Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/205
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.10.24.
Iktatószám:19049/2018
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18459
Postai cím: Than Károly utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prieszol Eszter
Telefon: +36 13715928
E-mail: prieszol.eszter@kti.hu
Fax: +36 12055951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kti.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A HELYKÖZI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (HKIR) MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"AZ IKOP-3.1.0.-15-2017-00014 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁT CÉLZÓ INTEGRÁLT UTAS TÁJÉKOZTATÁSI JEGYÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALOMIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT, VALAMINT AZ IKOP3.2.0-15-2017-00028 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁT CÉLZÓ INTEGRÁLT UTAS TÁJÉKOZTATÁSI JEGYÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALOMIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁT CÉLZÓ EGYSÉGES KÖZLEKEDÉSI INFORMATIKAI HÁTTÉRRENDSZER, A HELYKÖZI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (HKIR) MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/15 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6364 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 166372
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kommunikáció
A következő helyett:
(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: letoltes.cordict.hu (URL) 12
( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)12
További információ a következő címen szerezhető be
( ) a fent említett cím
(x) másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
CORDICT Kft. Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Attila út 79. I. em. 7.
Város:
Budapest NUTS-kód:
HU110 Postai irányítószám:
1012 Ország:
HU
Kapcsolattartó személy:
dr. Fodor Gergely Telefon:
+36 17927404
E-mail:
fodor.gergely@cordict.hu Fax:
+36 17927447
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.cordict.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 5, 19
[ ] elektronikusan: (URL)
( ) a fent említett címre
(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
CORDICT Kft. Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Attila út 79. I. em. 7.
Város:
Budapest NUTS-kód:
HU110 Postai irányítószám:
1012 Ország:
HU
Kapcsolattartó személy:
dr. Fodor Gergely Telefon:
+36 17927404
E-mail:
fodor.gergely@cordict.hu Fax:
+36 17927447
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.cordict.hu
[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen:(URL)
Helyesen:
(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://okfon.hu/index.php?akt_menu=10) 12
( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)12
További információ a következő címen szerezhető be
( ) a fent említett cím
(x) másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
OKFON ZRt. Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Gömb u. 33.
Város:
Budapest NUTS-kód:
HU110 Postai irányítószám:
1139 Ország:
HU
Kapcsolattartó személy:
Budai Zoltán Telefon:
+36 14122465
E-mail:
budai.zoltan@okfon.hu Fax:
+36 14122469
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.okfon.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 5, 19
[ ] elektronikusan: (URL)
( ) a fent említett címre
(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
OKFON ZRt. Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Gömb u. 33.
Város:
Budapest NUTS-kód:
HU110 Postai irányítószám:
1139 Ország:
HU
Kapcsolattartó személy:
Budai Zoltán Telefon:
+36 14122465
E-mail:
budai.zoltan@okfon.hu Fax:
+36 14122469
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.okfon.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.okfon.hu
[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen:(URL) https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