Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/187
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.28.
Iktatószám:18859/2021
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Váncsod Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:4119 Váncsod, Kossuth Lajos utca 41. szám alatti, 586 hrsz-ú ingatlan 4119 Váncsod, 595 hrsz-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ba-Lu Family KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Váncsod Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728472109
Postai cím: Kossuth Utca 42 63
Város: Váncsod
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalay Csaba
Telefon: +36 54708515
E-mail: polgarmester@vancsod.hu
Fax: +36 52783875
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vancsod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Településkép, közösségi tér fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000509572021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
4119 Váncsod, Kossuth Lajos utca 41. szám alatti, 586 hrsz-ú ingatlanon meglévő tornaterem, technikaterem, wc energetikai és épület felújítása:
Tornaterem homlokzat hőszigetelése: a homlokzatot hőszigeteljük 14 cm vastag EPS hőszigeteléssel, lábazat 10 cm vastagságú, XPS. A zárófödémre 20 cm, a pince feletti födém alsó síkjára pedig 10 cm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel szigeteljük. A nyílászárók fölött 20 cm szélességben A1-es tűzállóságú vakolható 14 cm vastag kőzetgyapot kerül elhelyezésre.
Vakolat: vékonyvakolat, dörzsölt, színe a meglévővel azonosan. A tetőre 2,25 kW-os villamos hálózatra kapcsolt megújuló energia - napelemes rendszert telepítünk, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva. A használati melegvíz ellátás rásegítésre napkollektort helyezünk el a tetőre. A csatorna lefolyócsövet és ereszcsatornát el kell bontani, majd újat vissza kell építeni. Részleges akadálymentesítést alkalmazunk, illetve járdát és parkolót építünk.
Fényforrásokat korszerű, energiatakarékos LED-es fényforrásra cseréljük. A külső nyílászárókat cseréljük.
Technika-terem homlokzat hőszigetelése: a homlokzatot hőszigeteljük 14 cm vastag EPS hőszigeteléssel, lábazat 10 cm vastagságú, XPS. A zárófödémre 20 cm, a pince feletti födém alsó síkjára pedig 10 cm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel szigeteljük. Pincelejárót 15 cm vastag EPS-sel hőszigeteljük. A nyílászárók fölött 20 cm szélességben A1-es tűzállóságú vakolható 14 cm vastag kőzetgyapot kerül elhelyezésre. Vakolat: vékonyvakolat, dörzsölt, színe a meglévővel azonosan. A csatorna lefolyócsövet és ereszcsatornát el kell bontani, majd újat vissza kell építeni. Fényforrásokat korszerű, energiatakarékos LED-es fényforrásra cseréljük. A külső nyílászárókat cseréljük.
Wc épületnél: nem hőszigeteljük, a homlokzatot újrafestjük. Belső felújítás nem történik!
4119 Váncsod, 595 hrsz-ú ingatlanon meglévő ravatalozó energetikai és épület felújítása:
Ravatalozó homlokzatát hőszigeteljük 14 cm vastag, hűtő és boncterem közötti falat 15 cm vastag EPS hőszigeteléssel, lábazat 10 cm vastagságú, XPS. A zárófödém alatt 20 cm vastag EPS hőszigeteléssel szigeteljük. A nyílászárók fölött 20 cm szélességben 14 cm vastagságban A1-es tűzállóságú vakolható kőzetgyapot kerül elhelyezésre. Vakolat: vékonyvakolat, dörzsölt, színe a meglévővel azonosan. A csatorna lefolyócsövet és ereszcsatornát el kell bontani, majd újat vissza kell építeni. Fényforrásokat korszerű, energiatakarékos LED-es fényforrásra cseréljük. A külső nyílászárókat cseréljük. Teljes akadálymentesítést alkalmazunk, új akadálymentes illemhelyet alakítunk ki.
Térburkolatokat, parkolót építünk. A tetőre 5,00 kW-os villamos hálózatra kapcsolt megújuló energia - napelemes rendszert telepítünk, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva. Belső padozatot, padlóburkolatokat cseréljük.
