Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/192
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.05.
Iktatószám: 19116/2021
CPV Kód: 45112700-2
Ajánlatkérő: Folly Arborétum és Borászati Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Folly Arborétum 8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. 0236/3; 0263/5; 0263/6; 0263/8; 0263/9; 0263/12; 0264/26 (HRSZ)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Safe Port Investment Korlátolt Felel˝osség˝u Társaság
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Folly Arborétum és Borászati Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22674966219
Postai cím: Kápolnavölgyi Út 25
Város: Badacsonytomaj-Badacsonyörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8257
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Werner Péter
Telefon: +36 203837057
E-mail: werner.peter@folly.hu
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.folly.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.folly.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Folly turisztikai attraktivitás fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000857912021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés „A Folly Arborétum turisztikai attraktivitásának fejlesztése” tárgyban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 470020922 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Folly turisztikai attraktivitás fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak: 45236000-0
45262620-3
45233160-8
37535200-9
37535210-2
45212600-2
45262210-6
76431000-3
45232421-9
43325000-7
77310000-6
45317300-5
09331000-8
34928520-9
34928530-2
45231300-8
45232100-3
45247270-3
45340000-2
45341000-9
45342000-6
45430000-0
45212190-4
45223200-8
45100000-8
45110000-1
45223110-0
45420000-7
39141300-5
92312000-1
44221300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Folly Arborétum 8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. 0236/3; 0263/5; 0263/6; 0263/8; 0263/9; 0263/12; 0264/26 (HRSZ)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés a Folly Arborétum turisztikai attraktivitásának fejlesztése tárgyában.
A Folly Arborétum területén tájépítészeti munkák, építési kivitelezési- és felújítási munkák elvégzése, víziközmű fejlesztés, elektromos munkák és az attraktivitást célzó munkák elvégzése az alábbi főbb feladatok és mennyiségek szerint:
Főbb feladatok:
Tájépítészet: az arborétum különböző tereinek környezetrendezése keretében megvalósul
- térkő burkolat építés (1285+1620 m2)
- szórt burkolat terítés (2711 m2)
- fa ültetés talajcserével (25 + 6 db)
- növényültetés
- tereprendezés (460 m2)
- támfal és kerítés építés - tereptárgyak (ülőbútorok, kerékpártárolók, információs táblák, irányjelzők, bemutató táblák) elhelyezése
- csepegtető öntözőrendszer
Elektromos munkák keretében
- elosztó hálózat és térvilágító rendszer átalakítása (7 klt elosztó készülék, 9 db oszlop kandeláber, 2 klt fényvető)
- napelem rendszer kiépítése (1 klt)
- e-bike töltőpontok kiépítése.
Építészet keretében 2 db (20,23 m2) pavilon kialakítása, meglévő épület alapozásának erősítése, rönktámfal építés, nádasház vizesblokk bővítés (16 db lámpa elhelyezésével)
Játszótéri sportlétesítmények kialakítása:
- ütéscsillapító gumiburkolat építése
- óriás hinta (1 db, 3,9 m magas)
- egyedi kötélcső (1 db)
Továbbá 1 db kút fúrása (150 m mély), kilátó felújítása, árnyékolás, fényinstallációk és díszkivilágítás (50 m ledcsík és 63 db világítótest vezérléssel együttes) kiépítése, víziközmű munkálatok, 1 db biológiai szennyvíztisztító (40 LEÉ) és 1 db zsírleválasztó berendezés telepítése, művészeti installációk, beléptető kapuk és csomagmegőrző elhelyezése.
A tervezett építési munkák nem építési engedély köteles tevékenységek.
A kútfúrás és a szennyvíztisztító létesítése vízjogi létesítései engedélyhez kötött.
A közbeszerzési műszaki leírásban termék/berendezés konkrét megnevezésére kizárólag az adott berendezéssel szembeni elvárás egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében került sor, ugyanakkor ajánlattevő jogosult a kiírttal egyenértékű termék, berendezés megajánlására is a Kormányrendelet 46.§ szerint. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő kötelezettsége.
Teljesítés ütemezése:
- Munkaterület átadás-átvétel: a szerződés hatályba lépésétől számított 2 naptári napon belül;
- Készre jelentés határideje: a munkaterület átadás-átvételét követő 350. naptári nap, amennyiben nem munkanap, az azt követő első munkanap;
Műszaki átadás átvétel megkezdése: készre jelentéstől számított 8 naptári napon belül, az átadás-átvétel időtartama legfeljebb 20 naptári nap.
A végszámla kiállításának feltétele az átadás-átvétel sikeres lezárása és a vízjogi üzemeltetési engedély megadása iránti eljárás megindításáról szóló igazolás AK részére történő átadása;
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A munkálatokat az arborétum folyamatos üzeme mellett kell végezni. A kivitelezés ütemezését megrendelővel egyeztetni szükséges.
A II.2.7 pontban megadott időtartam a hatályba lépéstől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig számított időtartam.
A teljesítendő feladatot, a teljesítendő teljes mennyiségeket, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő kiviteli terv, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, illetve szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő vállalása (hónap; min.24/max.48)  15
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (darab, min 0, max 3) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az I.1) pontban megadott fax számon kommunikáció nem kezdeményezhető, a mező kitöltése technikai jellegű.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14059 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Folly turisztikai attraktivitás fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Safe Port Investment Korlátolt Felel˝osség˝u Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14036130243
Postai cím: Istenhegyi Út 4/F
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: serfozo@tereztetoter.hu
Telefon: +36 703802704
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14036130243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 466820866
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 470020922
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Safe Port Investment Korlátolt Felel˝osség˝u Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14036130243
Postai cím: Istenhegyi Út 4/F
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14036130243

Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24238278213
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24238278213

Hivatalos név: Sportpark Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24253680241
Postai cím: Tátra Utca 5. A. ép. al. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24253680241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 2117 Isaszeg Aulich Utca 3., Adószám: 24238278-2-13;
Sportpark Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 1136 Budapest Tátra Utca 5. A. ép. al. 2., Adószám: 24253680-2-41;
Safe Port Investment Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 1126 Budapest Istenhegyi Út 4/F, Adószám: 14036130-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges