Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/15
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.02.06.
Iktatószám: 1905/2015
CPV Kód: 45316100-6;45317000-2;45310000-3;34928500-3;50232110-4;71356400-2
Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország,Zalaegerszeg közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város/Község: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kovács Éva
Telefon: + 36 92502131
E-mail: muszak@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92311474
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191 azonosító számú „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen I. ütem” című projekt és a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182 azonosító számú „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország,Zalaegerszeg közigazgatási területe
NUTS-kód: HU223
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191 azonosító számú „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen I. ütem” című projekt és a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182 azonosító számú „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére.
A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191 azonosító számú „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen I. ütem” projekt esetén:
Tervezési munkarész:
Nyertes Ajánlattevő feladata a közvilágítás korszerűsítéséhez, energiatakarékos átalakításához szükséges kiviteli terv(ek) elkészítése és a kiviteli terv(ek) jóváhagyatása - a területileg illetékes áramhálózati régió (E-ON), a település jegyzője, továbbá az országos fő közlekedési utat érintő korszerűsítés tekintetében az országos fő közlekedési utak kezelője (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság), az önkormányzat kezelésében levő utakat érintő korszerűsítés tekintetében pedig az önkormányzati közútkezelő (Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala) által - az ajánlattételi dokumentációban előírtak figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte, figyelemmel a dokumentációban foglaltakra is. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket nyertes ajánlattevőnek 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban kell elkészítenie és ajánlatkérő részére átadnia a szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 45. napig.
Kivitelezési munkarész:
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az alábbiak:
Új LED-es világítótestek felszerelése:
• 35 db minimum 3200 lumen fényáramú, maximum 43 W teljesítményfelvételű, extra keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 39 db minimum 3200 lumen fényáramú, maximum 43 W teljesítményfelvételű, extra keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 1 db minimum 3200 lumen fényáramú, maximum 43 W teljesítményfelvételű, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 167 db minimum 4300 lumen fényáramú, maximum 54 W teljesítményfelvételű, extra keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 209 db minimum 4300 lumen fényáramú, maximum 54 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 27 db minimum 4300 lumen fényáramú, maximum 54 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 13 db minimum 5400 lumen fényáramú, maximum 67 W teljesítményfelvételű, extra keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 151 db minimum 5400 lumen fényáramú, maximum 67 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 60 db minimum 5400 lumen fényáramú, maximum 67 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 44 db minimum 6400 lumen fényáramú, maximum 82 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 31 db minimum 6400 lumen fényáramú, maximum 82 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 26 db minimum 7400 lumen fényáramú, maximum 94 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 3 db minimum 10100 lumen fényáramú, maximum 118W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg búrával, porfestett RAL 7035 színben;
• 782 db minimum 1500 lumen fényáramú, maximum 20 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, hajlított üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
• 374 db minimum 2300 lumen fényáramú, maximum 30 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, hajlított üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
• 778 db minimum 3200 lumen fényáramú, maximum 44 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, hajlított üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
• 99 db minimum 1500 lumen fényáramú, maximum 20 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, hajlított üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
• 70 db minimum 2300 lumen fényáramú, maximum 30 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, hajlított üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
• 15 db minimum 3200 lumen fényáramú, maximum 44 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, hajlított üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
Lámpatest átalakítás (fényforrás és elektronikus előtéttétel történő szerelése):
• 32 db kerámia kisülőcsöves, minimum 5000 lumen fényáramú, maximum 50 W teljesítményfelvételű fényforrás és elektronikus előtét beszerelése;
• 9 db kerámia kisülőcsöves, minimum 7640 lumen fényáramú, maximum 70 W teljesítményfelvételű fényforrás és elektronikus előtét beszerelése;
Lámpatest bontás:
• Nyertes Ajánlattevő feladata a meglévő 2.935 db lámpatest leszerelése a dokumentációban részletezettek szerint.
A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182 azonosító számú „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem” projekt esetén:
Tervezési munkarész:
Nyertes Ajánlattevő feladata a közvilágítás korszerűsítéséhez, energiatakarékos átalakításához szükséges kiviteli terv(ek) elkészítése és a kiviteli terv(ek) jóváhagyatása - a területileg illetékes áramhálózati régió (E-ON), a település jegyzője, továbbá az országos fő közlekedési utat érintő korszerűsítés tekintetében az országos fő közlekedési utak kezelője (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság), az önkormányzat kezelésében levő utakat érintő korszerűsítés tekintetében pedig az önkormányzati közútkezelő (Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala) által - az ajánlattételi dokumentációban előírtak figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte, figyelemmel a dokumentációban foglaltakra is. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket nyertes ajánlattevőnek 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban kell elkészítenie és ajánlatkérő részére átadnia a szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 45. napig.
