Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/1
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.01.02.
Iktatószám:19145/2017
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.02.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:nonprofit gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:beruházásszervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24830
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
Telefon: +36 14719142
E-mail: iroda@ter6.hu
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ter6.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ter6.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Laczkó Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Naphegy utca 41. 2/9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Laczkó Katalin
Telefon: +36 18009171
E-mail: titkarsag@lkdr.hu
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24830
Postai cím: Hermina út 17. A. épület fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bársony Emese
Telefon: +36 14719142
E-mail: iroda@ter6.hu
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: beruházásszervezés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épület- rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71220000-6
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési feladat részeként: vázlatterv, engedélyezési és kivitelezési és megvalósulási terv készítése és az engedélyezési eljárások lefolytatása. Részletek a Tervezési feladatleírásban.
A projekt célja az 1097/2017. (III.2.) Kormányhatározat alapján az 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatti 6590 számú helyrajzi számú telken elhelyezkedő épületegyüttes hiteles utcai homlokzat- és tető műemléki épületrekonstrukciója, valamint korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítása a Nemzetgazdasági Minisztérium elhelyezése céljából. A volt „Magyar Királyi Pénzügyminisztérium” épülettömbje Fellner Sándor építész 1901-03 évi tervei, és egyéb dokumentumai köztük a 1908-as Fellner album alapján, a „Fortuna-ház” a műemléki értékeinek szem előtt tartásával kerül helyreállításra. A telket a Budai Várban a Szentháromság tér, a Hess András tér, a Fortuna köz és az Országház utca határolja. A rekonstrukcióval érintett homlokzat cca. 15 ezer m2.
Az épületnek rendelkeznie kell: reprezentatív terekkel, konferencia teremmel, tárgyalókkal, a dolgozók befogadásához szükséges mennyiségű és minőségű irodai terekkel, könyvtárral, irattárral, és kiszolgáló helyiségekkel/területekkel (teakonyhák, vizesblokkok, dolgozói étkezdék, büfék, raktárak, épületgépészeti és épületvillamossági helyiségek, parkoló helyek stb.). A cél egy modern irodaépület kialakítása a műemlék eredeti állapotának visszaállítása és értékeinek megtartása mellett, a mai kor „A” kategóriás iroda követelményeinek való megfeleltetéssel. „A” kategóriás követelmények közül a projekt során elvárt igények: A 3.2002. (II.8.) SzCsM-EÜM együttes rendeletnek megfelelő légkezelés, parkolási lehetőség, - Az MSZ 13207:2000 szabványban meghatározott kábelvezetés, álpadló, 24 órás recepció és biztonsági szolgálat, - legalább 100 m2 alapterületű előcsarnok és étterem, - az MSZ EN 50133:2006 szabványban meghatározott beléptető rendszer, szünetmentes áramellátás, vagy kettős betáplálás, - A 146/2014 (V.5) Korm.rendeletnek megfelelő felvonók, rugalmas válaszfalazás, irodai belmagasság, legalább 2.65 m. Amennyiben a fenti rendeletek hatálybalépését megelőző időszakból származik a bemutatott irodatervezési feladat, abban az esetben A kategóriásnak az adott időszakban elérhető tanúsítványok, szabványok előírások szerinti a kor színvonalának megfelelő legmagasabb műszaki feltételek szerint megvalósult épületet fogadja el Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő fentiekkel egyenértékűnek tekinti a LEED vagy BREEM minősítést kapott épületet is.
A tervezési feladat a létesítmény használatbavételéhez és üzembehelyezéséhez szükséges teljeskörű tervezői szolgáltatás kivitelezési terv szintű tervezési feladatának elvégzése a szükséges, műemléki hatósági- és szakhatósági, valamint közműszolgáltatói engedélyek és hozzájárulások megszerzésével együtt. A tervezési feladat része a korabeli dokumentumok alapján rekonstruálható teremsorok enteriőrjének rekonstrukciója. A többi helyiségben bútorozási (elhelyezési) terv készül, a belsőépítészeti megoldások és mobíliák további meghatározása nélkül.
Az elvárt teljesítendő magas igényszint figyelembevétele mellett Megrendelő kiemelt elvárása, hogy az épület biztonságosan üzemeltethető legyen és a projekt optimális költségráfordítással valósuljon meg.
