javasolt iratkezelési funkciókat ellátó rendszerek és/vagy szakrendszerek, szolgáltatások integrációjának részletes tervei) az EKEIDR2 projekt keretében még ki nem váltott iratkezelési funkciókat ellátó rendszerek kiváltásának vagy integrációjának és a kiváltandó rendszerekhez kapcsolódó migrációs és/vagy szakrendszer integrációs feladatok szakmai támogatására és a megrendelt szakértői, paraméterezési szolgáltatások ellátására köteles a Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
1.3. Kiválasztott eljárásokhoz ügyintézés támogatás megvalósítása:
Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által átadott workflow támogatási és implementációs tervek alapján az EKEIDR rendszer meglévő, már implementált közigazgatási ügyintézési folyamat (munkafolyamat) támogatási funkciói segítségével a területi közigazgatás további – elsősorban az integrációs és migrációs feladatokban érintett – 25 közigazgatási ügytípusához országosan egységes ügyintézési folyamat (workflow) támogatás paraméterezése, és ennek területi közigazgatásra történő egységes bevezetése.
1.4. Automatikus döntéshozatali eljárásokhoz ügyintézés támogatás megvalósítása:
Az ajánlatkérő által átadott workflow támogatási és implementációs tervek alapján nyertes ajánlattevő feladata az EKEIDR rendszer meglévő, már implementált közigazgatási ügyintézési folyamat (munkafolyamat) támogatási funkciói segítségével a területi közigazgatás további – elsősorban az integrációs és migrációs feladatokban érintett – 5 közigazgatási ügytípusához olyan országosan egységes ügyintézési folyamat (workflow) támogatás paraméterezése, amely az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 40. § szerinti feltételek fennállása esetén kiterjed az automatikus döntéshozatali eljárás támogatására is, valamint a megvalósított ügyintézés támogatás területi közigazgatásra történő egységes bevezetésére (beleértve az egységes ügyintézői felületet).
1.5. Kiválasztott eljárásokhoz elektronikus távoktatási tananyagok fejlesztése:
A kiválasztott összesen 30 db közigazgatási eljárás vonatkozásában a Nyertes ajánlattevő feladata az ügyintézők által az eljárásokhoz kapcsolódóan informatikai rendszerrel támogatott belső igazgatási folyamatok megismerése, valamint az EKEIDR rendszerben megvalósítandó ügyintézés támogatás megfelelő használatának elsajátítása érdekében elektronikus távoktatási tananyagok fejlesztése a nyertes ajánlattevő által alkalmazott tananyagszerkesztő rendszerben, valamint a kifejlesztett elektronikus tananyagok teljeskörű migrációja az ajánlatkérő által biztosított, NEXIUS rendszerre épülő Poszeidon Elektronikus távoktatási modul részét képező zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerbe, illetve az ahhoz kapcsolódó tananyagfejlesztő rendszerbe.
1.6. Kiválasztott eljárásokhoz ügyindító nyomtatványok tervezése és implementációja:
A kiválasztott összesen 30 db közigazgatási eljárás vonatkozásában Vállalkozó feladata az eljárások elektronikus, illetve elektronikusan kitölthető ügyindító űrlapjának megtervezése és implementációja a Megrendelő által biztosított Poszeidon Űrlapsablon szerkesztő és kitöltő modulban.
A részletes feladatleírást, ütemezést a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése és 135. § (12) bekezdése szerint feltételes közbeszerzési eljárást indít (részletesen ld. VI.3) További információk 24. alpont).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2) A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet projektmenedzsment szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00032 azonosítószámú, az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 090 - 247851
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24167789243
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: info@sdadms.hu
Telefon: +36 13810736
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1517500000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján nem került elbírálásra az alábbi ajánlattevők ajánlata:
1. Ajánlattevő: ALOHA Informatika Kft. (1117 Budapest Alíz U. 1. 7.emelet) asz: 12147784-2-43
Ajánlati ár (nettó Ft): 1 620 200 000
M2) A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet projektmenedzsment szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap): 18
2. Ajánlattevő:
S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs Puskás Tivadar út
14.) asz: : 11779177-2-44.
Ajánlati ár (nettó Ft): 1 532 500 000
M2) A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet projektmenedzsment szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap): 0
3. Ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1111 Budapest, Budafoki Út 59.; asz.: 24167789243; Ajánlati ár (nettó Ft): 1 517 500 000
M2) A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet projektmenedzsment szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap): 36
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltaknak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)