Kivitelezési munkarész:
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az alábbiak:
Új LED-es világítótestek felszerelése:
• 61 db minimum 3200 lumen fényáramú, maximum 43 W teljesítményfelvételű, extra keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 52 db minimum 3200 lumen fényáramú, maximum 43 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 11 db minimum 3200 lumen fényáramú, maximum 43 W teljesítményfelvételű, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
• 417 db minimum 4300 lumen fényáramú, maximum 54 W teljesítményfelvételű, extra keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 251 db minimum 4300 lumen fényáramú, maximum 54 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 6 db minimum 4300 lumen fényáramú, maximum 54 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 49 db minimum 5400 lumen fényáramú, maximum 67 W teljesítményfelvételű, extra keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 229 db minimum 5400 lumen fényáramú, maximum 67 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 85 db minimum 5400 lumen fényáramú, maximum 67 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 85 db minimum 6400 lumen fényáramú, maximum 82 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 56 db minimum 6400 lumen fényáramú, maximum 82 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 72 db minimum 7400 lumen fényáramú, maximum 94 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben felszerelése.
• 48 db minimum 7400 lumen fényáramú, maximum 94 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben;
• 15 db minimum 8500 lumen fényáramú, maximum 94 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött aluminimum ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben;
• 40 db minimum 10100 lumen fényáramú, maximum 118 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött aluminimum ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben;
• 11 db minimum 11300 lumen fényáramú, maximum 130 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött aluminimum ház kivitelben, sík üveg burával, porfestett RAL 7035 színben;
• 373 db minimum 1500 lumen fényáramú, maximum 20 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, hajlított üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
• 391 db minimum 2300 lumen fényáramú, maximum 30 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, hajlított üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
• 491 db minimum 3200 lumen fényáramú, maximum 44 W teljesítményfelvételű, keskeny, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, hajlított üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
• 154 db minimum 1500 lumen fényáramú, maximum 20 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, hajlított üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
• 34 db minimum 2300 lumen fényáramú, maximum 30 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, hajlított üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
• 11 db minimum 3200 lumen fényáramú, maximum 44 W teljesítményfelvételű, közepesen aszimmetrikus optikával, LED fényforrással üzemelő, öntött alumínium ház kivitelben, hajlított üveg burával, porfestett AKZO 150 színben felszerelése.
Lámpatest átalakítás (fényforrás és elektronikus előtéttétel történő szerelése):
• 5 db kerámia kisülőcsöves, minimum 5000 lumen fényáramú, maximum 50 W teljesítményfelvételű fényforrás és elektronikus előtét beszerelése;
Lámpatest bontás:
• Nyertes Ajánlattevő feladata a meglévő 2.942 db lámpatest leszerelése a dokumentációban részletezettek szerint.
Az I. és II. ütem esetében egyaránt a kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon nyertes Ajánlattevőnek biztosítani kell a közlekedést. Ennek érdekében a nyertes ajánlattevő feladata az organizációs tevékenységek összehangolása az egyes teljesítési helyszínek és az I. és II. ütem között. Nyertes Ajánlattevő feladata a beruházással (I. és II. ütem) érintett közvilágítás üzembe helyezése.
A jóváhagyott kiviteli tervek meglétét követően (a dokumentációban részletezetteknek megfelelően) nyertes Ajánlattevő feladata az I. és II. ütem tekintetében mindösszesen 5.865 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelése, ekként a szerződés teljesítése során várhatóan az új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kivitelezés szerelési intenzitásnak el kell érnie legalább a heti átlagos ~410 db/hét LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelési intenzitást.
Részletes és tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő feladatok részletezése az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További tárgyak: 45317000-2
45310000-3
34928500-3
50232110-4
71356400-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 850628000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
1. Egyösszegű vállalkozói díj -kiviteli tervezés és kivitelezés- (nettó HUF) 60
1.1. Egyösszegű vállalkozói díj-kiviteli tervezés és kivitelezés- (nettó HUF) az (I. ütem) KEOP 5.5.0./A/12-2013-0191esetén 30
1.2. Egyösszegű vállalkozói díj -kiviteli tervezés és kivitelezés- (nettó HUF) a (II. ütem) KEOP 5.5.0./A/12-2013-0182 esetén 30
2. Jótállási idő LED világítótestre és tápegységre (Egész hónapokban megadva. Minimum 12 hónap vállalható, maximum 60 hónap értékelendő) - (hónap). 10
3. Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás, azaz az I. és II. ütem mindösszesen egyösszegű nettó vállalkozói díj %-a/napban, két tizedes jegyig megadva. Minimum 0,40%/késedelmes naptári nap vállalható és maximum 1,00%/késedelmes naptári nap értékelendő) -(%/késedelmes naptári nap). 15
4. Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás, azaz az I. és II. ütem mindösszesen egyösszegű nettó vállalkozói díj %-ában, két tizedes jegyig megadva. Minimum 5,00% vállalható és maximum 15,00% értékelendő)-(%). 15
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23119 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/10/31 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191 azonosító számú „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen I. ütem” című projekt és a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182 azonosító számú „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/01/23 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. I/6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Telefon: +36 16006210
E-mail: vallalkozas@eie.hu; kozbeszerzes@eie.hu
Fax: +36 17810199
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 851402483 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 850628000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 850628000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 850628000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. (név) 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Pályázat címe:„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen I. ütem”
Pályázat kódszáma:KEOP 5.5.0./A/12-2013-0191 jelű pályázat
Pályázati felhívás címe: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
Pályázat címe:„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Zalaegerszegen II. ütem”
Pályázat kódszáma:KEOP 5.5.0./A/12-2013-0182 jelű pályázat
Pályázati felhívás címe: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
x az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/02 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------