A rekonstrukció során a bővítménnyel együtt várhatóan kialakuló épület nettó szintterülete hozzávetőleg nettó 32.000 m2 és műemléki védettség alatt áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 I. Ajánlattevő személyi állománya (szakmai tapasztalat) 35
2 I.1. a III.1.3. M.2.1.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. többlet referencia 10 db) (db) 5
3 I.2. a III.1.3. M.2.2.alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db) (db)  5
4 I.3. a III.1.3. M.2.3.alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db) (db) 5
5 I.4. a III.1.3. M.2.4.alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata (max. referencia max 10 db) (db)  5
6 I.5. Műemlékvédelmi szakmérnök vagy vezető restaurátor szakember szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db) (db)  3
7 I.6. Informatikai és gyengeáramú tervező szakember szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db) (db) 2
8 I.7. Biztonságtechnikai tervező szakember szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db) (db) 2
9 I.8. Tűzvédelmi tervező szakember szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db) (db)  3
10 I.9. Organizációs folyamatokat tervező szakember szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db) (db) 2
11 I.10. Költségvetés, költségbecslés készítő szakember szakmai tapasztalata (max. többletreferencia 10 db) (db)  3
12 II. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke - feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Megrendelő az átalányárban kalkulált 60 db - kivitelezői kooperáción való részvétel - alkalmon felüli tervezői művezetést opcionálisan rendeli meg a Tervezőtől. Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját hatáskörében dönt, döntését a Tervező felé indokolni nem köteles. Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, amennyiben e szolgáltatásokat nem rendeli meg, a Tervezővel vagy a Tervezőre tekintettel bármely más harmadik személlyel szemben a Megrendelő semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az opcionális tételek tehát csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése esetén kerülhetnek elvégzésre és az ezen feladatokra eső vállalkozói díj megfizetésre.
nettó 32.000m2 szintterület feletti beépítés esetén - a tervezési feladat elvégzése opcionálisan kerül lehívásra, legkésőbb az engedélyezési terv elfogadásáig.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban megjelölt Ár szempont részszempontjai:
1. Ajánlati ár (nettó HUF) / súlyszám 42
2. Mérnök napi díj (nettó HUF/mérnöknap) / súlyszám 5
3. A rekonstrukció során várhatóan kialakuló nettó 32.000 m2 feletti (maximum nettó 36.000 m2) beépítés tervezés díja: nettó HUF/500 m2 / súlyszám 3
VI.3.hoz kieg. Kbt. 75.§ (2) bek. e) nem kerül alkalmazásra

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a KR 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a KR 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Nyilvántartásban való szereplés követelménye:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a - KR 26. § (3) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 24. § (1) és (5) bekezdésére, valamint a Kbt.65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A KR. 1.§ (1) bek. alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a KR 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján -cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárthárom üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítését is tartalmazó generál tervezési feladatok) - áfa nélkül számított- árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő)mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bekezdése. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 19. § (7) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.
A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozatbenyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1) alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerintifelkérése esetén szükséges.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8)bekezdéseire.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítését is tartalmazó generál tervezési feladatok) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 500 000 000 HUF-ot.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a KR 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1)
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, a 65. § (8) bekezdésének figyelembevételével. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A KR 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a KR 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak (engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítését is tartalmazó generál tervezési feladatok) ismertetése a KR 22. § (1)-(2) bekezdései alapján Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét,
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap), továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), valamint a KR 24. § (1) bekezdésében foglalt lehetőségekre.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben a (9) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is.
M/2. Az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatukat.
A képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia.
Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.1.Alkalmatlan az AT. a szerződés teljesítésére,ha nem mutat be az ajánlatában az AF. feladásától visszaszámított 72 hónapban teljesített legalább 3db olyan(generál)terv-i feladat ellátására von.ref.munkát, amely legalább 2000m2 alapter.-ű műemléki épületben elvégzett ter-i feladat volt,amely építési eng-i és kiv-i tervdok. elkészítését is tartalmazta.(Generáltervezés alatt AK. olyan összetett terv-i feladatot ért,amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti terv-i feladatok ellátására került sor:építészet,tartószerkezet,épületgépészet,épületvillamosság.
M/1.2.Alkalmatlan az AT. a szerződés teljesítésére,ha nem mutat be az ajánlatában az AF. feladásától visszaszámított 72 hónapban teljesített legalább 1db műemléki épület 500m2 felületű homlokzatrekonstr. tartalmazó terv-i feladat ellátására von.ref.munkát,amely építési eng-i és kiv-i tervdok.elkészítését is tartalmazta.
Az alkalmassági előírás M/1.1.-1.2. egy ref-val(szerződéssel)is teljesíthető.A KR21.§-a(3a)bek.alapján AK.az AF. feladásától visszafelé számított 72 hónap alatt befejezett,de legfeljebb 9éven belül megkezdett szolg. megrendeléseket veszi figyelembe.Felhívjuk a figyelmet a KR.21/A.§-ra.
M/2.Alkalmatlan AT.a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. 1fő,vezető tervezőként legalább 3db műemléki épület generál tervezését irányító,a 266/2013.(VII.11.) KR.I.mell.I/2.rész 2.-ban meghatározott építészeti terv-i szakterületre von.korlátozás nélküli terv-i jogosultság(É- teljeskörű terv-i jogosultság/korábban É1)megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi köv-nek megfelelő, a 7.§(1)bek.a)pontja alapján az I. mell.I/2.rész 2.-ban meghatározott építészeti terv-i szakterületre von. végzettséggel és a 9.§(1),(5)bek.figyelembevételével a 9.§ (4)bek.alapján I.mell.I/2.rész 2.pontjában meghatározott építészeti terv-i szakterületre von. szakmai gyak-tal(tapasztalattal)rendelkező szakemberrel.Jelen szakember tekintetében AK.a Kbt.65.§(10)bek.alkalmazza.
M/2.2. 1fő,a 266/2013.(VII.11.)KR.I.mell.I/2.rész 29.pontjában meghatározott építményvillamossági terv-i szakterületre von.korlátozás nélküli terv-i jogosultság(V- teljeskörű terv-i jogosultság)megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő,a 7.§(1)bek.a)pontja alapján az I.mell.I/2.rész 29.-ban meghatározott építményvillamossági terv-i szakterületre von.végzettséggel és a 9.§(1),(5)bek.figyelembevételével a 9.§(4)bek.alapján I.mell.I/2.rész 29.pontjában meghatározott építmény villamossági terv-i szakterületre von.szakmai gyak-tal(tapasztalattal)rendelkező szakemberrel.
M/2.3. 1fő,a 266/2013.(VII.11.)KR.I.mell.I/2.rész 28.pontjában meghatározott építmények gépészeti terv-i szakterületre von.korlátozás nélküli terv-i jogosultság(G- teljes körű terv-i jogosultság)megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi köv-nek megfelelő,a 7.§(1)bek.a)pontja alapján az I. mell.I/2.rész 28.-ban meghatározott építmények gépészeti terv-i szakterületre von. végzettséggel és a 9.§(1),(5)bek.figyelembe vételével a 9.§(4)bek alapján I.mell.I/2.rész 28.pontjában meghatározott építmények gépészeti terv-i szakterületre von. szakmai gyak-tal(tapasztalattal)rendelkező szakemberrel.
M/2.4. 1 fő,a 266/2013.(VII.11.)KR.I.mell.I/2.rész26.pontjában meghatározott tartószerkezeti terv-i szakterületre von.korlátozás nélküli terv-i jogosultság(T-teljes körű terv-i jogosultság)megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi köv-nek megfelelő,a 7.§(1)bek.a)pontja alapján az I.mell.I/2.rész 26.-ban meghatározott tartószerkezeti terv-i szakterületre von. végzettséggel és a 9.§(1),(5)bek.figyelembe vételével a 9.§(4)bek alapján I.mell.I/2.rész 26.pontjában meghatározott tartószerkezeti terv-i szakterületre von.szakmai gyak-tal (tapasztalattal)rendelkező szakemberrel,aki legalább 1 műemléki épület tartószerkezeti terv-i feladatait ellátta.Az M/2.1-M/2.4 pontok esetében AK.elfogadja az érvényes-nem szüneteltetett és nem felfüggesztett- névjegyzékbe vételt is.1 szakember max.2 pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel,a szerződés,számlázás és kifizetés devizaneme:Forint.