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok nem építési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 51217714 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Településkép, közösségi tér fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4119 Váncsod, Kossuth Lajos utca 41. szám alatti, 586 hrsz-ú ingatlan
4119 Váncsod, 595 hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4119 Váncsod, Kossuth Lajos utca 41. szám alatti, 586 hrsz-ú ingatlanon meglévő tornaterem, technikaterem, wc energetikai és épület felújítása:
Tornaterem homlokzat hőszigetelése: a homlokzatot hőszigeteljük 14 cm vastag EPS hőszigeteléssel, lábazat 10 cm vastagságú, XPS. A zárófödémre 20 cm, a pince feletti födém alsó síkjára pedig 10 cm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel szigeteljük. A nyílászárók fölött 20 cm szélességben A1-es tűzállóságú vakolható 14 cm vastag kőzetgyapot kerül elhelyezésre.
Vakolat: vékonyvakolat, dörzsölt, színe a meglévővel azonosan. A tetőre 2,25 kW-os villamos hálózatra kapcsolt megújuló energia - napelemes rendszert telepítünk, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva. A használati melegvíz ellátás rásegítésre napkollektort helyezünk el a tetőre. A csatorna lefolyócsövet és ereszcsatornát el kell bontani, majd újat vissza kell építeni. Részleges akadálymentesítést alkalmazunk, illetve járdát és parkolót építünk.
Fényforrásokat korszerű, energiatakarékos LED-es fényforrásra cseréljük. A külső nyílászárókat cseréljük.
Technika-terem homlokzat hőszigetelése: a homlokzatot hőszigeteljük 14 cm vastag EPS hőszigeteléssel, lábazat 10 cm vastagságú, XPS. A zárófödémre 20 cm, a pince feletti födém alsó síkjára pedig 10 cm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel szigeteljük. Pincelejárót 15 cm vastag EPS-sel hőszigeteljük. A nyílászárók fölött 20 cm szélességben A1-es tűzállóságú vakolható 14 cm vastag kőzetgyapot kerül elhelyezésre. Vakolat: vékonyvakolat, dörzsölt, színe a meglévővel azonosan. A csatorna lefolyócsövet és ereszcsatornát el kell bontani, majd újat vissza kell építeni. Fényforrásokat korszerű, energiatakarékos LED-es fényforrásra cseréljük. A külső nyílászárókat cseréljük.
Wc épületnél: nem hőszigeteljük, a homlokzatot újrafestjük. Belső felújítás nem történik!
4119 Váncsod, 595 hrsz-ú ingatlanon meglévő ravatalozó energetikai és épület felújítása:
Ravatalozó homlokzatát hőszigeteljük 14 cm vastag, hűtő és boncterem közötti falat 15 cm vastag EPS hőszigeteléssel, lábazat 10 cm vastagságú, XPS. A zárófödém alatt 20 cm vastag EPS hőszigeteléssel szigeteljük. A nyílászárók fölött 20 cm szélességben 14 cm vastagságban A1-es tűzállóságú vakolható kőzetgyapot kerül elhelyezésre. Vakolat: vékonyvakolat, dörzsölt, színe a meglévővel azonosan. A csatorna lefolyócsövet és ereszcsatornát el kell bontani, majd újat vissza kell építeni. Fényforrásokat korszerű, energiatakarékos LED-es fényforrásra cseréljük. A külső nyílászárókat cseréljük. Teljes akadálymentesítést alkalmazunk, új akadálymentes illemhelyet alakítunk ki.
Térburkolatokat, parkolót építünk. A tetőre 5,00 kW-os villamos hálózatra kapcsolt megújuló energia - napelemes rendszert telepítünk, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva. Belső padozatot, padlóburkolatokat cseréljük.
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok nem építési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2. alkalmasság körében bemutatott a szerződés teljesítésébe bevont építésvezető szakember magasépítési munkák során szerzett 36 hónapot meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónap) 20
2 Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) túl vállalt további jótállás (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.4.1.1-16 kódszám – 1777758521 azonosítószám
II.2.9) További információ:
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. és 3. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás képlete alapján jár el:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08083 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Településkép, közösségi tér fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ba-Lu Family KFT
Nemzeti azonosítószám: 23139475209
Postai cím: Hóvirág Utca 18
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
E-mail: oazisabc2008@gmail.com
Telefon: +36 303704890
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23139475209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51217714
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Aréna Trans Fuvarozó, Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13619622215
Postai cím: Kistanya 0123/41
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13619622215

Hivatalos név: Ba-Lu Family KFT
Nemzeti azonosítószám: 23139475209
Postai cím: Hóvirág Utca 18
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23139475209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges