Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/234
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2017.12.27.
Iktatószám:18767/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Egyetem u. 17., hrsz.: 5592. szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.01.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10251
Postai cím: Megyeház tér 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozári Andrea Pálma
Telefon: +36 88620009
E-mail: vemkh.kozbeszerzes@veszprem.gov.hu
Fax: +36 88550832
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://drive.google.com/drive/folders/1pWSfV87IRnpw7Hn_aQZXY_cqoxlbJbq7?usp=sharing (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Józsefhegyi u. 28-30., G. ép. I/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Vig Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88550832
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Megyeház tér 1., Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kozári Andrea Pálma
Telefon: +36 88620009
E-mail:
Fax: +36 88550832
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Veszprém Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében lévő 8200 Veszprém, Egyetem u. 17., hrsz.: 5592. szám alatt lévő ingatlan tervezési- és kivitelezési feladatainak ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Veszprém Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében lévő 8200 Veszprém, Egyetem u. 17., hrsz.: 5592. szám alatt lévő ingatlan tervezési- és kivitelezési feladatainak ellátása.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: A Veszprém Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében lévő 8200 Veszprém, Egyetem u. 17., hrsz.: 5592. szám alatt lévő ingatlan tervezési- és kivitelezési feladatainak ellátása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:71000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Egyetem u. 17., hrsz.: 5592. szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Veszprém Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében lévő 8200 Veszprém, Egyetem u. 17., hrsz.: 5592. szám alatt lévő ingatlan tervezési- és kivitelezési feladatainak ellátása.
I. Építészeti munkák
Zsaluzási munkák: 79,3m2
Homlokzati állványzat készítése: 955m2
Szerkezetek bontása: 550m3
Esztrichbeton aljzat készítése: 1258,5m2
Falazási munkák: 385,35m2
Acélszerkezetek beépítése: 15 t
Tetőszerkezet készítése: 562m2
Vakolási munkák: 1577m2
Gipszkarton válaszfal készítése: 318,05m2
Gipszkarton álmennyezet készítése: 721,5m2
Hidegburkolatok készítése: 708m2
Szőnyegpadló burkolat készítése: 668,5m2
Szerelt homlokzatburkolat készítése: 331,6m2
Fémlemezfedés készítése: 489,6m2
Beltéri ajtók (nyílászáró)elhelyezése: 51 db
Homlokzati nyílászárók elhelyezése: 94 db
Beltéri üvegfal elhelyezése: 39,3m2
Belső felületképzések (glettelés és festés): 3905m2
Talajnedvesség elleni szigetelés: 446m2
Hőszigetelések elhelyezése: 1686,3m2
Homlokzati hőszigetelőrendszer készítése: 819,6m2
Térkő burkolatok készítése: 456,5m2
II. Épületgépészeti munkák
Változó hűtőközeg tömegáramú rendszer: kültéri egység telepítése, 45 kW: 1 db
Változó hűtőközeg tömegáramú rendszer: kültéri egység telepítése, 50 kW: 1 db
Változó hűtőközeg tömegáramú rendszer: beltéri egység telepítése: 35 db
Változó hűtőközeg tömegáramú rendszer csövezése: 718 m
III. Erősáramúés gyengeáramú munkák
Védőcsövek elhelyezése, falba vagy aljzatba, süllyesztve és falon kívül, villamos vezetékek részére: 3200 m
Vezetékek és kábelek védőcsőbe húzása: 25600 m
Szerelvények, lámpatestek és villamos berendezések bekötései: 1029 db
Összes hasznos alapterület:1221,28 m².