A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű,AK által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt.135.§(1)és(5)-(6)bek-ben foglaltak szerint,valamint a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek-i szerint történik,átalánydíj alapján 11db részszámla benyújtás lehetőségével.AK felhívja a figyelmet arra,hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2003. éviXCII.tv.(Art.)36/A.§ rendelkezéseit mind a vállalkozó,mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.A szerz. bizt. mellékkötelezettségek,és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes leírását a KD tartalmazza.
Szerz. bizt. mellékkötelezettségek:késedelmi-,meghiúsulási kötbér,teljesítési,jótállási biztosíték.Bővebben a szerz.terv.ben.
A Tervezőnek a szerződés alapján szállított valamennyi munkarész vonatkozásában a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 36 hónap utolsó napjáig terjedő jótállási kötelezettséget kell vállalni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: NGM Beruházásszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Hermina út 17. A. épület fszt -i tárgyaló )
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
2.Pontkiosztás módszer ismertetése:1.)értékelési rsz.: ár szempont esetében fordított arányosítás, 2.)értékelési rsz.: Személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalat mértéke esetében az egyenes arányosítás módszere; 3.)értékelési rsz.:A szerződés telj-ben részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke - mind a feladatkiosztás rendje,munkaszervezés,belső ellenőrzés,tekintetében a pontkiosztás módszere. Részletesen a közb.dok-ban.
3.A közbesz-i dok.letöltéséhez regisztráció szükséges,adatlap a I.3) pontban található címen érhető el.
4.AK.jelen eljárásban a Kbt.54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti,melynek mértéke 2 millió HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon.AK bszlasz:10032000-00337452-00000017 MÁK. Részletek a Dok-ban.
5.Formai információk a Dok-ban.
6.A Kbt.66.§(5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot
7.AK a Kbt.61.§(4)bek. figyelemmel megvizsgálta,hogy jelen közbeszerzés tárgya,jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását.A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került,hogy a részajánlattétel nem lehetséges,mert a nyertes AT.által ellátandó feladatok volumene,komplexitása,egymással való szerves kapcsolata,továbbá a feladatok egymásra épülése a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
8.AK a hiánypótlás,valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt.71.§(1)-(10)bek. szerint biztosítja.
9.Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT.nek a Kbt.66.§(2)bek.foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,valamint a kért ellenszolg-ra vonatkozóan eredeti, aláírt példányban.
10.AT. köteles ajánlatához csatolni a Kbt.66.§(4)bek.szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag,hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló tv.szerint mikro-,kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e
11.AT.nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6) és a 67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatokat
12.ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell,h a szerz.kötéskor rendelkezni fog a besz.tárgya szerinti tervezési feladat ellátására von. saját nevére szóló legalább 200 millió HUF/év és legalább 50 millió HUF/káresemény összegű szakmai felelősségbiz-sal a Szerződés teljes időtartama alatt.
13.A szerz.tervezetben előírt biztosítékok Kbt.134.§(4)bek. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az AT.nek a Kbt.134.§(5) bek. alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell
14.A Kbt.35.§(8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
15.Az ajánlathoz csatolni kell az AT.,az alvállalkozó,az alkalmasság igazolásába bevont(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dok-ot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv.9.§(1)bek. szerinti aláírás mintáját.Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra,a meghat-nak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
16.A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonat-ban a MNB által, az AF feladásának napján közzétett devizaárf. képezik az átszámítás alapját.Amennyiben valamely devizát a MNB nem jegyez, az adott devizára az AT.székhelye szerinti ország kp-i bankja által az AF feladásának napján érvényes devizaárf.számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint
17.A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők
18.FAKSZ: dr.Laczkó Katalin, lsz:00094.,1016 Bp., Naphegy u.41. 2/9.,laczko.katalin@lkdr.hu
19.AT köteles az ajánlathoz a 2. és 3. rsz.szerinti szakmai ajánlatot csatolni a Közbesz.Dok-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák