Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/191
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.04.
Iktatószám: 18951/2021
CPV Kód: 63512000-1
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: 18091715444
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtva.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az MTVA munkatársainak külföldi utaztatása
Hivatkozási szám: EKR000976682021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63512000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MTVA munkatársainak külföldi légi utaztatása és a hozzájuk kapcsolódó földi szolgáltatások (autóbérlés, egyéb menetjegy, esetenként szállás valamint kiegészítő szolgáltatások) szervezése valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása Európán belül és Európán kívül a szerződés időtartama alatt nettó 140.000.000,- Ft keretösszegben a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, vállalkozási keretszerződés keretében. A megrendelni kívánt alapmennyiség 100.000.000,- Ft, amelynek 70%-ra vállal Megrendelő lehívási kötelezettséget, 40.000.000,- Ft pedig opcióként kerül meghatározásra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 140000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az MTVA munkatársainak külföldi utaztatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63512000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladata az MTVA munkatársainak kiküldetése kapcsán utazásszervezési szolgáltatás nyújtása a szerződés időtartama alatt 140.000.000,- Ft + ÁFA keretösszegben az alábbiak szerint:
Szolgáltatás leírás
Az MTVA munkatársainak külföldi légi utaztatása és a hozzájuk kapcsolódó földi szolgáltatások (autóbérlés, egyéb menetjegy, esetenként szállás valamint kiegészítő szolgáltatások) szervezése vala-mint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása Európán belül és Európán kívül a szerződés időtartama alatt 140.000.000,- Ft + Áfa keretösszegben a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, vállalkozási keretszerződés keretében. A megrendelni kívánt alapmennyiség 100.000.000,- Ft, amelynek 70%-ra vállal Megrendelő lehívási kötelezettséget, 40.000.000,- Ft pedig opcióként kerül meghatározásra.
Megrendelő állományába tartozó személyek hivatalos utazásainak és a hozzájuk kapcsolódó földi szolgáltatások (autóbérlés, egyéb menetjegy, esetenként szállásfoglalás, egyéb kiegészítő szolgáltatások) szervezése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, nagyobb részben Európán belüli, esetenként Európán kívüli területeken.
Légi utazás szervezése európai és Európán kívüli célállomásokra, elsősorban közvetlen menetrend szerinti járattal, átszállással.
A szolgáltatás az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott, utazási csomagban értékesített szolgáltatásokon kívül, a jelen dokumentum szerinti szolgáltatásokat illetően kiterjed az önállóan, tehát nem utazási csomagban értékesített elemi szolgáltatásokra is.
1.1. Alap szolgáltatások meghatározása és leírása
Hagyományos és diszkont (fapados) repülőjegy és kapcsolódó szolgáltatások, amelyek a repülővel történő utazás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások összessége, amelyek lehetnek
­ a repülőjegyek, amelyek repülőgéppel történő utazásra szóló megállapodások a szállítóval (illetve annak speciális összetevői);
­ a repülőjegyhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, amelyek a repülőjegy és az azzal kapcsolatos fedélzeti, repülőtéri és transzferszolgáltatások foglalása, adatkezelése, illetve a repülőjegy-kiállítással és ügyintézőhöz történő eljuttatásával kapcsolatos szolgáltatások öszzessége.
Nemzetközi utazáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások, amelyek a légi utazást kiegészítő földi szolgáltatások, ezek lehetnek:
­ külföldi és belföldi vasúti (hálókocsi) jegy-helyjegy;
­ hajó-, nemzetközi autóbusz és kompjegy;
­ autóbérlések, amely bérautó és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosítására terjed ki (megrendelés alapján, meghatározott kondíciók szerint);
­ utazáshoz kapcsolódó biztosítások (repülőjegy, útlemondási- és csődbiztosítások (ez utóbbi megkötésének a lehetőségét a biztosítótársaságok szabályozzák, nem minden légitársaságra köthető);
­ szállások, amely szálláshely biztosítására terjed ki (egyéni vagy csoportos megrendelésre, meghatározott kondíciók alapján);
­ vízumügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások;
­ repülőtéri transzfer, (sofőr) szolgáltatás (megrendelés alapján, belföldön és külföldön);
1.2. További szolgáltatások leírása
 hagyományos, menetrendszerinti és diszkont repülőjegyhez kapcsolódó Online check-in elvégzése és beszállókártya eljuttatása elektronikus formában
 utas adatok kezelése
A SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK:
1.3. Rendelkezésre állás
A Vállalkozónak munkanapokon 8:00 és 17:00 között Helpdesk szolgáltatást kell nyújtania, amin felül az év minden napján 0-24 óra között ügyeleti szolgáltatást biztosít. Vállalkozó a rendelkezésre állás alatt az utasok utazás előtti és alatti tájékoztatásának és megrendeléseinek biztosítását, valamint az utazás alatti váratlan helyzetek kezelését végzi.
A Vállalkozó az Megrendelő megkeresésére köteles a megkeresés napján reagálni, és lehetőség szerint a megkeresés tárgyának (ajánlatkérés, megrendelés, információ vagy szolgáltatás kérése, stb.) még aznap eleget tenni.
1.4. Travel Alert:
A Vállalkozó az utazás kezdetétől figyelemmel kíséri és ellenőrzi azokat az eseményeket, amelyek bármilyen hatással lehetnek az utazásra. Ezekről azonnali tájékoztatást biztosít e-mailen és telefonon a Megrendelő utazásszervezői részére. (pl. természeti katasztrófák, terrorveszély stb.)
1.5. Késlekedő, illetve elveszett poggyászok ügyintézése:
A Budapestre érkező utasok esetében, illetve a külföldre érkezés alkalmával, amikor a feladott poggyász nem vagy sérülten érkezik meg a Vállalkozó teljes körű segítséget nyújt az ügyintézésben, folyamatosan kapcsolatot tart az ügyféllel és rendszeres információt szolgáltat a keresés állásáról. Az elveszett poggyászok esetén az utasok személyes fellépése nem mellőzhető az érkezési repülőtéren, mert utólag, a szolgáltató által nem jelenthető be a kár. Azonban a személyes részvétel nem zárja ki a szolgáltató teljes körű segítségnyújtási kötelezettségét az ügyintézésben.
1.6. Elérhetőség biztosítása:
A Vállalkozó a Megrendelő részére a 3.1. pontban megadott munkaidő alatt folyamatos telefonos elérhetőséget, valamint elektronikus, online elérhetőséget szükséges biztosítania.
Vállalkozónak a szerződés teljes időtartama alatt dedikált kapcsolattartót kell biztosítania.
ALRENDSZEREKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK:
A Vállalkozó elsősorban utazási irodai nemzetközi helyfoglalási rendszeren és nemzetközi szállásfoglaló rendszeren (GDS rendszereken) állít ki jegyet, vochert.
A Vállalkozó az MTVA repülőjegy-beszerzéseit – és egyéb szolgáltatások teljesítését – a többi repülő-jegy beszerzéseitől – és egyéb szolgáltatás teljesítésétől – elkülönítetten kezeli.
• a Vállalkozónak rendelkeznie kell nemzetközi helyfoglalási rendszerrel (GDS) mely alkalmas nemzetközi repülőjegyek valamint szállás foglalására
• a helyfoglalási rendszernek olyan egy platformon futó rendszernek kell lennie, melyen egy időben megjeleníthető a hagyományos és az úgynevezett diszkont (fapados) légitársaságok helyfoglalási opciói,
• rendelkeznie kell olyan teljes körű, platform-független call/contact center szolgáltatással, azaz egy olyan kommunikációs eszközzel, amely képes fogadni és menedzselni a beérkező telefonhívásokat és megkereséseket annak érdekében, hogy az ügyfél kérelme (papíron vagy internetes ügyintézés esetén kívül is) dokumentálható legyen
A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell
• 1 fő dedikált kapcsolattartót, aki a szerződés teljes időtartama alatt Ajánlatkérő rendelkezésére áll, azzal, hogy ezen személy lehet az akár az III.1.3) pont M2) alpontjában előírt a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek közül bármelyik személy.
• 2 fő, személyenként legalább 3 éves nemzetközi utazásszervezői szakmai tapasztalattal és minimum egy középfokú nyelvvizsgával rendelkező szakembert, akik közül legalább 1 fő felsőfokú idegenforgalmi szakképesítéssel – ennek hiányában nemzetközi IATA szakvizsgával és/vagy UFTAA vizsgával – rendelkezik
További részletes mennyiségek és elvárások a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az NDC és GDS rendszerhez való hozzáférés mennyisége (összesen db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.4) ponthoz: Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli, hogy 2017-2018-ban 124 m Ft, 2019-2020 évben pedig 106 m Ft értékben rendelt meg a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásból.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A jelenleg hatályos szerződés 2021. 09. 26-án lejár, így a szolgáltatás folyamatosságának fenn-tartása érdekében a gyorsított eljárásban alkalmazott határidők szükségesek.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 158 - 418462
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az MTVA munkatársainak külföldi utaztatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11176512241
Postai cím: Deák Ferenc Utca 21 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: info@mauri.hu
Telefon: +36 12664700
Internetcím(ek): (URL) www.mauri.hu
Fax: +36 14850079
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 140000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő (nyertes Ajánlattevő) neve: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1052 Budapest Deák Ferenc Utca 21 fszt.
Adószám: 11176512-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)