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az építészeti, gépészeti, villamos munkák, valamint a külső út-parkoló kiviteli terveinek elkészítése. Az építési beruházás nem építési engedélyköteles. A kiviteli terv elkészítésének határideje: a szerződés megkötésétől számított 30 naptári nap.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követő kilencvenedik napig az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre, eljárásra, dologra is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2 pont a) pontban megjelölt szakember kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama 10
2 Az M.2 pont b) pontban megjelölt szakember kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama 10
3 Az M.2 pont c) pontban megjelölt szakember kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összesített vállalkozói díj / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia. Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia. A kizáró okok igazolása körében benyújtandó dokumentumok keltezése nem lehet régebbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben:
a) nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, továbbá
b) nem szerepel 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani. A névjegyzékben valamennyi olyan gazdasági szereplőnek szerepelnie kell, akik a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet fognak végezni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján: valamennyi - az ajánlat benyújtásakor élő számlájára vonatkozó - számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatának eredeti vagy egyszerű másolati példányát, az alábbi kötelező tartalommal:
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlá(ka)t,
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a pénzforgalmi számlaszám(ok)on,
attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt. Olyan pénzforgalmi számla esetén, ami megszűnt, a számla megszűnéséről pénzügyi intézményi igazolás, vagy erre vonatkozó kifejezett - cégszerűen aláírt - nyilatkozat csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, miszerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan minősül az ajánlattevő, ha:
P.1. Bármely, az ajánlat benyújtásakor élő pénzügyi intézményének a nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásátólvisszafelé számított 12 hónapban - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti - 30 napot meghaladó sorban állása volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás-átvétellel lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a értelmében a 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megjelölésével) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium (közös ajánlattevők) vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban - amennyiben annak benyújtását Ajánlatkérő előírja - adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban.) Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, továbbá csatolni kell a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság, mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan minősül az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munkák kivitelezése) szerinti referenciával/referenciákkal, amely(ek) megfelel(nek) az alábbi követelményeknek:
a) legalább 1000 m² hőszigetelés kivitelezése tárgyú referencia,
b) legalább 100 db nyílászáró beépítésére vonatkozó referencia;
c) legalább 600 m²homlokzati hőszigetelőrendszer kivitelezése tárgyú referencia;
d) továbbá legalább 240 m² szerelt homlokzatburkolat kivitelezésére vonatkozó referencia;
e) legalább 900m² hasznos alapterületű közhasználatú építmény felújítására vagy építésére vonatkozó referencia. Ajánlatkérő a közhasználatú építményfajta alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában megadott fogalommeghatározás szerinti építményfajtát érti.
Az a)-e) alpontokban előírt feltételek több (de legfeljebb 6 db) bemutatott referencia alapján is igazolhatók, azaz az M.1. alkalmassági követelmény alpontjaiban meghatározott valamennyi követelménynek való megfelelés egy vagy több referenciával is igazolható, azzal a megkötéssel, hogy egy adott alponton belül előírt mennyiségi meghatározásra vagy tárgyra vonatkozó követelmény legfeljebb kettő bemutatott referencia mennyiségének, tárgyának összevonásával igazolható.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező (projektvezető);
b) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 2. rész 3. pontja szerinti, legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;
c) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 2. rész 5. pontja szerinti, legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;
vagy
a) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-c) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel,
vagy
b) amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-c) alpont szerinti felelős műszaki vezetői, illetve tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik.
Az egyes szakemberek között az átfedés nem megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra nem jelölhető.
A fent meghatározott szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat minősül alkalmassági követelménynek, a jogosultság megléte szerződéskötési feltétel, azonban az alkalmassági követelmény a jogosultsággal is igazolható.
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésére, miszerint ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített M.1.-M.2. alkalmassági minimumkövetelmény előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, miszerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződésben rögzített (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt) teljesítési határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem napjától számított, a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,1 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: Az érintett nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó.
Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosítékot nyújt. A biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor nyújtja, a szerződés teljesítési véghatáridejének (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásnak) napig terjedő időtartamra (futamidő).
Vállalkozó 36 hónap időtartamú teljeskörű jótállás vállalására köteles.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése szerint - az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, banki átutalással teljesíti. Az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő 2018. évi költségvetési előirányzata biztosítja.
Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez a nyertes ajánlattevő erre irányuló igénye esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben előleget biztosít a vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel. Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget a szerződés hatályba lépését követően igényelheti a vállalkozó, előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előleg elszámolására minden egyes részszámlában, az adott teljesítés arányában kerül sor.Az előlegszámla benyújtására - amennyiben a nyertes ajánlattevő előlegre tart igényt - a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.
A nyertes ajánlattevő - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát nyújthat be és a 322/2015. (X.30.) Korm sz rendelet 32. §(1)-(2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezés szerint:
Előlegszámla: 5%
1. fizetési ütem (a szerződéses érték 25 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén): a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetített 25 % (előleg részarányos értékével csökkentve)
2. fizetési ütem (a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetített 25 % (előleg részarányos értékével csökkentve)
3. fizetési ütem (a szerződéses érték 85 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetített 35% (előleg részarányos értékével csökkentve)
4. fizetési - végszámlázási - ütem (a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén): a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetített 15 % (előleg részarányos értékével csökkentve).
A részszámlák összege az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
A vállalkozói díj megfizetésére a vállalkozó általi teljesítés és a műszaki ellenőr javaslata alapján a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében átutalással kerül kifizetésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján. Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § rendelkezései szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás. A pénzügyi teljesítés napja az a nap, amikor az utalással a bank a Megrendelő bankszámláját megterheli.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a;
- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.;
- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet;
- Vállalkozó a szerződés teljes időtartamára köteles folyamatosan rendelkezni MSZ 28001 (OHSAS 18001) szabvány szerinti bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerrel, vagy a fenti minőségbiztosítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási előírások maradéktalan betartására vonatkozó a vállalkozóáltal működtetett fenti minőségbiztosítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek részletes, tartalmilag a fenti szabványok előírásainak mindenben megfelelő rendszerrel. Továbbá ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerrel, illetve ISO 14001 szerinti környezetvédelmi intézkedésekkel. A rendszerrel legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell nyertes ajánlattevőnek. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti rendszer meglétének a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (5) bekezdése alapján tárgyalást tart, azzal, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben Ajánlatkérő a döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket, és az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés Ajánlatkérő általi megküldésével áll be.
Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződéstervezetről, a szerződéses feltételekről (szükség szerint a közbeszerzési műszaki leírásról is), valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól.Ajánlatkérő a fentieket meghaladóan nem határoz meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. A tárgyalásokon a szerződéstervezet feltételeire vonatkozóan ajánlattevők módosító javaslattal élhetnek. Ajánlattevőnek a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát az ajánlatában kell elhelyeznie.
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal.
Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és dokumentációt, az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
- az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
- az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel. Ajánlatkérő a végleges ajánlatok beadásának határidejét előzetesen meghatározza azzal, hogy a végleges ajánlattételre a szóbeli tárgyalási fordulók lezárását követően, eltérő napon, írásban kerül sor.
Amennyiben valamely ajánlattevő nem él szerződésmódosítási javaslattal és az ajánlattevő a tárgyalási forduló időpontjában a távolmaradása előzetes kimentése nélkül nem jelenik meg, vagy előzetesen úgy nyilatkozik, hogy azon nem kíván részt venni, abban az esetben Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a (korábbi) ajánlatát módosítás nélkül fenntartja, vállalva annak következményét, hogy a tárgyalási forduló során a feltételek olyan módon változhatnak, amelyek folytán a korábbi ajánlat adott esetben érvénytelennek minősül azzal, hogy bármely tárgyalási fordulóról való távolmaradás nem zárja ki a végleges ajánlattétel lehetőségét.
Amennyiben nem került sor végleges írásbeli és zárt ajánlattételi felhívásra, úgy Ajánlatkérő az utolsó tárgyalás alkalmával azt megelőzően ismerteti az anyagi fedezet összegét, hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát.
Ha ajánlattevő a tárgyalások végeztével végleges írásbeli ajánlatot nem tesz, az általa az eljárás során korábban tett ajánlatára áll be az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásakor.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végső ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére, kivéve, ha végleges ajánlatot nem nyújt be, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot tartalmazta a legutoljára tett ajánlata, amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre. Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevő részére ajánlatkérő átadja, vagy két munkanapon belül megküldi.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/01/12 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/01/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/01/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/01/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Veszprém Megyei Kormányhivatal, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., Egry József terem
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen, akik képviseleti joguk igazolásaként kötelesek a jelenléti ívet aláírni.Az ajánlat felbontásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek. Az ajánlatok bontása során Ajánlatkérő a Kbt. 68. §-ában foglaltak alapján jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100, amely minden részszempont esetében azonos.
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. számú értékelési részszempont: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összesített időtartama
Az ajánlatok összehasonlításának alapját a szerződés teljesítésében részt vevő, a jelen felhívás III.1.3) M.2 pont a) alpontja vonatkozásában megjelölt, teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói feladatkörben szerzett szakmai tapasztalatának összesített időtartama képezi. A névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalat számát a felolvasólapon, a teljes, névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati idővel együtt bemutatott szakmai tapasztalat ismertetését pedig a szakmai önéletrajzban kell feltüntetni: az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, kizárólag a munkaterület átadástól a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot. Az értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pont bb) alpont - KÉ 2016. december 21.]. Ajánlatkérő a maximálisan (legkedvezőbbként) előírt 60 hónap megajánlása esetén is a pontszámításkor a maximálisan megajánlható vállaláshoz viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a pontszámot. Amennyiben ajánlattevő nem jelöl meg egyetlen, előírt tárgyú és értékű szakmai tapasztalatot, az értékelési pontszáma 0 értékű lesz. A részszempont súlyszáma: 10.
2. számú értékelési részszempont: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összesített időtartama
Az ajánlatok összehasonlításának alapját a szerződés teljesítésében részt vevő, a jelen felhívás III.1.3) M.2 pont b) alpontja vonatkozásában megjelölt, teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói feladatkörben szerzett szakmai tapasztalatának összesített időtartama képezi. A névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalat számát a felolvasólapon, a teljes, névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati idővel együtt bemutatott szakmai tapasztalat ismertetését pedig a szakmai önéletrajzban kell feltüntetni: az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, kizárólag a munkaterület átadástól a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot. Az értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pont bb) alpont - KÉ 2016. december 21.]. Ajánlatkérő a maximálisan (legkedvezőbbként) előírt 60 hónap megajánlása esetén is a pontszámításkor a maximálisan megajánlható vállaláshoz viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a pontszámot. Amennyiben ajánlattevő nem jelöl meg egyetlen, előírt tárgyú és értékű szakmai tapasztalatot, az értékelési pontszáma 0 értékű lesz. A részszempont súlyszáma: 10.
3. számú értékelési részszempont: Az eljárást megindító felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összesített időtartama
Az ajánlatok összehasonlításának alapját a szerződés teljesítésében részt vevő, a jelen felhívás III.1.3) M.2 pont c) alpontja vonatkozásában megjelölt, teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói feladatkörben szerzett szakmai tapasztalatának összesített időtartama képezi. A névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalat számát a felolvasólapon, a teljes, névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati idővel együtt bemutatott szakmai tapasztalat ismertetését pedig a szakmai önéletrajzban kell feltüntetni: az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, kizárólag a munkaterület átadástól a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot. Az értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pont bb) alpont - KÉ 2016. december 21.]. Ajánlatkérő a maximálisan (legkedvezőbbként) előírt 60 hónap megajánlása esetén is a pontszámításkor a maximálisan megajánlható vállaláshoz viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a pontszámot. Amennyiben ajánlattevő nem jelöl meg egyetlen, előírt tárgyú és értékű szakmai tapasztalatot, az értékelési pontszáma 0 értékű lesz. A részszempont súlyszáma: 10.
4.számú értékelési szempont: Nettó vállalkozói díj (Ft)

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás teljes körű kivitelezésére megajánlott, HUF-ban kifejezett egyösszegű átalányárnak minősülő nettó vállalkozói díj képezi. Az értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pont ba) alpont - KÉ 2016. december 21.].
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000,- FT
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MÁK 10048005-00299516-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot a végleges ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattevő választása szerint teljesítheti
a) az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára MÁK 10048005-00299516-00000000 történő befizetésével (az átutalás közleményében fel kell tüntetni: „ajánlati biztosíték”),
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával,
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával,
d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Ajánlattevő a befizetésről (átutalásról) szóló igazolást köteles az ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 54. § (2) és (4)-(7) bekezdésére. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pont értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
VI.3.4 )
További információk: 1. A közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása című dokumentum a felhívás I.3. pontjában megadott linken érhető el. Kérjük a kitöltött és aláírt visszaigazolást visszajuttatni a vig.levente@standarp.hu és egyidejűleg az vemkh.penzugy@veszprem.gov.hu e-mail címekre. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi, azaz e-mailben, visszajuttatja a fenti módon a hiánytalanul kitöltött és aláírt visszaigazolást az Ajánlatkérő részére. Kérjük, folyamatosan ellenőrizze az elérhető dokumentumokat, mert minden változás, kiegészítő tájékoztatás is itt érhető el, amellett, hogy az érdeklődő gazdasági szereplők (akik ezt jelezték, és ajánlatkérő tudomással bír) részére közvetlenül elektronikusan is megküldi, azonban ajánlatkérő nem vállal felelősséget a rendszerben található dokumentumok, az ajánlattételhez szükséges információk megismeréséért.
2. Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban történik.
3. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek).
4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
5. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat - a Kbt. 69. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett - az alábbiak szerint bírálja el:
a) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata [Előzetes ellenőrzés] során elfogadja az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzésére ajánlattevő nyilatkozatát, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrzi, szükség szerint a 71. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni
b) Ajánlatkérő az a) alpont szerinti bírálat eredményeként megfelelőnek ítélt ajánlatot tevő ajánlattevőkkel tárgyal
c) Ajánlatkérő a tárgyalásokat követően a végleges ajánlatokat az ajánlati felhívás szerinti értékelési szempontok alapján értékeli,
d) Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - illetve az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt - felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolások benyújtására
e) A d) alpont szerint benyújtott dokumentumok körében Ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok bírálatát és szükség szerint a Kbt. 71. § -72. § szerinti bírálati cselekményeket alkalmazza. Az ajánlati kötöttséggel terhelt végleges ajánlatok vonatkozásában is sor kerülhet a Kbt. 71-72. § szerinti eljárási cselekményekre, nem csak a kizáró okok és az alkalmassági követelmények körében benyújtott, hanem az ajánlat részét képező egyéb dokumentumok tekintetében is
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7. A Kbt. 65.§ (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet vagy személyt és az eljárást megindító jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az ajánlatban csatolni kell kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 65. § (8)-(11) bekezdéseire.
Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is megfelelhetnek az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek.
8. Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. § szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
9. A nyertes ajánlattevő által a III.1.3). pont M.2. alkalmassági minimumkövetelmény igazolására megjelölt szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az előírt kategória szerinti felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti jogosultságnak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
10. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
11. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
12. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Bank - eredménykimutatás és árbevétel vonatkozásában az üzleti év fordulónapján érvényes hivatalos devizaárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
13. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) szerinti munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: munkanapokon 9:00-től 16:00 óráig, illetve pénteken 9:00-től 12:00 óráig. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
14. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
15. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
16. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.
17. A Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Ajánlatkérő ésszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti negyedik napot tekinti. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ahhoz, hogy az ajánlatkérő észszerű időben képes legyen válaszolni az ajánlattevők által megküldött kiegészítő tájékoztatás-kérésekre szükségszerű, hogy ezek észszerű időben érkezzenek be az ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás-kérés legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti hatodik napon az ajánlatkérőhöz beérkezik.
18. Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést 1 példányban papíralapon és 1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) xls vagy xlsx formátumban. Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként tételesen beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot - amennyiben a hiánypótlás után sem felel meg ennek az árazott költségvetés - érvénytelennek nyilvánítja, kivéve, ha az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt.-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést minden költségvetési tétel tekintetében beárazással kitöltve, az ajánlathoz csatolni kell. Eltérés esetén a nyomtatott verzió az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a „0”, vagy negatív értéket tartalmazó költségvetési sorok, továbbá a ki nem töltött költségvetési sorok - amennyiben a hiánypótlás után sem felel meg ennek az árazott költségvetés - az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. A költségvetés javítása a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak szerint lehetséges.
19. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű terméket, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Az egyenértékűség körében Ajánlatkérő jogosult dönteni az ajánlatok bírálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a szerződés eredeti műszaki tartalmától való eltérésre (melynek többek között részét képezi a közbeszerzési műszaki leírás és a nyertes ajánlattevő ajánlata is) kizárólag a Kbt. releváns rendelkezéseire, illetve a szerződéstervezetben rögzítettekre figyelemmel van lehetőség. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során egyenértékű vagy jobb megoldást kíván alkalmazni, úgy arra kizárólag az Ajánlatkérő, mint Megrendelő illetve a műszaki ellenőre előzetes írásbeli hozzájárulásával van mód a korábbiakban hivatkozott jogszabályi illetve szerződéses rendelkezések szerinti feltételekkel. A nyertes ajánlattevő felelősségét képezi, hogy az egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt dokumentumokat megfelelő időben terjessze a jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az előterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen szükséges egyeztetések lefolytatására a kellő idő e személyek rendelkezésére álljon. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem csatolja az egyenértékűség alátámasztására szükséges dokumentumokat - és/vagy a műszaki tartalom változtatásának egyéb feltételei nem állnak fenn -, úgy a nyertes ajánlattevő az eredeti szerződéses műszaki tartalom teljesítésére köteles.
20. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a feladat megvalósítására vonatkozó, a közbeszerzési műszaki előírásokkal összhangban elkészített szakmai ajánlatot. Ennek keretében nyújtandó be az organizációs terv az alábbi tartalommal:
A munkaterület és az organizációs területek feltüntetése helyszínrajzon.
Forgalomtechnikai terv. A fentiek alapján a rögzített organizációs területen fel kell tüntetni: a deponálási területet, a felvonulási területet (iroda konténerek, szociális feltételek biztosítása, gépkocsi parkolás stb.), logisztikai megoldásokat (közlekedési útvonalak, anyagmozgatási tervek, útcsatlakozás stb.).
GANTT diagram az alábbiak szerint:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyára vonatkozó heti részletezettségű pénzügyi és műszaki ütemtervet (Gantt diagramot). Az ütemtervnek tartalmaznia kell az adott tevékenység megnevezése mellett a kapcsolódó emberi erőforrásigényt. A tevékenységek felbontása olyan szintű és meghatározású legyen, hogy lehetővé tegye az egymással párhuzamosan folyó feladatok időben történő követését (lehetőség szerint szintenként, jellemző szint- és épületegységenként).
A csatolt műszaki és pénzügyi ütemterv szabatosan és átláthatóan kell, hogy felölelje a tevékenységek (rész-, és összevont tevékenységek) sorrendjét, kapcsolatát, azok költségigényeit, a kapcsolódó pénzügyi ütemezést (összeg, százalékos műszaki készültség, kibocsátási határnap). Az ütemterv pénzügyi ütemezése vonatkozó részében csak ténylegesen elkészült vagy a tevékenységek (rész-, és összevont tevékenységek) százalékosan meghatározott készültségi fokának megfelelő költség elszámolása szerepeltethető.
Az ütemtervnek a számlázási ütemeket, előlegszámlát (adott esetben), részszámlákat és végszámlát tartalmaznia kell. Az ütemterv elkészítéséhez az Ajánlattevők Microsoft Project, Microsoft Excel, Project Director, Project Libre vagy más az ütemterv elkészítésére alkalmas hasonló programot használhatnak. (http://www.projectlibre.com/product/projectlibre-open-source, illetve https://sourceforge.net/projects/projectlibre/ )
Az ütemterv maximális terjedelmének vonatkozásában az Ajánlatkérő nem szab korlátot. A tevékenységek ismétlődhetnek. Az ütemtervnek lehetőség szerint valamennyi munkafázisra ki kell terjednie az eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő dokumentumban foglaltak figyelembe vételével, továbbá figyelemmel kell lenni a kivitelezésre vonatkozó hatályos jogszabályokra és előírásokra.
Az ütemterv elkészítése során ajánlattevőknek az alábbi teljesítési határidőkre kell figyelemmel lennie:
A munkaterület átadásának tervezett (az ütemterv elkészítése során is figyelembe veendő) napja: a szerződés megkötését követő legkésőbb 3. munkanap. A szerződés megkötésének tervezett napja: 2018. február 9., amely a közbeszerzési eljárás lefolytatásától függően változhat. A szerződés teljesítésének véghatárideje (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja): 2018. július 31.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakmai ajánlat nem képezi részét az ajánlatok értékelésének.

21. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani.
22. A nyertes ajánlattevő az Áht.41. § (6) bekezdésére tekintettel legkésőbb a szerződés megkötésekor átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyilatkozatnak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya, vagy a szervezet átláthatóságának igazolatlansága a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
23. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
24. Ajánlatkérő a Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 200 millió forint, a káresemény összege legalább: 100 millió forint. Ajánlatkérő továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen tervezői felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és személyben történő károkozás esetére, ki kell terjednie a biztosítás hatálya alatt a tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel okozott károkra. A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtani biztosítási eseményenként legalább 10 millió forintig, illetve éves kárösszegének el kell érnie a legalább 20 millió forintot. Az ajánlathoz csatolni kell vagy a már meglévő és megfelelő kondíciójú érvényes biztosítási kötvény egyszerű másolatát, vagy amennyiben az ajánlattevő ilyennel az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik, akkor szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő a nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti. Az Ajánlattevőnek, közös ajánlat esetén a képviselőnek, nyertessége esetén a szerződés teljes ideje alatt megfelelő felelősségbiztosítást kell fenntartani. A biztosításnak ki kell terjednie a jelen projektre, az alvállalkozók tevékenységére is, és fedezetet kell nyújtani az általuk okozott, valamint az építkezéssel összefüggő esetlegesen bekövetkező károk megtérítésére, beleértve a harmadik személynek okozott károk megtérítését is.
25. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt Amennyiben igen, abban az esetben be kell nyújtani a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát.
26. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
27. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi dokumentációban közli a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelményeket, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
28. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban csatolt nyilatkozat akkor alkalmas joghatás kiváltására, ha azt az Ajánlatkérő által elérhető adatok, valamint az ajánlatban becsatolt dokumentum (pl.: aláírási címpéldány, meghatalmazás stb.) alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy személyek teszik, illetve - a 2014. március 15-ét követően tett nyilatkozatok esetében - az megfelel a Ptk. 6:7. §-ban foglaltaknak.
29. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
30. Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható.
31. A tervezés és kivitelezési feladatok együtt megrendelésének indoka, hogy kizárólag a jelenlegi épület megbontását, az eltakart részek feltárását követően áll csak rendelkezésre teljes műszaki tartalom, kizárólag a kivitelezés során fog az ajánlatkérő rendelkezésére állni az érintett építmény pontos, jelenleg nem teljeskörűen ismert állapota, így a részletes terveket csak a kivitelezés során lehet elkészíteni. Erre tekintettel munkaszervezési szempontok miatt célszerű a kiviteli terveknek vállalkozó általi elvégzése.
32. Ajánlatkérő 2017. december hó 29. napján 9:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart, a találkozó helyszíne: a kivitelezés helyszíne. Ajánlattevő a bejárást megelőző nap 15:00 óráig írásban a jelen felhívás 1) pontjában meghatározott kapcsolattartó címére vagy a faxszámra, vagy elektronikus címre jelezze a helyszíni bejáráson való részvételét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a helyszínbejárás (helyszín megtekintése) során helyszíni konzultációra, kiegészítő tájékoztatás megadására nem került sor.
33. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Részében meghatározott szabályok szerint jár a Kbt. 113. § (6) bekezdésében és a Kbt. 114. § (2), (6) és (13) bekezdésében foglalt eltérésekkel, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint.
34. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Víg Levente (lajstromszám: 00354)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/12/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges