Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2012.12.10.
Iktatószám: 19053/2012
CPV Kód: 45215140-0
Ajánlatkérő: Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1. (2264/8 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Modinvest Építőipari-Beruházó- és Kereskedelmi Kft. (közös ajánlattevők képviselője) és MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.
Postai cím: Dr. Monszpart László utca utca 1.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: Dr. Romhányi Zoltán
Telefon: +36 77522000
E-mail: igazgatas@halasi-korhaz.hu
Fax: +36 77522011
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.halasi-korhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Struktúraváltás a Halasi Kórházban” elnevezésű (támogatási szerződés száma: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0011) projekt kivitelezési munkái. Program címe:"Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1. (2264/8 hrsz.)
NUTS-kód: HU331
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „Struktúraváltás a Halasi Kórházban” elnevezésű (támogatási szerződés száma: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0011) projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére.
Meglévő, szabadon álló, többszintes kórház épület „torony” épületrészének a 3. szinttől a 6. szintig (összesen 4 szint újépítés) történő bővítése. A „torony” épület meglévő részének, a hotel részleg, a központi technológiai tömb és a rendelőintézet átalakítása, korszerűsítése, a járóbeteg szakellátás épületrészéhez tartozó árkádsor 66 m2-es beépítése, 1 db „L1” jelű, 1600 kg teherbírású gépház nélküli villamos üzemű biztonsági személyfelvonó (TÜV eng. sorszám 100344), 1 db „L5” jelű, 1600 kg teherbírású gépház nélküli villamos üzemű személyfelvonó (TÜV eng. sorszám: 100343), 1 db „L6” jelű, 630 kg teherbírású gépház nélküli villamos üzemű személyfelvonó (TÜV eng. sorszám: 100342), „L2” és „L3” jelű (összesen 2 db) 1600 kg és 1 db „L4” jelű 630 kg teherbírású felső gépházas villamos üzemű személyfelvonó (TÜV eng. sorszám: 100352) létesítése.
Becsült érték áfa nélkül: 1341938400 Pénznem: HUF
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215140-0
További tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 1339950000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Ellenszolgáltatás összege (Ft) 7
Korábbi befejezési határidő 2
Jótállás (hónap) 3
Késedelmes teljesítés esetére vállalt kötbér napi mértéke (%) 2
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8582 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/06/04 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Struktúraváltás a Halasi Kórházban” elnevezésű (támogatási szerződés száma: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0011) projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2012/11/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Modinvest Építőipari-Beruházó- és Kereskedelmi Kft. (közös ajánlattevők képviselője) és MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Kéve u. 39.; Jókai u. 81-83.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1341938400 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1339950000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1198900000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1558000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
x középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
CFE Hungary Építőipari Kft.
Cím:
1051 Budapest, Hercegprímás u. 21.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 1198900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
CFE Hungary Építőipari Kft. (név) 1051 Budapest, Hercegprímás u. 21. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Magyar Építő Zrt. (név) 1149 Budapest, Pillangó u. 28. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Fehérép Kft. és Pesti Építő és Faipari Zrt. közös ajánlattevők, képviselője: Fehérép Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13. (képviselő) (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

STRABAG-MML Kft. (név) 1113 Budapest, Daróci u. 30. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

ZÁÉV Építőipari Zrt. (név) 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

ADEPTUS-H Mély- és Magasépítő Zrt. (név) 3525 Miskolc, Szepessy Pál u. 3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

HUNÉP Capital-Bau Beruházó és Fővállalkozó Kft. és HUNÉP Universal Építőipari Zrt. közös ajánlattevők, képviselője: HUNÉP Capital-Bau Beruházó és Fővállalkozó Kft. (név) 1094 Budapest, Bokréta u. 19. (képviselő) (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Modinvest Építőipari-Beruházó- és Kereskedelmi Kft. és MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők, képviselője: Modinvest Építőipari-Beruházó- és Kereskedelmi Kft. (név) 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39. (képviselő) (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (név) 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. és AKTÍV Kft. közös ajánlattevők, képviselője: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. (név) 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B. (képviselő) (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0011. Program címe: "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/12/05 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------